8°C

Погода у Лозовій

Сонячно

Вологість: 69%

Вітер: 11.27 km/h

Оголошення

Дивитись усі

Туристичний маршрут

Туристичний маршрут

по місту Лозова

Informaciya dlya pidpriyemciv 2Особливості застосування ставки єдиного податку для платників 1 або 2 групи

   Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними, міськими радами для фізосіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

- для 1 групи платників єдиного податку - у межах до 10% розміру прожиткового мінімуму;

- для 2 групи єдинників – у межах до 20% розміру мінімальної зарплати (п. 293.2 ПКУ).

У разі здійснення платниками єдиного податку 1і 2 груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.      У разі здійснення платниками єдиного податку 1 і 2 груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений ст. 293 ПКУ для відповідної групи платників єдиного податку (п. 293.7 ПКУ).

Підприємець за своєю податковою адресою подає заяви, звітність, отримує довідки, сплачує податки, тобто податкова адреса безпосередньо пов’язана з діяльністю підприємця, при цьому господарську діяльність вона може здійснювати на свій вибір за межами сільської, селищної, місцевої ради, в якій розташована її податкова адреса, в цьому випадку сплачується максимальний розмір ставки єдиного податку.

 

Самозайнята особа, яка не отримує доходів, одночасно є найманим працівником: що з ЄСВ?

Особа, яка провадить незалежну професійну діяльність та не отримує доходу від такої діяльності, зобов’язана нарахувати ЄСВ в розмірі, не меншому від мінімального, незважаючи на наявність трудових відносин з роботодавцем

Базою нарахування ЄСВ для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, є сума доходу, отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню ПДФО. При цьому сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.

У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такий платник зобов’язаний визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування ЄСВ. При цьому сума єдиного соцвнеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

ДФСУ листі від 05.07.2017 р. №1001/Г/99-99-13-02-03-14/ІПК

 

Виплати за договором страхування: підстави для оподаткування

Договір довгострокового страхування життя —  це договір страхування життя строком на 5 і більше років, який передбачає страхову виплату одноразово або у вигляді ануїтету, якщо застрахована особа дожила до закінчення терміну дії договору страхування чи події, передбаченої у договорі страхування, або досягла віку, визначеного договором. При цьому роботодавець не може бути вигодонабувачем за такими договорами страхування життя.

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включається, зокрема, сума страхової виплати, отримана платником податку за договором страхування від страховика-резидента, іншого ніж довгострокове страхування життя, під час страхування життя або здоров'я платника податку у разі дожиття застрахованої особи до дати чи події, передбаченої договором страхування життя, чи досягнення віку, передбаченого таким договором.

Якщо страхова виплата здійснюється страховою компанією платнику податку — фізособі з додержанням вимог пп. 165.1.27 ПКУ, то вона не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого платника.

Якщо за умовами договору страхування життя передбачено, що сума страхової виплати перераховується страховою компанією безпосередньо на розрахунковий рахунок юрособи-страхувальника як вигодонабувачу, тобто не застрахованим фізособам (працівникам), то при виплаті податковим агентом зазначеної суми фізособам така виплата включається до їх загального місячного (річного) оподатковуваного доходу як інші доходи та оподатковується ПДФО і військовим збором на загальних підставах.

Індивідуальна податкова консультація ДФС від 23.06.2017 р. №811/6/99-99-15-02-02-15/IПК

 

Єдинники» мають право на відпустку

Платники єдиного податку 1 і 2, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів (п. 295.5 ПКУ).

Інформація про період щорічної відпустки і терміни тимчасової втрати працездатності з обов'язковим доданням копії листка непрацездатності подається за заявою у довільній формі (пп. 298.3.2 ПКУ), яку необхідно надати до центрів обслуговування платників.

 

Чи можна віднести до витрат підприємця-«загальносистемника» бухгалтерські послуги

Встановлений чинним податковим законодавством перелік витрат не містить витрат, понесених у зв’язку з наданням фізособі - підприємцю бухгалтерських послуг

Фізособа - підприємець на загальній системі оподаткування має право віднести до складу витрат виключно витрати, визначені п. 177.4 ПКУ та  Порядком ведення Книги обліку доходів і витрат.

До таких витрат, зокрема,  належать інші витрати, до складу яких включаються витрати, що пов'язані з веденням госпдіяльності, які не зазначені в пп 177.4.1 - 177.4.3 ПКУ, до яких належать витрати:

