-3°C

Погода у Лозовій

Хмарно

Вологість: 90%

Вітер: 22.53 km/h

Оголошення

Дивитись усі

Туристичний маршрут

Туристичний маршрут

по місту Лозова

 Начальник відділу містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради – Кошляк Інна Петрівна,

т. 2-29-32
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;

Місце знаходження відділу

м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого,1, адмінбудівля, кабінети № 18 та № 19.

тел. 2-32-69, 2-29-32

Графік прийому

Вівторок 8.00 - 12.00

Четвер 13.00 - 16.00

Основними завданнями та функціями відділу є:

Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури, будівництва та земельних відносин на території міста; аналіз стану містобудування на території міста, організація розроблення та оновлення містобудівної документації; координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку території міста, поліпшення його архітектурного вигляду; забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування, архітектури та земельних відносин, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією; підготовка проектів нормативно-правових актів Лозівської міської ради та виконавчого комітету у сфері містобудівної діяльності; забезпечення в межах своїх повноважень охорони пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів; реалізація державних програм, участь у розробці і здійсненні оригінальних програм раціонального використання та охорони земель.


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови
від 21.03.2012 р. № 43-од


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ містобудування, архітектури та земельних відносин
міської ради


1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає основні завдання, функції, права і відповідальність відділу містобудування, архітектури та земельних відносин, а також взаємовідносини відділу з іншими підрозділами виконавчого комітету та міської ради.
1.2. Відділ містобудування, архітектури та земельних відносин (далі - відділ) є структурним підрозділом міської ради.
1.3. Відділ у своїй діяльності є підзвітним і підконтрольним першому заступнику міського голови.
1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, в тому числі законами України «Про захист персональних даних» та «Про доступ до публічної інформації», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями Харківської обласної державної адміністрації, рішеннями Харківської обласної ради, міської ради та виконкому, розпорядженнями міського голови, наказами і постановами управління містобудування та архітектури Харківської облдержадміністрації, цим положенням, Правилами внутрішнього розпорядку та іншими нормативними документами.
1.5. Структура, штати, це Положення, посадові інструкції працівників відділу затверджуються міським головою в установленому порядку.
1.6. Склад відділу становить 7 одиниць:
- начальник та головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради;
- сектор містобудування та архітектури у кількості 2 штатних одиниць (завідувач сектору та головний спеціаліст);
- сектор земельних відносин у кількості 3 штатних одиниць (завідувач сектору та два головних спеціалісти).
Відділ очолює начальник, головний архітектор міста.
1.7. На період відсутності начальника (відпустка, відрядження, хвороба тощо) його обов’язки виконує завідувач сектору містобудування та архітектури згідно з розпорядженням міського голови.
1.8. Усі працівники відділу призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою в порядку, передбаченому чинним законодавством.
1.9. Діяльність відділу здійснюється на підставі перспективних та поточних планів роботи виконавчого комітету, відділу.
1.10. Зміни й доповнення до цього Положення розробляються начальником відділу, узгоджуються з керівниками підрозділів, з якими взаємодіє відділ, вносяться на підставі розпорядження міського голови.

2. Основні завдання відділу

Основними завданнями відділу є:
2.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури, будівництва та земельних відносин.
2.2. Аналіз стану містобудування на території міста, організація розроблення та оновлення містобудівної документації.
2.3. Координація діяльності суб’єктів щодо комплексного розвитку територій, зонування, забудови і реконструкції міста та поліпшення його архітектурного вигляду.
2.4. Забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування, архітектури, будівництва та земельних відносин, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією.
2.5. Забезпечення в межах своїх повноважень охорони, контролю за використанням пам’яток архітектури і містобудування, палацово–паркових, паркових, та історико-культурних ландшафтів.
2.6. Участь у розробці та здійсненні заходів щодо розвитку ринку земель.
2.7. Сприяння здійсненню землеустрою та моніторингу земель.
2.8. Реалізація державних програм, участь у розробці і здійсненні оригінальних програм раціонального використання та охорони земель.
2.9. Встановлення в межах своїх повноважень на відповідній території режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність.
2.10. Забезпечення в установленому законодавством порядку розробки і подання на затвердження відповідних рад місцевих містобудівних програм, генеральних планів, детальних планів, планів червоних ліній.
2.11. Підготовка проектів нормативно-правових актів Лозівської міської ради та виконавчого комітету у сфері містобудівної діяльності та земельних відносин.

