27°C

Погода у Лозовій

Breezy

Вологість: 24%

Вітер: 46.67 km/h

Оголошення

Дивитись усі

Туристичний маршрут

Туристичний маршрут

по місту Лозова

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2017 рік.

 

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2017 рік.

 

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2017 рік зі змінами.

 

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2017 рік у новій редакції.

 

Розділ 1. Структура відділу культури:

Організаційна структура відділу культури:

- начальник відділу культури - Михайлова Алла Валеріївна

- заступник начальника відділу культури – Василенко Ірина Михайлівна;

- головний спеціаліст відділу культури – Доценко Євгенія Анатоліївна

- централізована бухгалтерія – головний бухгалтер Фесенко Оксана Петрівна.

 

  Мережа закладів відділу культури:
- міський Палац культури - директор Різник Лілія Іванівна;
- краєзнавчий музей – директор Харченко Вячеслав Іванович;
- юнацька бібліотека – завідувачка Майстренко Інна Анатоліївна;
- міська бібліотека – завідувачка Суровська Людмила Миколаївна;
- Лозівська дитяча школа мистецтв №1 – директор Клочко Олександра Вікторівна;
- Лозівська дитяча музична школа – директор Калмикова Поліна Юріївна;
- Панютинська дитяча музична школа – директор Шапко Олександр Володимирович;
- Лозівська дитяча художня школа – директор Парамєєва Олена Анатоліївна;
- Панютинська дитяча бібліотека – завідувачка Волкова Наталія Федорівна;
- Панютинська міська бібліотека – завідувачка Гусейнова Ірина Миколаївна;
- Домаська бібліотека – завідувачка Валенко Людмила Валеріївна;

 

У підпорядкуванні відділу культури знаходиться 5 бібліотек:

№   п/п Назва закладу Адреса Площа   бібліотеки Кількість   екземплярів читального фонду Кількість   читачів
1 Юнацька бібліотека відділу культури Лозівської міської ради

мікрорайон 1,

буд. 17

193,3

38985

2573

2 Міська бібліотека відділу культури Лозівської міської ради проспект Перемоги, 1

150

39342

2043

3 Домаська бібліотека відділу культури Лозівської міської ради с.Домаха, вул. Петровського, 14

64,4

16800

500

4 Панютинська міська бібліотека відділу культури Лозівської міської ради смт. Панютине, вул. Миру, 9/2

72

12947

715

5 Панютинська дитяча бібліотека відділу культури Лозівської міської ради смт. Панютине, вул. Кірова, 28

64

17743

1080

Всього: 125817 6911

 

Розділ 2. Адреса відділу культури міської ради:

64602, Харківська область, м. Лозова, проспект Перемоги, 1

Телефон: 0 (5745) 9-01-50

Факс: -

«Години прийому громадян з особистих питань»:

 Начальник відділу культури

 ● вівторок: 15:00 - 17:00;

 ● четвер: 10:00 – 12:00

 т/ф 2-25-65, тел.   2-37-36

 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням

Лозівського міського голови

від 25.11.2014 року № 354

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про відділ культури

Лозівської міської ради

Харківської області

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ культури Лозівської міської ради Харківської області (далі – відділ) є виконавчим органом Лозівської міської ради Харківської області, який створюється міською радою,  є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету і міському голові, підконтрольним Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації.

1.2. Відділ забезпечує виконання власних і делегованих повноважень, визначених ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.3. Відділ  у своїй діяльності керується  Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства культури України, розпорядженнями Харківської обласної державної адміністрації, рішеннями колегії та наказами Департаменту культури і туризму обласної державної адміністрації, рішеннями Лозівської міської ради Харківської області, її  виконавчого комітету, розпорядженнями Лозівського міського голови, а також цим Положенням.

1.4. Відділ фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на його утримання встановлюються міською радою. Джерелом фінансування можуть бути благодійні,  добровільні внески фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних, та інші кошти не заборонені законодавством.

