Оголошення

Дивитись усі

Туристичний маршрут

Туристичний маршрут

по місту Лозова

P2100103

На цьому у своїй доповіді під час засідання виконавчого комітету міської ради, яке відбулося 20 жовтня, акцентувала увагу начальниця служби у справах дітей міської ради Світлана Брежнєва. Членів виконавчого комітету керівниця поінформувала про реалізацію державної політики щодо захисту прав дітей, як одного з основних напрямків діяльності органів місцевого самоврядування.

В Лозівській міській об’єднаній територіальній громаді налічується 13900 дітей, в т.ч. м. Лозова - 10970 дітей.

Аналіз народжуваності в цілому говорить про наявність негативної динаміки в аспекті зменшення дитячого населення міської об’єднаної територіальної громади.

На обліку служби у справах дітей перебуває 431 дитина, з них:

  103– дитини-сироти; 

         139 - дітей, позбавлених батьківського піклування;

         77 – дітей, які проживають в сім’ях, де батьки або особи, що їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов’язків;

         49 -дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

63 – дитини, які виховуються в закладах інституційного догляду.

         Щомісяця, за потребою частіше, проводяться засідання комісії з питань захисту прав дитини, на яких розглядаються персональні справи дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах; вирішуються питання щодо подальшої долі зазначених дітей; розробляються проекти рішень виконкому щодо соціально-правового захисту дітей; заслуховуються звіти про виконання повноважень опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів. В 2020 році проведено 10 засідань комісії, розглянуто 173 питання.                          

Особлива увага в міській об’єднаній територіальній громаді приділяється соціально-правовому захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яких станом на 20.10.2020 на обліку служби перебуває 242 особи, що становить 1,6% дитячого населення ОТГ (це досить високий показник як для нашого регіону, по області-1,0%). За поточний рік відсоток дитячого сирітства залишився сталим порівняно з минулим роком.

Внаслідок створення ОТГ фактично маємо значне збільшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зі 178 чол. в 2018 р. до 231 в 2019, 242 чол. в 2020 р., але кількість соціальних сиріт (батьки яких позбавлені батьківських прав, перебувають в розшуку, місцях позбавлення волі, відмовились від виховання дітей) залишається незмінною.

Разом з тим, слід відмітити, що даний показник є соціальним і фактично показує рівень соціального становища сімей з дітьми, на що впливає рівень заробітної плати, працевлаштування серед дорослого населення, спосіб життя та моральні принципи сімей з дітьми.

Не дивлячись на високий рівень сирітства, зазначена соціальна категорія дітей не направляється до закладів інтернатного типу. Виконавчий комітет міської ради, як орган опіки та піклування ставиться з високим рівнем відповідальності до обрання форми влаштування та виховання дітей та забезпечення їх конституційного права на виховання в умовах сім’ї. Середньоукраїнський показник складає 91,5%, обласний – 96,6%, міський – 98% (в 2006 р. до сімей було влаштовано 45% дітей, останніми роками - 100%). Відповідно зменшується кількість дітей, які перебувають в дитячих державних закладах (з 32 чол. в 2010 р. до 2 в 2020 р.).

         Пріоритетною формою влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є усиновлення оскільки лише завдяки усиновленню дитина втрачає статус сироти і стає повноцінним членом но­вої родини. На обліку дітей, які можуть бути усиновленими перебуває 51 особа. На обліку кандидатів в усиновителі перебувають три подружні пари.

         Найбільш поширеною формою виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й надалі залишається опіка та піклування, коли посиротілі діти влаштовуються до сімей родичів, 78% від дітей зазначеної категорії (середньообласний – 69,6%).

На території ОТГ, на даний час, функціонує 7 дитячих будинків сімейного типу та 10 прийомних сімей з охопленням 54 дітей та 8 осіб зазначених категорій.

В сім’ях дітям створені оптимальні умови для соціальної адаптації, фізичного та інтелектуального розвитку.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, з вадами пси­хофізичного розвитку, яких складно влаштувати до сімейних форм вихован­ня, залишаються перебувати в державних закладах. В дитячих державних закладах виховується 2 дитини.

           

Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа залишається важливою проблемою.

Протягом 2020 року з міського житлового фонду житло отримали 2 особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, ще одна особа зазначеної категорії отримає компенсацію на придбання житла в сумі 422 тис.грн. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

      

До функцій служби також входять питання попередження дитячої бездоглядності, профілактика негативних проявів в дитячому середовищі, виявлення дітей, які жебракують або вчиняють правопорушення, Найбільш ефективними заходами є проведення профілактичних рейдів службою у справах дітей спільно з представниками органів освіти, поліції, управління освіти, молоді та спорту, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.            

В 2018 році проведено 98 рейдів, виявлено 33 дитини. В поточному році кількість виявлених під час рейдів дітей, збільшилась.       

У березні 2020 року внаслідок запровадження загальнонаціонального карантину у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 65 дітей з нашої ОТГ повернулись з цілодобового перебування в інституційних закладах до своїх родин без вивчення ситуації щодо спроможності кожної сім`ї забезпечити потреби дитини.

