-3°C

Погода у Лозовій

Хмарно

Вологість: 90%

Вітер: 22.53 km/h

Оголошення

Дивитись усі

Туристичний маршрут

Туристичний маршрут

по місту Лозова

 

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

 

Поштова адреса: 64606, Харківська область, м.Лозова, м-н 4, буд.73

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Website: lozovasoc.inf.ua

Телефон: 5-18-02
Факс: 5-18-02


Телефони «гарячої лінії»:

- з питань призначення та виплати державних соціальних допомог - 5-13-55;

- з питань соціального захисту внутрішньо переміщених осіб - 5-16-50.

 

Режим роботи управління

Понеділок – п’ятниця: з 8.00 до 17.00,

Перерва: з 12.00 до 13.00.

 

Режим роботи відділу соціальних допомог

Понеділок – п’ятниця: з 7.00 до 18.00,

Субота - з 8.00 до 12.00, без перерви.

Управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської області (далі управління) є структурним підрозділом міської ради, що утворюється рішенням міської ради і  в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань, є підзвітним і підконтрольним Лозівській міській раді Харківської області, підпорядковується Лозівському міському голові, а з питань здійснення делегованих повноважень – підконтрольне Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, розпорядженнями міського голови, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, а також Положенням про управління праці та соціального захисту населення.

Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом міської ради, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ:

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, організацію ефективного співробітництва органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

2) забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, підтримки сім'ї, попередження насильства в сім’ї; забезпечення рівності прав чоловіків та жінок,  протидії торгівлі людьми, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері;

3) призначення та виплату соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

4) організацію соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб;

5) розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування;

6) забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури;

7) здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;

8) розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ:

1)  організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) сприяє забезпеченню здійснення підприємствами, установами та організаціями дотримання правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

4) аналізує стан та тенденції соціального розвитку у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;

5) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

6) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

7) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

8) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

9) розробляє проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови;

10) бере участь у розробленні проектів розпоряджень міського голови, проектів рішень, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

11) бере участь у підготовці звітів міського голови для їх розгляду на сесії міської ради;

12) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання міському голові;

13) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

14) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

15) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

16) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

17) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління;

18) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

19) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

20) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

21) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

22) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

23) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

24) забезпечує захист персональних даних;

25) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

26) залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів;

27) здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;

28) у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:

забезпечує співробітництво органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;

здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців;

сприяє забезпеченню соціального захисту працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів щодо якісного проведення атестації робочих місць;

розробляє (бере участь у розробленні) територіальну програму зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці; 

29) з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:

організовує в межах своєї компетенції роботу щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян, інших пільг, передбачених законодавством України, компенсації особам, які згідно із Гірничим законом України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають централізоване опалення тощо;

здійснює призначення та виплату:

- державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд, особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які проживають разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України;

- щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом I групи, а також за престарілим, який досяг  80-річного віку;

- одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання „Мати-героїня”;

- одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;

- компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги;

бере участь у роботі комісій, утворених при міській раді та її виконавчому комітеті з питань соціального захисту населення;

сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомог, субсидій та надання пільг;

проводить електронні звірки інформації від організацій-надавачів послуг щодо витрат, пов’язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян, з відомостями, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;

здійснює розрахунки з організаціями-надавачами послуг за надані пільги окремим категоріям громадян та призначені житлові субсидії населенню;

визначає право на отримання компенсації за оплату електроенергії, газу та централізованого опалення житла відповідно до Гірничого закону України, здійснює її нарахування та виплату;

формує податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку отримувачів державних соціальних допомог;

проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують соціальну допомогу, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку;

організовує прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг за принципом „єдиного вікна” та забезпечує розгляд заяв та прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг;

надає консультації з питань прийому документів для призначення усіх видів компенсацій, пільг, соціальної допомоги та послуг у сільській місцевості, у тому числі шляхом організації роботи „мобільних соціальних офісів”;

здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державних соціальних допомог та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України;

організовує роботу головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;

30) у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України;

здійснює підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

організовує санаторно-курортне лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України;

подає пропозиції до проектів регіональних програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам, багатодітним сім’ям та іншим категоріям осіб, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

аналізує стан виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг України соціально незахищеним громадянам та подає міському голові пропозиції з цих питань;

видає відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

31) у сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:

організовує роботу з визначення потреби адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, готує та подає пропозиції міській раді щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби, створення установ, закладів та служб соціального захисту населення та здійснення соціального замовлення на надання необхідних соціальних послуг недержавними організаціями;

