5°C

Погода у Лозовій

Хмарно

Вологість: 80%

Вітер: 28.97 km/h

Оголошення

Дивитись усі

Туристичний маршрут

Туристичний маршрут

по місту Лозова

“Рука допомоги” - це твій шанс на краще життя!

“Рука допомоги” - це можливість вийти зі стану бідності, отримувати достойну зарплатню або започаткувати свій бізнес.

Хто може взяти участь у Проекті?

Непрацюючі працездатні особи, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям та внутрішньо переміщені особи, що проживають у Харківській області.

Як стати учасником Проекту?

Потрібно звернутись до управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської області або Лозівського міськрайонного центру зайнятості за місцем фактичного проживання.

Що необхідно для реєстрації?

 • заява;
 • довідка про отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям або довідка про взяття на облік внуирішньо переміщеної особи.

Обрати варіанти участі у Проекті:

 • отримати безвідсоткову поворотну фінансову допомогу до 64 тис.грн. для започаткування власного бізнесу;
 • працевлаштування;
 • участь у громадських роботах.

Як отримати фінансову допомогу?

 • звернутись із заявою та довідкою члена малозабезпеченої сім’ї чи внутрішньо переміщеної особи до органу соціального захисту до управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради;
 • підготувати бізнес-план;
 • надати бізнес-план та анкету учасника у центр зайнятості для розгляду Комісією з реалізації проекту;
 • отримати схвалення Комісії з реалізації Проекту;
 • зареєструвати ФОП /юридичну особу;
 • укласти договір про надання фінансової допомоги;
 • отримати фінансову допомогу для започаткування власного бізнесу.

Важливо

 • безвідсоткова поворотна фінансова допомога надається шляхом оплати рахунків на придбання обладнання та матеріалів, необхідних для ведення підприємницької діяльності;
 • термін повернення фінансової допомоги — до трьох років;
 • розмір фінансової допомоги, що підлягає поверненню, зменшується на суму сплачених учасником Проекту обов'язкових податків та зборів;
 • учасники Проекту “Рука допомоги” отримуватимуть консультації із започаткування та ведення бізнесу, допомогу у розробці бізнес-плану тощо.

Учасник, який отримав фінансову допомогу, має право не повертати гроші, якщо:

 • сума сплачених податків перевищила суму фінансової допомоги, що повинна бути повернута;
 • у перший рік участі у Проекті працевлаштував двох осіб — членів малозабезпеченої сім'ї чи внутрішньо переміщених осіб або учасників АТО строком не менше ніж на два роки.

Звертайтесь

Якщо ви маєте бажання вийти зі стану бідності, самостійно визначати свою долю, нести відповідальність за рідних та близьких і хочете використати свій шанс на краще життя — звертайтесь до управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської області за адресою: 64604, м.Лозова,  м-н 4, буд. 73, каб. 32, 33, за телефонами: 5-16-24,     5-16-34 та до Лозівського міськрайонного центру зайнятості за адресою: м.Лозова, Севастопольский бульвар, буд. 14-а, каб. 7 та за телефоном: 2-52-15.


Реалізація та захист прав людини у сфері зайнятості

Права людини у сфері праці є основоположними правами людини, які визнані міжнародною та національною спільнотою, що передбачає їх визнання і захист як основний обов’язок держави. Тому, сьогодні забезпечення реалізації права на працю і захисту громадян від безробіття є однією з основних проблем в Україні.

         Стаття 43 Конституція України гарантує кожному право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Також гарантуються право на належні, безпечні і здорові умови праці, право на соціальний захист у разі безробіття з незалежних від них обставин.

         Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення.

         Правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, гарантії держави щодо захисту прав громадян на працю та реалізації їхніх прав на соціальний захист від безробіття визначає Закон України „Про зайнятість населення” (далі – Закон). Статтею 5 Закону встановлені державні гарантії права на вибір професії й виду діяльності. Працездатному населенню держава гарантує добровільність праці й вільний вибір виду діяльності; захист від необґрунтованої відмови в прийнятті на роботу й від незаконного звільнення; безплатне сприяння державними службами зайнятості в підборі підходящої роботи й у працевлаштуванні відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти; безплатне навчання безробітних новим професіям, перепідготовку в навчальних закладах або в системі державної служби зайнятості; виплату вихідної допомоги працівникам, які втратили постійну роботу; виплату в установленому порядку допомоги по безробіттю й інших видів допомоги.

        Також статтею 14 Закону держава забезпечує надання додаткових гарантій щодо працевлаштування для окремих категорій населення, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, а саме: одному з батьків, що має на утриманні дитину віком до шести років або виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда; дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування; особам, звільненим після відбуття покарання або примусового лікування; молоді, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах і яка вперше приймається на роботу; особам, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років; інвалідам, які не досягли пенсійного віку; учасникам бойових дій.

         Для працевлаштування зазначених громадян крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку, підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік. Роботодавці самостійно розраховують цю квоту з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють на підприємствах, в установах та організаціях.

         Слід зазначити, що реалізацію державної політики зайнятості населення, професійної орієнтації та соціальної підтримки тимчасово не працюючих громадян здійснює Державна служба зайнятості України.

         Розміри та умови надання матеріального забезпечення на випадок безробіття визначаються Законом України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”. Згідно з цим Законом право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги мають застраховані особи (наймані працівники, які працюють на умовах трудового договору (контракту), інші особи, на користь яких здійснюється страхування на випадок безробіття.

         Одним із головних завдань держави у реалізації політики у сфері зайнятості населення є – збереження робочіх місць.

         Разом з тим, важливою проблемою в трудових відносинах між роботодавцем і найманим працівником на даний час є легалізація зайнятості населення. Як свідчить практика багато роботодавців (в основному це малий та середній бізнес) не укладають трудові договори з найманими працівниками.

         Сучасне законодавство розглядає працевлаштування як комплекс правових, економічних та організаційних заходів, спрямованих на забезпечення реалізації права особи на працю.

         Незважаючи на інформаційно-розяснювальну роботу в ЗМІ та вимоги діючого законодавства, оформлення найманих працівників належним чином на сьогодні є серйозною проблемою. Громадяни погоджуються на будь-які умови роботодавця, при цьому втрачають трудовий стаж та можливість користування державними гарантіями. Отримуючи заробітну плату неофіційно, «в конвертах», працівник втрачає своє законне право на щорічну відпустку, а у випадку виробничої травми або захворювання – страхових виплат. Ухиляючись від оформлення трудових відносин з найманими працівниками, роботодавець позбавляє їх права на основну та додаткову відпустки, на оплату лікарняного, на дотримання встановленої законодавством норми тривалості робочого часу, на допомогу по безробіттю, на гарантії за колективним договором, на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та на пенсійне забезпечення. Працівники повинні розуміти, що погоджуючись на “тіньову” зайнятість, їх очікують ризики, пов’язані з захистом своїх трудових прав та соціальним захистом у разі скрутних життєвих обставин.      

Управління праці та соціального

захисту населення Лозівської міської ради


Ринок праці в місті

 Станом на 01.10.2017 року на обліку в центрі зайнятості перебували 1247 чол. незайнятого населення міста.

