Оголошення

Дивитись усі

Туристичний маршрут

Туристичний маршрут

по місту Лозова

2

 

 

Перелік нормативно-правових документів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству

 

 1. Закон України № 2229-VІІІ “Про запобігання та протидію домашньому насильству”

 

 1. Закон України № 2227-VІІІ “Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами”

 

Підзаконні акти

Постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2018:

№658 “Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі”;

№655 “Про затвердження Типового положення про притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі”;

№656 “Про затвердження Типового положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі”.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.10.2018 № 728-р “Про схвалення Концепції Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період ддо 2023 року”.

Наказ МСПУ від 01.10.2018 р. № 1434 “Про затвердження Типової програми для кривдників”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.10.2018 р. за № 1222/32674.

Спільний наказ Мінсоцполітики та МВС від 13.03.2019 р. № 369/180 “Про затвердження Порядку проведення оцінки ризиків вчинення домашнього насильства”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.04.2019 року за № 333/33304.

Накази МВС України:

від 01.08.2018 № 654 “Про затвердження Порядку внесення уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України термінового заборонного припису стосовно кривдника”;

від 04.05.2018 р. № 372 “Про внесення зміни до наказу Міністерства внутрішніх справ від 21 серпня 1998 року № 622” зареєстрований у Міністерстві юстиції 10 травня 2018 р. за № 576/32028.

Накази МОН України:

від 22.05.2018 р. № 509 “Положення про психологічну службу”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31.07.2018 за № 885/32337;

від 02.10.2018 № 1047 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами”.

Наказ МОЗ від 01.02.2019 р. № 278

 “Про затвердження Порядку проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства, та надання їм медичної допомоги”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 березня 2019 р. за № 262/33233.


 

3Насильство в сім’ї – це будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім’ї по відношенню до іншого члена сім’ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім’ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров’ю.

Насильство в сім’ї може бути:

 • -фізичне;
 • -сексуальне;
 • -психологічне;
 • -економічне.

Фізичне насильство в сім’ї – умисне нанесення одним членом сім’ї іншому члену сім’ї побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести або призвело до смерті постраждалого, порушення фізичного чи психічного здоров’я, нанесення шкоди його честі і гідності.   За характером заподіяної фізичної шкоди злочинне насильство поділяється на три види: вбивство; насилля, що є небезпечним для життя і здоров’я потерпілого; насилля, що є не є небезпечним для життя і здоров’я потерпілого.  Під насильством, що не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого слід розуміти заподіяння легкого тілесного ушкодження, що не призвело до короткочасного розладу здоров’я або короткочасної втрати працездатності, а також вчинення інших насильницьких дій (нанесення ударів, побоїв, обмеження чи незаконне позбавлення волі) за умови, що вони не були небезпечними для життя чи здоров’я в момент заподіяння.

Сексуальне насильство в сім’ї – протиправне посягання одного члена сім’ї на статеву недоторканість іншого члена сім’ї, а також дії сексуального характеру по відношенню до неповнолітнього члена сім’ї.

Психологічне насильство в сім’ї – насильство, пов’язане з дією одного члена сім’ї на психіку іншого члена сім’ї шляхом словесних образ або погроз, переслідування, залякування, якими навмисно спричиняється емоційна невпевненість, нездатність захистити себе та може завдаватися або завдається шкода психічному здоров’ю.

Іноді, наприклад, при вчиненні згвалтування, розбійного нападу, психічне насилля може виявитися у застосуванні фізичного насилля щодо близьких потерпілому осіб-родичів, інших осіб, доля яких для потерпілого має істотне значення.

Економічне насильство в сім’ї – умисне позбавлення одним членом сім’ї іншого члена сім’ї житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які постраждалий має передбачене законом право, що може призвести до його смерті, викликати порушення фізичного чи психічного здоров’я.


