8°C

Погода у Лозовій

Сонячно

Вологість: 69%

Вітер: 11.27 km/h

Оголошення

Дивитись усі

Туристичний маршрут

Туристичний маршрут

по місту Лозова

Informaciya dlya buhgalteriv 2Відповідність кодів послуг статутним документам

Чи повинні коди послуг згідно з ДКПП у податковій накладній відповідати кодам видів діяльності за КВЕД платника податку?

КВЕД — це статистичний інструмент для впорядкування економічної інформації. Класифікація не завжди відповідає всім потребам користувачів за межами статистичної системи. Код виду діяльності не обов’язково є достатнім критерієм для виконання умов, передбачених нормативними актами.

Згідно з п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу обов'язковими реквізитами, що зазначаються у податковій накладній, зокрема, є:

 • опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг (реквізит має відповідати формулюванню у первинних документах, якими супроводжується постачання таких товарів/послуг);
 • код товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг — код послуги згідно з ДКПП; платники податків, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з ДКПП не повністю, але не менше ніж чотири перші цифри відповідного коду.Таким чином, при здійсненні операцій з постачання послуг платник податку зобов’я­заний нарахувати податкові зобов’я­зання за такою операцією, скласти та зареєструвати в ЄРПН податкову накладну, в якій відповідно до п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу зазначити код ДКПП незалежно від того, чи відповідає операція з надання такої послуги коду його діяльності, зазначеному в статутних документах. ДФС оприлюднила нові Довідник № 83/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету та Довідник № 83/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету станом на 01.07.2017 р.Зазначені довідники необхідні для заповнення Звіту про суми податкових пільг (додаток до постанови КМУ від 27.12.2010 р. № 1233).
 • Резидент надає послуги з транспортного експедирування нерезиденту: чи складати ПН?
 • У випадку залучення експедитором до транзитного перевезення вантажів інших учасників транспортно-експедиторської діяльності, звільнення від оподаткування, визначене п. 197.8 ПКУ, застосовується такими іншими учасниками транспортно-експедиторської діяльності.Базою оподаткування ПДВ у експедитора є вартість наданих транспортно-експедиторських послуг (винагорода експедитора) та вартість послуг з перевезення, за умови, що перевізник є платником ПДВ.Отже, експедитор-резидент, який надає послуги з транспортного експедирування нерезиденту із залученням перевізника – резидента платника ПДВ, повинен скласти податкову накладну на вартість послуг з транзитного перевезення на операцію, як таку що звільнена від оподаткування ПДВ.

 