3. Функції відділу

3.1. Бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури, будівництва і земельних відносин, подає на розгляд міської ради та виконкому пропозиції з цих питань.
3.2. Готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку міста та проектів місцевого бюджету і подає їх на розгляд до міської ради.
3.3. Вносить пропозиції до міської ради щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, готує висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених територій, а також можливість провадження на них містобудівної діяльності.
3.4. Розробляє і подає на розгляд міської ради та виконавчого комітету пропозиції щодо розміщення, будівництва житлових, громадських, комунальних, промислових та інших об’єктів, створення інженерно-транспортної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.
3.5. Координує на території міста виконання науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування.
3.6. Організовує роботи, пов’язані зі створенням та веденням містобудівного кадастру населених пунктів.
3.7. Погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об’єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами.
3.8. Здійснює в межах своїх повноважень охорону, контроль за використанням пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів. Організовує відповідні охоронні заходи щодо пам’яток місцевого значення та їх територій у разі виникнення загрози їх пошкодження або руйнування внаслідок дії природних факторів чи проведення будь-яких робіт.
3.9. Забезпечує надання замовнику містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.
3.10. Забезпечує надання замовнику будівельного паспорту забудови земельної ділянки.
3.11. Бере участь у вирішенні, відповідно до законодавства, спорів з питань містобудування.
3.12. Сприяє впровадженню у проектах об'єктів архітектури прогресивних архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень, що забезпечують ресурсозбереження.
3.13. Здійснює контроль за забезпеченням надійності та безпечності експлуатації будинків і споруд незалежно від форми власності в районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів.
3.14. Організовує роботу архітектурно-містобудівної ради.
3.15. Інформує населення через засоби масової інформації про розроблення містобудівних програм розвитку міста, розміщення найважливіших об'єктів архітектури, організовує їх громадське обговорення.
3.16 Бере участь у здійсненні державного контролю за використанням земель, визначених для містобудівних потреб.
3.17. Бере участь у погодженні проектів землеустрою.
3.18. Бере участь в організації виконання робіт з інвентаризації земель, розробленні та реалізації плану земельно-господарського устрою території міста.
3.19. Здійснює заходи щодо розвитку ринку земель міста, створює базу даних з питань використання і охорони земель.
3.20. Забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів.
3.21. Є робочим органом, який регулює діяльність з розміщення зовнішньої реклами.
3.22. Виконує інші функції відповідно до законодавства.

4. Права відділу

4.1. Відділ має право:
- залучати спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради та виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;
- одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів міської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
4.2. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради та виконавчого комітету, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами.

5. Відповідальність

Відділ несе колективну відповідальність за:
5.1. Невчасне і неналежне виконання покладених на нього завдань і функцій.
5.2. Недотримання вимог чинного законодавства та інших внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на відділ.
5.3. Недостовірність відомостей та інформації з питань, що належать до компетенції відділу містобудування, архітектури та земельних відносин.