         Службою у справах дітей було проведено моніторинг (у тому числі дистанційний) забезпечення прав 65 дітей, які повернулися до сімей із закладів інституційного догляду та виховання.

Під час моніторингу виявлено, що близько 30% дітей було повернуто в сім`ї, у яких батьки за час відсутності дітей здебільшого втратили навички їх догляду та виховання. Крім того, значна кількість цих сімей мають обмежені ресурси, а в умовах карантину втратили роботу і перебувають в складних життєвих обставинах. Частина таких сімей веде асоціальний спосіб життя, що становить небезпеку для дитини. Житлові умови в домогосподарствах не відповідають санітарно-технічним вимогам.

Під час обстеження умов проживання дітей в сім’ях, які перебувають у складних життєвих обставинах, членами рейдових груп з батьками проводились відповідні профілактичні бесіди щодо забезпечення необхідних умов для проживання і виховання дітей у сім’ях. 16 батьків офіційно попереджено щодо відповідальності по дотриманню прав дітей згідно із законодавством України.

За результатами рейдів службою у справах дітей направлено до відділу поліції 3 клопотання щодо притягнення батьків до адміністративної відповідальності у зв’язку з неналежним виконанням батьківських обов’язків за ст.184 КУпАП.

        

         Службою здійснюється профілактиктичний облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Станом на 20.10.2020 року на обліку служби перебуває 77 дітей зазначеної категорії. Протягом 2020 року спеціалістами служби виявлено та поставлено на облік 33 дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах (в 2019 р.-61). Знято з обліку 31 дитину (в 2019 р. – 32).

Останніми роками кількість дітей зазначеної категорії збільшується, крім того, слід відзначити, що протягом року ми знімаємо з обліку та ставимо приблизно однакову кількість дітей, при цьому 50% знімаються з обліку в зв’язку з набуттям статусу дітей, позбавлених батьківського піклування. Як наслідок – поширення соціального сирітства. З метою недопущення вилучення дитини із родини в поточному році за заявами батьків із сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, тимчасово, на 6 місяців до обласних дитячих будинків було влаштовано 2 дитини, 8 – до центру соціально-психологічної реабілітації дітей, 8 – до сімей патронатних вихователів. На 1 дитину було складено акт про покинуту, залишену дитину. До дитячого відділення міської лікарні було влаштовано 11 дітей із сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах.

 

Громадою забезпечено функціонування 3 патронатних сімей, в яких на даний час виховується 6 дітей. Протягом 2019-2020 років з сімей патронатного вихователя вибуло 8 дітей, які отримали статус дитини, позбавленої батьківського піклування, та були влаштовані до сімейних форм виховання.

Патронат в нашій громаді користується попитом та потребує поширення.

Заходи роботи з сім’ями, які перебувають в складних життєвих обставинах з метою попередження соціального сирітства:

  • рейдовими групами обстежено умови проживання 134 сім’ї;
  • притягнуто 45 батьків за невиконання батьківських обов’язків за ст.184 Кодексу про адміністративні правопорушення;
  • порушено 8 справ щодо позбавлення батьківських прав;
  • вилучено із сімей та влаштовано дітей до дитячого відділення КЗОЗ «Лозівське ТМО» за соціальними показниками – 11; до центру соціально-психологічної реабілітації дітей м.Харкова - 8.

        

У 2020 році спеціалісти служби у справах дітей ініціювали притягнення до відповідальності за порушення прав дітей 17 і попередили 124 батьків.

Спеціалісти служби у справах дітей не тільки займаються підготовкою справ для подання до суду щодо соціально-правового захисту дітей, але й беруть участь у судових засіданнях з цих питань та у кримінальних справах, в яких задіяні діти. Так, в 2020 році спеціалісти служби брали участь в 246 судових засіданнях.

         Працівниками служби протягом 2020 року розглянуто 543 звернень громадян, які розглядалися своєчасно і кваліфіковано (2019 -595).

Підготовлено 151 проект рішень виконкому з питань соціально-правового захисту дітей (2019 – 149).

         До міжнародного Дня захисту дітей, Дня матері, Дня усиновлення для дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах проведені свята із врученням подарунків за рахунок місцевого бюджету та спонсорів нашого міста.

У підсумку слід зазначити, що у 2020 році захист прав дітей здійснювався у контексті викликів часу та можливостей громади. Актуальним залишається розширення можливостей розміщення дітей у сім`ї родичів, усиновлення, влаштування в прийомні сім`ї та дитячі будинки сімейного типу, ефективне здійснення моніторингу утримання дітей в інституціях, розширення мережі патронатних сімей.

Новини

Урядові портали

Сайт президента України Кабінет міністрів Реестр виборців Харківська обласна рада Державна фіскальна служба України Харківська обл. держ. адміністрація Інститут держ. управління
Інститут держ. управління
ВГОРУ