 • на відрядження найманих працівників,
 • на послуги зв'язку, реклами, плати за розрахунково-касове обслуговування,
 • на оплату оренди, ремонт та експлуатацію майна, що використовується в господарській діяльності,
 • на транспортування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів), вартість придбаних послуг, прямо пов'язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг (пп. 177.4.4 ПКУ). індивідуальній податковій консультації від 07.06.2017 р. № 517/С/99-99-13-01-02-14/ІПК 
 • Книга обліку доходів підприємця- єдинника: як вести? 
 • Ведення Книги в паперовому вигляді: - книга прошнурована, пронумерована безоплатно реєструється в контролюючому органі. Книга засвідчується підписом керівника та скріплюється печаткою;- у разі реєстрації нової Книги, записи в ній продовжуються наростаючим підсумком, а попередня Книга залишається у платника податку.-отримати в АЦСК посилені сертифікати відкритих ключів та укласти договір про визнання електронних документівку;- протягом 3 робочих днів контролюючий орган формує і надсилає платнику податку повідомлення про реєстрацію Книги із зазначенням реєстраційного номера Книги та дати її реєстрації;- у Книзі в електронному вигляді допускаються виправлення помилок або коригування шляхом доповнення рядка, в якому відображається від'ємне або позитивне значення. З 1 січня 2017 року підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, та віднесені до I групи платників єдиного податку, зобов’язані сплатити ЄСВ за місяць у сумі не менше 0,5 мінімального страхового внеску. Відповідні періоди здійснення підприємницької діяльності до страхового стажу зараховуються пропорційно до сплаченого ЄСВ.У разі сплати єдиного внеску у сумі 352 грн за місяць страховий стаж буде зараховано пропорційно, а саме 0,5 місяця, що в подальшому може вплинути на визначення права на пенсію за віком та її розмір.
 • Якщо ПДВ-реєстрація єдинника анульована до закінчення кварталу
 • Тобто, доходи єдинника на 3 групі, до кінця звітного періоду будуть оподатковуватись за ставкою 3%.Сплата земельного податку фізичними особамиПільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб: - фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; - ветерани війни та особи прирівнені до них; Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для вищезазначеної категорії фізичних осіб, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм: - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 га, в селищах - не більш як 0,15 га, в містах - не більш як 0,10 га; - для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 га;  ФОП на загальній системі оподаткування сплачують єдиний внесок за себе один раз на рік в сумі не менше за 704 грн. на місяць і не більше максимальної суми внеску. Звітність подають за себе раз на рік ( таблиця 1 дод. 5 до Порядку № 435).За відсутності доходу у ФОП єдиний внесок у 2017 році сплачується в обов’язковому порядку. Виключення: пенсіонери за віком або інваліди, які отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.
 • Про повернення податку при застосуванні права на податкову знижку
 •  Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту або гарантійній заміні, в цілях застосування РРО затверджено постановою КМУкраїни від 16.03.2017 р. № 231.Винятків щодо можливості незастосування РРО для техніки, яка була раніше у використанні, нормативно-правовими актами не передбачено.
 • Про граничний термін сплати ЄСВ за себе платниками єдиного податку
 • Днем сплати єдиного внеску вважається:
 • Граничний термін сплати ЄСВ за себе підприємцями-платниками єдиного податку – 19 число місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок. У разі якщо останній день строків сплати єдиного внеску припадає на вихідний або святковий день, останнім днем таких строків сплати єдиного внеску вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.
 •  
 • Згідно з цим Переліком № 231 до таких товарів належать, зокрема, смартфони та мобільні телефони, що мають згідно з УКТ ЗЕД код 8517 12 00 00.
 • Продаж уживаної техніки: чи потрібен РРО
 • Відповідно до п.179.8 ст.179 ПКУ сума, що має бути повернена платнику податку, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену у податковій декларації про майновий стан і доходи, протягом 60 календарних днів після надходження такої податкової декларації.
 •  
 • ФОП на загальній системі оподаткування можуть сплачувати ЄСВ за себе авансами щомісячно або щоквартально (до настання граничного терміну подання звіту та терміну сплати).
 • Про сплату ЄСВ підприємцями на загальній системі оподаткування
 • - для ведення садівництва - не більш як 0,12 га.
 • - для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 га;
 • - для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;
 • - фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
 • - пенсіонери (за віком);
 • - інваліди першої і другої групи;
 • Нарахування громадянам земельного податку проводиться контролюючим органом (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку. Податок сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.
 •  
 • Відповідно до п. 294.1 ПКУ податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку 3 групи є календарний квартал. Зміна ставки з 3 % на 5 % у такого платника єдиного податку на 3 групі відбудеться з нового податкового (звітного) періоду.
 •  
 • У 2017 році мінімальний страховий внесок для фізичних осіб підприємців становить 704 грн на місяць (3200 грн х 22%). Для зарахування періодів здійснення підприємницької діяльності до страхового стажу як повний місяць необхідно сплатити за місяць єдиний внесок в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок (тобто 704 грн).
 • Для повноцінного страхового стажу платники єдиного податку I групи повинні сплачувати не менше 704 грн ЄСВ
 • Записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема про кошти, які надійшли на поточний рахунок платника податку та/або які отримано готівкою, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).
 • - платник здійснює операції з її ведення книги відповідно до Порядку;
 • - надіслати за місцем обліку заяву про обрання способу ведення Книги в електронній формі засобами електронного зв'язку;
 •  Ведення Книги в електронному вигляді:
 • - записи у Книзі виконуються розбірливо чорнилом темного кольору або кульковою ручкою. Внесення виправлень здійснюється шляхом нового запису (з відображенням від'ємного або позитивного значення), який засвідчується підписом платника податку;
 • - на титульному аркуші зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, податкова адреса;
 • Книга ведеться за вибором платника податку в паперовому або в електронному вигляді.
 • Отже, встановлений чинним податковим законодавством перелік витрат не містить витрат, понесених у зв’язку з наданням фізособі - підприємцю бухгалтерських послуг.
 • при перерахуванні сум ЄСВ з рахунка платника на відповідні рахунки ДФС - день списання банком або казначейством, суми платежу з рахунка платника незалежно від часу її зарахування на рахунок ДФС;
 • при сплаті готівкою - день прийняття до виконання банком або іншою відповідною установою документа на переказ готівки разом із сумою коштів у готівковій формі;
 • при сплати ЄСВ в іноземній валюті - день надходження коштів на рахунки ДФС.
 • Найближча дата сплати внеску - за 2 квартал 2017 року 19 липня.

Наступні – за 3 квартал п.р. 19 жовтня та за 4 квартал 2017 року – 19 січня 2018 року.

Служба за контрактом

Новини

Урядові портали

Сайт президента України Кабінет міністрів Реестр виборців Харківська обласна рада Державна фіскальна служба України Харківська обл. держ. адміністрація Інститут держ. управління
ВГОРУ