-3°C

Погода у Лозовій

Переважно хмарно

Вологість: 65%

Вітер: 22.53 km/h

Оголошення

Дивитись усі

Туристичний маршрут

Туристичний маршрут

по місту Лозова

Ринок праці в місті

 Станом на 01.01.2018 року на обліку в центрі зайнятості перебували 1247 чол. незайнятого населення міста.

 Протягом 12 місяців 2017 року послугами Лозівського міськрайонного центру зайнятості скористалися 4521 незайнятих трудовою діяльністю громадян міста проти 5248 чол. у відповідному періоді минулого року.

 Чисельність незайнятих громадян міста, охоплених активними заходами сприяння зайнятості, становить 3847 чол.

 За 12 місяців 2017 року допомогу у працевлаштуванні отримали 2060 чол.

 За даний період 2017 року по місту створено у сфері малого бізнесу 440 нових робочих місць.

 У заходах щодо реалізації активної політики зайнятості важливе значення має розвиток гнучкої та орієнтованої на працевлаштування системи професійної орієнтації та професійного навчання. За  12 місяці 2017 року пройшли професійне навчання 672 особа.


Питання легалізації тіньової зайнятості

 Питання легалізації «тіньової» зайнятості знаходиться під постійним контролем виконавчого комітету Лозівської міської ради.

Управління праці та соціального захисту населення здійснює організаційне забезпечення діяльності комісії з легалізації робочих місць, контролює виконання рішень комісії, організовує та координує роботу комісії в цілому. Протягом звітного періоду 2017 року проведено 12 засідань даної комісії.

Робота з виявлення та легалізації „тіньових” робочих місць здійснюється шляхом проведення обстежень суб’єктів підприємницької діяльності з числа фізичних осіб. За 12 місяців 2017 року проведено 444 обстеження суб’єктів господарювання. Виявлено 15 «тіньових» робочих місць. Завдяки вжитим заходам 9 мешканців міста отримали можливість працювати на постійній основі з відповідним соціальним та пенсійним забезпеченням.

Постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед роботодавців з цих питань. На нарадах з роботодавцями наголошується про необхідність дотримання вимог чинного законодавства в частині належного оформлення трудових відносин з найманими працівниками.

В управлінні праці та соціального захисту населення міської ради оформлено стенд, на якому наведено статті законодавства, що стосуються оформлення трудових відносин, і які повинні знати як підприємці – роботодавці, так і наймані працівники, аби захищати свої права.


Оплата праці

Заробітна плата є невід'ємним правом громадян, визначеним Конституцією України.

Кодексом законів про працю встановлено, що мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств, установ та організації всіх форм власності та господарювання. За порушення норм законодавства про працю передбачена фінансова, адміністративна та кримінальна відповідальність.

Відповідно до Положення про управління праці та соціального захисту населення, в межах своїх повноважень, управління здійснює постійний контроль за впровадженням основних державних соціальних гарантій з оплати праці, моніторинг показників заробітної плати та своєчасної її виплати працівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності та фізичних осіб підприємців.

Форми і системи оплати праці,  норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та галузевими угодами.

Під час розгляду та повідомної реєстрації колективних договорів, змін та доповнень до них, здійснюється їх розгляд на відповідність вимогам діючому законодавству щодо державних мінімальних гарантій в оплаті праці працівників не нижче норм, визначених законодавством, галузевими угодами, наявності зобов'язань роботодавця щодо своєчасної виплати заробітної плати в першочерговому порядку тощо. 

В місті працює тимчасова комісія з питань погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та комісія з легалізації робочих місць.

З метою попередження фактів недопущення заборгованості із виплати заробітної плати та посилення контролю за рівнем середньомісячної заробітної плати в місті з початку року проведено 12 засідань тимчасової комісії та 12 засідань комісії з легалізації робочих місць.

Управлінням праці та соціального захисту населення проводиться щотижневий моніторинг погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах міста;  щомісячний  моніторинг рівня заробітної плати, на підприємствах та ФОП міста. Проведено моніторинг щодо впровадження з 1 січня 2017 року мінімальної заробітної плати у розмірі 3200 грн. На 167 підприємствах,  в установах та організаціях та 25 фізичних особах-підприємцях міста.

Протягом поточного року проведено 24 семінари з питань дотримання законодавства про працю та 22 сеанси “Гаряча лінія”.