 Протягом 9 місяців 2017 року послугами Лозівського міськрайонного центру зайнятості скористалися 3738 незайнятих трудовою діяльністю громадян міста проти 4311 чол. у відповідному періоді минулого року.

 Чисельність незайнятих громадян міста, охоплених активними заходами сприяння зайнятості, становить 2984 чол.

 За 9 місяців 2017 року допомогу у працевлаштуванні отримали 1522 чол.

 За даний період 2017 року по місту створено 387 нових робочих місць.

 У заходах щодо реалізації активної політики зайнятості важливе значення має розвиток гнучкої та орієнтованої на працевлаштування системи професійної орієнтації та професійного навчання. За  9 місяці 2017 року пройшли професійне навчання 538 осіб.


Питання легалізації тіньової зайнятості

 Питання легалізації «тіньової» зайнятості знаходиться під постійним контролем виконавчого комітету Лозівської міської ради.

Управління праці та соціального захисту населення здійснює організаційне забезпечення діяльності комісії з легалізації робочих місць, контролює виконання рішень комісії, організовує та координує роботу комісії в цілому. Протягом звітного періоду 2017 року проведено 9 засідань даної комісії.

Робота з виявлення та легалізації „тіньових” робочих місць здійснюється шляхом проведення обстежень суб’єктів підприємницької діяльності з числа фізичних осіб. За 9 місяців 2017 року проведено 401 обстеження суб’єктів господарювання. Виявлено 15 «тіньових» робочих місць. Завдяки вжитим заходам 9 мешканців міста отримали можливість працювати на постійній основі з відповідним соціальним та пенсійним забезпеченням.

Постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед роботодавців з цих питань. На нарадах з роботодавцями наголошується про необхідність дотримання вимог чинного законодавства в частині належного оформлення трудових відносин з найманими працівниками.

В управлінні праці та соціального захисту населення міської ради оформлено стенд, на якому наведено статті законодавства, що стосуються оформлення трудових відносин, і які повинні знати як підприємці – роботодавці, так і наймані працівники, аби захищати свої права.


Оплата праці

Заробітна плата є невід'ємним правом громадян, визначеним Конституцією України.

Кодексом законів про працю встановлено, що мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств, установ та організації всіх форм власності та господарювання. За порушення норм законодавства про працю передбачена фінансова, адміністративна та кримінальна відповідальність.

Відповідно до Положення про управління праці та соціального захисту населення, в межах своїх повноважень, управління здійснює постійний контроль за впровадженням основних державних соціальних гарантій з оплати праці, моніторинг показників заробітної плати та своєчасної її виплати працівникам підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

Форми і системи оплати праці,  норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та галузевими угодами.

Під час розгляду та повідомної реєстрації колективних договорів, змін та доповнень до них, здійснюється їх розгляд на відповідність вимогам діючому законодавству щодо державних мінімальних гарантій в оплаті праці працівників не нижче норм, визначених законодавством, галузевими угодами, наявності зобов'язань роботодавця щодо своєчасної виплати заробітної плати в першочерговому порядку тощо. 

В місті працює тимчасова комісія з питань погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та комісія з легалізації робочих місць.

З метою попередження фактів недопущення заборгованості із виплати заробітної плати та посилення контролю за рівнем середньомісячної заробітної плати в місті з початку року проведено 6 засідань тимчасової комісії та 9 засідань комісії з легалізації робочих місць.

Управлінням праці та соціального захисту населення проводиться щотижневий моніторинг погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах міста та стан виплати поточної заробітної плати працівникам бюджетної сфери;  щомісячний  моніторинг рівня заробітної плати, на підприємствах міста. Проведено моніторинг щодо впровадження з 1 січня 2017 року мінімальної заробітної плати у розмірі 3200 грн. на 167 підприємствах,  в установах та організаціях міста.

Протягом поточного року проведено 18 семінарів з питань дотримання законодавства про працю та 16 сеансів “Гаряча лінія”.

За даними Головного управління статистики в Харківській області середньомісячна заробітна плата штатних працівників по м. Лозова за січень - червень 2017 року складає 5768 грн.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року темп росту середньомісячної заробітної плати складає 136,9%, до середнього рівня по області 94,8% (6087 грн.).


Виконання основних завдань Програми зайнятості по м. Лозова за 9 місяців 2017 року

 Протягом 9 місяців 2017 року в місті проводилась системна робота з виконання завдань та заходів Програми зайнятості населення Лозівського регіону на період до 2017 року, яка затверджена рішенням сесії Лозівської міської ради від 20 грудня 2013 року № 1062 (далі-Програма).

За 9 місяців 2017 року по місту створено 387 нових робочих місць.

В місті вживаються заходи щодо легалізації “тіньової” зайнятості, насамперед, в сфері малого бізнесу. З початку року проведено 9 засідань комісії з легалізації робочих місць.

За 9 місяців 2017 року проведено 401 обстеження суб’єктів господарювання. Виявлено 15 «тіньових» робочих місць. Завдяки вжитим заходам 9 мешканців міста отримали можливість працювати на постійній основі з відповідним соціальним та пенсійним забезпеченням.

 Для підприємців з числа фізичних осіб та найманих працівників проведено 17 сеансів «гарячої лінії», 18 семінарів, на яких розглядалися питання легалізації робочих місць.

Управлінням праці проведено моніторинг щодо кількості штатних працюючих, що відносяться до громадян, які мають додаткові гарантії на 55  підприємствах міста, середньооблікова чисельність штатних працюючих на яких становила на 01.01.2017 року – 5582 чол. Результати моніторингу свідчать про те, що на обстежених підприємствах дотримано вимоги ст.14 Закону України «Про зайнятість населення». Майже на кожному підприємстві число громадян відповідної категорії, значно перевищує норматив 5 відсоткової квоти.

Незважаючи на те, що на підприємствах міста цей норматив значно перевищено, роботодавці продовжують співпрацювати з міськрайонним центром зайнятості з питання працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії.

Станом на 01.10.2017 року на обліку міськрайонного центру зайнятості перебувало 1247 безробітних мешканців міста, що на  53 особи менше, ніж на відповідну дату минулого року.

Допомогу у працевлаштуванні отримали всього 1522 особи. Виконання річного показника Програми складає 74,0%.

Для організації громадських та інших робіт тимчасового характеру Лозівським міськрайонним центром зайнятості на цей час укладено 4 договори, які забезпечили тимчасову зайнятість протягом 9 місяців 2017 року 924 мешканцям міста. З міського бюджету на зазначені цілі на 2017 рік виділено 250,0 тис. грн.

 Підвищити свою конкурентоспроможність шляхом професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації протягом 9 місяців 2017 року отримали можливість 538 мешканців міста.

З метою посилення контролю за станом реалізації Програми зайнятості в лютому, травні та вересні 2017 року були проведені засідання Координаційного комітету сприяння зайнятості та професійної орієнтації населення на яких заслухали питання щодо виконання основних показників Програми зайнятості населення Лозівського регіону на період до 2017 року.


