Оголошення

Дивитись усі

Туристичний маршрут

Туристичний маршрут

по місту Лозова

Зміни у трудових відносинах під час карантину

         У зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019) внесено зміни до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій, зокрема, в трудові відносини, а саме:

  1. Ст. 84 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпПУ) встановлює, що термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину не включається у загальний термін, встановлений частиною другою ст. 25 Закону України "Про відпустки" (не більше 15 календарних днів на рік).
  2. З визначення трудового договору в ст. 21 КЗпПУ усунуто згадку про те, що працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, "з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові".
  3. Ст. 60 КЗпПУ в новій редакції детально розписано про гнучкий режим робочого часу (ГРРЧ).

         Застосування гнучкого режиму робочого часу не тягне за собою змін в нормуванні, оплаті праці та не впливає на обсяг трудових прав працівників.

  1. Відповідно до ст. 24 КЗпПУ договір про дистанційну (надомну) роботу обов’язково укладається в письмовій формі.

         Виконання дистанційної (надомної) роботи не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

  1. У норму ст. 113 КЗпПУ додано уточнення, що час простою не з вини працівника, в тому числі на період оголошення карантину встановленого КМУ, оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).
  2. Під час карантину, встановленого КМУ, строки, визначені ст. 233 КЗпПУ, продовжуються на строк дії такого карантину.

         Також нагадуємо, що ст. 265 КЗпПУ встановлена відповідальність за порушення законодавства про працю.


Ринок праці в місті

 

Одним із пріоритетних завдань заходів щодо сприяння зайнятості населення є збереження існуючих та створення нових робочих місць.

Так, за І квартал 2020 року за даними Лозівського управління Головного управління ДПС Харківської області в Лозівській міській об'єднаній територіальній громаді створено 161 нове робоче місце. На підприємствах, в установах та організаціях було створено 103 нових робочих місця, за рахунок розвитку підприємницької діяльності – 58.

Для організації громадських та інших робіт тимчасового характеру Лозівським міськрайонним центром зайнятості на 2020 рік було укладено 3 договори, які у І кварталі 2020 року забезпечили тимчасову зайнятість 22 мешканцям Лозівської міської ОТГ. З місцевого бюджету на зазначені цілі на 2020 рік виділено 1000,0 тис. грн., з них за звітний період цього року використано 98,8 тис.грн.

 З метою посилення контролю за станом реалізації Програми зайнятості населення Харківської області на період до 2020 року на території Лозівської міської об'єднаної територіальної громади в лютому 2020 року було проведено засідання Координаційного Комітету сприяння зайнятості та професійної орієнтації населення на якому заслухали питання щодо виконання основних показників та заходів даної Програми за минулий рік.

Управлінням праці та соціального захисту населення міської ради проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з учасниками АТО Лозівської міської ОТГ щодо можливості проходження ними професійного навчання за бюджетною програмою за напрямом соціальна та професійна адаптація. Протягом 3 місяців 2020 року до управління з цього питання звернулося 2 учасників АТО. Сума коштів, виділених на проходження профнавчання даною категорією осіб у 2020 році, складає 53,2 тис.грн.


Питання легалізації тіньової зайнятості

 

Питання легалізації "тіньової" зайнятості також знаходиться під постійним контролем виконавчого комітету Лозівської міської ради.

Управління праці та соціального захисту населення міської ради здійснює організаційне забезпечення діяльності комісії з легалізації робочих місць, контролює виконання рішень комісії, організовує та координує роботу комісії в цілому. Протягом І кварталу 2020 року проведено 2 засідання комісії з легалізації робочих місць, запрошено 1 роботодавця.

Робота з виявлення та легалізації "тіньових" робочих місць здійснюється шляхом проведення обстежень суб’єктів господарювання з числа фізичних і юридичних осіб за місцем здійснення їх діяльності. За 3 місяці 2020 року було проведено 106 обстежень, виявлено 2 "тіньових" робочих місця.

Для роботодавців та найманих працівників проведено 6 сеансів "гарячої лінії" та 5 семінарів, на яких розглядалися питання легалізації робочих місць.

Під час зустрічей, бесід, нарад та семінарів з роботодавцями постійно наголошується про необхідність дотримання вимог чинного законодавства в частині належного оформлення трудових відносин з найманими працівниками.


Оплата праці

 

Заробітна плата є невід'ємним правом громадян, визначеним Конституцією України.

Кодексом законів про працю встановлено, що мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств, установ та організації всіх форм власності та господарювання. За порушення норм законодавства про працю передбачена фінансова, адміністративна та кримінальна відповідальність.

Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, проводити доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

Форми і системи оплати праці,  норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та галузевими угодами.

Під час розгляду та повідомної реєстрації колективних договорів, змін та доповнень до них, перевіряється їх відповідність вимогам діючому законодавству щодо державних мінімальних гарантій в оплаті праці працівників не нижче норм, визначених законодавством, галузевими угодами, наявності зобов'язань роботодавця щодо своєчасної виплати заробітної плати в першочерговому порядку тощо. 

В Лозівській міській об`єднаній територіальній громаді працюють тимчасова комісія з питань погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та комісія з легалізації робочих місць.

З метою попередження фактів заборгованості із виплати заробітної плати та посилення контролю за рівнем середньомісячної заробітної плати з початку року було проведено 2 засідання тимчасової комісії та 2 засідання комісії з легалізації робочих місць.

Управлінням праці та соціального захисту населення проводиться щотижневий моніторинг стану погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях Лозівської міської об`єднаної територіальної громади, в т.ч. окремо по комунальних закладах;  щомісячний  моніторинг  рівня заробітної плати, на підприємствах, установах, організаціях та у фізичних осіб - підприємців Лозівської міської об`єднаної територіальної громади.

Протягом січня - березня 2020 року моніторингом щодо рівня оплати праці було охоплено 43 підприємства, установи та організації. На всіх підприємствах, установах та організаціях, які підлягали моніторингу, рівень мінімальної заробітної плати, встановленої чинним  законодавством,  дотримується.    

Проведено моніторинг додержання мінімальної заробітної плати, впровадженої з 01 січня 2020 року, у розмірі 4723 грн., яким було охоплено також 43 підприємства, установи та організації із загальною кількістю працюючих 8910 чоловік. За результатами проведених моніторингів встановлено, що мінімальна заробітна плата на даних підприємствах, в установах та організаціях введена шляхом дотримання положень галузевих угод з дотриманням міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень.

Протягом поточного року проведено 5 семінарів з питань дотримання законодавства про працю та 6 сеансів "Гаряча лінія".

За даними Головного управління статистики в Харківській області середньомісячна заробітна плата штатних працівників по м. Лозова за січень-грудень 2019 року складає  8644 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року темп росту середньомісячної заробітної плати складає 108,6 %.


Атестація робочих місць за умовами праці

 

Управлінням створений реєстр, до якого станом на 01.04.2020 року внесено 80 підприємств, установ та організацій Лозівської міської об'єднаної територіальної громади зі шкідливими умовами праці. Реєстр постійно оновлюється та підтримується в актуальному стані. Дані реєстру надаються для поповнення Єдиного міжгалузевого банку даних безпеки та гігієни праці травмонебезпечних підприємств і підприємств із шкідливими умовами праці. Його створення дає можливість здійснювати моніторинг стану проведення атестації робочих місць та забезпечувати контроль за своєчасним (не рідше одного разу на п’ять років) та якісним проведенням атестації робочих місць на підприємствах Лозівської міської об'єднаної територіальної громади.

Протягом 1 кварталу 2020 року проведено 6 вивчень на підприємствах, в установах та організаціях з питань якості атестації 28 робочих місць за умовами праці, надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і важких умовах праці.

Проводиться щоквартальний моніторинг стану атестації робочих місць та надання пільг і компенсацій за шкідливі умови праці по 25 показниках. За результатами моніторингу чисельність працівників, які працюють в шкідливих умовах праці станом на 01.04.2020 року, становить 2738 чол. Кількість робочих місць, які атестовані, становить 3083, що складає 100 % від загальної кількості робочих місць, які підлягають атестації. Пільгове пенсійне забезпечення за Списком №1 підтверджено 87 особам, за Списком № 2 – 615 особам, користуються додатковою відпусткою –1429 працівників, скороченим робочим тижнем – 297 осіб, доплати за шкідливі умови праці отримують 2284 особи, 848 працюючих безкоштовно одержує молоко. Зазначені пільги та компенсації надаються виключно за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

При повідомній реєстрації колективних договорів рекомендується передбачати в них чітке і повне виконання роботодавцями вимог статей Закону України "Про охорону праці" щодо створення безпечних і здорових умов праці, дотримання термінів і порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, надання працівникам за шкідливі та важкі умови праці пільг і компенсацій, передбачених законодавством.

Служба за контрактом

Новини

Урядові портали

Сайт президента України Кабінет міністрів Реестр виборців Харківська обласна рада Державна фіскальна служба України Харківська обл. держ. адміністрація Інститут держ. управління
Інститут держ. управління
ВГОРУ