За даними Головного управління статистики в Харківській області середньомісячна заробітна плата штатних працівників по м. Лозова за січень - вересень 2017 року складає 6576 грн.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року темп росту середньомісячної заробітної плати складає 132,1%, до середнього рівня по області 102,0% (6444 грн.).


Виконання основних завдань Програми зайнятості по м. Лозова за 2017 рік

 Протягом 12 місяців 2017 року в місті проводилась системна робота з виконання завдань та заходів Програми зайнятості населення Лозівського регіону на період до 2017 року, яка затверджена рішенням сесії Лозівської міської ради від 20 грудня 2013 року № 1062 (далі-Програма).

За 12 місяців 2017 року по місту створено у сфері малого бізнесу 440 нових робочих місць.

В місті вживаються заходи щодо легалізації “тіньової” зайнятості, насамперед, в сфері малого бізнесу. З початку року проведено 6 засідань комісії з легалізації робочих місць.

За 12 місяців 2017 року проведено 444 обстеження суб’єктів господарювання. Виявлено 15 «тіньових» робочих місць. Завдяки вжитим заходам 9 мешканців міста отримали можливість працювати на постійній основі з відповідним соціальним та пенсійним забезпеченням.

 Для підприємців з числа фізичних осіб та найманих працівників проведено 23 сеанси «гарячої лінії», 24 семінари, на яких розглядалися питання легалізації робочих місць.

Управлінням праці проведено моніторинг щодо кількості штатних працюючих, що відносяться до громадян, які мають додаткові гарантії на 55  підприємствах міста, середньооблікова чисельність штатних працюючих на яких становила на 01.01.2017 року – 5582 чол. Результати моніторингу свідчать про те, що на обстежених підприємствах дотримано вимоги ст.14 Закону України «Про зайнятість населення». Майже на кожному підприємстві число громадян відповідної категорії, значно перевищує норматив 5 відсоткової квоти.

Незважаючи на те, що на підприємствах міста цей норматив значно перевищено, роботодавці продовжують співпрацювати з міськрайонним центром зайнятості з питання працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії.

Станом на 01.01.2018 року на обліку міськрайонного центру зайнятості перебувало 1247 безробітних мешканців міста, що на  91 осіб менше, ніж на відповідну дату минулого року.

Допомогу у працевлаштуванні отримали всього 2060 осіб. Виконання річного показника Програми складає 90,0%.

Для організації громадських та інших робіт тимчасового характеру Лозівським міськрайонним центром зайнятості на цей час укладено 4 договори, які забезпечили тимчасову зайнятість протягом 12 місяців 2017 року 1115 мешканцям міста. З міського бюджету на зазначені цілі на 2017 рік виділено 250,0 тис. грн., які використані у повному обсязі.

 Підвищити свою конкурентоспроможність шляхом професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації протягом 12 місяців 2017 року отримали можливість 672 мешканці міста.

З метою посилення контролю за станом реалізації Програми зайнятості в лютому, травні, вересні та листопаді 2017 року були проведені засідання Координаційного комітету сприяння зайнятості та професійної орієнтації населення на яких заслухали питання щодо виконання основних показників Програми зайнятості населення Лозівського регіону на період до 2017 року.


Атестація робочих місць за умовами праці

Управлінням створено реєстр, до якого на даний час внесено 53 підприємства, організації і установи міста із шкідливими умовами праці. Він постійно оновлюється та підтримується в актуальному стані. Дані реєстру надаються для поповнення Єдиного міжгалузевого банку даних безпеки та гігієни праці травмонебезпечних підприємств і підприємств із шкідливими умовами праці. Створення такого реєстру дає можливість здійснювати моніторинг стану проведення атестації робочих місць та забезпечити контроль за своєчасним (не рідше одного разу на п’ять років) та якісним проведенням атестації робочих місць на підприємствах та в установах міста.

            Протягом 2017 року проведено 26 вивчень підприємств, установ та організацій з питань якості атестації 1481 робочого місця за умовами праці, надання передбачених законодавством пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і важких умовах праці.

