Оголошення

Дивитись усі

Туристичний маршрут

Туристичний маршрут

по місту Лозова

Інформація

щодо оснащення багатоквартирних будинків приладами комерційного обліку теплової енергії та водопостачання

 02.08.2017 року набув чинності Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» (далі – Закон), який визначає засади забезпечення комерційного, у тому числі розподільного, обліку послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води та централізованого водопостачання.

Оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку здійснюється відповідно до проектної документації з дотриманням будівельних норм і правил у порядку, затвердженому Наказом Мінрегіону від 09.08.2018 року № 206. Таке оснащення та відповідна проектна документація не потребують видачі технічних умов та інших вимог до встановлення вузла комерційного обліку, погодження з державними органами, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими особами, операторами зовнішніх інженерних мереж, виконавцями комунальних послуг.

Вузлами комерційного обліку обладнуються усі вводи зовнішніх інженерних мереж у житлових та нежитлових будівлях.

Для оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням інженерних систем оператор зовнішніх інженерних мереж надає за зверненням співвласників безкоштовно таку інформацію:

1) для встановлення вузла комерційного обліку послуги з постачання теплової енергії та гарячого водопостачання:

- номінальне та максимальне теплове навантаження систем опалення (постачання гарячої води);

- тиск теплоносія в мережі опалення (постачання гарячої води);

- температурний графік внутрішньобудинкової системи опалення;

- місце розташування та діаметр вводу мережі;

- місце розташування вузла комерційного обліку;

2) для встановлення вузла комерційного обліку питної води:

- тиск в мережі водопостачання;

- місце розташування та діаметр вводу мережі;

- місце розташування вузла комерційного обліку.

Право власності на вузли комерційного обліку та відповідальність за їх збереження

Вузли комерційного обліку належать є спільною сумісною власністю співвласниківбагатоквратирного будинку.

Відповідальність за збереження і цілісність вузлів комерційного обліку покладається на співвласників багатоквартирного будинку (її частини), в якій вони встановлені, або за договором на визначену співвласниками іншу особу.

Інформування співвласників про намір встановити вузол обліку.

Оператор зовнішніх інженерних мереж не менш як за два місяці до встановлення вузла комерційного обліку повідомляє співвласникам багатоквартирного будинку про намір встановити такий вузол, вартість такого встановлення, розмір та порядок сплати внеску за встановлення вузла комерційного обліку, за затвердженою формою повідомлення.

Повідомлення доводиться до відома співвласників будинку шляхом розміщення:

- на офіційному веб-сайті оператора зовнішніх інженерних мереж, а у разі відсутності такого веб-сайту - на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування;

- у загальнодоступному місці на інформаційних стендах у під’їздах будівлі.

Оператор забезпечує доведення до відома співвласників багатоквартирного будинку інформації про намір встановити вузол комерційного обліку шляхом повідомлення на паперовому носії кожного співвласника багатоквартирного будинку протягом тридцяти днів з дня розміщення повідомлення на офіційному веб-сайті та у загальнодоступному місці на інформаційних стендах у під’їздах будівлі.

Днем отримання повідомлення співвласниками будинку є дата розміщення повідомлення на офіційному веб-сайті.

Співвласники будинку протягом двох місяців з дня отримання повідомлення мають право повідомити оператору зовнішніх інженерних мереж (за своїм вибором) про:

1) згоду на встановлення вузла (вузлів) комерційного обліку на запропонованих оператором зовнішніх інженерних мереж умовах;

2) намір погодити з оператором зовнішніх інженерних мереж відмінні від запропонованих умови встановлення вузла (вузлів) комерційного обліку;

3) намір самостійно обладнати будівлю вузлом (вузлами) комерційного обліку в установленому законодавством порядку.

Рішення співвласників багатоквартирного будинку, яке надається оператору зовнішніх інженерних мереж, приймається відповідно до вимог Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

1) Згода на встановлення вузла комерційного обліку

У разі отримання оператором зовнішніх інженерних мереж повідомлення співвласників будівлі про згоду на встановлення вузла комерційного обліку оператор зовнішніх інженерних мереж установлює вузол комерційного обліку на умовах, зазначених у повідомлені про намір встановити вузол (вузли) комерційного обліку. 