Атестація робочих місць за умовами праці

Управлінням створено реєстр, до якого на даний час внесено 53 підприємства, організації і установи міста із шкідливими умовами праці. Він постійно оновлюється та підтримується в актуальному стані. Дані реєстру надаються для поповнення Єдиного міжгалузевого банку даних безпеки та гігієни праці травмонебезпечних підприємств і підприємств із шкідливими умовами праці. Створення такого реєстру дає можливість здійснювати моніторинг стану проведення атестації робочих місць та забезпечити контроль за своєчасним (не рідше одного разу на п’ять років) та якісним проведенням атестації робочих місць на підприємствах та в установах міста.

 Протягом 9 місяців 2017 року проведено 20 вивчень підприємств, установ та організацій з питань якості атестації 869 робочих місць за умовами праці, надання передбачених законодавством пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і важких умовах праці.

Проводиться щоквартальний моніторинг стану атестації робочих місць та надання пільг і компенсацій за шкідливі умови праці по 25 показниках, відповідно до якого чисельність працівників, які зайняті на роботах в шкідливих умовах праці станом на 01.10.2017 р. становить 2917 чол. Із 2990 робочих місць, які підлягають атестації, атестовано 2989 робочих місць (99,9 %). Пільгове пенсійне забезпечення за Списком № 1 підтверджено 62 особам, за Списком № 2 –       642 особам. Користуються додатковою відпусткою – 1468 працівників, скороченим робочим тижнем – 255 осіб, доплати за шкідливі умови праці отримує 2499 осіб, 1064 працюючих безкоштовно одержують молоко. Зазначені пільги та компенсації надаються виключно за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

 При повідомній реєстрації колективних договорів рекомендується передбачати в них чітке і повне виконання роботодавцями вимог статей Закону України “Про охорону праці” щодо створення безпечних і здорових умов праці, дотримання термінів і порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, надання працівникам за шкідливі та важкі умови праці пільг і компенсацій, передбачених законодавством.


Служба зайнятості інвалідам

Згідно з Конституцією України кожному громадянину держави гарантовано право на працю, вільне обрання професії та можливість заробляти собі на життя працею. Люди з інвалідністю належать до уразливих груп населення, потребують соціального захисту, оскільки їм важко конкурувати на ринку праці в сучасних умовах.

Згідно затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, від 20.03.2013 № 198 «Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу» в редакції від 20.03.2015 року:

Реєстрація безробітних, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні, проводиться центром зайнятості незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування.

Реєстрація проводиться за умови пред’явлення паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України, облікової картки платника податків, трудової книжки (цивільно-правового договору чи документа, який підтверджує період зайнятості), а в разі потреби також військового квитка, диплома або іншого документа про освіту.

Інвалід, який не досяг встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або державну соціальну допомогу відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” та “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”, крім вищезазначених документів, подає копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та у разі наявності пред’являє індивідуальну програму реабілітації.

Інваліди з числа внутрішньо переміщених осіб пред’являють довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та надають її копію.

Статус безробітного надається особам, які зазначені у частині першій статті 43 Закону України “Про зайнятість населення”, з першого дня реєстрації у центрі зайнятості на підставі заяви, у разі відсутності підходящої роботи.

Підбір підходящої роботи для інваліда (у тому числі шляхом розумного пристосування існуючого або створення нового робочого місця) здійснюється відповідно до його професійних знань і навичок та з урахуванням довідки до акта огляду медико-соціальної експертної комісії з висновком про умови і характер праці, індивідуальної програми реабілітації та побажань інваліда щодо умов праці.

Згідно Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерством соціальної політики України від 15.06.2015 № 613, допомога по безробіттю інвалідам призначається на загальних підставах відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

У разі якщо інвалідом використано право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття в межах дворічного періоду, то при наступній реєстрації його як безробітного за відсутності страхового випадку допомога по безробіттю йому не призначається.

У центрах зайнятості Харківської області створені всі умови для інвалідів щодо безперешкодного доступу до інформаційного простору. Будівлі центрів зайнятості обладнані пандусами або кнопками виклику спеціалістів.

Запрошуємо Вас:

- отримати консультації з працевлаштування;

- взяти участь в  спеціалізованих  семінарах з питань надання інвалідам послуг службою зайнятості, а також в усіх видах семінарів, що проводяться в центрах зайнятості, зокрема щодо можливостей відкриття власної справи та особливостей працевлаштування в кризовий період;

- отримати індивідуальні профорієнтаційні консультації, пройти психологічне тестування та отримати рекомендації щодо професійної придатності з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертизи, професійних інтересів, нахилів, здібностей; отримати психологічну підтримку щодо зміни поведінкових установок, що формують адекватне  уявлення про економічну ситуацію та особисті можливості на ринку праці;

- взяти участь у проведенні  різноманітних масових заходів, в тому числі спеціалізованих,  для осіб з обмеженими фізичними можливостями;

- за допомогою безкоштовного доступу до Інтернет-ресурсів підготувати та розмістити своє резюме, відеорезюме та підшукати підходящу роботу.

Звертайтесь до центрів зайнятості і Ви завжди отримаєте допомогу!

ЦЕНТРИ ЗАЙНЯТОСТІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Назва центру зайнятості

та прізвище директора

Адреса центру зайнятості,

режим роботи

Контактні телефони 

центру зайнятості

Електронна 

адреса центру

 зайнятості

Харківський

обласний

центр зайнятості

Міненко 

Володимир Леонідович

вул. Броненосця «Потьомкін», 1-а

м. Харків

61068 

8.30-17.00

Директор

0 (57) 714-96-34

732-19-28 

www.dcz.gov.ua

Харківський

міський

центр зайнятості

Піженко 

Сергій Вікторович

вул. Шевченка,   137-А

м. Харків

61013 

8.30-17.00 

0 (57) 728-40-01

0 (57) 728-40-11

Директор

0 (57) 728-40-01

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Міськрайонні центри зайнятості

Ізюмський

міськрайонний

центр зайнятості

Іванов

Вячеслав Анатолійович

вул. Соборна, 56

м. Ізюм,

Ізюмський р-н

Харківська область

64300 

8.00-17.00 

0 (5743) 2-85-96

   Директор

0 (5743) 2-40-73

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Куп’янський

міськрайонний

центр зайнятості

Коваленко 

Олена Вікторівна

пров. Куп’янський,4

м. Куп’янськ,

Куп’янський р-н

Харківська область

63700

8.00-17.00

8.00-15.45 (п’ятниця) 

5-68-37 

Директор

0 (5742) 5-64-91

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Лозівський

міськрайонний

центр зайнятості

Іванченко

Петро Михайлович

Севастопольський

бульвар, 14а

м. Лозова,

Лозівський р-н

Харківська область

64600

 8.00-17.00 

0 (5745) 2-52-15

Директор

0 (5745) 2-37-46

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Люботинський

міський

центр зайнятості

Супрун 

Олександр Сергійович

м. Люботин, вул. Слобожанська, 23

Харківська область

62433

 8.00-17.00 

0 (57)741-09-82

Директор

0 (57)741-16-29

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Первомайський

міськрайонний 

центр зайнятості

Підгорний Валерій Володимирович

вул. Харківська,   66

м. Первомайський,

Первомайський р-н

Харківська область

64100 

8.00-16.30

 0 (5748) 3-41-41

Директор

0 (5748) 3-50-63

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Чугуївський

міськрайонний

центр зайнятості

Масалітіна 

Лілія Леонідівна

вул. Героїв Чернобельців, 11

м. Чугуїв,

Чугуївський р-н

Харківська область

63503 

7.30-16.00

0 (5746)   2-62-58

Директор

0 (5746) 4-06-09

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Районні центри зайнятості

Балаклійський

районний

центр зайнятості

Теркулов 

Олег Євгенович

 вул.   Соборна, 93 а

м. Балаклія,

Балаклійський р-н

Харківська область

64200 

8.00-17.00 

 0   (5749) 5-26-87

0 (5749) 2-07-46

Директор

0 (5749) 2-07-47

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Барвінківський

районний

центр зайнятості

Курілова 

Людмила Павлівна

вул. Б.Хмельницького, 5

м. Барвінкове,

Барвінківський р-н

Харківська область

64700 

8.00-17.00 

0 (5757) 4-11-03

Директор

0 (5757) 4-30-03

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Близнюківський

районний 

центр зайнятості

Жерноклєєва 

Олена

Володимирівна

вул. Свободи, 24

смт. Близнюки,

Близнюківський р-н

Харківська область

64801 

8.00-17.15

8.00-16.00 (п’ятниця) 

