2°C

Погода у Лозовій

Злива

Вологість: 98%

Вітер: 20.92 km/h

Оголошення

Дивитись усі

Туристичний маршрут

Туристичний маршрут

по місту Лозова

Informaciya dlya buhgalteriv 3До уваги платників податку на додану вартість!

У зв’язку з набранням чинності Закону № 2245 податкові накладні/розрахунки коригування, реєстрацію яких у Єдиному реєстрі податкових накладних  зупинено відповідно до п.201.16 ст. 201 ПКУ з 1 грудня 2017 року до дня набрання чинності Законом № 2245 (з 1 грудня 2017 року по 30 грудня 2017 року включно) та щодо яких платником податку після 1 грудня 2017 року подані пояснення і копії документів відповідно до пп. 201.16.2 ст. 201 ПКУ, реєструються у Реєстрі у порядку, що діяв до набрання чинності Законом № 2245 (до 31 грудня 2017 року) щодо зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Реєстрі.

Пояснення і копії документів до податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких у Реєстрі зупинено до 1 грудня 2017 року, платниками не подаються.

Також, у зв’язку з виключенням Законом № 2245 пункту 74.2 статті 74 Кодексу, починаючи з 31 грудня 2017 року Таблиця даних платника податку, що є додатком до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджених наказом Мінфу від 13.06.2017 №567 (із змінами), до ДФС не подається.

Зміни в оподаткуванні податком на прибуток підприємств

01.01.2018 набрав чинності Закон № 2245, яким внесено зміни до ПКУ, зокрема в частині оподаткування податком на прибуток підприємств, а саме:

- змінено визначення безнадійної заборгованості для цілей оподаткування банківських установ;

- уточнено вимоги щодо відповідальності релігійних організацій при порушенні законодавства відповідно до якого вони зареєстровані та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

- передбачено, що податкова декларація з податку на прибуток підприємств, яка розраховується з наростаючим підсумком за рік, подається у 60-ти денний термін;

- уточнено різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень), при здійсненні фінансових операцій;

- уточнено норми щодо збільшення фінансового результату до оподаткування на суму доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування.

Положення зазначеної норми не поширюються на платників податків, які були платниками єдиного податку четвертої групи;- уточнена редакція норми щодо звільнення від оподаткування податком на прибуток підприємств суб’єктів літакобудування.

Розраховуємо ставки єдиного податку на новий рік

З 1 січня 2018 року передбачено прожитковий мінімум для працездатних осіб на рівні 1762 грн, а мінімальна зарплата - 3723 грн.

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць.

• для першої групи платників єдиного податку – в межах до 10% розміру прожиткового мінімуму (тобто в 2018 році ставка єдиного податку буде не більше 176,20 грн на місяць(1762 грн х 10%));

• для другої групи платників єдиного податку – в межах до 20% розміру мінімальної заробітної плати (до 744,60 грн на місяць (3723 х 20%)).

Рішенням Лозівської міської ради від 26.01.2017р. для платників єдиного податку другої групи затверджено ставку 10%  розміру мінімальної заробітної плати, тобто до сплати ( 372,30 грн на місяць (3723 х 10%)).

Ставки єдиного податку для четвертої групи встановлено:

– для ріллі, сіножатей і пасовищ  розмір ставок податку з одного га встановлено на рівні 0,95%;

– для багаторічних насаджень – 0,57%;

– для земель водного фонду ставка залишиться на рівні 2,43;

– для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту, – 6,33.

Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум у 2018 році

Законом України від 07.12.2017 N 2246-VІІІ«Про Державний бюджет України на 2018 рік» встановлено на 2018 рік мінімальну заробітну плату: у місячному розмірі: з 1 січня - 3723 гривні; у погодинному розмірі: з 1 січня - 22,41 гривні.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб встановлений : з 1 січня 2018року -1762 грн, з 1липня - 1841грн, з 1 грудня - 1921грн.

Власники земельних ділянок, землекористувачі та орендарі земель звітують за новою формою

З 1 січня 2018 року оновила свою форму Податкова декларація з земельного податку та/або орендної плата затверджена наказом Мінфіну від 16.06.2015 р. №560 (у редакції наказу від 23.01.2017 р. №9).

Платники плати за землю самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають декларацію на поточний рік за місцезнаходженням земельної ділянки  з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій.

Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

За нововідведені земельні ділянки платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

При зміні протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

Відтепер контролери відповідатимуть за шкоду, завдану платнику податків

Змінами до ПКУ, які набрали чинності з 1 січня 2018 року, госпсуб'єкту гарантується відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадової або службової особи контролюючого органу за рахунок коштів держбюджету.

Шкода, завдана платнику податків неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадової або службової особи контролюючого органу, буде відшкодовуватися за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для фінансування цього органу, незалежно від вини цієї особи.

Посадова або службова особа контролюючого органу нестиме перед державою відповідальність в порядку регресу в розмірі виплаченого з бюджету відшкодування через неправомірні рішення, дії чи бездіяльність цієї посадової (службової) особи.