забезпечує облік осіб, які звертаються в управління з питань направлення в установи та заклади, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів цим особам;

спрямовує та координує діяльність міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді, територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та інших установ, закладів та служб в реалізації законодавства України;

здійснює аналіз ефективності проведення у громаді соціальної роботи з сім’ями/особами, спрямованої на попередження потрапляння їх у складні життєві обставини, та прогнозування їх потреб у соціальній підтримці;

подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо створення спеціалізованих закладів та служб, які надають психологічні, реабілітаційні та інші соціальні послуги особам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітям, а також колишнім випускникам дитячих будинків та шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на початковому етапі їх самостійного життя;

сприяє створенню дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

подає пропозиції міській раді під час формування проекту міського бюджету щодо передбачення коштів на фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги;

сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;

здійснює контроль за дотриманням державних стандартів і нормативів щодо рівня та якості соціальних послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів комунальними установами, закладами, службами та недержавними організаціями за соціальним замовленням;

забезпечує доступність громадян до соціальних послуг, контролює їх якість та своєчасність надання відповідно до законодавства України;

бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво установ і закладів соціального захисту населення;

сприяє створенню недержавних служб та закладів, які надають соціальні послуги пенсіонерам, інвалідам, сім’ям з дітьми, сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми, іншим соціально вразливим громадянам;

у межах своєї компетенції організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

сприяє влаштуванню за потреби до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів;

подає в установленому порядку пропозиції щодо встановлення опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами, які за станом здоров'я потребують догляду;

сприяє благодійним, релігійним волонтерським громадським об'єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

вживає заходів до соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників установ і закладів системи соціального захисту населення;

32) у сфері соціальної інтеграції інвалідів:

здійснює облік інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

здійснює роботу з оформлення документів для визначення права інвалідів та дітей-інвалідів на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;

здійснює направлення до реабілітаційних установ інвалідів та дітей-інвалідів відповідно до поданих заяв та документів, перелік яких визначено реабілітаційною установою;

здійснює виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України;

визначає потребу у забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної держадміністрації;

подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у комунальних реабілітаційних установах для інвалідів та дітей-інвалідів;

інформує інвалідів про послуги державної служби зайнятості щодо підбору роботи, проведення професійної орієнтації з метою вибору виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;

інформує центри зайнятості місцевого рівня та відділення Фонду соціального захисту інвалідів про інвалідів, які виявили бажання працювати;

бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;

33) щодо поліпшення становища сімей, попередження насильства в сім'ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми:

реалізує заходи та програми, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності, соціального і правового захисту сімей, надає у межах компетенції підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну і практичну допомогу та консультації з питань запобігання насильству в сім'ї;

взаємодіє з іншими структурними підрозділами органу місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами та об’єднаннями громадян у сфері охорони здоров’я, освіти, міграційної служби, зайнятості, внутрішніх справ та іншими, недержавними організаціями з питань надання соціальної підтримки сім’ям та дітям, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми;

забезпечує виконання програм та заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, надає правову, методичну та організаційну допомогу структурним підрозділам міської ради, підприємствам, установам та організаціям з питань гендерної рівності;

забезпечує у межах своїх повноважень розроблення і здійснення заходів, спрямованих на розв'язання соціальних проблем молодих сімей;

забезпечує виконання програм та заходів щодо протидії торгівлі людьми, надає правову, методичну та організаційну допомогу структурним підрозділам міської ради, підприємствам, установам та організаціям з питань протидії торгівлі людьми;

забезпечує впровадження національного механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, підготовку документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

організовує роботу з оцінки потреб та надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми; вносить пропозиції міській раді про необхідність створення реабілітаційних центрів для осіб, що постраждали від торгівлі людьми, надає консультаційно-методичну допомогу цим установам;

34) забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Програмного комплексу автоматизованої системи обробки пенсійної документації (АСОПД), Програмного комплексу «Наш дім», Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;

35) інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, у тому числі через засоби масової інформації;

36) забезпечує на відповідному рівні реалізацію міжнародних проектів із соціальних питань;

37) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ
 

Начальник управління - Кіпкало Вікторія Вікторівна, т. 5-18-02

Прийомні дні:

Щопонеділка, з 13.00 до 16.00.