0 (5754) 5-21-89

0 (5754) 5-21-72

Директор

0 (5754) 5-13-68

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Богодухівський

районний 

центр зайнятості

Лещенко 

Надія Вікторівна

 вул. Генерала Моргунова, 7

м. Богодухів,

Богодухівський р-н

Харківська область

62103

 8.00-17.00 

0 (5758) 3-02-32

0 (5758) 3-02-33

Директор

0 (5758) 3-02-31

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Борівський

районний 

центр зайнятості

Во. директора 

Сухина

Микола Володимирович

 вул. Поштова, 4-б

смт. Борова,

Борівський р-н

Харківська область

63801

 8.00-17.15

8.00-16.00 (п’ятниця)  

 0   (5759) 6-10-61

0 (5759) 6-68-05

Директор

0 (5759) 6-17-99

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Валківський

районний

центр зайнятості

Наріжна 

Алла Миколаївна

 проспект Григорія   Сковороди, 1А

м. Валки,

Валківський р-н

Харківська область

63002

 8.00-17.00

 0 (5753) 5-11-34

Директор

0 (5753) 5-15-52

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Великобурлуцький

районний

 центр зайнятості

Качан

Людмила Михайлівна

 вул. Центральна, 20а

смт. Великий Бурлук,

Великобурлуцький р-н

Харківська область

62602 

8.00-17.00

8.00-16.00 (п’ятниця) 

 0   (5752) 5-29-60

Директор

0 (5752) 5-32-87

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вовчанський

районний

центр зайнятості

Бондаренко

Олена

Борисівна

 вул. 1 Травня, 15

м. Вовчанськ,

Вовчанський р-н

Харківська область

62500

 8.00-17.00

8.00-16.00 (п’ятниця) 

 0 (5741) 4-49-96

0 (5741) 4-20-90

Директор

0 (5741) 4-22-36

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Дворічанський

районний

центр зайнятості

Зекун 

Вадим Іванович

 вул.Слобожанська, 2а

смт. Дворічна,

Дворічанський р-н

Харківська область

62702

 8.00-17.00

8.00-16.00 (п’ятниця) 

 0 (5750) 7-63-89

Директор

0 (5750) 7-71-10

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Дергачівський

районний

центр зайнятості

Єлісеєнко 

Олександр Федорович

 вул. 1 Травня, 8а

м. Дергачі,

Дергачівський р-н

Харківська область

62300

8.00-16.30

 0 (5763) 3-40-61

0 (5763) 3-10-61

Директор

0 (5763) 3-40-58

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Зачепилівський

районний

центр зайнятості

Гвоздік 

Неля Віталіївна

 вул. Центральна,   41смт. Зачепилівка,

Зачепилівський р-н Харківська 

область 64401

 8.00-17.15

8.00-16.00   (п’ятниця)

0 (5761)   5-25-00

0   (5761) 5-14-97

Директор

0 (5761) 5-14-97

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Зміївський

районний

центр зайнятості

Лисенко 

Ніна Вікторівна

 вул.Адміністра-тивна, 41

м. Зміїв,

Зміївський р-н

Харківська область

63400

8.00-17.00

8.00-15.45 (п’ятниця)

 0 (5747) 3-49-32

Директор

0 (5747) 3-39-40

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Золочівський 

районний

центр зайнятості

Заболотний 

Юрій Миколайович

 вул. Центральна, 45

смт. Золочів,

Золочівський р-н

Харківська область

62200

 8.00-16.30 

 0   (5764) 5-08-04

Директор

0 (5764) 5-13-58

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кегичівський

районний

центр зайнятості

Петруняк

Ірина Миколаївна

 вул. Калинова, 1 А

смт. Кегичівка,

Кегичівський р-н

Харківська область

64003

 8.00-17.10 

0 (5755)   3-17-06

Директор

0 (5755) 3-13-32

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Коломацький

районний 

центр зайнятості

Лагер 

Ніна Василівна

 вул. Гетьмана Івана Мазепи, 16

смт. Коломак,

Коломацький р-н

Харківська область

63100

 8.00-17.00

8.00-16.00 (п’ятниця) 

 0   (5766) 5-64-89

 Директор

0 (5766) 5-64-71

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Красноградський

районний 

центр зайнятості

Петрикіна 

Ірина Анатоліївна

 вул. Соборна, 81а

м. Красноград,

Красноградський

р-н

Харківська область

63304

 8.00-17.00 

 0 (5744) 7-13-11

0 (5744) 7-32-87

Директор

0 (5744) 7-36-77

2027@ khcz.gov.ua

 Краснокутський

районний 

центр зайнятості

Нагорна

Валентина Іванівна

 вул. Миру, 134

смт. Краснокутськ,

Краснокутський р-н

Харківська область

62002

 8.00-17.00

8.00-15.45 (п’ятниця) 

 0 (5756) 3-20-76

Директор

0 (5756) 3-14-99

2028@ khcz.gov.ua

 Нововодолазький

районний 

центр зайнятості

Цимбал

Алевтина Олександрівна

 вул. Донця Григорія, 16-А

смт. Нова Водолага,

Нововодолазький

 р-н

Харківська область

63200 

8.00-17.00

8.00-15.45 (п’ятниця)

0 (5740)   4-57-27

Директор

0 (5740) 4-20-71

2029@ khcz.gov.ua

 Печенізький

районний

центр зайнятості

Гремяк Любов Костянтинівна

 провул. Б.Хмельницького, 1-А

смт. Печеніги,

Печенізький р-н

Харківська область

62800 

8.00-17.00

8.00-16.30 (п’ятниця)

 0 (5765) 6-18-38

Директор

0 (5765) 6-18-50

2032@ khcz.gov.ua

 Сахновщинський

районний 

центр зайнятості

Калініна 

Наталя Леонідівна

 вул. Тарасів шлях, 68

смт. Сахновщина,

Сахновщинський

 р-н

Харківська область

64501

8.00-17.15

8.00-16.15   (п’ятниця) 