 

У новому Реєстрі - 152 моделі РРО

ДФС України наказом від 7 червня 2017 р. №406 затвердила новий державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій. Нагадаємо: у ньому наводять перелік моделей, модифікації РРО, дозволених до первинної реєстрації, та РРО, первинну модифікацію яких заборонено.

Попередній перелік, який затверджений наказом ДФС від 20.04.17 р. №275, втратив чинність.

НБУ затвердив нову редакцію Положення про ведення касових операцій 

У постанові НБУ від 29.12.2017 р. №148 , викладено у новій редакції Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

 Також Положенням передбачено, що використання печатки підприємством не є обов’язковим.

При цьому граничні суми розрахунків готівкою залишилися незмінними, а саме:

  • між підприємствами (підприємцями) протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами – у розмірі 10 000 гривень;
  • між підприємством (підприємцем) та фізичною особою протягом одного дня – у розмірі 50 000 гривень;
  • між фізичними особами за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню – у розмірі 50 000 гривень.

 Окрім того, цією постановою також оновлено такі форми документів: відомість на виплату готівки, видатковий касовий ордер, журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, касова книга, книга обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки, акт про результати інвентаризації наявних коштів, що зберігаються, акт про перевірку дотримання порядку ведення операцій з готівкою.

 Постанова № 148 набирає чинності з 5 січня 2018 року.

 

У яких випадках не застосовується штраф за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних

За порушення термінів реєстрації ПН/РК у ЄРПН або у разі її відсутності штрафні санкції не застосовуються винятково до ПН, що не видаються отримувачу (покупцю) та складені на постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування та оподаткування за нульовою ставкою.

 ДФСУ  від  29.12.2017 р. №3246/6/99-95-42-03-15/ІПК

 

Скасовано ключі ЕЦП: чи будуть штрафи за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних

Відповідно до п. 1201.1 ПКУ, порушення платниками ПДВ граничного строку, передбаченого ст. 201 ПКУ, для реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в ЄРПН (крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій, які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою), тягне за собою накладення на платника ПДВ, на якого згідно з вимогами ст. 192 і ст. 201 ПКУ покладено обов’язок щодо такої реєстрації, штрафу в розмірах, установлених у вказаному пункті ПКУ.

При цьому нормами ПКУ не передбачено будь-яких винятків для окремих платників податку під час застосування контролюючим органом штрафних санкцій за порушення строків реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування в ЄРПН, у т.ч. й у випадку скасування ключів ЕЦП за заявою платника податку у зв’язку з несанкціонованим доступом до таких ключів із боку сторонніх осіб.

ІПК ДФСУ від 29.12.2017 р. № 3220/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Власники авто та платники земельного податку звітують за новими формами декларацій

Наказом Мінфіну «Про внесення змін до форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)» від 23.01.2017 р. № 9 унесено зміни до форми Податкової декларації з плати за землю, затвердженої наказом Мінфну від 16.06.2015 р. № 560, та викладено її в новій редакції — у разі подання декларації в електронному вигляді ідентифікатор форми j0602006.

З 01 січня 2018 року діє оновлена форма Податкової декларації з транспортного податку (затверджена наказом Мінфіну від 10.04.2015 р. № 415, у редакції наказу Мінфіну від 27.06.2017 р. № 595)

 

Розширено межі ставки ПДВ 7%

З 1 січня 2018 року застосовується ставка ПДВ 7% на операції з постачання та ввезення на митну територію України всіх медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні.

Нагадаємо, що ПДВ за ставкою 7% оподатковували операції з постачання та ввезення на митну територію України лише медичних виробів, включених до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 року №410. До операцій з постачання та ввезення на митну територію України всіх інших медичних виробів застосовується ставка ПДВ в розмірі 20%.

 

Зміни у трансфертному ціноутворенні

01.01.2018 набрав чинності (крім окремих положень) Закон № 2245, в частині трансфертного ціноутворення, а саме:

- доповнено перелік господарських операцій, які є контрольованими:

– господарські операції, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні; доповнено критерії для визнання операцій контрольованими:

– господарські операції, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні, визнаються контрольованими, якщо обсяг таких господарських операцій, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;

уточнено вимоги до документації з трансфертного ціноутворення, яка подається на запит центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику; змінено термін надсилання запиту центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, для подання документації щодо контрольованих операцій з 01 травня на 01 жовтня року, що настає за календарним роком, в якому таку контрольовану операцію (операції) було здійснено; уточнено строки сплати суми податкового зобов’язання, розрахованого за результатами самостійного коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань за результатами якого розрахована ціна відповідає принципу «витягнутої руки»;

уточнено норми щодо укладання договорів за результатами попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер.

Служба за контрактом

Новини

Урядові портали

Сайт президента України Кабінет міністрів Реестр виборців Харківська обласна рада Державна фіскальна служба України Харківська обл. держ. адміністрація Інститут держ. управління
Інститут держ. управління
ВГОРУ