 • Як виправити у додатку 7 до декларації з ПДВ
 • Якщо помилка вплинула на вартісні показники декларації, то до графи 4 уточнюючого розрахунку переносяться показники податкової декларації з ПДВ, дод. 7 до якої уточнюється; до графи 5 переносяться всі відповідні показники декларації з урахуванням виправлених помилок; в графі 6 відображається сума помилки (абсолюне значення), а у додатку 7 до такого уточнюючого розрахунку зазначаються вірні показники.У випадку виявлення помилки у звітних (податкових) періодах після 01.07.2015 р. виправлення здійснюються шляхом подання уточнюючого розрахунку, яким виправляються суми умовно донарахованих податкових зобов’язань, що були здійснені відповідно до п. 199.1 ПКУ.
 • Податкова накладна складена за касовим методом до 2017 року: чи діє 365-денний строк для визнання ПК
 • З 01.01.2017 р. строки формування податкового кредиту визначаються згідно п. 198.6 ПКУ (не пізніше ніж через 365 к.дн. із дати складення податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних), незалежно від того, коли була складена податкова накладна: до 01.01.2017 р. чи після цієї дати, та відбулася чи ні оплата товарів/послуг, під час постачання яких така накладна була складена. У разі якщо в податковій накладній, складеній і зареєстрованій у ЄРПН постачальником — платником ПДВ, допущено помилку в обов’язковому реквізиті «опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг», а саме опис (номенклатура) товарів/послуг не відповідає формулюванню в первинних документах, якими супроводжується постачання таких товарів/послуг, і ця помилка не дає можливості повною мірою ідентифікувати здійснену операцію, то право на формування податкового кредиту на підставі такої податкової накладної в покупця — платника ПДВ відсутнє.ІПК ДФСУ від 22.06.2017 р. № 783/6/99-99-15-03-02-15/ІПК. 20 липня — гранична дата подання місячної звітності
 • Якщо ж у податковій накладній, складеній і зареєстрованій у ЄРПН постачальником — платником ПДВ, допущено помилку в обов’язковому реквізиті «опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг», але при цьому така помилка не заважає ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов’язань, то покупець — платник ПДВ має можливість включити суму ПДВ, зазначену в такій податковій накладній, до складу податкового кредиту.
 • Яка помилка в податковій накладній дозволяє визнавати податковий кредит
 • ДФСУ ІПК від 29.06.2017 р. № 876/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.
 • Із 01.01.2017 р. для платників ПДВ, які застосовують касовий метод, збільшили строк для визнання податкового кредиту з ПДВ до 365 к.дн. із дати складення податкових накладних/розрахунків коригування. Раніше такий строк становив 60 к.дн. із дати списання коштів із банківського рахунка платника податку.
 •  
 • При цьому у разі зміни в додатку 7 частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами, необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями, яка була визначена за результатами попереднього року та використовувалась до 01.07.2015 р., мають бути перераховані показники рядка 15 декларацій за звітні періоди з початку 2015 року та попередніх років (за наявності у них помилок) шляхом подання уточнюючих розрахунків за відповідні звітні періоди.
 • Подання уточнюючого розрахунку є одним із способів виправлення платником ПДВ самостійно виявлених помилок у показниках раніше поданої декларації та дод. 7 «Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7)» є складовою такої декларації. Виправлення помилок, що виникли при його заповненні, здійснюється шляхом подання уточнюючого розрахунку разом з додатком 7 з відміткою «уточнюючий» де зазначаються вірні показники.
 •  
 • На дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН.
 • Вартість наданих такими іншими учасниками транспортно-експедиторської діяльності послуг в межах договорів транзитного перевезення вантажів, не збільшує базу оподаткування ПДВ у експедитора при наданні транспортно-експедиторських послуг замовнику.
 • Пунктом 197.8 ПКУ передбачене звільнення від оподаткування операцій з постачання послуг з перевезення (переміщення) пасажирів та вантажів транзитом через митну територію України, а також з постачання послуг, пов’язаних із таким перевезенням (переміщенням).
 • Платники податків мають право зазначати код послуги згідно з ДКПП не повністю, але не менше ніж чотири перші цифри відповідного коду.
 • Оновлено довідники податкових пільг
 • Довідник № 83/2 інших податкових пільг станом на 01.07.2017 р.
 • Довідник № 83/2 інших податкових пільг станом на 01.07.2017 року.
 • У разі виникнення у платника податку необхідності визначення коду послуги згідно з ДКПП такий платник може звернутися до Мінекономрозвитку України як до головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності.
 • звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4, місячна) за червень 2017 року;
 • податкової декларації з ПДВ за червень 2017 року платниками, які сплачують такий податок щомісяця;
 • декларації акцизного податку за червень 2017 року;
 • податкової декларації з плати за землю (земельного податку та/або орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності) за червень 2017 року платниками, які обрали місячний строк звітування
 •  

Які наслідки обліку готівки в незареєстрованій КОРО

     Готівку, проведену через РРО (або з використанням РК), оприбутковують шляхом обліку в повній сумі в КОРО.

Обов’язкової реєстрації КОРО вимагає п. 1 гл. 1 р. ІІ Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій ( наказ Мінфіну від 14.06.2016 р. № 547).

Облік готівки в незареєстрованій КОРО неоприбуткуванням (неповним та/або несвоєчасним оприбуткуванням), передбачає штраф у5-кратному розмірі неоприбуткованої суми (п. 1 Указу від 12.06.1995 р. № 436/95).

 

Реєєструємо минулорічну податкову накладну, у якій виправлено помилку

Під час виправлення помилки в ІПН податкової накладної продавець складає та реєструє в ЄРПН нову податкову накладну з правильним ІПН, у полі «Дата складання» якої зазначається дата виникнення податкових зобов’язань продавця, тобто дата складання податкової накладної з неправильним ІПН.

Відповідальність за порушення платниками ПДВ граничного строку реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування до них передбачена ст. 120 прим. 1.