2) Намір погодити відмінні від запропонованих оператором зовнішніх інженерних мереж умови оснащення будівлі вузлом комерційного обліку

У повідомленні про намір погодити відмінні від запропонованих оператором зовнішніх інженерних мереж умови оснащення будівлі вузлом комерційного обліку співвласники будівлі вказують запропоновані умови встановлення вузла (вузлів) комерційного обліку, відомості про уповноважену особу та поштову та/або електронну адреса для зв’язку з ними.

Протягом 10 робочих днів з дня отримання повідомлення про намір погодити відмінні від запропонованих умови оператор зовнішніх інженерних мереж зобов’язаний надіслати співвласникам будівлі згоду про погодження або вмотивовану відмову від погодження запропонованих умов.

Для погодження умов оснащення вузлом комерційного обліку будівлі співвласники будівлі складають з оператором зовнішніх інженерних мереж протокол узгодження умов встановлення вузла комерційного обліку, у якому зазначається місце встановлення вузла комерційного обліку.

У разі, якщо співвласники повідомили про намір погодити відмінні від запропонованих умови встановлення вузла комерційного обліку, але не зробили цього протягом чотирьох місяців з дня отримання повідомлення оператора зовнішніх інженерних мереж про намір встановити вузол комерційного обліку, оснащення будівлі вузлом комерційного обліку здійснює оператор зовнішніх інженерних мереж.

На вимогу співвласників будівлі оператор зовнішніх інженерних мереж встановлює вузол комерційного обліку, придбаний співвласниками.

Для встановлення оператором зовнішніх інженерних мереж вузла (вузлів) комерційного обліку, придбаного(их) співвласниками будівлі самостійно, співвласники будівлі повідомляють письмово оператора зовнішніх інженерних мереж про:

- тип засобу вимірювальної техніки вузла комерційного обліку;

- перелік та характеристики складових частин вузла комерційного обліку;

- відомості про уповноваженого представника співвласників багатоквартирного будинку, засоби зв’язку з ним;

- надають копію супровідної документації до засобу вимірювальної техніки.

Протягом п’яти робочих днів з дня отримання такого повідомлення оператор зовнішніх інженерних мереж повідомляє дату огляду місця встановлення вузла комерційного обліку.

Після огляду місця встановлення вузла комерційного обліку оператор зовнішніх інженерних мереж та співвласники будинку визначають дату встановлення вузла комерційного обліку, про що складають протокол узгодження умов встановлення.

Оператор зовнішніх інженерних мереж має право відмовити в установленні такого вузла комерційного обліку у разі виявлення невідповідності вузла комерційного обліку (його складових) характеристикам, зазначеним у повідомленні про намір встановити вузол (вузли) комерційного обліку, зокрема невідповідності засобу вимірювальної техніки вузла комерційного обліку вимогам Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 163, у тому числі щодо класу точності. 

3) Намір самостійно обладнати будівлю вузлом комерційного обліку

Співвласники будівлі можуть самостійно обладнати будівлю вузлами комерційного обліку, про що письмово повідомляють оператора зовнішніх інженерних мереж.

У разі повідомлення співвласниками будівлі оператора зовнішніх інженерних мереж про намір самостійно обладнати будівлю вузлом комерційного обліку оператор зовнішніх інженерних мереж не перешкоджає співвласникам будівлі в оснащенні її вузлом комерційного обліку.

У разі, якщо співвласники повідомили про намір самостійно обладнати будівлю вузлом комерційного обліку, але не зробили цього протягом чотирьох місяців з дня отримання повідомлення оператора зовнішніх інженерних мереж про намір встановити вузол комерційного обліку, оснащення будівлі вузлом комерційного обліку здійснює оператор зовнішніх інженерних мереж.

Прийняття рішень зборами співвласників

Збори співвласників можуть скликатися ініціативною групою у складі не менше трьох співвласників або управителем.