Перший заступник начальника управління - Сазонова Ірина Федорівна, т. 5-18-04

Прийомні дні:

Щосереди, з 13.00 до 16.00

1.Загальний відділ

Начальник відділу – Чернієнко Олександр Володимирович, т. 5-16-32.

Основними завданнями відділу є:

  1. Організаційно-технічне, господарське забезпечення та обслуговування діяльності управління.
  2. Забезпечення єдиної системи діловодства в управлінні, організація прийому громадян, контроль за строками провадження та виконання службових документів.
  3. Організація роботи із письмовими зверненнями (заявами, скаргами та пропозиціями) громадян.
  4. Реалізація державної політики в галузі архівної справи, координація діяльності відділів управління у питаннях архівної справи, здійснення реєстрації, обліку, постійного зберігання, комплектування та використання архівних справ управління.

 

2. Відділ соціальних допомог

Заступник начальника управління - начальник відділу – Жинова Олена Миколаївна,

т. 5-16-45.

Основними завданнями відділу є:

1. Забезпечення соціального захисту малозабезпечених громадян шляхом надання житлових субсидій та всіх видів соціальних допомог, яких вони потребують.

2. Здійснення контролю за цільовим використанням коштів, передбачених для надання населенню всіх видів соціальних допомог.

3. Організація прийому громадян, які звертаються за призначенням всіх видів соціальних допомог, здійснення реєстрації заяв та документів на їх призначення, обробка заяв та прийняття рішення про призначення соціальних допомог.

4. Здійснення контролю за термінами призначення соціальних допомог.
5. Ведення роз`яснювальної роботи про призначення житлових субсидій та інших видів соціальних допомог серед населення.

6. Сприяння громадянам в одержанні необхідних документів, які потрібні для призначення соціальних допомог, шляхом їх запитів.

7. Розгляд звернень громадян.

3. Відділ координації соціальної роботи

Начальник відділу – Карпенко Тетяна Володимирівна, т. 5-16-50.

Основними завданнями відділу є:

1.Спрямування та координація діяльності територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лозівської міської ради та Лозівського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

2.Підготовка та подання на затвердження ради Програм щодо соціального захисту населення.

3.Вирішення питань про влаштування інвалідів, громадян похилого віку до будинків-інтернатів.

4.Ведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань надання соціальних послуг населенню.

5.Забезпечення виконання комплексних програм та заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми.

6.Реалізація заходів та програм, спрямованих на запобігання насильству в сім’ї.

7.Розгляд звернень громадян.

4. Відділ у справах інвалідів та громадян, які мають право на пільги

Начальник відділу - Михайлишина Марина Володимирівна, т. 5-16-37.

Основними завданнями відділу є:

1. Забезпечення реалізації на території міста Лозова державної соціальної політики у сфері соціального забезпечення населення та соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, інших незахищених громадян, які мають право на пільги та потребують допомоги і соціальної підтримки з боку держави.

2. Створення і підтримка в актуальному стані функціонування Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.3. Здійснення контролю за цільовим використанням коштів, передбачених для надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, транспорту, придбання твердого палива та скрапленого газу.

4. Забезпечення своєчасності розрахунків з підприємствами та організаціями-постачальниками послуг для відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг.

5. Здійснення перевірок достовірності поданих постачальниками послуг розрахунків за надані пільговому контингенту послуги.

6. Контроль за перерахунками сум відшкодувань по наданих пільгах у разі прийняття законодавчих актів; зміни цін та тарифів на відповідні види послуг; зміни в складі сім’ї отримувача пільги, або у разі зміни його постійного місця реєстрації (проживання).

7. Ведення особових справ громадян, які мають право на пільги.

8. Здійснення консультаційних послуг населенню з питань надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, транспорту, придбання твердого палива та скрапленого газу. 

9. Встановлення статусу та видача посвідчення ветерана праці, дитини війни.

10. Видача пільгових посвідчень та талонів на проїзд ветеранам війни.

11. Сприяння у проходженні інвалідами навчання та професійної реабілітації.

12. Оздоровлення інвалідів та ветеранів війни в санаторіях, призначення компенсації за невикористані санаторно-курортні путівки.

13. Забезпечення інвалідів технічними засобами реабілітації та видача направлень на виготовлення протезно-ортопедичних виробів.

14. Постановка інвалідів на чергу для забезпечення спец автотранспортом, виплата компенсації на бензин, ремонт, транспортне та технічне обслуговування автомобілів.

15. Надання матеріальної допомоги з державного бюджету.

16. Розгляд звернень громадян.