З 01.01.2017 р. платник має право зареєструвати податкову накладну та/або розрахунок коригування в ЄРПН, у якій загальна сума податку не перевищує суми, обчисленої відповідно до п. 200 прим 1.3 ПКУ, протягом 365 к.дн., що настають за датою виникнення податкових зобов’язань, відображених у відповідних податкових накладних.

Указаний строк застосовується до податкових накладних, дата складання яких припадає на періоди після набрання чинності змінами до відповідної норми ПКУ, тобто з 01.01.2017 р.

Детально в ІПК від 22.06.2017 р. № 781/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

 

 

Про що свідчать перевірки у сфері обігу готівки

ДФСУ звертає увагу керівників підприємств, які здійснюють готівкові розрахунки за реалізовані товари (надані послуги) або інші операції з готівкою на дотримання вимог чинного законодавства.

Зокрема, часто встановлюються випадки порушення вимог Положення № 637 в частині:

- зарахування готівкових коштів на розрахунковий рахунок без оприбуткування у касі підприємства;

- необлікування готівкових коштів у книзі обліку розрахункових операцій (КОРО) реєстратора розрахункових операцій (РРО) на підставі фіскальних звітних чеків;

- оформлення з порушеннями касових документів при оприбуткуванні або видачі готівкових коштів у касах (з кас) підприємств (відсутність підписів уповноваженої особи, особи, що отримала кошти).

З метою запобігання таким порушенням, пропонуємо керівникам підприємств провести з бухгалтерами відповідне навчання та посилити контроль за оформленням та веденням касових книг та книг обліку розрахункових операцій.

 

Щодо зазначення номенклатури товару у податковій накладній

Правила заповнення обов'язкових реквізитів податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної регулюються ст. 201 ПКУ та наказом Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1307.

Одним із обов'язкових реквізитів, який зазначається у податковій накладній, є опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг. При складанні податкової накладної повинен заповнювати її державною мовою.

У разі неможливості перекладу з іноземної мови торгової марки або найменування товару на державну мову та з метою збереження ідентифікації такого товару в податковій накладній в графі 2 "Номенклатура товарів/послуг продавця" зазначати назву торгової марки та у вигляді абревіатури номенклатуру товару без перекладу його на державну мову.

При цьому така податкова накладна повинна містити загальні дані у розрізі номенклатури постачання товарів/послуг, що вказані в первинних документах, а також враховувати назву та класифікацію товару згідно з УКТ ЗЕД, код послуги - згідно з Державним класифікатором продукції та послуг.

 

Чи потрібно подавати звіт про суми податкових пільг сільськогосподарському товаровиробнику, включеному до Реєстру отримувачів бюджетної дотації?

Починаючи з 01.01.2017 у зв’язку із скасуванням спеціального режиму оподаткування ПДВ усі сільгоспвиробники, які були зареєстровані як суб’єкти спеціального режиму оподаткування, переведені на загальну систему оподаткування ПДВ.

Відповідно до ст.16-1 Закону від 24.06.2004 №1877-IV «Про державну підтримку сільського господарства України» сільськогосподарські товаровиробники мають право на бюджетну дотацію для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції після їх внесення контролюючим органом до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.

Отже, подання Звіту сільськогосподарськими товаровиробниками, включеними до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, за результатами отримання бюджетної дотації не здійснюється, оскільки такі сільгоспвиробники сплачують ПДВ на загальних підставах.

 

Нарахування податку на нерухомість на сільгоспбудівлі

Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, які є власниками житлової та/або нежитлової нерухомості. Об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка (п. п. 266.2.1 п. 266.2 ст. 266 ПКУ).

До будівель, споруд сільськогосподарських товаровиробників, відносяться об’єкти нерухомості, які відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держкомітету по стандартизації, метрології та сертифікації від 17.08.2000 № 507, належать до групи «Будівлі нежитлові інші» (код 127), клас «Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства» (код 1271), який включає будівлі для використання в сільськогосподарській діяльності, наприклад, корівники, стайні, свинарники, кошари, кінні заводи, собачі розплідники, птахофабрики, зерносховища, склади та надвірні будівлі, підвали, винокурні, винні ємності, теплиці, сільськогосподарські силоси тощо.

Служба за контрактом

Новини

Урядові портали

Сайт президента України Кабінет міністрів Реестр виборців Харківська обласна рада Державна фіскальна служба України Харківська обл. держ. адміністрація Інститут держ. управління
ВГОРУ