Повідомлення про дату та місце проведення зборів співвласників має бути вручено не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів у письмовій формі кожному співвласникові під розписку або шляхом поштового відправлення рекомендованим листом на адресу квартири або нежитлового приміщення, що належить співвласнику в цьому багатоквартирному будинку, а також має бути розміщено у загальнодоступному місці при вході до кожного під’їзду багатоквартирного будинку.

Повідомлення про проведення зборів співвласників має містити інформацію про ініціатора проведення таких зборів, дату, місце та час їх проведення, порядок денний. До повідомлення про проведення зборів співвласників можуть додаватися додаткові матеріали або інформація, що будуть розглядатися на зборах.

Рішення вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 75 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку.

Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить 50 відсотків або більше загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, рішення вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголосувало більш як 75 відсотків загальної кількості співвласників.

Рішення зборів співвласників оформляється протоколом, який підписується усіма співвласниками (їх представниками), які взяли участь у зборах, кожен з яких ставить підпис під відповідним варіантом голосування ("за", "проти", "утримався"), за формою, затвердженою Наказом
Мінрегіону від 25.08.2015 року № 203.

У протоколі обов’язково зазначається така інформація про співвласників (їх представників), які взяли участь у зборах співвласників:

- прізвище, ім’я, по батькові співвласника,

- документ, що підтверджує право власності на квартиру або нежитлове приміщення,

- номер квартири або нежитлового приміщення,

- загальна площа квартири або нежитлового приміщення,

- документ, що надає повноваження на голосування від імені співвласника (для представника).

Якщо під час проведення зборів співвласників для прийняття рішення не набрано необхідної кількості голосів "за" або "проти", проводиться письмове опитування співвласників, які не голосували на зборах. Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення зборів співвласників. Якщо протягом цього строку необхідної кількості голосів "за" не набрано, рішення вважаються неприйнятими.

Письмове опитування співвласників проводиться ініціативною групою та іншими співвласниками за бажанням.

Письмове опитування може проводитися щодо одного або декількох питань одночасно. Питання - це текст, у якому викладається пропозиція у вигляді резолюції, щодо якої учаснику опитування пропонується відповісти "за", "проти" або "утримався". Питання повинно мати чітке і зрозуміле формулювання, що не допускає різних тлумачень.

Письмове опитування співвласників проводиться шляхом власноручного заповнення ними листків опитування, в яких зазначаються день опитування, прізвище, ім’я, по батькові співвласника, документ, що підтверджує право власності на квартиру або нежитлове приміщення, номер квартири або нежитлового приміщення, загальна площа квартири або нежитлового приміщення, документ, що надає повноваження на голосування від імені співвласника (для представників), відповідь співвласника на питання "так", "ні" або "утримався", особистий підпис співвласника та особи, яка проводила опитування.

Голосування від імені співвласника представником здійснюється в порядку представництва згідно з вимогами цивільного законодавства. Кожен співвласник, який має право голосу, може реалізувати це право під час проведення такого опитування лише один раз з одного питання.

Забороняється в процесі проведення письмового опитування співвласників примушувати їх до голосування за або проти прийняття відповідного рішення чи винагороджувати їх за це в будь-якій формі.

За результатами підрахунку результатів письмового опитування співвласників особи, які проводили письмове опитування, вносять його результати до протоколу зборів та підводять загальні підсумки голосування щодо всіх питань. Під час підрахунку голосів враховуються і голоси, подані на зборах співвласників, і голоси співвласників, отримані під час проведення письмового опитування.

Листки письмового опитування співвласників пронумеровуються, прошнуровуються та додаються до відповідного протоколу зборів.

Повідомлення про рішення, прийняте зборами співвласників, не пізніше 10 днів після його прийняття надається в письмовій формі кожному співвласнику під розписку або шляхом поштового відправлення рекомендованим листом на адресу квартири або нежитлового приміщення, що належить співвласнику в цьому багатоквартирному будинку, а також розміщується у загальнодоступному місці при вході до кожного під’їзду.