 7 січня 2018 року вступив в силу Закон України “  Про запобігання та протидію домашньому насильству”, яким передбачено ряд спеціальних заходів щодо протидії домашнього насильства, терміновий заборонний припис стосовно кривдника. Детально про суть кожного припису та різницю між ними у новій інфографіці.

4

5

6

7


 8Цього року в Україні набув чинності закон, який визначає види домашнього насильства та встановлює відповідальність за його скоєння. Тепер постраждалі мають чіткі механізми для притягнення кривдників до відповідальності, а держава зобов’язана захищати жертв, особливо, коли йдеться про дітей.

Щороку через насильство у світі помирають 1,4 мільйона людей. У 2018 році до Національної поліції України надійшло 115 500 заяв і повідомлень про домашнє насильство. Жертвами також стають діти — це становить серйозну загрозу для їхнього здоров’я та може спричинити негативні наслідки в дорослому житті.

Днями Міністерство охорони здоров'я України затвердило наказ, яким вперше в Україні запроваджується системний підхід до виявлення домашнього насильства та надання медичної допомоги постраждалим. Ознайомитися із наказом можна тут: http://bit.ly/2WSDU8X

Він містить алгоритми дій медиків і пацієнтів у разі сексуального, фізичного чи психологічного насильства.

 Що мають робити медики, у разі виявлення ознак насильства:

 знайти можливість поговорити віч-на-віч з постраждалим/постраждалою, уважно вислухати, але не змушувати говорити

говорити із постраждалим спокійно, встановити довірливий контакт

пояснити, що закон захищає жертв домашнього насильства та розповісти, де можна отримати психологічну та юридичну допомогу

 якщо йдеться про дитину, подбати про її безпеку та нормалізацію її емоційного стану

 проводити обстеження та лікування без дискримінації за будь-якою ознакою, перед тим отримавши усвідомлену згоду на обстеження

 інформувати людину та/або її законного представника (якщо представник не є кривдником) про права, заходи та соціальні послуги, якими може скористатися постраждала особа

 протягом доби заклад охорони здоров’я інформує Національну поліцію України, а у разі виявлення ушкоджень у дитини — також службу у справах дітей

Людина, постраждала від насильства або її законний представник, обов’язково має надати згоду на медичне втручання. Винятком є лише пряма загроза життю — у такому випадку згода пацієнта не є обов’язковою.

Важливо пам’ятати: про домашнє насильство можуть свідчити не лише клінічні симптоми, а й типи поведінки — агресивність, напади люті, схильність до руйнації, нищення, уповільнене мовлення, нездатність до навчання, відсутність знань, відомих дітям відповідного віку (наприклад, невміння читати, писати та рахувати), тривожність.

Медичні працівники будуть проходити професійну тематичну підготовку, щоб проводити обстеження та надавати медичну допомогу постраждалим від домашнього насильства.

Студенти-медики також тепер вивчатимуть питання запобігання та протидії домашньому насильству. Ці теми мають бути внесені в навчальні плани і освітні програми.

 Що робити людині, яка постраждала від домашнього насильства:

 В екстреній ситуації телефонувати до поліції (102) або викликати швидку допомогу (103).

 Також можна звернутися до мобільних бригад психологічної допомоги. Їхні контакти тут: http://bit.ly/2WT4Khn

 За потреби звернутися за медичною допомогою до найближчого закладу охорони здоров’я. Якщо стан не є критичним, записатися до сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. Лікар проведе обстеження, призначить лікування чи направить до вузького спеціаліста.

Пройти обстеження та отримати підтримку. Лікар повідомить про результати обстеження, можливі варіанти лікування, а також про права, заходи та соціальні послуги

Пройти лікування. Лікування відбувається виключно за згодою пацієнта чи його законного представника, якщо він не є людиною, що вчинила насильство.

Будь-який прояв насильства може мати страшні наслідки. Насильство принижує честь та гідність людини, може зашкодити психічному або тілесному здоров’ю. Пам’ятайте, що перший крок, щоби зупинити це — не боятись відверто говорити, шукати підтримки та фахової допомоги.


