Оголошення

Дивитись усі

Туристичний маршрут

Туристичний маршрут

по місту Лозова

ПОГОДЖЕНО                                

М.П.                                                             

Управління ЖКГ Лозівськоїміської ради

(орган місцевого самоврядування,

   Начальник Залізінський О.М.

посада, ініціали, прізвище керівника)

«           »                                                       

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

1 Інвестор (замовник):  Управління ЖКГ Лозівської міської радиХарківської області.

Поштова і електронна адреса:  64600, Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1,                   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2 Місце розташування майданчиків, (трас) будівництва (варіанти):

Лозівський район Харківської області.

3 Характеристика діяльності (об’єкта):

Об’єкт проектування:- Реконструкція системи водопостачання с. Смирнівка Лозівського району Харківської області (орієнтовно за об’єктами-аналогами,належність до об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, наявність транскордонного впливу)

Проектований об'єкт не входить до «Переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку».                                                                                                                        

    

Технічні і технологічні дані:

Робочим проектом, згідно завдання Замовника, передбачається реконструкція системи водопостачання с.Смирнівка Лозівського району Харківської області.

Термін експлуатації -40 років

(види та обсяги продукції, що виробляється, термін експлуатації)

4 Соціально-економічна необхідність планованої діяльності:

- підвищення надійності, стійкості і безпеки водопостачання с. Смирнівка;

- енергозбереження та зменшення експлуатаційних витрат.

5 Потреби в ресурсах при будівництві і експлуатації:

 ‑ земельні –визначається проектом;        

                               (площа земель, що вилучаються в тимчасове і постійне користування, вид використання)

  ‑ матеріали - визначається проектом;                                                                                               

                                               (види, обсяги, місце розробки і видобутку, джерела одержання)

  - сировинних – сировину використовувати не планується;                                                        

  ‑ енергетичних (електроенергія, паливо, тепло):                                                                            

                                                                              (види, обсяги, джерела)

  а) електроенергія - визначається проектом;                                                                                     

  ‑ водних – визначається проектом.                                                                                                   

                                                  (обсяги, необхідна якість, джерела водозабезпечення)

  ‑ трудових – персонал підрядних організацій.                                                                                

6 Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації):

   транспорт підрядних організацій.                                                                                                   

7 Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами:

об’єкт проектування відноситься до об’єктів, для яких екологічні, санітарно-епідеміологічні, протипожежні, і містобудівні обмеження наведені в діючих державнихекологічних нормативних документах, будівельних, санітарних і протипожежнихправилах. Данні норми та правила враховані проектом. Яких-небудь додатковихобмежень для реконструкції і функціонування об’єкта, що розглядається, не передбачено.

8 Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території по варіантам:

  необхідна еколого-інженерна підготовка проведена розробкою частини проектуОВНС.       

9 Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище:

  клімат и мікроклімат:                                                                                                                         

  практичного впливу на клімат об’єкт проектування не окаже, передумов к утворенню         

  мікроклімату в районі розміщення об’єкта немає;                                                                          

  повітряне середовище:                                                                                                                       

  об’єкт проектування окаже наступні види впливів на повітряне середовище:                         

‑  фізико-хімічний вплив (викид в атмосферу забруднюючих речовин у вигляді аерозолів) -  відсутній;

‑  хімічний вплив (викид в атмосферу забруднюючих речовин у вигляді газів і парів) -            

  в межах нормативних показників;                                                                                                   

‑   відповідно до діючих в Україні нормам і правил пожежної безпеки, проектом                      

  передбачені рішення, які забезпечують пожежну безпеку об’єкта проектування при               

  виконання вимог проекту, а при виникненні аварійної ситуації проектом передбачені          

  всі нормативні заходи для локалізації та швидкої ліквідації пожежі;                                           

  ‑ шумовий вплив - в межах нормативних показників;                                                                  

  ‑ кількість тепла, що викидається, не може оказати суттєвого впливу на стан                          

  навколишнього середовища;                                                                                                             

  ‑ вплив від джерел ультразвуку - відсутній;                                                                                    

  вплив від іонізуючого та радіаційного випромінювання – відсутній;                                         

  електромагнітний вплив – відсутній;                                                                                              

  геологічне середовище:                                                                                                                     

  об’єкт проектування окаже вплив на геологічне середовище в межах нормативних показників;

  водне середовище:                                                                                                                              

планована діяльність окаже вплив на водне середовище в межах, що допускаються діючими нормативними документами                                                                                                                                        

  ґрунти:                                                                                                                                                 

  об’єкт проектування окаже вплив на ґрунти в межах, допустимихнормативними документами          

  рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти:                                                                             

 заповідних об’єктів в зоні будівництва немає, проектування вплив на рослинний і тваринний світ окаже в співвідношенні позитивного впливу на соціальне середовище і незначного впливу на рослинний покрив. Після проведення реконструкції зазначеного об’єкту будуть проведені відповідні роботи по рекультивації земель;                                                                                                                                                    

  навколишнє соціальне середовище (населення):                                                                            

  об’єкт проектування окаже позитивний вплив на навколишнє соціальне середовище;           

  навколишнє техногенне середовище:                                                                                              

  об’єкт проектування впливу на навколишнє техногенне середовище не окаже.                       

10 Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, зне­шкодження або безпечного захоронення:

  передбачений проектом комплекс заходів поводження з відходами впливатиме на                 

  навколишнє середовище в межах, допустимих нормативними документами.                          

11 Обсяг виконання ОВНС:

  ‑ в обсягу, регламентованому ДБН А.2.2-1-2003                                                                            

12 Участь громадськості: З матеріалами проекту ОВНС можна ознайомитися за адресою: управління ЖКГ та будівництва Лозівської міської ради, 64600, Харківська обл., м. Лозова,                   вул. Ярослава Мудрого, 1, з 900 до 1600, тел. 057-452 54 71.

Пропозиції та зауваження надсилати протягом 30 днів після опублікування Заяви про наміри, в управління ЖКГ та будівництва Лозівської міської ради.

  Замовник:

Генпроектувальник:

Управління ЖКГ та

будівництва Лозівської міської ради

ФОП Мінка С.О.

Начальник управління

 

_____________________ Залізінський О.М.

_____________________ Мінка С.О.

Служба за контрактом

Новини

Урядові портали

Сайт президента України Кабінет міністрів Реестр виборців Харківська обласна рада Державна фіскальна служба України Харківська обл. держ. адміністрація Інститут держ. управління
Інститут держ. управління
ВГОРУ