            Проводиться щоквартальний моніторинг стану атестації робочих місць та надання пільг і компенсацій за шкідливі умови праці по 25 показниках, відповідно до якого чисельність працівників, які зайняті на роботах в шкідливих умовах праці станом на 01.01.2018 р. становить 2909 чол., із них 3285 робочих місць, які підлягають атестації, атестовано 3285 робочих місць (100 %). Пільгове пенсійне забезпечення за Списком № 1 підтверджено 97 особам, за Списком № 2 – 659 особам. Користуються додатковою відпусткою – 1456 працівників, скороченим робочим тижнем – 257 осіб, доплати за шкідливі умови праці отримує 2485 осіб, 1060 працюючих безкоштовно одержують молоко. Зазначені пільги та компенсації надаються виключно за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

            При повідомній реєстрації колективних договорів рекомендується передбачати в них чітке і повне виконання роботодавцями вимог статей Закону України “Про охорону праці” щодо створення безпечних і здорових умов праці, дотримання термінів і порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, надання працівникам за шкідливі та важкі умови праці пільг і компенсацій, передбачених законодавством.


Оплата праці та забезпечення її мінімального розміру

 

Згідно з статтями 7 і 8 Закону України від 07.12.2017 № 2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік» визначено розміри соціальних гарантій з 1 січня 2018 року, а саме:

ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ НА ОДНУ ОСОБУ В РОЗРАХУНКУ НА МІСЯЦЬ У 2018 РОЦІ

Соціальні і демографічні групи населення       

РОЗМІР ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ

з 1 січня

з 1 липня

з 1 грудня

Діти віком до 6 років

1492 грн

1559 грн

1626 грн

Діти віком від 6 до 18 років

1860 грн

1944 грн

2027 грн

Працездатні особи

1762 грн

1841 грн

1921 грн

Особи, які втратили працездатність

1373 грн

1435 грн

1497 грн

Загальний показник

1700 грн

1777 грн

1853 грн

МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Соціальна гарантія

Розмір, грн

Мінімальна заробітна плата (місячна)

3723

Погодинна мінімальна заробітна плата

22,41

Відповідно до статті 3 Закону України «Про оплату праці» мінімальна заробітна плата – це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці.

Мінімальна заробітна плата встановлюється одночасно в місячному та погодинному розмірах.

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про оплату праці» оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі актів Кабінету Міністрів України в межах бюджетних асигнувань.

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298  «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами), затверджено Єдину тарифну сітку розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (далі - Єдина тарифна сітка) .

Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт.

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»:

Посадовий оклад (тарифна ставка) працівника 1 тарифного розряду, встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на                 1 січня календарного року.

Керівникам установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери необхідно забезпечити:

- встановлення в штатному розписі нових розмірів посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), визначених виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

- диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної у межах фонду оплати праці, шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи.

Довідково: розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки  становить 1762 грн.

Незважаючи на те, що Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» у 2018 році передбачене підвищення прожиткового мінімуму для працездатних осіб два рази, з 1 липня – 1841 грн. і з 1 грудня – 1921 грн., розміри посадових окладів працівників за Єдиною тарифною сіткою, які їм встановлено з 1 січня 2018 року із розрахунку 1762 грн., впродовж 2018 року зміні не підлягають.

У небюджетній сфері підприємства визначають тарифні ставки та системи оплати праці самостійно у колективних договорах.

При цьому мінімальна тарифна ставка не може бути нижчою за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Визначаючи оклади (ставки) за іншими розрядами (посадами), до бази застосовують міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення розмірів тарифних ставок (посадових окладів).

Тарифна та інші системи оплати праці формуються на оцінках складності виконуваних робіт і кваліфікації працівників.

Роботодавець відносить виконувані роботи до певних тарифних розрядів і присвоює кваліфікаційні розряди робітникам згідно з професійними стандартами (кваліфікаційними характеристиками) за погодженням із виборним органом профспілки або її представником.

Якщо працівник виконав місячну норму праці, роботодавець зобов’язаний нарахувати заробітну плату не менше 3723 грн. Якщо ж заробітну плату нараховано в меншому розмірі (у т. ч. через періодичність виплат), потрібно здійснити доплату до 3723 грн.

Якщо працівник працює на умовах неповного робочого часу чи не виконав місячну (годинну) норму праці, то мінімальну заробітну плату визначають пропорційно.

Мінімальні гарантії в оплаті праці внутрішніх сумісників забезпечують окремо за основним місцем роботи і за сумісництвом, оскільки це різні трудові договори, юридично між собою не пов’язані.

Відпускні, лікарняні, декретні, як і оплату за середнім заробітком в інших випадках, не ураховуємо при забезпеченні гарантованого мінімального розміру заробітної плати, оскільки це виплати за невідпрацьований час.

Не враховують до заробітної плати для забезпечення її мінімального розміру:

- доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я;

- доплати за роботу в нічний та надурочний час;

- виплати за роз’їзний характер робіт;

- премії до святкових і ювілейних дат.

