Оголошення

Дивитись усі

Туристичний маршрут

Туристичний маршрут

по місту Лозова

 

Місце знаходження земельних ділянок

(адреса, кадастровий номер)

Цільове призначення земельної ділянки

Орієнтовна площа земельної ділянки, га

Форма власності земельної ділянки

послуги згідно ч.5 ст. 136 Земельного кодексу України

1

Харківська область,Лозівський район Катеринівський старостинський округ, кадастровий номер 6323981500:01:000:0378 земельна ділянка сформована

КВЦПЗ –А.01.02 для ведення фермерського господарства

59,8491 га

Комунальна

виготовлення агрохімічного паспорта поля

2

Харківська область, Лозівський район, Панютинський старостинський округ кадастровий номер

6311045401:01:001:0106

землі сільськогосподарського призначення, землі запасу

56,0971 га

Комунальна

виготовлення проєктної землевпорядної документації та агрохімічного паспорта поля

3

Харківська область

с. Перемога Лозівського району

кадастровий номер не визначений

землі сільськогосподарського призначення, землі запасу

21,6000 га

Комунальна

виготовлення

проєктної землевпорядної документації та

агрохімічного паспорта поля

4

Харківська область

с. Перемога Лозівського району

кадастровий номер не визначений

землі сільськогосподарського призначення, землі запасу

4,2000 га

Комунальна

виготовлення

проєктної землевпорядної документації та агрохімічного паспорта поля

     Мета проведення конкурсу – прозорий механізм визначення виконавця земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки.

     Порядок проведення конкурсу розміщений на офіційному веб-сайті Лозівської міської ради https://lozovarada.gov.ua в розділі – Довідкова інформація – Містобудування та земельні відносини – Нормативні акти, що регулюють будівництва та земельні відносини – Про затвердження Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах.

     Виконавець земельних торгів за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів у відповідності до Земельного кодексу України на договірних відносинах здійснює підготовку лотів до продажу, в тому числі виготовлення проектної землевпорядної документації та агрохімічних паспортів земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

     Витрати на організацію і проведення земельних торгів, у тому числі виплата винагороди виконавцю земельних торгів, здійснюватимуться без витрачання бюджетних коштів.

     Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії:

  • -заяву про участь у конкурсі з відбору виконавця земельних торгів (додаток 1);
  • -копії установчих документів претендента;
  • -інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації;
  • -згоди на обробку персональних даних (додаток 2) (для претендента - фізичної особи – підприємця)
  • -реєстр документів, наданих у складі пропозиції;

     Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, окрім поштових реквізитів, робиться відмітка «На відбір виконавця послуг з підготовки та проведення земельних торгів» із зазначенням об’єктів, яка повинна містити:

- інформацію про загальну кількість проведених торгів;

- кількість проведених аукціонів щодо продажу комунального або державного майна, в тому числі земельних ділянок, за останні 24 місяці;

- відомості про середню кількість кроків аукціонів за останні 24 місяці;

- відомості про найбільший розмір орендної плати у відсотковій ставці, встановлений за результатами аукціону, з зазначенням стартової ціни продажу та відсотку оренди;

- орієнтовна вартість та терміни виготовлення землевпорядних робіт по кожному об’єкту окремо;

- орієнтовна вартість та терміни виготовлення агрохімічних паспортів по кожному об’єкту окремо;

     Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції повинні бути засвідчені посадовими особами претендента. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

     Претенденти подають пропозиції на відбір виконавця земельних торгів за адресою: 64602, Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1, каб. 16, 18 до 17.00 год. 29.05.2020 включно.

     Конкурс відбудеться за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. 5 о 10:00 01.06.2020 року.

     Телефони для довідок: (05745) 2-32-69, 2-29-32.

 

Додаток 1

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору виконавця земельних торгів

Претендент
___________________________________________________________________________________
                             (найменування юридичної особи/прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Керівник ___________________________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
___________________________________________________________________________________

Місцезнаходження __________________________________________________________________

Телефон ________________ Тел./факс __________________ E-mail ___________________________

  Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавця земельних торгів на конкурентних засадах

_______________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

      "___" ____________ 20__ року                                                   __________________
       (дата заповнення заяви)                                               (підпис керівника юридичної особи/
                                                                                                      фізичної особи - підприємця)
                           М. П.

Служба за контрактом

Новини

Урядові портали

Сайт президента України Кабінет міністрів Реестр виборців Харківська обласна рада Державна фіскальна служба України Харківська обл. держ. адміністрація Інститут держ. управління
Інститут держ. управління
ВГОРУ