Рішення зборів співвласників є обов’язковими для всіх співвласників, включаючи тих, які набули право власності на квартиру чи нежитлове приміщення після прийняття рішення.

Якщо у багатоквартирному будинку в установленому законом порядку утворено ОСББ, проведення зборів співвласників та прийняття відповідних рішень здійснюється згідно із законом, що регулює діяльність ОСББ.

Якщо повідомлення про рішення співвласників не надійшло

У разі якщо протягом двох місяців з дня отримання повідомлення оператора зовнішніх інженерних мереж про намір встановити вузол комерційного обліку співвласники будівлі не повідомили його про намір погодити відмінні від запропонованих умови встановлення вузла комерційного обліку або про намір самостійно обладнати будівлю вузлом комерційного обліку, оснащення будівлі вузлом комерційного обліку здійснює оператор зовнішніх інженерних мереж.

Якщо співвласники будинку не дають згоди або створюють перешкоди встановленню вузла комерційного обліку

У разі якщо співвласники будинку не дають згоди або створюють перешкоди встановленню вузла комерційного обліку в місцях вводу зовнішніх інженерних мереж у будівлю, оператор зовнішніх інженерних мереж, до яких приєднана будівля, може вимагати встановлення судом сервітуту щодо частини будівлі, в/на якій обладнується вузол комерційного обліку, для встановлення та обслуговування такого вузла обліку.

Спори, які виникають між оператором зовнішніх інженерних мереж та співвласниками будинку щодо наміру встановлення вузла комерційного обліку, вирішуються у судовому порядку.

Місце встановлення вузла комерційного обліку

Місце встановлення вузла комерційного обліку визначається відповідно до будівельних норм і правил.

Вузол комерційного обліку встановлюється на стороні споживача на межі майнової належності у точці приєднання (вводу) до зовнішніх інженерних мереж відповідних внутрішньобудинкових інженерних систем будівлі, а в разі неможливості встановлення - в іншому місці якомога ближче до точки приєднання.

Вузол комерційного обліку встановлюється в окремому приміщенні, що відповідає вимогам державним будівельним нормам і правилам, вимогам експлуатації засобу вимірювальної техніки, визначеним у супровідній документації до нього (за наявності), а вузол комерційного обліку теплової енергії - в приміщенні індивідуального теплового пункту.

Вимоги до приміщення, у якому встановлюється вузол комерційного обліку:

- наявність освітлення в приміщенні;

- захищеність від несанкціонованого доступу;

- відповідність державним санітарним нормам (зокрема, відсутність комах, залишків тварин, витоків каналізаційних стоків, сторонніх предметів, які захаращують приміщення, сміття);

- захищеність від підтоплення;

- для лінії електроживлення приміщення - наявність окремого автоматичного вимикача.

Приміщення, в якому встановлюється вузол комерційного обліку, обстежується представниками оператора зовнішніх інженерних мереж та співвласниками будівлі або їх уповноваженими представниками.

За підсумками обстеження складається протокол узгодження місця встановлення вузла комерційного обліку у довільній формі.

З чого скаладється вузол комерційного обліку?

Вузол комерційного обліку послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води складається із:

- засобу вимірювальної техніки, призначеного для вимірювання кількості теплоти, що відповідає Технічному регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 163, що містить обчислювач, перетворювач(і) витрат, комплект перетворювачів температури;

- запірної трубопровідної арматури;

- фільтра або іншого обладнання для очищення води (за умови відповідних вимог виробника приладу комерційного обліку);

- контрольних засобів вимірювальної техніки тиску і температури;

- обладнання для дистанційного передання результатів вимірювання.

У вузлах комерційного обліку має бути передбачено джерело автономного живлення або можливість відокремленого живлення 220 В від щита електроживлення будівлі.

Вузол комерційного обліку послуги з централізованого водопостачання складається із:

- засобу вимірювальної техніки, призначеного для вимірювання об’єму води, що відповідає Технічному регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 163;

- запірної трубопровідної арматури;

- фільтра або іншого обладнання для очищення води (за умови відповідних вимог виробника приладу комерційного обліку);

- контрольних засобів вимірювальної техніки.