При забезпеченні розміру мінімальної зарплати враховують:

- доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, за суміщення, розширення зони обслуговування, збільшення навантаження, заміщення;

- надбавки за інтенсивність, напруженість праці;

- місячні, квартальні, піврічні, річні премії, спеціальні премії;

-  винагороди за підсумками роботи за рік та за вислугу років;

- матеріальну допомогу (у т. ч. на вирішення соціально-побутових питань), допомогу на оздоровлення тощо.

Доплата до мінімальної заробітної плати:

- належить до фонду додаткової зарплати;

- оподатковується ПДФО й військовим збором у складі заробітної плати, включається до бази нарахування ЄСВ;

- виплачується щомісяця разом із заробітною платою;

- ураховується до заробітку при обчисленні середньої заробітної плати для оплати лікарняних і декретних, відпусток і в інших випадках збереження середньої заробітної плати.

 

Посадові оклади за ЄТС

Розряд

Тарифні коефіцієнти

Посадовий оклад

(тарифна ставка),

грн

1

1,00

1762

2

1,09

1921

3

1,18

2079

4

1,27

2238

5

1,36

2396

6

1,45

2555

7

1,54

2713

8

1,64

2890

9

1,73

3048

10

1,82

3207

11

1,97

3471

12

2,12

3735

13

2,27

4000

14

2,42

4264

15

2,58

4546

16

2,79

4916

17

3,00

5286

18

3,21

5656

19

3,42

6026

20

3,64

6414

21

3,85

6784

22

4,06

7154

23

4,27

7524

24

4,36

7682

25

4,51

7947


“Рука допомоги” - це твій шанс на краще життя!

“Рука допомоги” - це можливість вийти зі стану бідності, отримувати достойну зарплатню або започаткувати свій бізнес.

Хто може взяти участь у Проекті?

Непрацюючі працездатні особи, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям та внутрішньо переміщені особи, що проживають у Харківській області.

Як стати учасником Проекту?

Потрібно звернутись до управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської області або Лозівського міськрайонного центру зайнятості за місцем фактичного проживання.

Що необхідно для реєстрації?

 • заява;
 • довідка про отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям або довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Обрати варіанти участі у Проекті:

 • отримати безвідсоткову поворотну фінансову допомогу до 64 тис.грн. для започаткування власного бізнесу;
 • працевлаштування;
 • участь у громадських роботах.

Як отримати фінансову допомогу?

 • звернутись із заявою та довідкою члена малозабезпеченої сім’ї чи внутрішньо переміщеної особи до органу соціального захисту до управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради;
 • підготувати бізнес-план;
 • надати бізнес-план та анкету учасника у центр зайнятості для розгляду Комісією з реалізації проекту;
 • отримати схвалення Комісії з реалізації Проекту;
 • зареєструвати ФОП /юридичну особу;
 • укласти договір про надання фінансової допомоги;
 • отримати фінансову допомогу для започаткування власного бізнесу.

Важливо

 • безвідсоткова поворотна фінансова допомога надається шляхом оплати рахунків на придбання обладнання та матеріалів, необхідних для ведення підприємницької діяльності;
 • термін повернення фінансової допомоги — до трьох років;
 • розмір фінансової допомоги, що підлягає поверненню, зменшується на суму сплачених учасником Проекту обов'язкових податків та зборів;
 • учасники Проекту “Рука допомоги” отримуватимуть консультації із започаткування та ведення бізнесу, допомогу у розробці бізнес-плану тощо.

Учасник, який отримав фінансову допомогу, має право не повертати гроші, якщо:

 • сума сплачених податків перевищила суму фінансової допомоги, що повинна бути повернута;
 • у перший рік участі у Проекті працевлаштував двох осіб — членів малозабезпеченої сім'ї чи внутрішньо переміщених осіб або учасників АТО строком не менше ніж на два роки.

Звертайтесь

Якщо ви маєте бажання вийти зі стану бідності, самостійно визначати свою долю, нести відповідальність за рідних та близьких і хочете використати свій шанс на краще життя — звертайтесь до управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської області за адресою: 64604, м.Лозова,  м-н 4, буд. 73, каб. 32, 33, за телефонами: 5-16-24,     5-16-34 та до Лозівського міськрайонного центру зайнятості за адресою: м.Лозова, Севастопольский бульвар, буд. 14-а, каб. 7 та за телефоном: 2-52-15.