6. Взаємовідносини з іншими підрозділами

Відділ містобудування, архітектури та земельних відносин взаємодіє з іншими структурними підрозділами з питань:
- залучення спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради та виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;
- одержання в установленому порядку від інших структурних підрозділів міської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 


Сектор містобудування та архітектури відділу містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради

Завідуюча сектором містобудування та архітектури відділу містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради – Кошляк Інна Петрівна

тел. 2-29-32
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови
від 21.03.2012 р. № _43-од_____

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор містобудування та архітектури відділу містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради


1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає основні завдання, функції, права і відповідальність сектору містобудування та архітектури відділу містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради, а також взаємовідносини сектору з іншими секторами та підрозділами виконавчого комітету та міської ради.
1.2. Сектор містобудування та архітектури відділу містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради (далі - сектор) є структурним підрозділом відділу містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради.
1.3. Сектор у своїй діяльності є підзвітним і підконтрольним начальнику відділу містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради.
1.4. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, в тому числі законами України «Про захист персональних даних» та «Про доступ до публічної інформації», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями Харківської обласної державної адміністрації, рішеннями Харківської обласної ради, міської ради та виконкому, розпорядженнями міського голови, наказами і постановами управління містобудування та архітектури Харківської облдержадміністрації, цим положенням, Правилами внутрішнього розпорядку та іншими нормативними документами.
1.5. Структура, штати, це Положення, посадові інструкції працівників сектору затверджуються міським головою в установленому порядку.
1.6. Склад сектору становить 2 одиниці:
- завідувач сектору містобудування та архітектури;
- головний спеціаліст сектору містобудування та архітектури;
1.7. На період відсутності завідувача (відпустка, відрядження, хвороба тощо) його обов’язки виконує головний спеціаліст сектору містобудування та архітектури.
1.8. Усі працівники сектору призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою в порядку, передбаченому чинним законодавством.
1.9. Діяльність сектору здійснюється на підставі перспективних та поточних планів роботи виконавчого комітету, відділу, сектору.
1.10. Зміни й доповнення до цього Положення розробляються завідувачем сектору, узгоджуються з керівниками підрозділів, з якими взаємодіє відділ, вносяться на підставі розпорядження міського голови.

2. Основні завдання сектору

Основними завданнями сектору є:
2.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури, будівництва.
2.2. Аналіз стану містобудування на території міста, організація розроблення та оновлення містобудівної документації.
2.3. Координація діяльності суб’єктів щодо комплексного розвитку територій, зонування, забудови і реконструкції міста та поліпшення його архітектурного вигляду.
2.4. Забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування, архітектури, будівництва, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією.
2.5. Забезпечення в межах своїх повноважень охорони, контролю за використанням пам’яток архітектури і містобудування, палацово–паркових, паркових, та історико-культурних ландшафтів.
2.9. Встановлення в межах своїх повноважень на відповідній території режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність.
2.10. Забезпечення в установленому законодавством порядку розробки і подання на затвердження відповідних рад місцевих містобудівних програм, генеральних планів, детальних планів, планів червоних ліній.
2.11. Підготовка проектів нормативно-правових актів Лозівської міської ради та виконавчого комітету у сфері містобудівної діяльності.

3. Функції сектору

3.1. Бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури та будівництва, подає на розгляд міської ради та виконкому пропозиції з цих питань.
3.2. Готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку міста та проектів місцевого бюджету і подає їх на розгляд до міської ради.
3.3. Вносить пропозиції до міської ради щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, готує висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених територій, а також можливість провадження на них містобудівної діяльності.
3.4. Розробляє і подає на розгляд міської ради та виконавчого комітету пропозиції щодо розміщення, будівництва житлових, громадських, комунальних, промислових та інших об’єктів, створення інженерно-транспортної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.
3.5. Координує на території міста виконання науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування.
3.6. Організовує роботи, пов’язані зі створенням та веденням містобудівного кадастру населених пунктів.
3.7. координує проекти розміщення та архітектурні рішення об’єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами.
3.8. Здійснює в межах своїх повноважень охорону, контроль за використанням пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів. Організовує відповідні охоронні заходи щодо пам’яток місцевого значення та їх територій у разі виникнення загрози їх пошкодження або руйнування внаслідок дії природних факторів чи проведення будь-яких робіт.
3.9. Забезпечує надання замовнику містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.
3.10. Забезпечує надання замовнику будівельного паспорту забудови земельної ділянки.
3.11. Бере участь у вирішенні, відповідно до законодавства, спорів з питань містобудування.
3.12. Сприяє впровадженню у проектах об'єктів архітектури прогресивних архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень, що забезпечують ресурсозбереження.
3.13. Здійснює контроль за забезпеченням надійності та безпечності експлуатації будинків і споруд незалежно від форми власності в районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів.
3.14. Організовує роботу архітектурно-містобудівної ради.
3.15. Інформує населення через засоби масової інформації про розроблення містобудівних програм розвитку міста, розміщення найважливіших об'єктів архітектури, організовує їх громадське обговорення.
3.16. Забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів.
3.17. Регулює діяльність з розміщення зовнішньої реклами.
3.18. Виконує інші функції відповідно до законодавства.

