Оголошення

Дивитись усі

Туристичний маршрут

Туристичний маршрут

по місту Лозова

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

1 Інвестор (замовник):  Управління ЖКГ та будівництва Лозівської міської ради

Поштова адреса: 64600, Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1

2 Місце розташування майданчиків, (трас) будівництва (варіанти):

вул. Машинобудівників,  м. Лозова Харківської області.

3 Характеристика діяльності (об’єкта):

  об’єкт проектування – Реконструкція самопливного каналізаційного колектора по вул. Машинобудівників у м. Лозова Харківської області (коригування)

(орієнтовно за об’єктами-аналогами,

Технічні і технологічні дані:

Робочим проектом, згідно завдання Замовника, передбаченареконструкціяіснуючогофонтану у м. Лозова Харківської області.

Фонтан являє собою складну гідротехнічну споруду, що вимагає при будівництві застосування спеціальних матеріалів і технологій,а такожвключає функціонально пов'язанеміжсобоюобладнаннярізноготипутапризначення.Для функціонування фонтану необхідні допоміжні приміщення для обслуговування фонтанного обладнання.Належнийсанітарно-гігієнічнийстанводив фонтаніобумовлений ефективною роботою системи технологічного водопостачання та водовідведення.Термін експлуатації - не менше 40 років.   

(види та обсяги продукції, що виробляється, термін експлуатації)

4 Соціально-економічна необхідність планованої діяльності:

забезпечення безаварійної роботи фонтанута приєднаних до нього інженерних мережум. Лозова.

5 Потреби в ресурсах при будівництві і експлуатації:

  ‑ земельні – використовується існуюча земельна ділянка, інші землі не займаються;                

                               (площа земель, що вилучаються в тимчасове і постійне користування, вид використання)

  ‑ сировинних –  сировину на виробничому майданчику використовувати не планується;     

                                               (види, обсяги, місце розробки і видобутку, джерела одержання)

  ‑ енергетичних (електроенергія, паливо, тепло):                                                                            

                                                                              (види, обсяги, джерела)

  а) електроенергія –кількість електроенергії визначається проектом;                                           

  ‑ водних – кількість води визначається проектом;                                                                         

                                                               (обсяги, необхідна якість, джерела водозабезпечення)

  ‑ трудових – персонал підрядних організацій.                                                                                

6 Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації):

   транспорт підрядних організацій.                                                                                                   

7 Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами:

     об’єкт проектування відноситься до об’єктів, для яких екологічні, санітарно-епідеміологічні, протипожежні, і містобудівні обмеження наведені в діючих державних екологічних нормативних документах, будівельних, санітарних і протипожежних правилах. Данні норми та правила враховані проектом. Яких-небудь додаткових обмежень для реконструкції і функціонування об’єкта, що розглядається, не передбачено.

8 Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території по варіантам:

  необхідна еколого-інженерна підготовка проведена розробкою частини розділу ОВНС.        

9 Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище:

  клімат и мікроклімат:                                                                                                                         

  практичного впливу на клімат об’єкт проектування не окаже, передумов к утворенню         

  мікроклімату в районі розміщення об’єкта немає;                                                                          

  повітряне середовище:                                                                                                                       

  об’єкт проектування  окаже наступні види впливів на повітряне середовище:                         

‑  фізико-хімічний вплив (викид в атмосферу забруднюючих речовин у вигляді аерозолів) -  відсутній;

‑  хімічний вплив (викид в атмосферу забруднюючих речовин у вигляді газів і парів) -            

відсутній;                                                                                                                                               

‑   відповідно до діючих в Україні нормам і правил пожежної безпеки, проектом                      

  передбачені рішення, які забезпечують пожежну безпеку об’єкта проектування при               

  виконання вимог проекту, а при виникненні аварійної ситуації проектом передбачені          

  всі нормативні заходи для локалізації та швидкої ліквідації пожежі;                                           

  ‑ шумовий вплив - в межах нормативних показників;                                                                  

  ‑ кількість тепла, що викидається, не може оказати суттєвого впливу на стан                          

  навколишнього середовища;                                                                                                             

  ‑ вплив від джерел ультразвуку - відсутній;                                                                                    

  вплив від іонізуючого та радіаційного випромінювання – відсутній;                                         

  електромагнітний вплив – відсутній;                                                                                              

  геологічне середовище:                                                                                                                     

  об’єкт проектування окаже вплив на геологічне середовище в межах нормативних показників;

  водне середовище:                                                                                                                              

реконструкція фонтану не вплине на водне середовище;                                                              

  ґрунти:                                                                                                                                                 

  об’єкт проектування не вплине на ґрунти;                                                                                     

  рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти:                                                                             

  об’єкт проектування впливу на рослинний і тваринний світ не окаже;                                     

  навколишнє соціальне середовище (населення):                                                                            

  об’єкт проектування окаже позитивний вплив на навколишнє соціальне середовище;           

  навколишнє техногенне середовище:                                                                                              

  об’єкт проектування впливу на навколишнє техногенне середовище не окаже.                       

10 Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, зне­шкодження або безпечного захоронення:

 Відходи виробництва -   відсутні.

11 Обсяг виконання ОВНС:

  ‑ в скороченому обсягу, регламентованому ДБН А.2.2-1-2003                                                     

12 Участь громадськості:З матеріалами проекту ОВНС можна ознайомитися за адресою: управління ЖКГ та будівництва Лозівської міської ради, 64600, Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1, з 900 до 1600, тел. 057-452 54 71

(адреса, телефон і час ознайомлення з матеріалами проекту і ОВНС, подачі пропозицій)

 Пропозиції та зауваження надсилати протягом 30 днів після опублікування Заяви про екологічні наслідки діяльності, в управління ЖКГ та будівництва Лозівської міської ради.

Служба за контрактом

Новини

Урядові портали

Сайт президента України Кабінет міністрів Реестр виборців Харківська обласна рада Державна фіскальна служба України Харківська обл. держ. адміністрація Інститут держ. управління
Інститут держ. управління
ВГОРУ