Для вузлів комерційного обліку має бути передбачено джерело автономного живлення або можливість відокремленого живлення 220 В від щита електроживлення будівлі, обладнання для дистанційного передання результатів вимірювання, а також антимагнітний захист та/або датчик використання магніту.

У разі якщо прилад обліку води не розрахований на пропуск води на пожежогасіння, на обвідній лінії передбачають запірну арматуру з електроприводом, яка має бути опломбована в закритому положенні.

Гідравлічні випробування та промивання теплових мереж

Після закінчення робіт із встановлення вузла комерційного обліку в присутності працівника оператора зовнішніх інженерних мереж виконуються гідравлічні випробування та промивання теплових мереж, пусконалагоджувальні роботи.

У разі неможливості проведення гідравлічних випробувань, промивань та пусконалагоджувальних робіт представник оператора зовнішніх мереж призначає іншу дату перевірки та прийняття робіт із встановлення вузла комерційного обліку у строк не більше 7 календарних днів. 

Терміни оснащення будівель вузлами комерційного обліку

Оснащення вузлами комерційного обліку будівель зобов’язаний здійснити оператор зовнішніх інженерних мереж у cтрок:

- теплової енергії - до 02.08.2018 року;

- гарячої та питної води для житлових будівель - до 02.08.2019 року.

Витрати на оснащення багатоквартирного будинку вузлами комерційного обліку

Витрати на оснащення багатоквартирного будинку вузлами комерційного обліку, здійснені оператором зовнішніх інженерних мереж, відшкодовуються споживачами відповідних комунальних послуг, а також власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання у такій будівлі, шляхом сплати внеску за встановлення вузла комерційного обліку, який сплачується виконавцеві відповідної послуги.

Співвласники багатоквартирного будинку мають право самостійно обладнати такий будинок вузлами комерційного обліку в установленому законодавством порядку. У такому разі внесок за встановлення вузла комерційного обліку таким споживачам не нараховується.

Розмір внесків за встановлення комерційних вузлів обліку визначається окремо для кожного будинку. Сплата внесків розстрочується на п’ять років або на інший строк за згодою сторін.

Внески за встановлення вузлів комерційного обліку розподіляються пропорційно до кількості приміщень, які є самостійними об’єктами нерухомого майна (квартир та нежитлових приміщень).

При нарахуванні внесків за встановлення вузлів комерційного обліку застосовується законодавство про соціальні нормативи користування комунальними послугами.

Нарахування та сплата внесків здійснюється за кожний календарний квартал. 

Прийняття приладів комерційного обліку на абонентський облік

Вузол комерційного обліку приймається на абонентський облік оператором зовнішніх інженерних мереж протягом 14 календарних днів з дня встановлення або дня отримання оператором зовнішніх інженерних мереж звернення від співвласників будинку.

У разі встановлення вузла комерційного обліку співвласниками будинку, вони або їх представник подає оператору зовнішніх інженерних мереж (виконавцю відповідної комунальної послуги) письмову заяву про прийняття вузла комерційного обліку на абонентський облік у довільній формі, у якій зазначаються:

- найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, яка є власником (представником співвласників) будівлі;

- поштова адреса заявника (власника або представника власника (співвласників) будівлі);

- спосіб отримання повідомлення та адреса, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним та відповідний засіб зв’язку з ним (адреса електронної пошти тощо);

- місцезнаходження будівлі, у якій встановлено вузол комерційного обліку;

- перелік документів, що додаються до заяви:

- копія документа, що підтверджує право власності на будівлю (крім багатоквартирних будинків);

- копія проектної документації на встановлення вузла обліку;

- копія декларації про відповідність засобу вимірювальної техніки;

- копія супровідної документації до засобу вимірювальної техніки, що входить до складу вузла обліку;

- копія акта приймання-передавання робіт із встановлення вузла комерційного обліку.

