Оголошення

Дивитись усі

Туристичний маршрут

Туристичний маршрут

по місту Лозова

Щодо «тіньової» зайнятості

         Згідно з Конституцією України кожна людина має право на працю, яку вона вільно обирає або на яку вільно погоджується. Але ще чимало громадян живуть одним днем, надаючи перевагу тимчасовим сумнівним вигодам. Останнім часом усе частіше доводиться стикатися з таким негативним явищем, як використання найманої праці громадян без оформлення трудових відносин - «тіньовою» зайнятістю.

         «Тіньова» зайнятість і «тіньова» заробітна плата (так звана «зарплата в конвертах») – явища, що, на жаль, міцно увійшли в наше життя та набули значних масштабів. Це не лише серйозна соціальна, але й економічна проблема України. Іноді використовуються такі форми трудових відносин, як стажування, встановлення випробувального терміну, здебільшого належним чином не оформленого, застосовуючи які, роботодавці безпідставно відтерміновують на деякий час укладення трудового договору.

         Кодекс законів про працю України (КЗпПУ) передбачає право громадян на працю з оплатою не нижче встановленого державою мінімального розміру.  Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою-підприємцем. Відповідно до ст. 21 КЗпПУ, трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою (далі - керівник), за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а керівник зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

         Працівники мають право на відпочинок, щорічні оплачувані відпустки, право на здорові і безпечні умови праці, на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості, а також у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності, на матеріальну допомогу в разі безробіття, на право звернення до суду для вирішення трудових спорів.

         Нелегальна зайнятість сприяє зростанню ризику виникнення нещасних випадків на виробництві, адже з офіційно неоформленим працівником не проводиться навчання з охорони праці, він не проходить вчасно, а то і взагалі, передбаченого нормативними документами періодичного медичного огляду.

         Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі (ст. 24 КЗпПУ). При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи. Укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням керівника про зарахування працівника на роботу. Забороняється укладення трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров'я. Умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством України про працю, є недійсними (ст. 9 КЗ пПУ).

         Шановні роботодавці ! Закликаємо Вас зробити крок назустріч суспільству –відмовитись від використання найманої праці громадян без оформлення трудових відносин та виплати заробітної плати «в конвертах». Це дозволить зняти соціальну напругу, громадянам отримати реальну соціальну підтримку. Пропонуємо Вам негайно зареєструвати належним чином трудові відносини зі своїми найманими працівниками.

         Шановні працівники! Для реалізації своїх трудових прав та забезпечення свого майбутнього Ви повинні вимагати від роботодавця легального оформлення трудових відносин через укладання трудового договору. У разі відмови роботодавця кожен громадянин має право звернутися до компетентних державних органів за захистом своїх конституційних прав.

            Не варто забувати, що відповідно до ст.265 КЗпПУ як юридичних, так і фізичних осіб підприємців, що використовують найману працю, тепер штрафуватимуть за фактичне допущення людей до роботи без оформлення трудового договору, та виплату заробітної плати без нарахування та сплати ЄСВ. Штраф у 30-тикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення (станом на 01 липня 2019 року ця сума складає 125190 грн.) стягуватимуть за кожного працівника щодо якого скоєно порушення. За недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці застосовуватимуть штраф у 10-тикратному розмірі мінімальної заробітної плати (станом на 01 липня 2019 року ця сума складає – 41730 грн.).


Ринок праці в місті

Одним із пріоритетних завдань заходів щодо сприяння зайнятості населення є збереження існуючих та створення нових робочих місць.

Так, в І півріччі 2019 року за даними Лозівського управління Головного управління ДФС Харківської області в Лозівській міській об'єднаній територіальній громаді створено 323 нових робочих місця. На підприємствах, в установах та організаціях було створено 138 нових робочих місць та за рахунок розвитку підприємницької діяльності було створено 185 нових робочих місць.

Для організації громадських та інших робіт тимчасового характеру Лозівським міськрайонним центром зайнятості на цей час було укладено 3 договори, які забезпечили тимчасову зайнятість протягом 6 місяців 2019 року 934 мешканцям Лозівської міської обєднаної громади. З місцевого бюджету на зазначені цілі на 2019 рік було виділено 1464,8 тис. грн., освоєно за І півріччя 2019 року – 663,0 тис.грн.

З метою посилення контролю за станом реалізації Програми зайнятості населення Харківської області на період до 2020 року на території Лозівської міської об'єднаної територіальної громади в лютому та травні 2019 року були проведені засідання Координаційного Комітету сприяння зайнятості та професійної орієнтації населення на якому заслухали питання щодо виконання основних показників та заходів даної Програми.

Управлінням праці та соціального захисту насеоення міської ради проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з учасниками АТО Лозівської міської ОТГ щодо можливості проходження ними професійного навчання за бюджетною програмою за напрямом соціальна та професійна адаптація учасників антитерористичної операції. Протягом 6 місяців 2019 року до управління з цього питання звернулися 5 учасників АТО. Всього на обліку в управлінні станом на 01.07.2019 року перебувають 23 особи даної категорії, з яких 6 учасників АТО пройшли протягом І півріччя 2019 року навчання на базі Лозівської філії Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу за спеціальностями: водій автотранспортного засобу категорії “С” та водій автотранспортного засобу категорії “В” на загальну суму 39165 тис. грн.

 

Оплата праці

Заробітна плата є невід'ємним правом громадян, визначеним Конституцією України.

Кодексом законів про працю встановлено, що мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств, установ та організації всіх форм власності та господарювання. За порушення норм законодавства про працю передбачена фінансова, адміністративна та кримінальна відповідальність.

Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, проводити доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

Форми і системи оплати праці,  норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та галузевими угодами.

Під час розгляду та повідомної реєстрації колективних договорів, змін та доповнень до них, здійснюється їх розгляд на відповідність вимогам діючому законодавству щодо державних мінімальних гарантій в оплаті праці працівників не нижче норм, визначених законодавством, галузевими угодами, наявності зобов'язань роботодавця щодо своєчасної виплати заробітної плати в першочерговому порядку тощо. 

В Лозівській міській об`єднаній територіальній громаді працює тимчасова комісія з питань погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та комісія з легалізації робочих місць.

З метою попередження фактів заборгованості із виплати заробітної плати та посилення контролю за рівнем середньомісячної заробітної плати з початку року було проведено 6 засідання тимчасової комісії та 6 засідання комісії з легалізації робочих місць.

Управлінням праці та соціального захисту населення проводиться щотижневий моніторинг стану погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях Лозівської міської об`єднаної територіальної громади, в т.ч. окремо по комунальних закладах;  щомісячний  моніторинг  рівня заробітної плати, на підприємствах, установах, організаціях та у фізичних осіб – підприємців Лозівської міської об`єднаної територіальної громади. Проведено моніторинг щодо впровадження з 1 січня 2019 року мінімальної заробітної плати у розмірі 4173 грн. на 98 підприємствах,  в установах, організаціях та у 19 фізичних осіб - підприємців Лозівської міської об`єднаної територіальної громади.

Протягом поточного року проведено 12 семінарів з питань дотримання законодавства про працю та 11 сеансів “Гаряча лінія”.

За даними Головного управління статистики в Харківській області середньомісячна заробітна плата штатних працівників по м. Лозова за січень – березень 2019 року складає 8107 грн.

            В порівнянні з відповідним періодом минулого року темп росту середньомісячної заробітної плати складає 114,3%, до середнього рівня по області 97,4% (8323 грн.)

 

Атестація робочих місць за умовами праці

Управлінням створений реєстр, до якого на даний час внесено 72 підприємства, установи та організації Лозівської міської об'єднаної територіальної громади зі шкідливими умовами праці. Реєстр постійно оновлюється та підтримується в актуальному стані. Дані реєстру надаються для поповнення Єдиного міжгалузевого банку даних безпеки та гігієни праці травмонебезпечних підприємств і підприємств із шкідливими умовами праці. Його створення дає можливість здійснювати моніторинг стану проведення атестації робочих місць та забезпечувати контроль за своєчасним (не рідше одного разу на п’ять років) та якісним проведенням атестації робочих місць на підприємствах міста.

Протягом 1 півріччя 2019 року проведено 11 вивчень на підприємствах, в установах та організаціях з питань якості атестації 161 робочого місця за умовами праці, надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і важких умовах праці.

Проводиться щоквартальний моніторинг стану атестації робочих місць та надання пільг і компенсацій за шкідливі умови праці по 25 показниках. За результатами моніторингу чисельність працівників, які працюють в шкідливих умовах праці станом на 01.07.2019 року, становить 2893 чол. Кількість робочих місць, які атестовані, становить 3075, що складає 100 % від загальної кількості робочих місць, які підлягають атестації. Пільгове пенсійне забезпечення за Списком №1 підтверджено 102 особам, за Списком № 2 – 650 особам, користуються додатковою відпусткою –1499 працівник, скороченим робочим тижнем – 303 особи, доплати за шкідливі умови праці отримують 2399 осіб, 899 працюючих безкоштовно одержує молоко. Зазначені пільги та компенсації надаються виключно за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

При повідомній реєстрації колективних договорів рекомендується передбачати в них чітке і повне виконання роботодавцями вимог статей Закону України «Про охорону праці» щодо створення безпечних і здорових умов праці, дотримання термінів і порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, надання працівникам за шкідливі та важкі умови праці пільг і компенсацій, передбачених законодавством.

 

Питання легалізації тіньової зайнятості

Питання легалізації «тіньової» зайнятості також знаходиться під постійним контролем виконавчого комітету Лозівської міської ради.

Управління праці та соціального захисту населення міської ради здійснює організаційне забезпечення діяльності комісії з легалізації робочих місць, контролює виконання рішень комісії, організовує та координує роботу комісії в цілому. Протягом звітного періоду 2019 року проведено 6 засідань комісії з легалізації робочих місць.

Робота з виявлення та легалізації „тіньових” робочих місць здійснюється шляхом проведення обстежень суб’єктів підприємницької діяльності з числа фізичних осіб. За І півріччя 2019 року проведено 179 обстежень суб’єктів господарювання. Виявлено 8 «тіньових» робочих місць. Завдяки вжитим заходам 5 мешканців міста отримали можливість працювати на постійній основі з відповідним соціальним та пенсійним забезпеченням.

Для підприємців з числа фізичних осіб та найманих працівників проведено 12 сеансів «гарячої лінії» та 12 семінарів, на яких розглядалися питання легалізації робочих місць.

Під час зустрічей, бесід, нарад та семінарів з роботодавцями постійно наголошується про необхідність дотримання вимог чинного законодавства в частині належного оформлення трудових відносин з найманими працівниками

Служба за контрактом

Новини

Урядові портали

Сайт президента України Кабінет міністрів Реестр виборців Харківська обласна рада Державна фіскальна служба України Харківська обл. держ. адміністрація Інститут держ. управління
Інститут держ. управління
ВГОРУ