1.5. Структура і штатний розпис відділу затверджуються міським головою за поданням  началь­ника  відділу.

1.6. Положення про відділ  затверджується розпорядженням міського голови.   Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в установленому порядку.

1.7. Відділ є юридичною особою, має свій бланк, круглу печатку із зображенням Герба України та своїм найменуванням, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчих органах Лозівської міської ради, має самостійний баланс, особові та реєстраційні рахунки в установах Державної казначейської служби України.

Юридична адреса відділу: 64602, м. Лозова, вул. Жовтнева, 10,

тел/факс 2-63-81.

 

Розділ 2.  ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Забезпечення в інтересах територіальної громади м. Лозової реалізації державної політики у сфері культури і туризму, охорони культурної спадщини, музейної та бібліотечної справи, позашкільної освіти, культурно-мистецької діяльності.

2.2. Забезпечення реалізації прав громадян на свободу художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного члена територіальної громади.

2.3. Сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, мовної і культурної самобутності національних меншин, які проживають у місті.

2.4. Здійснення обліку  пам’яток історії та культури, що знаходяться на території міста.

2.5. Забезпечення, в межах своїх повноважень, контролю за дотриманням вимог законодавства  у сфері охорони культурної спадщини.

2.6. Здійснення відповідно до законодавства контролю у сфері позашкільної освіти, клубної діяльності, музейної та бібліотечної справи.

2.7. Створення умов для розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, народної художньої творчості, організації  змістовного культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури, сприяння формуванню репертуару, придбання сценічних костюмів художніх колективів, комплектуванню та поновленню фондів музею, бібліотек.

 2.8. Зміцнення матеріально-технічної бази підвідомчих закладів, поповнення бібліотечних та музейних фондів.

2.9. Сприяння відродженню та розвитку народних художніх промислів, ремесел, збереженню культурної спадщини.

2.10. Сприяння захисту прав і законних інтересів суб’єктів діяльності в галузі культури та туризму міста.

2.11. Розроблення проектів рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, стратегічних напрямів та цільових комплексних програм розвитку культури, пропозицій міській раді, Її виконавчому комітету до проектів міського бюджету, програм соціально-економічного розвитку м. Лозова, що входять до компетенції відділу.

2.12. Скликання в установленому порядку нарад, колегіальних зібрань з питань, що належать до компетенції відділу.

2.13. Проведення роз’яснювальної роботи щодо запобігання, виявлення та протидії корупції, забезпечення контролю за здійсненням заходів щодо запобігання корупції у відділі,  підпорядкованих закладах.

2.14. Одержання в установленому порядку від інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ і організацій усіх форм власності документів та інших матеріалів, необхідних для виконання покладених на відділ завдань.

2.15. Залучення закладів, установ, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери,  їх творчих колективів та окремих виконавців до організації та проведення міських культурно-мистецьких заходів.

2.16. Подання у встановленому порядку пропозиції щодо нагородження працівників, що особливо відзначилися, державними нагородами, відзнаками та до присвоєння почесних звань, застосування згідно з чинним законодавством України  інших форм морального і матеріального заохочення працівників за досягнення у творчій, педагогічній та культурно-освітній та виробничій діяльності.

2.17. Сприяння розвитку соціальної інфраструктури у сфері культури, організації її матеріально-технічного забезпечення.

 

Розділ 3.  ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

3.1. Відділ здійснює загальне керівництво та контроль діяльності структурного підрозділу та підвідомчих закладів із забезпеченням ними державних вимог в зазначених сферах.

3.2. Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі закладів культури міста, сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню.

3.3. Здійснює в межах своєї компетенції  інспектування підвідомчих закладів, надає організаційно-методичну допомогу щодо їх функціонування.

3.4. Здійснює пошук,  використання й поширення нових організаційно - творчих підходів у діяльності закладів культури, вдосконалення господарського механізму їх діяльності, сприяння інформаційно-методичному забезпеченню, впровадження нових моделей організації, культурної діяльності.