Заяву підписує представник співвласників будинку та додає до заяви документ, що підтверджує його повноваження.

Оператор зовнішніх інженерних мереж протягом 5 календарних днів з дня отримання такої заяви призначає дату і час огляду й опломбування вузла обліку та повідомляє про них співвласникам будинку або їхньому представнику.

Повідомлення співвласникам будинку про дату і час огляду й опломбування вузла обліку має бути надіслане у спосіб, зазначений ними у заяві про прийняття вузла комерційного обліку на абонентський облік, не пізніше ніж за 5 календарних днів до дати такого огляду й опломбування.

Огляд і опломбування вузла комерційного обліку проводить представник оператора зовнішніх інженерних мереж у присутності співвласників будинку або їхнього представника.

Огляд та опломбування вузла комерційного обліку можуть проводитися за відсутності співвласників або їх представника, якщо вони були належним чином повідомлені про дату і час огляду й опломбування та якщо оператор має можливість безперешкодного доступу до вузла комерційного обліку.

У разі відсутності співвласників будинку або їх представника, що унеможливлює доступ оператора до вузла комерційного обліку, оператор зовнішніх інженерних мереж складає про це акт у довільній формі та призначає нові дату і час огляду й опломбування вузла обліку та повідомляє про них співвласників або їх представника.

Під час огляду вузла комерційного обліку перевіряються наявність проектної документації, а також:

- відповідність даних засобу вимірювальної техніки зазначеним у супровідній документації;

- копія декларації про відповідність засобу вимірювальної техніки (для засобів вимірювальної техніки, що встановлюються вперше);

- відповідність параметрів витрати за приладом обліку витраті згідно із тепловим навантаженням;

- наявність повірочного тавра на засобі вимірювальної техніки або запису з відбитком повірочного тавра у відповідному розділі експлуатаційних документів або свідоцтва про повірку засобу вимірювальної техніки, що входять до вузла розподільного обліку (для засобів вимірювальної техніки, що були у використанні);

- строк дії повірки засобу вимірювальної техніки, що входить до складу вузла комерційного обліку.

Представник оператора зовнішніх інженерних мереж виконує опломбування вузла комерційного обліку (його засобу вимірювальної техніки, запірної арматури) та складає акт про прийняття вузла комерційного обліку на абонентський облік.

Опломбування вузла комерційного обліку (його засобів вимірювальної техніки, запірної арматури) здійснюється пломбами оператора зовнішніх інженерних мереж.

Дата опломбування та початкові показання приладів обліку вузла комерційного обліку зазначаються в акті про прийняття вузла комерційного обліку на абонентський облік.

Акт про прийняття вузла комерційного обліку на абонентський облік складається у двох примірниках та підписується представником оператора зовнішніх інженерних мереж та присутніми співвласниками будинку або їх представником. Співвласники будівлі або їх представник мають право додати до акта свої письмові зауваження, про що робиться відмітка в акті.

Один примірник акта з додатками до нього (за їх наявності) залишається в оператора зовнішніх інженерних мереж, інший надається присутнім співвласникам або їх представнику, а за їх відсутності - надсилаються їм засобами поштового зв’язку.

У разі порушень вимог Закону під час встановлення вузла комерційного обліку представник оператора зовнішніх інженерних мереж складає акт, у якому зазначає виявлені порушення.

Акт складається представником оператора зовнішніх інженерних мереж у двох примірниках і підписується ним та присутніми співвласниками будинку або їх представником. Співвласники або їх представник можуть додати до акта свої письмові зауваження, про що робиться відмітка в акті.

Один примірник акта з додатками до нього (за їх наявності) залишається в оператора зовнішніх інженерних мереж, інший надається присутнім співвласникам або їх представнику, а в разі їх відсутності - надсилаються їм засобами поштового зв’язку. 