9РОЗІРВИ ЛАНЦЮГ МОВЧАННЯ!

- Жінки частіше потерпають від домашнього насильства, ніж від пограбувань, згвалтування незнайомими особами та в автомобільних катастрофах, разом узятих.

- 40% вбивств жінок були здійснені чоловіками або партнерами.

- Майже кожна третя вагітна жінка наражається на фізичне насильство.

- 63% підлітків-правопорушників, засуджених за вбивство, раніше скоїли вбивство тих, хто бив їх матір.

- Діти, які є свідками домашнього насильства, в ШІСТЬ разів частіше намагаються вчинити самогубство.

Домашнє насильство - це вчинення фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства між колишнім чи теперішнім подружжям, або між особами, які перебувають у близьких відносинах, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа.

Спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству:

- Взяття на профілактичний облік кривдника та проведення з ним профілактичної роботи (поліцією)

- Направлення кривдника на проходження програми для кривдників (судом або згодою)

- Терміновий заборонний припис стосовно кривдника (поліцією до 10 днів)

- Обмежувальний припис стосовно кривдника (судом до 6 місяців)

Обмежувальним приписом визначаються один чи декілька таких заходів тимчасового обмеження прав кривдника або покладення на нього обов’язків:

 • 1) заборона перебувати в місці спільного проживання (перебування) з постраждалою особою;
 • 2) усунення перешкод у користуванні майном, що є об’єктом права спільної сумісної власності або особистою приватною власністю постраждалої особи;
 • 3) обмеження спілкування з постраждалою дитиною;
 • 4) заборона наближатися на визначену відстань до місця проживання (перебування), навчання, роботи, інших місць частого відвідування постраждалою особою;
 • 5) заборона особисто і через третіх осіб розшукувати постраждалу особу, якщо вона за власним бажанням перебуває у місці, невідомому кривднику, переслідувати її та в будь-який спосіб спілкуватися з нею;
 • 6) заборона вести листування, телефонні переговори з постраждалою особою або контактувати з нею через інші засоби зв’язку особисто і через третіх осіб.

Суд розглядає справу не пізніше ніж через 72 години з моменту надходження заяви. Судові витрати, пов’язані з розглядом справи про видачу обмежувального припису, відносяться на рахунок держави.

НЕ ТАМУЙТЕ СВІЙ БІЛЬ!

 

В КРИЗОВІЙ СИТУАЦІЇ ЗВЕРТАЙТЕСЬ ПО ДОПОМОГУ:

10

Одразу викликати поліцію - 102!

Звернутися на “гарячу лінію” - 116-123 (цілодобово та безкоштовно в межах України)

Якщо Ви стали свідком насильства стосовно дитини - негайно повідомте про це службу у справах дітей! Захистіть дитину від домашнього насильства!

Також можете звернутися до управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської області, яке знаходиться за адресою: м.Лозова, м-н 4, буд.73, каб.11, телефон (05745) 5-16-50.


 11Домашнє насильство – це не внутрішньосімейна справа чи особливості родинного спілкування. Це протиправні дії, яким немає виправдання та про які не можна мовчати.

       Відбувся круглий стіл за темою: «Протидія насильству у сім’ї». Тема надзвичайно актуальна, тому зібрала навколо себе представників державних структур, благодійних фондів, координаторів проектів та юристів.

Кожен із присутніх поділився досвідом праці, яка стосується даної тематики.

Дана зустріч це лише перший крок на шляху до співпраці та організації різноманітних заходів.

Зустріч відбулась за співпраці Центру соціальної згуртованості та Управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради

Висловлюємо щиру подяку усім присутнім за проведену роботу та активну участь!

12 1413

Служба за контрактом

Новини

Урядові портали

Сайт президента України Кабінет міністрів Реестр виборців Харківська обласна рада Державна фіскальна служба України Харківська обл. держ. адміністрація Інститут держ. управління
Інститут держ. управління
ВГОРУ