4. Права сектору

4.1. Сектор має право:
- залучати спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради та виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;
- одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів міської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
4.2. Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради та виконавчого комітету, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами.

5. Відповідальність

Сектор несе колективну відповідальність за:
5.1. Невчасне і неналежне виконання покладених на нього завдань і функцій.
5.2. Недотримання вимог чинного законодавства та інших внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на сектор.
5.3. Недостовірність відомостей та інформації з питань, що належать до компетенції сектору містобудування та архітектури відділу містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради.

6. Взаємовідносини з іншими підрозділами

Сектор містобудування та архітектури відділу містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради взаємодіє з іншими структурними підрозділами з питань:
- залучення спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради та виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;
- одержання в установленому порядку від інших структурних підрозділів міської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

Сектор земельних відносин відділу містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради

Завідуюча сектором земельних відносин відділу містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради – Войтенко Олена Володимирівна

тел. 2-29-32
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови
від 21.03.2012 р. № 43-од______

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор земельних відносин відділу містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради


1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає основні завдання, функції, права і відповідальність сектору земельних відносин відділу містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради, а також взаємовідносини сектору з іншими секторами та підрозділами виконавчого комітету та міської ради.
1.2. Сектор земельних відносин відділу містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради (далі - сектор) є структурним підрозділом відділу містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради.
1.3. Сектор у своїй діяльності є підзвітним і підконтрольним начальнику відділу містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради.
1.4. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, в тому числі законами України «Про захист персональних даних» та «Про доступ до публічної інформації», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями Харківської обласної державної адміністрації, рішеннями Харківської обласної ради, міської ради та виконкому, розпорядженнями міського голови, наказами і постановами управління містобудування та архітектури Харківської облдержадміністрації, цим положенням, Правилами внутрішнього розпорядку та іншими нормативними документами.
1.5. Структура, штати, це Положення, посадові інструкції працівників сектору затверджуються міським головою в установленому порядку.
1.6. Склад сектору становить 3 одиниці:
- завідувач сектору земельних відносин;
- два головних спеціаліста сектору земельних відносин;
1.7. На період відсутності завідувача (відпустка, відрядження, хвороба тощо) його обов’язки виконує головний спеціаліст земельних відносин.
1.8. Усі працівники сектору призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою в порядку, передбаченому чинним законодавством.
1.9. Діяльність сектору здійснюється на підставі перспективних та поточних планів роботи виконавчого комітету, відділу, сектору.
1.10. Зміни й доповнення до цього Положення розробляються завідувачем сектору, узгоджуються з керівниками підрозділів, з якими взаємодіє відділ, вносяться на підставі розпорядження міського голови.


