Оголошення

Дивитись усі

Туристичний маршрут

Туристичний маршрут

по місту Лозова

Станом на 01.01.2019 року на обліку в центрі зайнятості перебували 1486 чол. незайнятого населення міста.

Протягом 12 місяців 2018 року послугами Лозівського міськрайонного центру зайнятості скористалися 4565 незайнятих трудовою діяльністю громадян міста проти 6997 чол. 2017 року.

Чисельність незайнятих громадян міста, охоплених активними заходами сприяння зайнятості, становить 4313 чол.

За 12 місяців 2018 року допомогу у працевлаштуванні отримали 2136 чол.

За даний період 2018 року по місту створено у сфері малого бізнесу 469 нових робочих місць.

У заходах щодо реалізації активної політики зайнятості важливе значення має розвиток гнучкої та орієнтованої на працевлаштування системи професійної орієнтації та професійного навчання. За 12 місяців 2018 року пройшли професійне навчання 768 осіб.

Для організації громадських та інших робіт тимчасового характеру Лозівським міськрайонним центром зайнятості за цей час було укладено 10 договорів, які забезпечили тимчасову зайнятість протягом 12 місяців 2018 року 1409 мешканцям міста. З місцевих бюджетів м. Лозова на зазначені цілі на 2018 рік було виділено 531,62 тис.грн. (в тому числі м. Лозова - 415 тис.грн., смт. Панютине - 88,62 тис.грн., с. Домаха - 28 тис.грн.). Освоєно протягом року 501,55 тис.грн.

Управлінням проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота з учасниками АТО м. Лозова щодо можливості проходження професійного навчання в рамках їх соціальної та професійної адаптації. Протягом 2018 року на на обліку в управлінні перебували 26 осіб даної категорії, з яких 7 протягом року пройшли професійне навчання за бюджетною програмою 2505150 «Заходи з психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням із застосуванням сучасних технологій постраждалих учасників Революції Гідності та учасників антитерористичної операції» за напрямом соціальна та професійна адаптація учасників антитерористичної операції на базі Лозівської філії Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу на загальну суму 51800 грн.

Проводиласяся робота по прийому заяв та формуванню списків можливих учасників пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 року № 1154. З початку 2018 року прийнято 76 заяв щодо участі у даному соціальному проекті.

В лютому, квітні, вересні та листопаді 2018 року були проведені засідання Координаційного комітету сприяння зайнятості та професійної орієнтації населення на яких заслухали питання щодо виконання основних показників Програми зайнятості населення Лозівського регіону на період до 2020 року по м.Лозова за 2018 рік.

 

Питання легалізації тіньової зайнятості

Питання легалізації «тіньової» зайнятості знаходиться під постійним контролем виконавчого комітету Лозівської міської ради.

Управління праці та соціального захисту населення здійснює організаційне забезпечення діяльності комісії з легалізації робочих місць, контролює виконання рішень комісії, організовує та координує роботу комісії в цілому. Протягом звітного періоду 2018 року проведено 12 засідань даної комісії.

Робота з виявлення та легалізації „тіньових” робочих місць здійснюється шляхом проведення обстежень суб’єктів підприємницької діяльності з числа фізичних осіб. За 12 місяців 2018 року проведено 275 обстежень суб’єктів господарювання. Виявлено 12 «тіньових» робочих місць. Завдяки вжитим заходам 11 мешканців міста отримали можливість працювати на постійній основі з відповідним соціальним та пенсійним забезпеченням.

Постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед роботодавців з цих питань. На нарадах з роботодавцями наголошується про необхідність дотримання вимог чинного законодавства в частині належного оформлення трудових відносин з найманими працівниками.

 

Оплата праці

Заробітна плата є невід'ємним правом громадян, визначеним Конституцією України.

Кодексом законів про працю встановлено, що мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств, установ та організації всіх форм власності та господарювання. За порушення норм законодавства про працю передбачена фінансова, адміністративна та кримінальна відповідальність.

Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, проводити доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та галузевими угодами.

Під час розгляду та повідомної реєстрації колективних договорів, змін та доповнень до них, здійснюється їх розгляд на відповідність вимогам діючому законодавству щодо державних мінімальних гарантій в оплаті праці працівників не нижче норм, визначених законодавством, галузевими угодами, наявності зобов'язань роботодавця щодо своєчасної виплати заробітної плати в першочерговому порядку тощо.

В місті працює тимчасова комісія з питань погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та комісія з легалізації робочих місць.

З метою попередження фактів заборгованості із виплати заробітної плати та посилення контролю за рівнем середньомісячної заробітної плати в місті з початку року проведено 12 засідань тимчасової комісії та 12 засідань комісії з легалізації робочих місць.

Управлінням праці та соціального захисту населення проводиться щотижневий моніторинг стану погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях міста, в т.ч. окремо по комунальних закладах; щомісячний моніторинг рівня заробітної плати, на підприємствах, установах, організаціях та у фізичних осіб – підприємців міста. Проведено моніторинг щодо впровадження з 1 січня 2018 року мінімальної заробітної плати у розмірі 3723 грн. на 185 підприємствах, в установах та організаціях та у 170 фізичних осіб - підприємців міста.

Протягом поточного року проведено 24 семінари з питань дотримання законодавства про працю та 24 сеанси “Гаряча лінія”.

За даними Головного управління статистики в Харківській області середньомісячна заробітна плата штатних працівників по м. Лозова за січень – вересень 2018 року складає 7928 грн.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року темп росту середньомісячної заробітної плати складає 120,6%, до середнього рівня по області 100,3% (7907 грн.)

 

Атестація робочих місць за умовами праці

Управлінням створений реєстр, до якого на даний час внесено 54 підприємства, установи та організації міста зі шкідливими умовами праці. Реєстр постійно оновлюється та підтримується в актуальному стані. Дані реєстру надаються для поповнення Єдиного міжгалузевого банку даних безпеки та гігієни праці травмонебезпечних підприємств і підприємств із шкідливими умовами праці. Його створення дає можливість здійснювати моніторинг стану проведення атестації робочих місць та забезпечувати контроль за своєчасним (не рідше одного разу на п’ять років) та якісним проведенням атестації робочих місць на підприємствах міста.

Протягом 2018 року проведено 22 вивчення на підприємствах, в установах та організаціях з питань якості атестації 290 робочих місць за умовами праці, надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і важких умовах праці.

Проводиться щоквартальний моніторинг стану атестації робочих місць та надання пільг і компенсацій за шкідливі умови праці по 25 показниках. За результатами моніторингу чисельність працівників, які працюють в шкідливих умовах праці станом на 01.01.2019 року, становить 2867 чол. Кількість робочих місць, які підлягають атестації, становить 3023 всі вони атестовані. Пільгове пенсійне забезпечення за Списком № 1 підтверджено 107 особам, за Списком № 1 – 644 особам, користуються додатковою відпусткою –1479 працівників, скороченим робочим тижнем – 298 осіб, доплати за шкідливі умови праці отримують 2413 осіб, 914 рацюючих безкоштовно одержують молоко. Зазначені пільги та компенсації надаються виключно за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

При повідомній реєстрації колективних договорів рекомендується передбачати в них чітке і повне виконання роботодавцями вимог статей Закону України «Про охорону праці» щодо створення безпечних і здорових умов праці, дотримання термінів і порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, надання працівникам за шкідливі та важкі умови праці пільг і компенсацій, передбачених законодавством.

 

Служба за контрактом

Новини

Урядові портали

Сайт президента України Кабінет міністрів Реестр виборців Харківська обласна рада Державна фіскальна служба України Харківська обл. держ. адміністрація Інститут держ. управління
Інститут держ. управління
ВГОРУ