Реалізація та захист прав людини у сфері зайнятості

Права людини у сфері праці є основоположними правами людини, які визнані міжнародною та національною спільнотою, що передбачає їх визнання і захист як основний обов’язок держави. Тому, сьогодні забезпечення реалізації права на працю і захисту громадян від безробіття є однією з основних проблем в Україні.

         Стаття 43 Конституція України гарантує кожному право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Також гарантуються право на належні, безпечні і здорові умови праці, право на соціальний захист у разі безробіття з незалежних від них обставин.

         Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення.

         Правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, гарантії держави щодо захисту прав громадян на працю та реалізації їхніх прав на соціальний захист від безробіття визначає Закон України „Про зайнятість населення” (далі – Закон). Статтею 5 Закону встановлені державні гарантії права на вибір професії й виду діяльності. Працездатному населенню держава гарантує добровільність праці й вільний вибір виду діяльності; захист від необґрунтованої відмови в прийнятті на роботу й від незаконного звільнення; безплатне сприяння державними службами зайнятості в підборі підходящої роботи й у працевлаштуванні відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти; безплатне навчання безробітних новим професіям, перепідготовку в навчальних закладах або в системі державної служби зайнятості; виплату вихідної допомоги працівникам, які втратили постійну роботу; виплату в установленому порядку допомоги по безробіттю й інших видів допомоги.

        Також статтею 14 Закону держава забезпечує надання додаткових гарантій щодо працевлаштування для окремих категорій населення, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, а саме: одному з батьків, що має на утриманні дитину віком до шести років або виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда; дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування; особам, звільненим після відбуття покарання або примусового лікування; молоді, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах і яка вперше приймається на роботу; особам, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років; інвалідам, які не досягли пенсійного віку; учасникам бойових дій.

         Для працевлаштування зазначених громадян крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку, підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік. Роботодавці самостійно розраховують цю квоту з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють на підприємствах, в установах та організаціях.

         Слід зазначити, що реалізацію державної політики зайнятості населення, професійної орієнтації та соціальної підтримки тимчасово не працюючих громадян здійснює Державна служба зайнятості України.

         Розміри та умови надання матеріального забезпечення на випадок безробіття визначаються Законом України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”. Згідно з цим Законом право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги мають застраховані особи (наймані працівники, які працюють на умовах трудового договору (контракту), інші особи, на користь яких здійснюється страхування на випадок безробіття.

         Одним із головних завдань держави у реалізації політики у сфері зайнятості населення є – збереження робочіх місць.

         Разом з тим, важливою проблемою в трудових відносинах між роботодавцем і найманим працівником на даний час є легалізація зайнятості населення. Як свідчить практика багато роботодавців (в основному це малий та середній бізнес) не укладають трудові договори з найманими працівниками.

         Сучасне законодавство розглядає працевлаштування як комплекс правових, економічних та організаційних заходів, спрямованих на забезпечення реалізації права особи на працю.

         Незважаючи на інформаційно-розяснювальну роботу в ЗМІ та вимоги діючого законодавства, оформлення найманих працівників належним чином на сьогодні є серйозною проблемою. Громадяни погоджуються на будь-які умови роботодавця, при цьому втрачають трудовий стаж та можливість користування державними гарантіями. Отримуючи заробітну плату неофіційно, «в конвертах», працівник втрачає своє законне право на щорічну відпустку, а у випадку виробничої травми або захворювання – страхових виплат. Ухиляючись від оформлення трудових відносин з найманими працівниками, роботодавець позбавляє їх права на основну та додаткову відпустки, на оплату лікарняного, на дотримання встановленої законодавством норми тривалості робочого часу, на допомогу по безробіттю, на гарантії за колективним договором, на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та на пенсійне забезпечення. Працівники повинні розуміти, що погоджуючись на “тіньову” зайнятість, їх очікують ризики, пов’язані з захистом своїх трудових прав та соціальним захистом у разі скрутних життєвих обставин.

 

 


Служба зайнятості інвалідам

Згідно з Конституцією України кожному громадянину держави гарантовано право на працю, вільне обрання професії та можливість заробляти собі на життя працею. Люди з інвалідністю належать до уразливих груп населення, потребують соціального захисту, оскільки їм важко конкурувати на ринку праці в сучасних умовах.

Згідно затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, від 20.03.2013 № 198 «Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу» в редакції від 20.03.2015 року:

Реєстрація безробітних, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні, проводиться центром зайнятості незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування.