 0 (5762) 3-23-88

0 (5762) 3-29-76

 Директор

0   (5762) 3-18-91

2030@   khcz.gov.ua

Харківський

районний 

центр зайнятості

Хмель 

Олександр Олексійович

вул.Святодухівська, 5

м. Харків

61001

 8.00-16.30 

0 (57)   732-44-08

Директор

0   (57) 732-44-22

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 Шевченківський

районний 

центр зайнятості

Шокіров 

Руслан Вахітжонович

 вул. Паркова,20

смт. Шевченкове,

Шевченківський р-н

Харківська область

63601

 8.00-17.00

8.00-16.00 (п’ятниця) 

 0 (5751) 5-10-68

0 (5751) 5-14-61

Директор

0 (5751) 5-14-00

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Управління праці

та соціального захисту населення

Лозівської міської ради


Підвищення розміру мінімальної заробітної плати

Законом України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (далі – Закон № 1774) вдосконалено законодавство у сфері підвищення мінімальної заробітної плати шляхом внесення змін до законодавчих актів, в частині приведення поняття «мінімальна заробітна плата», умов її визначення та порядку встановлення. Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 1801-VIII з 1 січня 2017 року затверджено прожитковий мінімум для працездатних осіб у розмірі 1 600 грн., мінімальну заробітну плату в місячному розмірі – 3 200 грн., у погодинному розмірі – 19,34 грн. 

Мінімальна заробітна плата - це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці (стаття 95 КЗпП України). Статтею 3/1 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР встановлено законодавчі гарантії забезпечення мінімальної заробітної плати. Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати в місячному розмірі – 3 200 грн. 

При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я (доплата за шкідливі умови праці та інші доплати визначені умовами оплати праці встановлення, яких пов’язано з діями негативних факторів на умови виконання працівником роботи), за роботу в нічний час (стаття 108 КЗпП України), надурочний час (стаття 106 КЗпП України), оплата роботи за роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат

 Зазначені складові заробітної плати мають виплачуватись понад розмір мінімальної заробітної плати. Не можуть враховуватись, також виплати за невідпрацьований робочий час (оплата часу відпустки, компенсація за невикористану щорічну відпустку, допомоги по соціальному страхуванню, матеріальні допомоги на оздоровлення та на вирішення соціально – побутових проблем, тощо). За умов виконання працівником роботи на умовах внутрішнього сумісництва обрахунок забезпечення мінімального розміру заробітної плати проводиться окремо за кожною посадою (професією) за фактично відпрацьований робочий час. 

 Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати 3200 грн., роботодавець зобов’язаний провести доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.  При цьому, розмір заробітної плати за першу половину місяця відповідно до вимог частини другої статті 115 КЗпП України має становити не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника, а не розміру мінімальної заробітної плати. Якщо розмір заробітної плати у зв’язку з періодичністю виплати її складових є нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, проводиться доплата до рівня мінімальної заробітної плати.

У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу (неповний робочий день або неповний робочий тиждень), а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці (робочого часу).

Мінімальна заробітна плата у погодинному розмірі застосовується на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та у фізичних осіб, які використовують найману працю, у разі застосування погодинної оплати праці. 

Система оплати праці працівника погодинна, відрядна або інша та відповідно на її основі розмір оплати праці є істотною умовою трудового договору. Зміна системи оплати праці допускається у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці при продовженні працівником роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про що працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці. 

 Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті 36 КЗпП України. Встановлення мінімальної заробітної плата в погодинному розмірі здійснюється у колективних договорах або за погодженням з профспілковими чи іншими органами, уповноваженими на представництво трудовим колективом, погодинної оплати праці із застосуванням відповідних нормованих завдань та обліку фактичного робочого часу. Фізичні особи, які використовують найману працю, визначають у трудовому договорі, який укладається обов’язково у письмовій формі, умови погодинної оплати праці із застосуванням відповідних нормованих завдань та обліку фактичного робочого часу. Підвищення мінімальної заробітної плати в погодинному розмірі не є підставою для збільшення нормованих завдань, установлених на годину праці.

 Відповідно до вимог статті 96 КЗпП України мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року, з 1 січня 2017 р. – 1600 грн. Вказаний розмір є мінімальним розміром основної заробітної плати, і діє продовж 2017 р. Відповідно до умов пункту 3 Розділу ІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону № 1774 мінімальна заробітна плата після набрання чинності з 1 січня 2017 р. цього Закону, як розрахункова величина для визначення посадових окладів та заробітної плати працівників та інших виплат не застосовується. До внесення змін до законів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини вона застосовується у розмірі 1600 грн.

Відповідно до умов статті 56 КЗпП України за угодою між сторонами трудового договору працівником і роботодавцем може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. При цьому, якщо одна сторона трудового договору не погоджується на встановлення неповного робочого часу в період дії трудового договору режим неповної тривалості робочого часу не може запроваджуватись. Роботодавець зобов’язаний встановити неповну тривалість робочого часу лише на просьбу вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, в тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням, або здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку. Тривалість робочого часу є істотною умовою трудового договору. Якщо при прийнятті на роботу сторони трудового договору не погодили встановлення неповної тривалості робочого часу вважається, що сторони не дійшли згоди про укладення трудового договору (прийняття на роботу). Роботодавець вправі запровадити неповну тривалість робочого часу у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці при продовженні працівником роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, про що працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці відповідно до вимог частини третьої статті 32 КЗпП України.

Відповідно до статті 265 КЗпП України посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, винні у порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.


Стан  виконання Програми зайнятості  населення по м. Лозова за 2016 рік

Рішенням Лозівської міської ради від 20 грудня 2013 року № 1062 затверджена Програма зайнятості населення Лозівського регіону на період до 2017 року (далі - Програма). 

Головна мета Програми – здійснення заходів щодо сприяння зайнятості населення та регулювання процесів на ринку праці.

Протягом 2016 року структурними підрозділами міської ради, підприємствами, установами та організаціями міста проводилась системна робота з виконання завдань та заходів Програми.

Управлінням праці та соціального захисту населення міської ради впродовж 2016 року проводився моніторинг виконання основних показників та заходів Програми.

Станом на 1 січня 2017 року на обліку в Лозівському міськрайонному центрі зайнятості перебувало 1338 безробітних мешканців міста, що на 394 особи менше, ніж на відповідну дату минулого року.

Допомогу у працевлаштуванні отримали 2046 чол. Активними заходами сприяння зайнятості було охоплено 3523 чол. Всього Лозівським міськрайонним центром зайнятості протягом 2016 року надано послуги  5248 мешканцям міста.   

Програмою зайнятості населення Лозівського регіону на період до 2017 року по м. Лозова на 2016 рік поставлене завдання щодо створення 390 нових робочих місць. За даними Фіскальної служби в 2016 році в м. Лозова було створено 372 нових робочих місця. На підприємствах, в установах та організаціях міста було створено 119 нових робочих місць та за рахунок розвитку підприємницької діяльності було створено 253 нових робочих місця. Відповідне річне завдання Програми виконано на 95,4 %.

За 2016 рік Лозівським міськрайонним центром зайнятості роботодавцям міста було компенсовано витрати на працевлаштування 43 безробітних громадян на нові робочі місця у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

Для відкриття власної справи отримали фінансову підтримку 20 безробітних мешканців міста.