2. Основні завдання сектору

Основними завданнями сектору є:
2.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин.
2.2. Вирішення питань щодо регулювання земельних відносин на території міста, організація розроблення та оновлення землевпорядної документації.
2.3. Реалізація державної політики щодо використання та охорони земель.
2.4. Забезпечення обґрунтованого розподілу земель за цільовим призначенням з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.
2.5. Формування раціональної системи землеволодіння і землекористування.
2.9. Надання інформації для правового, економічного, екологічного і містобудівного механізмів регулювання земельних відносин на місцевому рівні шляхом встановлення особливого режиму та умов використання і охорони земель.
2.10. Забезпечення організації раціонального використання земель.
2.11. Організація території підприємств, установ і організацій з метою створення умов сталого землекористування та встановлення обмежень і обтяжень ( земельних сервітутів) у використанні та охороні земель несільськогосподарського призначення.
2.12. Отримання інформації щодо кількості та якості земель, їхнього стану та інших даних, необхідних для ведення земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення контролю за використанням та охороною земель.
2.13. Підготовка проектів нормативно-правових та регуляторних актів Лозівської міської ради та виконавчого комітету у сфері земельних відносин.

3. Функції сектору

3.1. Бере участь у реалізації державної політики у сфері земельних відносин, подає на розгляд міської ради та виконкому пропозиції з цих питань.
3.2. Готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку міста та проектів місцевого бюджету і подає їх на розгляд до міської ради.
3.3. Вносить пропозиції до міської ради щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, готує висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням земель згідно цільового призначення.
3.4. Розробляє і подає на розгляд міської ради та виконавчого комітету пропозиції щодо відведення земельних ділянок для ведення господарської діяльності, для передачі у власність тощо.
3.5. Координує на території міста виконання науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері земельних відносин.
3.6. Організовує роботи, пов’язані зі створенням та веденням містобудівного та земельного кадастру населених пунктів.
3.7. Координує проекти розміщення та архітектурні рішення об’єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами, пов’язані з відведенням земельних ділянок.
3.8. Здійснює в межах своїх повноважень охорону, контроль за використанням земель відповідно до цільового призначенням.
3.9. Надає інформацію для правового, економічного, екологічного і містобудівного механізмів регулювання земельних відносин на місцевому рівні шляхом встановлення особливого режиму та умов використання і охорони земель.
3.10. Забезпечує організацію раціонального використання земель.
3.11. Бере участь у вирішенні, відповідно до законодавства, земельних спорів.
3.12. Веде збір інформації щодо кількості та якості земель, їхнього стану та інших даних, необхідних для ведення земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення контролю за використанням та охороною земель.
3.13. Готує проекти нормативно-правових та регуляторних актів Лозівської міської ради та виконавчого комітету у сфері земельних відносин.
3.14. Контролює роботу комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою.
3.15. Інформує населення через засоби масової інформації про розроблення Програм щодо вирішення земельних відносин міста, організовує громадське обговорення.
3.16. Забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб'єктів з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів.
3.17. Веде контроль за реєстрацією та видачею державних актів на право власності на земельні ділянки, право постійного користування земельними ділянками, договорів оренди земельних ділянок фізичних та юридичних осіб.
3.18. Виконує інші функції відповідно до законодавства.

4. Права сектору

4.1. Сектор має право:
- залучати спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради та виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;
- одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів міської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
4.2. Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради та виконавчого комітету, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами.

5. Відповідальність

Сектор несе колективну відповідальність за:
5.1. Невчасне і неналежне виконання покладених на нього завдань і функцій.
5.2. Недотримання вимог чинного законодавства та інших внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на сектор.
5.3. Недостовірність відомостей та інформації з питань, що належать до компетенції сектору земельних відносин відділу містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради.

6. Взаємовідносини з іншими підрозділами

Сектор містобудування та архітектури відділу містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради взаємодіє з іншими структурними підрозділами з питань:
- залучення спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради та виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;
- одержання в установленому порядку від інших структурних підрозділів міської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

Служба за контрактом

Новини

Урядові портали

Сайт президента України Кабінет міністрів Реестр виборців Харківська обласна рада Державна фіскальна служба України Харківська обл. держ. адміністрація Інститут держ. управління
ВГОРУ