Реєстрація проводиться за умови пред’явлення паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України, облікової картки платника податків, трудової книжки (цивільно-правового договору чи документа, який підтверджує період зайнятості), а в разі потреби також військового квитка, диплома або іншого документа про освіту.

Інвалід, який не досяг встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або державну соціальну допомогу відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” та “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”, крім вищезазначених документів, подає копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та у разі наявності пред’являє індивідуальну програму реабілітації.

Інваліди з числа внутрішньо переміщених осіб пред’являють довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та надають її копію.

Статус безробітного надається особам, які зазначені у частині першій статті 43 Закону України “Про зайнятість населення”, з першого дня реєстрації у центрі зайнятості на підставі заяви, у разі відсутності підходящої роботи.

Підбір підходящої роботи для інваліда (у тому числі шляхом розумного пристосування існуючого або створення нового робочого місця) здійснюється відповідно до його професійних знань і навичок та з урахуванням довідки до акта огляду медико-соціальної експертної комісії з висновком про умови і характер праці, індивідуальної програми реабілітації та побажань інваліда щодо умов праці.

Згідно Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерством соціальної політики України від 15.06.2015 № 613, допомога по безробіттю інвалідам призначається на загальних підставах відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

У разі якщо інвалідом використано право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття в межах дворічного періоду, то при наступній реєстрації його як безробітного за відсутності страхового випадку допомога по безробіттю йому не призначається.

У центрах зайнятості Харківської області створені всі умови для інвалідів щодо безперешкодного доступу до інформаційного простору. Будівлі центрів зайнятості обладнані пандусами або кнопками виклику спеціалістів.

Запрошуємо Вас:

- отримати консультації з працевлаштування;

- взяти участь в  спеціалізованих  семінарах з питань надання інвалідам послуг службою зайнятості, а також в усіх видах семінарів, що проводяться в центрах зайнятості, зокрема щодо можливостей відкриття власної справи та особливостей працевлаштування в кризовий період;

- отримати індивідуальні профорієнтаційні консультації, пройти психологічне тестування та отримати рекомендації щодо професійної придатності з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертизи, професійних інтересів, нахилів, здібностей; отримати психологічну підтримку щодо зміни поведінкових установок, що формують адекватне  уявлення про економічну ситуацію та особисті можливості на ринку праці;

- взяти участь у проведенні  різноманітних масових заходів, в тому числі спеціалізованих,  для осіб з обмеженими фізичними можливостями;

- за допомогою безкоштовного доступу до Інтернет-ресурсів підготувати та розмістити своє резюме, відеорезюме та підшукати підходящу роботу.

Звертайтесь до центрів зайнятості і Ви завжди отримаєте допомогу!

ЦЕНТРИ ЗАЙНЯТОСТІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Назва центру зайнятості

та прізвище директора

Адреса центру зайнятості,

режим роботи

Контактні телефони 

центру зайнятості

Електронна 

адреса центру

 зайнятості

Харківський

обласний

центр зайнятості

Міненко 

Володимир Леонідович

вул. Броненосця «Потьомкін», 1-а

м. Харків

61068 

8.30-17.00

Директор

0 (57) 714-96-34

732-19-28 

www.dcz.gov.ua

Харківський

міський

центр зайнятості

Піженко 

Сергій Вікторович

вул. Шевченка,   137-А

м. Харків

61013 

8.30-17.00 

0 (57) 728-40-01

0 (57) 728-40-11

Директор

0 (57) 728-40-01

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Міськрайонні центри зайнятості

Ізюмський

міськрайонний

центр зайнятості

Іванов

Вячеслав Анатолійович

вул. Соборна, 56

м. Ізюм,

Ізюмський р-н

Харківська область

64300 

8.00-17.00 

0 (5743) 2-85-96

   Директор

0 (5743) 2-40-73

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Куп’янський

міськрайонний

центр зайнятості

Коваленко 

Олена Вікторівна

пров. Куп’янський,4

м. Куп’янськ,

Куп’янський р-н

Харківська область

63700

8.00-17.00

8.00-15.45 (п’ятниця) 