Оснащення вузлами обліку окремих приміщень у будівлях

Оснащення окремих приміщень у будівлях вузлами розподільного обліку/приладами - розподілювачами теплової енергії та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку здійснюється у порядку, затвердженому Наказом Мінрегіону від 09.08.2018 року № 205, та не потребує розроблення проектної документації, видачі технічних умов та інших вимог до встановлення вузла розподільного обліку, погодження з державними органами, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими особами, оператором зовнішніх інженерних мереж, виконавцем відповідної послуги.

Власники (співвласники) квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках зобов’язані забезпечити оснащення належних їм приміщень вузлами розподільного обліку (квартирними лічильниками) відповідно теплової енергії, гарячої води, питної води, крім випадків, передбачених Законом.

Оснащення приміщень вузлами розподільного обліку теплової енергії здійснюється у кожному місці відгалуження систем опалення та водопостачання у приміщення.

Встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії, приладів - розподілювачів теплової енергії у квартирах, інших житлових і нежитлових приміщеннях, які на законних підставах від’єднані від відповідних централізованих систем опалення та/або гарячого водопостачання, не обов’язкове.

Встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії, приладів - розподілювачів теплової енергії у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі не обов’язкове.

Вузли розподільного обліку теплової енергії у випадках, коли це технічно неможливо, не встановлюються.

У такому разі для визначення обсягу теплової енергії, спожитої на потреби опалення, на всіх опалювальних приладах (крім розташованих у приміщеннях (місцях) загального користування багатоквартирних будинків) повинні бути встановлені прилади - розподілювачі теплової енергії, крім випадків, коли це економічно недоцільно.

Модель приладу - розподілювача теплової енергії визначається співвласниками будинку за погодженням з виконавцем комунальної послуги або визначеною співвласниками іншою особою, що здійснює розподіл обсягів комунальної послуги.

Усі опалювальні прилади при застосуванні вузлів розподільного обліку теплової енергії або приладів - розподілювачів теплової енергії обладнуються автоматичними регуляторами температури повітря у приміщенні відповідно до будівельних норм.

Порядок визначення технічної можливості встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії та економічної доцільності встановлення приладів - розподілювачів теплової енергії затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2018 року № 829. За наявності окремого відгалуження системи опалення у квартиру, інше житлове або нежитлове приміщення встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії для такої квартири (приміщення) є обов’язковим.

Власники (співвласники) квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках зобов’язані забезпечити оснащення приміщень у них вузлами розподільного обліку/приладами - розподілювачами теплової енергії до 02.08.2020 року.

Оснащення систем опалення будівель для здійснення розподільного обліку теплової енергії вузлами розподільного обліку витрат теплоносія (засобами обліку гарячої води) забороняється.

Право власності на встановлені відповідно до цієї статті вузли розподільного обліку/прилади - розподілювачі теплової енергії належить власникам (співвласникам) приміщень, у яких такі вузли обліку встановлені, якщо інше не встановлено законом або договором. 

Розподіл обсягів комунальних послуг між споживачами

У багатоквартирних будинках, обсяг відповідної комунальної послуги, визначений за допомогою вузла комерційного обліку, розподіляється між усіма споживачами з урахуванням показань вузлів розподільного обліку, приладів - розподілювачів теплової енергії.

Розподіл між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг здійснюється відповідно до Методики, затвердженої Наказом Мінрегіону від 22 листопада 2018 року № 315.

Визначений за допомогою вузла комерційного обліку обсяг спожитої у будівлі теплової енергії включає обсяги теплової енергії на опалення житлових та нежитлових приміщень, які є самостійними об’єктами нерухомого майна, опалення місць загального користування, забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем опалення та гарячого водопостачання (за наявності циркуляції) та розподіляється між споживачами у визначеному Законом порядку відповідно до вказаної Методики.

Обсяг теплової енергії, витраченої на опалення місць загального користування та допоміжних приміщень будівлі, а також на забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем опалення та гарячого водопостачання, розподіляється відповідно до правил, встановлених цією статтею, також на власників (співвласників) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання.

Обсяги спожитої у будівлі гарячої, питної води, визначені за допомогою вузлів комерційного обліку, розподіляються між споживачами відповідно до обсягу споживання за показаннями вузлів розподільного обліку.