Вживаються заходи щодо забезпечення тимчасової зайнятості населення. Для організації громадських та інших робіт тимчасового характеру Лозівським міськрайонним центром зайнятості було укладено 18 договорів, що забезпечило тимчасову зайнятість 868 мешканцям міста. З міського бюджету в 2016 році на ці цілі було виділено 170,0 тис. грн., які були використані протягом звітного періоду в повному обсязі. Громадські роботи у 2016 році проводилися на КП «Житлова управляюча компанія» та в управлінні праці та соціального захисту населення міської ради.

         Відповідно до Закону України “Про зайнятість населення” роботодавці самостійно розраховують норматив 5 % квоти для працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії, а саме: один з батьків, що має на утриманні дитину віком до шести років; діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; особи, звільнені після відбуття покарання; молодь, яка закінчила або припинила навчання у навчальних закладах; особи, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років; інваліди, які не досягли пенсійного віку.

За результатами моніторингу, проведеного управлінням праці та соціального захисту населення міської ради протягом січня-лютого 2017 року, на 55  підприємствах м. Лозова в 2016 році працювало 796 осіб, що відносяться до категорії громадян, які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні.

 Майже всі підприємства міста виконують норматив 4 % квоти для працевлаштування інвалідів. На 55 підприємствах,  установах та організаціях міста, охоплених моніторингом з цього питання, станом на 01.01.2017 року працювало 449 осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Протягом 2016 року за направленням управління праці та соціального захисту населення міської ради 6 осіб з інвалідністю звернулися з питання працевлаштування до Лозівського міськрайонного центру зайнятості та були працевлаштовані, 2 особи з інвалідністю були направлені на професійне навчання.

З метою оперативного відстеження змін та вивчення  існуючих проблемних питань у сфері професійного навчання кадрів на виробництві серед суб'єктів різних форм господарювання управлінням праці та соціального захисту населення міської ради протягом 2016 року був проведений моніторинг на 8 найбільших підприємствах міста із загальною чисельністю 5154 особи щодо професійної підготовки кадрів на виробництві. За результатами проведеного моніторингу  було встановлено, що всього пройшли професійне навчання 797 чоловік, із них безпосередньо на підприємствах – 613 чоловік. Рівень охоплення працівників профнавчанням у 2016 році складає 15,4% .

Лозівським міськрайонним центром зайнятості для осіб, які виявили бажання пройти профнавчання, а також для тих, хто вперше шукає роботу або обирає професію, проводився комплекс профорієнтаційних послуг, що дав змогу виявити індивідуальні якості громадян, встановити доцільність навчання з урахуванням ситуації на ринку праці.

Підвищити свою конкурентоспроможність на ринку праці шляхом професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації отримали можливість 609 мешканців міста. Виконання річного завдання Програми з цього питання складає 103,8 %.

Всього протягом 2016 року мешканцям міста було надано 5248 профорієнтаційних послуг.

Також в 2016 році Лозівським міськрайонним центром зайнятості було видано 19 ваучерів особам віком старше 45 років для здійснення перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності.

В м. Лозова здійснюється системна робота, спрямована на подолання неофіційної зайнятості та підвищення якості робочих місць.

Управлінням праці та соціального захисту населення міської ради здійснюється організаційне забезпечення діяльності комісії з легалізації робочих місць. Протягом 2016 року проведено 12 засідань комісії.

Для встановлення фактів використання неоформленої найманої праці робочою групою комісії з легалізації робочих місць у 2016 році були проведені обстеження 109 суб’єктів господарювання м. Лозова. Виявлено 27 «тіньових» робочих місць. Завдяки вжитим заходам 25 мешканців міста отримали можливість працювати на постійній основі з відповідним соціальним та пенсійним забезпеченням.

         Питання легалізації робочих місць та виплати заробітної плати в “конвертах” обговорювалося також 21 липня 2016 року на засіданні круглого столу на тему: «Взаємодія з органами виконавчої влади та соціальними партнерами у вирішенні питань легальної та продуктивної зайнятості,  стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць з метою поліпшення ситуації на ринку праці».

Протягом 2016 року управлінням праці та соціального захисту населення міської ради та Лозівським міськрайонним центром зайнятості проводилася робота з метою сприяння зайнятості громадян, які переміщуються до Харківської області.

До Лозівського міськрайонного центру зайнятості за рекомендацією управління праці та соціального захисту населення міської ради в 2016 році за послугами звернулося 36 осіб з числа громадян, які переселилися з Донецької і Луганської областей, 35 надано статус зареєстрованого безробітного, з яких 18 осіб були працевлаштовані. У громадських та інші роботах тимчасового характеру протягом 2016 року взяло участь 4 особи зазначеної категорії, профорієнтаційні послуги отримали 7 чоловік.

Управлінням праці та соціального захисту населення міської ради у 2016 році проводився моніторинг працевлаштування внутрішньо переміщених осіб на новостворені робочі місця, яким встановлено, що протягом 2016 року підприємствами, установами та організаціях міста було створено 15 нових робочих місць для працевлаштування даної категорії громадян.

Управлінням проводиться робота по реалізації завдань держави щодо захисту прав і законних інтересів учасників антитерористичної операції.

Станом на 01.01.2017 року 154 особи, що взяті на облік в управлінні і мають статус учасника бойових дій, охоплені інформаційно-роз'яснювальною роботою щодо можливості проходження професійного навчання, в рамках їх соціальної та професійної адаптації, за рахунок бюджетних коштів.

В результаті проведеної роботи протягом 2016 року 18 учасників антитерористичної операції м. Лозова пройшли професійне навчання на базі Лозівської філії Харківського автомобільно-дорожнього технікуму за спеціальностями “водій автотранспортних засобів категорій “C” та “В” на загальну суму 84950 грн.

Управлінням праці та соціального захисту населення міської ради та Лозівським міськрайонним центром зайнятості постійно надається  методична допомога представникам роботодавців. Протягом 2016 року було проведено 203 семінари та 23 сеанси телефонного зв'язку «гаряча лінія».

         Щоквартально на сайтах Лозівської міської ради та управління праці та соціального захисту населення міської ради висвітлюється інформація щодо виконання основних показників Програми зайнятості населення. 

З метою посилення контролю за станом реалізації Програми зайнятості населення, протягом 2016 року проведено 4 засідання  Координаційного комітету сприяння зайнятості та професійної орієнтації населення, на яких були розглянуті питання щодо виконання основних показників та заходів Програми.

Управління праці

та соціального захисту населення

Лозівської міської ради


Шановні роботодавці та голови профспілкових організацій

(уповноважені особи від трудових колективів)

За  традицією в лютому-березні в місті проводиться двомісячник з укладання колективних договорів підприємствами, установами та організаціями міста. В ході проведення двомісячника роботодавці та трудові колективи підводять підсумки виконання взаємних зобов’язань за минулий рік та розробляють і укладають колективні договори на поточний рік або вносять зміни чи доповнення, якщо договори укладені на декілька років.

Укладання колективного договору відповідно до ст. 2 Закону України «Про колективні договори і угоди», ст. 11 КЗпП України, ст. 20 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» є необхідністю на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи.

Головною метою укладання колективного договору є захист прав найманих працівників але колективний договір на підприємстві укладається і в інтересах роботодавця, так як встановлює взаємні права і обов’язки.   