5-68-37 

Директор

0 (5742) 5-64-91

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Лозівський

міськрайонний

центр зайнятості

Іванченко

Петро Михайлович

Севастопольський

бульвар, 14а

м. Лозова,

Лозівський р-н

Харківська область

64600

 8.00-17.00 

0 (5745) 2-52-15

Директор

0 (5745) 2-37-46

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Люботинський

міський

центр зайнятості

Супрун 

Олександр Сергійович

м. Люботин, вул. Слобожанська, 23

Харківська область

62433

 8.00-17.00 

0 (57)741-09-82

Директор

0 (57)741-16-29

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Первомайський

міськрайонний 

центр зайнятості

Підгорний Валерій Володимирович

вул. Харківська,   66

м. Первомайський,

Первомайський р-н

Харківська область

64100 

8.00-16.30

 0 (5748) 3-41-41

Директор

0 (5748) 3-50-63

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Чугуївський

міськрайонний

центр зайнятості

Масалітіна 

Лілія Леонідівна

вул. Героїв Чернобельців, 11

м. Чугуїв,

Чугуївський р-н

Харківська область

63503 

7.30-16.00

0 (5746)   2-62-58

Директор

0 (5746) 4-06-09

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Районні центри зайнятості

Балаклійський

районний

центр зайнятості

Теркулов 

Олег Євгенович

 вул.   Соборна, 93 а

м. Балаклія,

Балаклійський р-н

Харківська область

64200 

8.00-17.00 

 0   (5749) 5-26-87

0 (5749) 2-07-46

Директор

0 (5749) 2-07-47

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Барвінківський

районний

центр зайнятості

Курілова 

Людмила Павлівна

вул. Б.Хмельницького, 5

м. Барвінкове,

Барвінківський р-н

Харківська область

64700 

8.00-17.00 

0 (5757) 4-11-03

Директор

0 (5757) 4-30-03

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Близнюківський

районний 

центр зайнятості

Жерноклєєва 

Олена

Володимирівна

вул. Свободи, 24

смт. Близнюки,

Близнюківський р-н

Харківська область

64801 

8.00-17.15

8.00-16.00 (п’ятниця) 

0 (5754) 5-21-89

0 (5754) 5-21-72

Директор

0 (5754) 5-13-68

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Богодухівський

районний 

центр зайнятості

Лещенко 

Надія Вікторівна

 вул. Генерала Моргунова, 7

м. Богодухів,

Богодухівський р-н

Харківська область

62103

 8.00-17.00 

0 (5758) 3-02-32

0 (5758) 3-02-33

Директор

0 (5758) 3-02-31

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Борівський

районний 

центр зайнятості

Во. директора 

Сухина

Микола Володимирович

 вул. Поштова, 4-б

смт. Борова,

Борівський р-н

Харківська область

63801

 8.00-17.15

8.00-16.00 (п’ятниця)  

 0   (5759) 6-10-61

0 (5759) 6-68-05

Директор

0 (5759) 6-17-99

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Валківський

районний

центр зайнятості

Наріжна 

Алла Миколаївна

 проспект Григорія   Сковороди, 1А

м. Валки,

Валківський р-н

Харківська область

63002

 8.00-17.00

 0 (5753) 5-11-34

Директор

0 (5753) 5-15-52

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Великобурлуцький

районний

 центр зайнятості

Качан

Людмила Михайлівна

 вул. Центральна, 20а

смт. Великий Бурлук,

Великобурлуцький р-н

Харківська область

62602 

8.00-17.00

8.00-16.00 (п’ятниця) 

 0   (5752) 5-29-60

Директор

0 (5752) 5-32-87

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вовчанський

районний

центр зайнятості

Бондаренко

Олена

Борисівна

 вул. 1 Травня, 15

м. Вовчанськ,

Вовчанський р-н

Харківська область

62500

 8.00-17.00

8.00-16.00 (п’ятниця) 

 0 (5741) 4-49-96

0 (5741) 4-20-90

Директор

0 (5741) 4-22-36

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Дворічанський

районний

центр зайнятості

Зекун 

Вадим Іванович

 вул.Слобожанська, 2а

смт. Дворічна,

Дворічанський р-н

Харківська область

62702

 8.00-17.00

8.00-16.00 (п’ятниця) 

 0 (5750) 7-63-89

Директор

0 (5750) 7-71-10

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Дергачівський

районний

центр зайнятості

Єлісеєнко 

Олександр Федорович

 вул. 1 Травня, 8а

м. Дергачі,

Дергачівський р-н

Харківська область

62300

8.00-16.30

 0 (5763) 3-40-61

0 (5763) 3-10-61

Директор

0 (5763) 3-40-58

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Зачепилівський

районний

центр зайнятості

Гвоздік 

Неля Віталіївна

 вул. Центральна,   41смт. Зачепилівка,

Зачепилівський р-н Харківська 

область 64401

 8.00-17.15

8.00-16.00   (п’ятниця)

