Оголошення

Дивитись усі

Туристичний маршрут

Туристичний маршрут

по місту Лозова

Головною метою діяльності КНП «Лозівське ТМО» є:

- здійснення оперативного управління, організаційно-методичного керівництва роботою медичних закладів, які входять до складу медичного об’єднання, експертиза і контроль якості медичної допомоги та платних послуг;

- надання консультативно-методичної допомоги підпорядкованим закладам охорони здоров’я;

- інтеграція і ефективне використання  трудових і матеріальних ресурсів  для досягнення найкращих кінцевих результатів у наданні медичної допомоги населенню;

- надання жителям міста Лозова та Лозівського району медичної допомоги, медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів в обсязі бюджетних та залучених асигнувань;

-  здійснення іншої діяльності, необхідної для належного забезпечення профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, в тому числі на платній та альтернативній основі.

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Лозівського ТМО є:

- координація діяльності структурних підрозділів Лозівського ТМО з питань надання населенню доступної, своєчасної, якісної та ефективної медичної допомоги;

- вторинна (спеціалізована) та екстрена і невідкладна медична допомога у визначеному законодавством порядку;

- проведення профілактичних щеплень;

- забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря у визначеному законодавством порядку;

- планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення;

- забезпечення дотримання наступності та послідовності у наданні медичних послуг закладами охорони здоров’я та установами, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу;

- організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

- забезпечення дотримання стандартів та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги;

- впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;

- організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги;

- проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею лікарняних листків непрацездатності;

- направлення на МСЕК осіб із стійкою втратою працездатності;

- участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

- організація пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку;

- проведення  заходів  з  попередження і своєчасного виявлення захворювань, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення, в першу чергу від попереджувальних захворювань та станів;

- координація  впровадження  та  контроль  за виконанням місцевих програм та заходів з питань удосконалення надання первинної медико-санітарної медичної допомоги;

- визначення проблемних питань надання медичної допомоги та шляхів їх вирішення;

- проведення   спільно  з санітарно - епідеміологічною  службою профілактичних та протиепідемічних заходів;

- визначення потреби структурних підрозділів ТМО та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

- моніторинг забезпечення та раціонального використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

- моніторинг  виконання  та  фінансового  забезпечення  державних соціальних нормативів із забезпечення населення первинною, вторинною та екстреною медичною допомогою;

- вивчення, аналіз  і прогнозування показників стану здоров’я населення та участь у розробці заходів, спрямованих на збереження і покращення здоров’я населення;

- забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ТМО;

- придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, спиртів та прекурсорів, спеціальних рецептурних бланків ф.№3 в порядку, визначеному законами України;

- підвищення якості медичного обслуговування за рахунок залучення коштів підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;

- надання медичної допомоги, передбаченої цим Статутом, жителям інших територій, іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на території України, на платній основі в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

- надання платної медичної допомоги працівникам підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, та членам їх родин, застрахованим громадянам на підставі договорів з підприємствами, установами, організаціями, страховими компаніями у порядку, передбаченому чинним законодавством України;

- надання нетрадиційних та альтернативних методів діагностики та лікування згідно з чинним законодавством;

- інші функції, що випливають з покладених на Лозівське ТМО завдань.

 

 До складу Лозівського ТМО входять:

- стаціонарне відділення № 1

- стаціонарне відділення № 2

- поліклінічне відділення № 1

- поліклінічне відділення № 2

 

КНП «Лозівське територіальне медичне об’єднання»:

Юридична адреса: 64604, Україна, Харківська область, м.Лозова, вул. Машинобудівників, 29.

 

Керівництво:

 1. Директор – Жовтий Іван Юрійович, тел. 2-30-54;
 2. Заступник директора з медичної частини – Баранов Віктор Вікторович, тел. 2-30-47;
 3. Заступник директора з поліклінічної роботи – Сухомлин Олег Григорович, тел. 2-26-11;
 4. Заступник директора з дитинства та пологової допомоги – Найдук Людмила Володимирівна, тел. 2-21-61;
 5. Заступник директора з експертизи тимчасової непрацездатності – Циганенко Олена Володимирівнв, тел. 2-24-69;
 6. Заступник директора з хірургічної допомоги – Сергієнко Володимир Анатолійович, тел. 2-36-81;
 7. Заступник директора з терапевтичної допомоги- Іваненко Олександр Григорович, тел. 2-66-04;
 8. Заступник директора з економічних питань – Полухіна Наталія Вікторівна, тел. 2-21-86;
 9. Головний бухгалтер Хохлова Юлія Олександрівна, тел. 2-25-54;
 10. Начальник відділу кадрів – Кутенко Аліна Олегівна, тел. 2-21-20;
 11. Завідувач аптекою – Ткаченко Ольга Іванівна, тел. 2-32-75;
 12. Головна медична сестра – Молчанова Тетяна Миколаївна, тел. 2-23-13

 

Місце знаходження структурних підрозділів КНП «Лозівське ТМО»:

 • - Стаціонарне відділення № 1 - с.Катеринівка, вул.Живописна 42, стаціонар працює цілодобово, тел.приймального відділення – 2-37-98;
 • - Стаціонарне відділення № 2 - м. Лозова, вул. Машинобудівників, буд. 29, стаціонар працює цілодобово, тел.приймального відділення – 2-58-20;
 • - Поліклінічне відділення № 1 - м. Лозова, мікрорайон - 4, буд. 25, жіноча консультація із денним стаціонаром – м. Лозова,  мікрорайон - 4, буд. 72, денний стаціонар - м. Лозова,  вул. Машинобудівників, буд. 29, кабінет «Довіра» - м. Лозова,  мікрорайон - 4, буд. 25, 2 поверх. Поліклініка працює за шестиденним робочим тижнем. Часи роботи - з 7.00 до 18.00 години. Вихідний день  – неділя. Тел. реєстратури –  5-16-86. Кабінет «Довіра» -  5-17-75
 • - Поліклінічне відділення № 2 - м. Лозова, вул.Лозовського 10, денний стаціонар – м.Лозова, бульвар Шевченко, буд. 1. Поліклініка працює за шестиденним робочим тижнем. Часи роботи - з 8.00 до 18.00 години. Вихідний день – неділя. Тел. реєстратури – 2-26-12.
Служба за контрактом

Новини

Урядові портали

Сайт президента України Кабінет міністрів Реестр виборців Харківська обласна рада Державна фіскальна служба України Харківська обл. держ. адміністрація Інститут держ. управління
Інститут держ. управління
ВГОРУ