Колективний договір, який укладено з дотриманням норм діючого законодавства та з урахуванням наявних можливостей підприємства, сприяє стабільності, продуктивній діяльності підприємства, створенню надійної підстави соціального захисту працівників, запобіганню трудових конфліктів, соціальної напруженості в колективі.

Відсутність колективного договору на підприємстві, в організації чи в установі призводить до обмеження можливостей захисту прав працівників лише умовами, визначеними в трудовому договорі і законодавстві, яким визначаються державні гарантії, переважно на мінімальному рівні.

Також, звертаємо Вашу увагу на те, що з 1 січня 2017 року набрав чинності Закон України від 06.12.2016 № 1774 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», згідно з яким  мінімальна заробітна плата не застосовується як розрахункова величина у колективних договорах та угодах усіх рівнів. Пунктом 5 Розділу ІІ цього закону сторонам, які уклали колективні договори і угоди, вказано у тримісячний строк привести їх норми у відповідність згідно із законодавством.

В зв’язку з викладеним вище, запрошуємо Вас, шановні керівники та голови профспілкових комітетів (уповноважені особи від трудових колективів) взяти активну участь у  укладенні колективних договорів на 2017 рік (внесення змін до діючих).

Управління праці та соціального

захисту населення Лозівської міської ради


До уваги членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб!

Постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 року № 1154 «Про реалізацію пілотного проекту із залученням до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб» в Харківській області  запроваджено  реалізацію пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб.

Учасниками пілотного проекту є непрацюючі працездатні особи з числа:

– членів малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

– внутрішньо переміщених осіб.

З метою участі в пілотному проекті зазначеним особам, які проживають / перебувають  на  території  міста Лозова необхідно звернутися до управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської області та подати відповідну заяву.

 Управління  праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради формує списки осіб, які виявили бажання взяти участь у пілотному проекті.

Залучення учасників пілотного проекту до роботи здійснюється державною службою зайнятості шляхом:

 • сприяння працевлаштуванню, в тому числі на нові робочі місця;
 • надання безвідсоткової фінансової допомоги на поворотній основі для організації підприємницької діяльності;
 • пропонування участі в громадських роботах.

Дохід за шість місяців, отриманий учасником пілотного проекту у період участі в пілотному проекті, не враховується під час призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Для з’ясування додаткових питань просимо звертатись до управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської області за адресою:  64604,  м.Лозова,  м-н  4, буд. 73,  каб. 32,  33  та за телефонами: 5-16-24,  5-16-34.


З метою підвищення ефективності залучення ресурсів міжнародних організацій-донорів до Харківської області та підтримки реалізації проектів і программ, які відповідають пріоритетам соціально-економічного розвитку регіону управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської області повідомляє.

22 лютого 2017 року Департаментом з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації спільно з БФ “Карітас України” буде проведено інформаційну сесію щодо можливості отримання фінансування в рамках Проекту “Гаранти для роботодавців. Створення робочих місць для ВПО”.

БФ “Карітас України” реалізує проект з надання гарантів для роботодавців за сприяння CRS та надає фінансову підтримку у розмірі 30 000 гривень на створення кожного робочого місця для внутрішньо переміщених осіб. Заявку може бути подано на створення кількох робочих місць, але не більше п’яти.

Термін прийому заявок  - з 7 лютого по 30 квітня 2017 року.

Інформаційна сесія для потенційних заявників (представників підприємств та ФОП) відбудеться у середу, 22 лютого, з 14:00 до 16:00 у приміщенні Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (“Зал № 1”), 1-й поверх) за адресою: м.Харків, просп. Московський, 75.

Для участі в інформаційній сесії необхідно пройти он-лайн реєстрацію.

Електронна заявка на участь у заході:

http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp88P05CMyXfN2rqCPYEzTtFtW20tJEHOpb8T4Io_wQsz6Ug/viewform?c=0&w=1

Інформація про Проект:

http://careerfornewlife.com/grantrabota   та

http://www.compet.kh.gov.ua/ukr/1177-nova-khvilya-proektu-granti-dlya-robotodavtsiv-stvorennya-robochikh-mists-dlya-vpo


Підвищення розміру мінімальної заробітної плати

Законом України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (далі – Закон № 1774) вдосконалено законодавство у сфері підвищення мінімальної заробітної плати шляхом внесення змін до законодавчих актів, в частині приведення поняття «мінімальна заробітна плата», умов її визначення та порядку встановлення. Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 1801-VIII з 1 січня 2017 року затверджено прожитковий мінімум для працездатних осіб у розмірі 1 600 грн., мінімальну заробітну плату в місячному розмірі – 3 200 грн., у погодинному розмірі – 19,34 грн. 

Мінімальна заробітна плата - це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці (стаття 95 КЗпП України). Статтею 3/1 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР встановлено законодавчі гарантії забезпечення мінімальної заробітної плати. Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати в місячному розмірі – 3 200 грн. 

При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я (доплата за шкідливі умови праці та інші доплати визначені умовами оплати праці встановлення, яких пов’язано з діями негативних факторів на умови виконання працівником роботи), за роботу в нічний час (стаття 108 КЗпП України), надурочний час (стаття 106 КЗпП України), оплата роботи за роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат

 Зазначені складові заробітної плати мають виплачуватись понад розмір мінімальної заробітної плати. Не можуть враховуватись, також виплати за невідпрацьований робочий час (оплата часу відпустки, компенсація за невикористану щорічну відпустку, допомоги по соціальному страхуванню, матеріальні допомоги на оздоровлення та на вирішення соціально – побутових проблем, тощо). За умов виконання працівником роботи на умовах внутрішнього сумісництва обрахунок забезпечення мінімального розміру заробітної плати проводиться окремо за кожною посадою (професією) за фактично відпрацьований робочий час. 

 Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати 3200 грн., роботодавець зобов’язаний провести доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.  При цьому, розмір заробітної плати за першу половину місяця відповідно до вимог частини другої статті 115 КЗпП України має становити не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника, а не розміру мінімальної заробітної плати. Якщо розмір заробітної плати у зв’язку з періодичністю виплати її складових є нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, проводиться доплата до рівня мінімальної заробітної плати.

У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу (неповний робочий день або неповний робочий тиждень), а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці (робочого часу).

Мінімальна заробітна плата у погодинному розмірі застосовується на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та у фізичних осіб, які використовують найману працю, у разі застосування погодинної оплати праці. 

Система оплати праці працівника погодинна, відрядна або інша та відповідно на її основі розмір оплати праці є істотною умовою трудового договору. Зміна системи оплати праці допускається у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці при продовженні працівником роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про що працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці. 

 Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті 36 КЗпП України. Встановлення мінімальної заробітної плата в погодинному розмірі здійснюється у колективних договорах або за погодженням з профспілковими чи іншими органами, уповноваженими на представництво трудовим колективом, погодинної оплати праці із застосуванням відповідних нормованих завдань та обліку фактичного робочого часу. Фізичні особи, які використовують найману працю, визначають у трудовому договорі, який укладається обов’язково у письмовій формі, умови погодинної оплати праці із застосуванням відповідних нормованих завдань та обліку фактичного робочого часу. Підвищення мінімальної заробітної плати в погодинному розмірі не є підставою для збільшення нормованих завдань, установлених на годину праці.

