Оголошення

Дивитись усі

Туристичний маршрут

Туристичний маршрут

по місту Лозова

ПАТ “Харківгаз” інформує Вас, що згідно з наказом Міненерговугілля від 10.05.2018 року № 250, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України ЗО травня 2018 р. за №646/32098, визнано таким, що втратив чинність, наказ Державної акціонерної холдингової компанії “Укргаз” від ЗО липня 1997 року №35 “Про затвердження Положення про порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 жовтня 1997 року за № 451/2255.

На виконання цього наказу ПАТ “Харківгаз” з 01.08.2018 р. припинив виконання робіт з планового технічного обслуговування і планового випробування на щільність внутрішньобудинкових газових мереж побутових споживачів.

Відповідно до Закону України “Про житлово-комунальні послуги” (далі-Закон) управитель багатоквартирного будинку зобов’язаний забезпечити належні експлуатацію та утримання майна, що перебуває в його управлінні, та несе відповідальність за його експлуатацію. Управління майном може забезпечуватися як власними силами, так із залученням інших юридичних осіб. До послуг з утримання будинків і споруд (майна) відноситься обслуговування внутрішньобудинкових мереж.

Згідно з Правилами безпеки газопостачання, затвердженими наказом Міненерговугілля від 15 травня 2015 року № 285, зареєстрованими в Міністерстві юстиції від 08 червня 2015 року за №674/27119 (далі - ПБСГ), зокрема пунктами 3.2 та 3.3 розділу III, на власників будинків покладений обов’язок бути відповідальними за технічний стан і безпечне користування газопроводами, газовими приладами, димовими та вентиляційними каналами та забезпечити утримання систем газопостачання відповідно до вимог чинного законодавства України.

Таким чином, виходячи із діючих норм Закону та ПБСГ, відповідальною особою за утримання та експлуатацію внутрішньо будинкових систем газопостачання є власник/управитель будинку, який повинен забезпечити зазначені функції самостійно або із залученням на договірних засадах сторонньої організації, яка має відповідний дозвіл Держпраці.

На виконання вимог Закону України “Про ринок природного газу” від 09.05.2015р. №329-УІІ Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, була прийнята постанова від 30.09.2015р. №2494, якою затверджений Кодекс газорозподільних систем (далі - Кодекс ГРМ). Даний Кодекс ГРМ визначає взаємовідносини Оператора газорозподільних систем (яким є ПАТ “Харківгаз”) із суб’єктами ринку природного газу, а також визначає правові, технічні, організаційні та економічні засади функціонування газорозподільних систем.

Згідно з положеннями п.4 глави 1 розділу І Кодексу ГРМ:

- межа балансової належності - точка розмежування газових мереж між суміжними власниками газових мереж за ознаками права власності чи користування, на якій відбувається приймання-передача природного газу;

- межа експлуатаційної відповідальності сторін - точка розмежування газових мереж за ознакою договірних зобов’язань з експлуатації окремих ділянок або елементів, яка встановлюється на межі балансової належності або за згодою сторін в іншій точці газових мереж.

Главою 5 Розділу III Кодексу ГРМ передбачений порядок визначення межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності.

Відповідно до пункту 1 глави 5 розділу III Кодексу ГРМ передбачено: “За відсутності акту розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін за об’єктами суміжних суб’єктів ринку природного газу (включаючи споживачів) Оператор ГРМ, до/через ГРМ 

строки здійснювати заходи з укладання з їх власниками акту розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін.

Власники (балансоутримувачі, управителі, інші особи), на балансі чи в управлінні яких знаходяться багатоквартирні будинки чи гуртожитки (незалежно від того, є вони споживачами природного газу чи ні), укладають з Оператором ГРМ, до об’єктів газорозподільної системи якого підключені зазначені будинки/гуртожитки, акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін відносно їх внутрішньобудинкових систем газопостачання”.

Таким чином, вказаними вище законодавчими нормами встановлено обов’язок ПАТ “Харківгаз” та власників, балансоутримувачів, управителів, інших осіб, на балансі чи в управлінні яких знаходяться багатоквартирні будинки (незалежно від того, є вони споживачами природного газу чи ні) укладати між собою акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін.

Крім того, зазначимо, що укладання акту розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності є необхідним для того, щоб в подальшому власники, балансоутримувачі, управителі мали змогу виконати вимоги п.З глави 5 розділу III Кодексу ГРМ щодо забезпечення належної експлуатації вказаних мереж згідно з вимогами чинного законодавства.

Також повідомляємо, що згідно п. 3.2. розділу III Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 15 травня 2015 року № 285 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 червня 2015 року № 674/27119 (далі - Правила), власник (балансоутримувач та/або орендар (наймач) повинен забезпечити утримання систем газопостачання відповідно до вимог чинного законодавства України.

Згідно п. 3.2. глави 3 розділу V Правил, до технічного обслуговування і ремонту споруд та об’єктів системи газопостачання промислових і сільськогосподарських підприємств, підприємств комунально-побутового обслуговування населення допускається залучення суб’єктів господарювання, що мають дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки 

відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Окрім того, відповідно до п. 5.4. глави 5 розділу V Правил, технічне обслуговування внутрішніх газопроводів і газового обладнання житлових і громадських будівель, комунально-побутових об’єктів невиробничого характеру здійснюється відповідно до вимог документації з експлуатації заводів-виробників газового обладнання на договірних засадах. Умови для технічного обслуговування забезпечуються власником (балансоутримувачем та/або орендарем (наймачем) відповідно до вимог чинного законодавства України.

Також повідомляємо Вам, що відповідно до п. 5.7. розділу 5 глави V Правил, підлягає відключенню від системи газопостачання обладнання житлових і громадських будинків із встановленням заглушки за умови: наявності витоків газу; несправної автоматики безпеки;

-несправностей оголовків димових і вентиляційних каналів; відсутності тяги в димових і вентиляційних каналах;

-самовільного підключення газових приладів і пристроїв споживача до системи газопостачання;

-не забезпечення власником (балансоутримувачем та/або орендарем (наймачем) технічного обслуговування згідно з вимогами пункту 5.4 глави 5;

-не відповідності системи газопостачання житлового будинку проектній та виконавчо- технічній документації.

Звертаємо увагу, що ігнорування Правил безпеки систем газопостачання (ПБСГ) є неприпустимим, оскільки газопроводи та споруди на них є об’єктом підвищеної небезпеки, а дотримання цих Правил є певною гарантією надійності функціонування системи газопостачання, безпеки життя та здоров’я населення.

Також повідомляємо, що ПАТ “Харківгаз” має відповідні дозволи здійснювати технічне обслуговування та ремонт внутрішньобудинкових мереж та газових приладів на договірних засадах.

Служба за контрактом

Новини

Урядові портали

Сайт президента України Кабінет міністрів Реестр виборців Харківська обласна рада Державна фіскальна служба України Харківська обл. держ. адміністрація Інститут держ. управління
Інститут держ. управління
ВГОРУ