3.5. Здійснює контроль за дотриманням фінансово-господарської діяльності,  фінансовою дисципліною, використанням виділених бюджетних асигнувань закладам культури, що знаходяться в підпорядкуванні відділу.

3.6. Доводить в установленому порядку до розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачів бюджетних коштів) відомості про обсяги асигнувань, забезпечення бюджетними асигнуваннями, ведення бухгалтерського обліку через централізовану бухгалтерію відповідно до правил, встановленим Державним казначейством України.

3.7. Погоджує в установленому порядку питання оренди приміщень підприємств, установ та закладів культури, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Лозової.

3.8. Подає пропозиції до Департаменту культури і туризму обласної державної адміністрації про занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, внесення змін до нього та про занесення відповідної території до списку історичних місць України.

3.9. Укладає охоронні договори на пам’ятки в межах повноважень, делегованих управлінням культури і туризму облдержадміністрації відповідно до законодавства.

3.10. Популяризує діяльність з питань охорони культурної спадщини на відповідній території.

3.11. Готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку.

3.12. Розробляє проекти цільових комплексних програм розвитку культури міста та подає їх на розгляд сесії Лозівської міської ради.

3.13. Забезпечує кадрову діяльність та підвищення кваліфікації працівників і спеціалістів галузі.

3.14. Заохочує до благодійної діяльності у сфері культури підприємства, організації, громадські об’єднання, окремих громадян.

3.15. Здійснює діяльність з організації надання платних послуг населенню в закладах культури.

3.16. Вживає заходів, спрямованих на розвиток творчої ініціативи трудових колективів, сприяє соціальному захисту працівників культури.

3.17. Розробляє проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету  щодо затвердження мережі шкіл естетичного виховання, базової  мережі закладів культури, підпорядкованих відділу, комплексної Програми розвитку культури в м. Лозова.

3.18. Забезпечує контроль за дотриманням правил охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки  в підвідомчих закладах культури.

3.19. Розробляє проекти нормативно-правових та регуляторних актів.

3.20. Проводить фінансування закладів культури, підпорядкованих відділу, через централізовану бухгалтерію.

3.21. Подає в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників закладів нагородами і відзнаками, застосовує згідно з законодавством інші форми морального і матеріального заохочення за досягнення у творчій, педагогічній, культурно-освітній діяльності.

3.22. Бере участь в організації та проведенні міжнародних, всеукраїнських, регіональних мистецьких фестивалів і конкурсів, оглядів народної творчості, інших культурно-мистецьких заходів.

3.23. Виконує інші функції відповідно до покладених на відділ завдань.

                                                                                                            

Розділ 4.  СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

4.1. Діяльність відділу здійснюється на підставі перспективних та поточних планів роботи міської ради, виконавчого комітету, відділу культури, закладів культури, індивідуальних планів роботи працівників відділу, погоджених начальником відділу.

4.2. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням Лозівського міського голови з урахуванням вимог діючого законодавства про місцеве самоврядування.

4.3. Начальник відділу:

4.3.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій, встановлює ступінь відповідальності керівників підпорядкованих закладів та підрозділів.

4.3.2. Видає у межах своїх повноважень накази та контролює їх виконання.

4.3.3. Постійно готує проекти нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування, проводить експертизу таких актів.

4.3.4. Затверджує положення про підпорядковані підрозділи та затверджує функціональні обов'язки їх керівників.

4.3.5. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання відділу.

4.3.6. Призначає на посади та звільняє з посад працівників централізованої  бухгалтерії та керівників підпорядкованих закладів згідно з чинним законодавством.

4.4. Працівники апарату відділу призначаються  та звільняються з посади розпорядженням міського голови з урахуванням вимог діючого законодавства про місцеве самоврядування.

4.5. Працівники відділу у своїй діяльності керуються посадовими інструкціями.