 

5. Відділ з питань праці та соціально-трудових відносин

Начальник відділу – Петриченко Наталія Петрівна, т. 5-16-24.

Основними завданнями відділу є:

1. Сприяння забезпеченню реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати, охорони та належних умов праці, зайнятості населення.

2. Удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців.

3. Здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) пенсій органами Пенсійного фонду України, проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи.

4. Сприяння у вирішенні питань соціально-економічного розвитку міста.

5. Розгляд звернень громадян.

 

6. Відділ з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

Начальник відділу – Демедчук Ольга Олександрівна, т. 5-16-55.

Основними завданнями відділу є:

1. Забезпечення соціального захисту громадян, які згідно з Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" мають право на пільги.

2. Забезпечення своєчасності розрахунків компенсаційних виплат та пільг постраждалим особам.

3. Здійснення контролю за цільовим використанням коштів, передбачених на надання компенсацій ті пільг передбачених законодавством.

4. Здійснення розподілу та оформлення санаторно-курортних путівок.

5. Організація роботи комісії з визначення статусу осіб, які постраждали від Чорнобильської катастрофи.

6. Оформлення та видача посвідчень.

7. Розгляд звернень громадян.

7. Відділ державних соціальних інспекторів

Начальник відділу – головний державний соціальний інспектор - Черкас Яніна Володимирівна, т.5-19-55.

Основними завданнями відділу є:

1. Здійснення контролю за правильністю надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, допомоги на дітей одиноким матерям, яка призначена з урахуванням доходу сім'ї, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів на послуги.

2. Здійснення контролю за цільовим використанням коштів державного бюджету, спрямованих на виплату усіх державних соціальних допомог.

8. Відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення

Заступник начальника управління - начальник відділу - Неруш Неля Володимирівна,

т.5-16-49.

Основними завданнями відділу є:

1. Економічний аналіз фінансової діяльності управління.

2. Відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, надання оперативної інформації, складання та надання бухгалтерської звітності у відповідні органи.

3. Планує та розробляє поточні плани асигнувань на утримання апарату, складає штатний розклад та кошторис витрат на утримання управління.

4. Облік товарно-матеріальних цінностей.

5. Облік бюджетних коштів, складання звітності з питань надання субсидій населенню.

6. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо організації бухгалтерського обліку.

7. Складання бухгалтерської звітності господарсько-фінансової діяльності управління.

8. Робота зі зверненнями громадян.

9. Відділ виплати соціальних допомог

Начальник відділу - Суслова Катерина Львівна, т. 5-16-48.

Основними завданнями відділу є:

1. Забезпечення соціального захисту малозабезпечених громадян шляхом виплати всіх видів соціальних допомог, пільг, субсидій, компенсацій та інших виплат.

2. Організація прийому громадян, які звертаються з питаннями виплати всіх видів соціальних допомог, здійснення реєстрації особових рахунків згідно з рішеннями про призначення соціальних допомог, субсидій, пільг та компенсацій.

3. Здійснення контролю за термінами виплати соціальних допомог.

4. Ведення роз`яснювальної роботи з питань виплати соціальних допомог, субсидій, пільг та інших виплат серед населення.

5. Розгляд звернень громадян.

10. Відділ ІТ-підтримки

Начальник відділу - Янушев Ілля Валерійович, т.5-16-48.

Основними завданнями відділу є:

1. Супроводження "Автоматизованої системи обробки пенсійної документації на базі комп'ютерної технології АСОПД/КОМТЕХ".

2. Супроводження "Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги" Міністерства праці та соціальної політики України.

3. Впровадження, підтримка, оновлення та модернізація системного, спеціалізованого та прикладного програмного забезпечення на робочих місцях спеціалістів управління.

4. Автоматизація документообігу у відділах управління за допомогою програмного забезпечення.

5. Супроводження програмного комплексу «Наш Дім».

11. Відділ юридичної та кадрової роботи

Начальник відділу, т.5-16-32.

Основними завданнями відділу є:

1. Правове забезпечення діяльності управління. 

2. Представлення інтересів управління в судах.

3. Реалізація державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування та з питань кадрової роботи.

4. Документальне оформлення проходження служби в органах місцевого самоврядування та трудових відносин.

5. Розгляд звернень громадян.

Паспорта бюджетних програм на 2017 рік.

Служба за контрактом

Новини

Урядові портали

Сайт президента України Кабінет міністрів Реестр виборців Харківська обласна рада Державна фіскальна служба України Харківська обл. держ. адміністрація Інститут держ. управління
ВГОРУ