0 (5761)   5-25-00

0   (5761) 5-14-97

Директор

0 (5761) 5-14-97

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Зміївський

районний

центр зайнятості

Лисенко 

Ніна Вікторівна

 вул.Адміністра-тивна, 41

м. Зміїв,

Зміївський р-н

Харківська область

63400

8.00-17.00

8.00-15.45 (п’ятниця)

 0 (5747) 3-49-32

Директор

0 (5747) 3-39-40

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Золочівський 

районний

центр зайнятості

Заболотний 

Юрій Миколайович

 вул. Центральна, 45

смт. Золочів,

Золочівський р-н

Харківська область

62200

 8.00-16.30 

 0   (5764) 5-08-04

Директор

0 (5764) 5-13-58

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кегичівський

районний

центр зайнятості

Петруняк

Ірина Миколаївна

 вул. Калинова, 1 А

смт. Кегичівка,

Кегичівський р-н

Харківська область

64003

 8.00-17.10 

0 (5755)   3-17-06

Директор

0 (5755) 3-13-32

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Коломацький

районний 

центр зайнятості

Лагер 

Ніна Василівна

 вул. Гетьмана Івана Мазепи, 16

смт. Коломак,

Коломацький р-н

Харківська область

63100

 8.00-17.00

8.00-16.00 (п’ятниця) 

 0   (5766) 5-64-89

 Директор

0 (5766) 5-64-71

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Красноградський

районний 

центр зайнятості

Петрикіна 

Ірина Анатоліївна

 вул. Соборна, 81а

м. Красноград,

Красноградський

р-н

Харківська область

63304

 8.00-17.00 

 0 (5744) 7-13-11

0 (5744) 7-32-87

Директор

0 (5744) 7-36-77

2027@ khcz.gov.ua

 Краснокутський

районний 

центр зайнятості

Нагорна

Валентина Іванівна

 вул. Миру, 134

смт. Краснокутськ,

Краснокутський р-н

Харківська область

62002

 8.00-17.00

8.00-15.45 (п’ятниця) 

 0 (5756) 3-20-76

Директор

0 (5756) 3-14-99

2028@ khcz.gov.ua

 Нововодолазький

районний 

центр зайнятості

Цимбал

Алевтина Олександрівна

 вул. Донця Григорія, 16-А

смт. Нова Водолага,

Нововодолазький

 р-н

Харківська область

63200 

8.00-17.00

8.00-15.45 (п’ятниця)

0 (5740)   4-57-27

Директор

0 (5740) 4-20-71

2029@ khcz.gov.ua

 Печенізький

районний

центр зайнятості

Гремяк Любов Костянтинівна

 провул. Б.Хмельницького, 1-А

смт. Печеніги,

Печенізький р-н

Харківська область

62800 

8.00-17.00

8.00-16.30 (п’ятниця)

 0 (5765) 6-18-38

Директор

0 (5765) 6-18-50

2032@ khcz.gov.ua

 Сахновщинський

районний 

центр зайнятості

Калініна 

Наталя Леонідівна

 вул. Тарасів шлях, 68

смт. Сахновщина,

Сахновщинський

 р-н

Харківська область

64501

8.00-17.15

8.00-16.15   (п’ятниця) 

 0 (5762) 3-23-88

0 (5762) 3-29-76

 Директор

0   (5762) 3-18-91

2030@   khcz.gov.ua

Харківський

районний 

центр зайнятості

Хмель 

Олександр Олексійович

вул.Святодухівська, 5

м. Харків

61001

 8.00-16.30 

0 (57)   732-44-08

Директор

0   (57) 732-44-22

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 Шевченківський

районний 

центр зайнятості

Шокіров 

Руслан Вахітжонович

 вул. Паркова,20

смт. Шевченкове,

Шевченківський р-н

Харківська область

63601

 8.00-17.00

8.00-16.00 (п’ятниця) 

 0 (5751) 5-10-68

0 (5751) 5-14-61

Директор

0 (5751) 5-14-00

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  

Служба за контрактом

Новини

Урядові портали

Сайт президента України Кабінет міністрів Реестр виборців Харківська обласна рада Державна фіскальна служба України Харківська обл. держ. адміністрація Інститут держ. управління
ВГОРУ