 Відповідно до вимог статті 96 КЗпП України мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року, з 1 січня 2017 р. – 1600 грн. Вказаний розмір є мінімальним розміром основної заробітної плати, і діє продовж 2017 р. Відповідно до умов пункту 3 Розділу ІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону № 1774 мінімальна заробітна плата після набрання чинності з 1 січня 2017 р. цього Закону, як розрахункова величина для визначення посадових окладів та заробітної плати працівників та інших виплат не застосовується. До внесення змін до законів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини вона застосовується у розмірі 1600 грн.

Відповідно до умов статті 56 КЗпП України за угодою між сторонами трудового договору працівником і роботодавцем може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. При цьому, якщо одна сторона трудового договору не погоджується на встановлення неповного робочого часу в період дії трудового договору режим неповної тривалості робочого часу не може запроваджуватись. Роботодавець зобов’язаний встановити неповну тривалість робочого часу лише на просьбу вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, в тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням, або здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку. Тривалість робочого часу є істотною умовою трудового договору. Якщо при прийнятті на роботу сторони трудового договору не погодили встановлення неповної тривалості робочого часу вважається, що сторони не дійшли згоди про укладення трудового договору (прийняття на роботу). Роботодавець вправі запровадити неповну тривалість робочого часу у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці при продовженні працівником роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, про що працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці відповідно до вимог частини третьої статті 32 КЗпП України.

Відповідно до вимог статті 56 КЗпП України оплата праці працівника, який працює неповний робочий день або неповний робочий тиждень, провадиться пропорціонально відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

Відповідно до статті 265 КЗпП України посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, винні у порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.


 Станом на 01.10.2016 року на обліку в центрі зайнятості перебували 1300 чол. незайнятого населення міста. Протягом дев’яти місяців 2016 року послугами Лозівського міськрайонного центру зайнятості скористалися 4311 незайнятих трудовою діяльністю громадян міста проти 4221 чол. у відповідному періоді минулого року.

 Чисельність незайнятих громадян міста, охоплених активними заходами сприяння зайнятості, становить 2628 чол.

 За 9 місяців 2016 року допомогу у працевлаштуванні отримали 1464 чол., 20 осіб отримали одноразову допомогу по безробіттю для відкриття власної справи.

 За даний період 2016 року по місту створено 235 нових робочих місць.

 У заходах щодо реалізації активної політики зайнятості важливе значення має розвиток гнучкої та орієнтованої на працевлаштування системи професійної орієнтації та професійного навчання. За  9 місяці 2016 року пройшли професійне навчання 466 осіб.


Питання легалізації тіньової зайнятості

 Питання легалізації «тіньової» зайнятості знаходиться під постійним контролем виконавчого комітету Лозівської міської ради.

Управління праці та соціального захисту населення здійснює організаційне забезпечення діяльності комісії з легалізації робочих місць, контролює виконання рішень комісії, організовує та координує роботу комісії в цілому. Протягом звітного періоду 2016 року проведено 9 засідань даної комісії.

Робота з виявлення та легалізації „тіньових” робочих місць здійснюється шляхом проведення обстежень суб’єктів підприємницької діяльності з числа фізичних осіб. За 9 місяців 2016 року проведено 61 обстеження суб’єктів господарювання. Виявлено 24 «тіньових» робочих місця. Завдяки вжитим заходам 23 мешканців міста отримали можливість працювати на постійній основі з відповідним соціальним та пенсійним забезпеченням.

Постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед роботодавців з цих питань. На нарадах з роботодавцями наголошується про необхідність дотримання вимог чинного законодавства в частині належного оформлення трудових відносин з найманими працівниками.

В управлінні праці та соціального захисту населення міської ради оформлено стенд, на якому наведено статті законодавства, що стосуються оформлення трудових відносин, і які повинні знати як підприємці – роботодавці, так і наймані працівники, аби захищати свої права.


Виконання основних завдань Програми зайнятості по м. Лозова за 9 місяців 2016 року

 Протягом 9 місяців 2016 року в місті проводилась системна робота з виконання завдань та заходів Програми зайнятості населення Лозівського регіону на період до 2017 року, яка затверджена рішенням сесії Лозівської міської ради від 20 грудня 2013 року № 1062 (далі-Програма).

За 9 місяців 2016 року по місту створено 235 нових робочих місць.

Загальна чисельність зайнятих у сфері малого бізнесу станом на 01.01.2016 року становить 1152 особи.

В місті вживаються заходи щодо легалізації “тіньової” зайнятості, насамперед, в сфері малого бізнесу. З початку року проведено 9 засідань комісії з легалізації робочих місць.

За 9 місяців 2016 року проведено 61 обстеження суб’єктів господарювання. Виявлено 24 «тіньових» робочих місця. Завдяки вжитим заходам 23 мешканці міста отримали можливість працювати на постійній основі з відповідним соціальним та пенсійним забезпеченням.

 Для підприємців з числа фізичних осіб та найманих працівників проведено 18 сеансів «гарячої лінії», 17 семінарів, на яких розглядалися питання легалізації робочих місць.

Управлінням праці проведено моніторинг щодо кількості штатних працюючих, що відносяться до громадян, які мають додаткові гарантії на 55  підприємствах міста, середньооблікова чисельність штатних працюючих на яких становила на 01.01.2016 року – 9154 чол. Результати моніторингу свідчать про те, що на обстежених підприємствах дотримано вимоги ст.14 Закону України «Про зайнятість населення». Майже на кожному підприємстві число громадян відповідної категорії, значно перевищує норматив 5 відсоткової квоти.

Так, за 12 місяців 2015 року працевлаштовані 726 осіб з зазначеної категорії.

Незважаючи на те, що на підприємствах міста цей норматив значно перевищено, роботодавці продовжують співпрацювати з міськрайонним центром зайнятості з питання працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії.

Станом на 01.10.2016 року на обліку міськрайонного центру зайнятості перебувало 1300 безробітних мешканців міста, що на 132 особи менше, ніж на відповідну дату минулого року.

Допомогу у працевлаштуванні отримали всього 1464 особи. Виконання річного показника Програми складає 74,6%.

Для відкриття власної справи отримали фінансову підтримку 20 мешканців міста, що на   29 осіб менше ніж у відповідному періоді минулого року.

Для організації громадських та інших робіт тимчасового характеру Лозівським міськрайонним центром зайнятості на цей час укладено 18 договорів, які забезпечили тимчасову зайнятість протягом 9 місяців 2016 року 698 мешканцям міста. З міського бюджету на зазначені цілі на 2016 рік виділено 170,0 тис. грн.

 Підвищити свою конкурентоспроможність шляхом професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації протягом 9 місяців 2016 року отримали можливість 466 мешканців міста.

З метою посилення контролю за станом реалізації Програми зайнятості в лютому, травні та вересні 2016 року були проведені засідання Координаційного комітету сприяння зайнятості та професійної орієнтації населення на яких заслухали питання щодо виконання основних показників Програми зайнятості населення Лозівського регіону на період до 2017 року.

Служба за контрактом

Новини

Урядові портали

Сайт президента України Кабінет міністрів Реестр виборців Харківська обласна рада Державна фіскальна служба України Харківська обл. держ. адміністрація Інститут держ. управління
ВГОРУ