Якщо виникає різниця між показаннями вузла комерційного обліку та обсягом гарячої, питної води, визначеним як сума показань вузлів розподільного обліку, така різниця розподіляється пропорційно до обсягу споживання.

У разі якщо жодне приміщення у будівлі не оснащене вузлами розподільного обліку гарячої, питної води, загальний обсяг спожитої у будівлі відповідно гарячої, питної води (крім обсягу, витраченого на загальнобудинкові потреби) розподіляється між споживачами пропорційно до кількості осіб, які фактично користуються такими послугами.

У разі якщо частина приміщень у будівлі оснащена вузлами розподільного обліку гарячої, питної води, а частина - не оснащена, обсяг відповідної комунальної послуги, спожитий споживачами у приміщеннях, оснащених вузлами розподільного обліку, встановлюється у розмірі, визначеному за допомогою таких вузлів, а загальний обсяг спожитої у будівлі відповідно гарячої, питної води (крім обсягу, витраченого споживачами у приміщеннях, оснащених вузлами розподільного обліку) розподіляється між споживачами, приміщення яких не оснащені вузлами розподільного обліку, пропорційно до кількості осіб, які фактично користуються такими послугами. 

Моніторинг стану оснащеності вузлами комерційного обліку комунальних послуг

Моніторинг стану оснащеності вузлами комерційного обліку здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та енергозбереження, на підставі інформації обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У разі якщо за результатами моніторингу виявлено порушення вимог законодавства в частині відповідності засобів вимірювальної техніки вузлів комерційного обліку технічним регламентам, строків їх встановлення або заміни, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та енергозбереження, надсилає повідомлення центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах метрологічного нагляду та державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, для прийняття рішення про накладення штрафу відповідно до вимог цього Закону.

Фінансові санкції, що застосовуються за порушення законодавства у сфері комерційного та розподільного обліку комунальних послуг

У разі порушення строків встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії, гарячої чи питної води на суб’єктів господарювання - операторів зовнішніх інженерних мереж накладається штраф у розмірі 1 % суми платежів, нарахованих за останній місяць, в якому надавалася відповідна комунальна послуга споживачам, будівлі яких не обладнано вузлами обліку.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" щодо термінів застосування фінансових санкцій за порушення законодавства у сфері комерційного обліку теплової енергії та водопостачання та до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про житлово-комунальні послуги" щодо уточнення порядку введення в дію Закону» від 7 червня 2018 року
№ 2454-VIII, набрання чинності вищезазначеною нормою Закону відкладено до 01.08.2020 року.

Нормативно-правові акти

Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».

  1. Порядок інформування оператором зовнішніх інженерних мереж власників (співвласників) будівлі про намір встановлення вузла комерційного обліку, затверджений постановою КМУ від 06.06.2018 року № 444.
  2. Порядок оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку, затверджений Наказом Мінрегіону від 09.08.2018 року № 206.
  3. Порядок оснащення окремих приміщень у будівлях вузлами розподільного обліку/приладами-розподілювачами теплової енергії та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку, затверджений Наказом Мінрегіону від 09.08.2018 року № 205.
  4. Порядок визначення технічної можливості встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії та економічної доцільності встановлення приладів-розподілювачів теплової енергії, затверджений постановою КМУ від 10.10.2018 року № 829.
  5. Методика визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання, затверджена Наказом Мінрегіону від 05.06.2018 року № 129.
  6. Порядок прийняття приладу обліку на абонентський облік, затверджений Наказом Мінрегіону від 12.10.2018 року № 270.
  7. Методика розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затверджена Наказом Мінрегіону від 22.11.2018 року № 315.
  8. Форма протоколу
Служба за контрактом

Новини

Урядові портали

Сайт президента України Кабінет міністрів Реестр виборців Харківська обласна рада Державна фіскальна служба України Харківська обл. держ. адміністрація Інститут держ. управління
Інститут держ. управління
ВГОРУ