4.6. У підпорядкуванні відділу знаходяться заклади культури:

- Лозівський міський Палац культури;

- Лозівський краєзнавчий музей;

- юнацька бібліотека;

- міська бібліотека;

початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади:

- Лозівська дитяча музична школа;

- Лозівська дитяча школа мистецтв №1;

- Лозівська дитяча художня школа;

- Панютинська дитяча музична школа

та централізована бухгалтерія відділу культури.

Статути підпорядкованих закладів затверджуються рішенням сесії Лозівської міської ради Харківської області.

Положення  про бібліотеки, централізовану бухгалтерію   затверджуються відділом.

4.7. З метою розробки перспективних питань розвитку культури міста та поліпшення культурного обслуговування населення, при відділі  можуть створюватись науково-методичні та інші ради і комісії  з включенням до їх складу представників відповідних органів та організацій за погодженням з ними.

Склад цих рад, комісій і положення про них затверджується начальником відділу.

 

Розділ 5. ВІДДІЛ МАЄ ПРАВО

5.1. Аналізувати  роботу закладів, установ, організацій культури незалежно від їх відомчого підпорядкування з питань, що належать до компетенції Відділу.

5.2. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів міської ради, підвідомчих закладів статистичну, аналітичну та інші інформації, необхідні для виконання на відділ завдань. 

5.3. Контролювати дотримання правил внутрішнього розпорядку працівниками підпорядкованих закладів.

5.4. Залучати спеціалістів інших підрозділів міської ради, підприємств, організацій, установ, організацій та об’єднань громадян ( за  погодженням з їх керівниками) для розгляду питань що належать до їх компетенції.

5.5. Скликати в установленому порядку наради, конференції з питань, що належать до його компетенції.

5.6. Брати  участь у нарадах, конференціях, засіданнях з питань, що стосуються повноважень відділу.

5.7. Контролювати  дотримання чинного законодавства в закладах культури, проводити інспектування їх основної та фінансово-господарської діяльності, вживати відповідні адміністративні заходи за наслідками перевірки, інформувати  міську раду.

5.8. Вносити пропозиції щодо заохочення за успіхи в роботі та застосувати  заходи дисциплінарного впливу за порушення працівниками трудової дисципліни.

5.9. Укладати угоди, договори з юридичними та фізичними особами.

5.10. Набувати та відчужувати майно та інші майнові та особисті немайнові права за згодою Лозівської  міської ради.1.2. Відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства.

 

Розділ 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Начальник відділу несе персональну відповідальність за:

6.1.1. Своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції відділу.

6.1.2. Цільове і ефективне використання бюджетних коштів.

6.1.3. Належне виконання законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації» та інших чинних нормативно-правових актів.

6.1.4. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з іншими відділами міської ради, а також із розташованими  на території міста закладами, підприємствами та організаціями і громадськими об’єднаннями.

6.1.5. Виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функціональних обов’язків відповідно до цього Положення.

6.1.6. Виконання рішень Лозівської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень Лозівського міського голови.

 

 Начальник відділу культури

 Лозівської міської ради

 Харківської області                                                            Г.С. Рукавицина

                                                                       

                                                                               «___»___________ 2014 року

                           

              УЗГОДЖЕНО:

 

Заступник міського голови                                                      Ю.І. Петренко

                                                                              

                                                                                    «___»___________2014 року

 

Керуючий справами виконкому

міської ради                                                                                 Ю.В. Кушнір

                                                                             

                                                                                   «___»___________2014 року

 

Начальник юридичного відділу

апарату виконкому міської ради                                            О.О.Бовдуй

                                                                          

                                                                                    «___»___________2014 року

Служба за контрактом

Новини

Урядові портали

Сайт президента України Кабінет міністрів Реестр виборців Харківська обласна рада Державна фіскальна служба України Харківська обл. держ. адміністрація Інститут держ. управління
ВГОРУ