Важливе повідомлення

Бегущая строка

Шановні відвідувачі сайту! Інформуємо Вас, що сайт Лозівської міської ради перейшов на нову платформу за адресою: https://lozovagromada.gov.ua/

Оголошення

Дивитись усі

Туристичний маршрут

Туристичний маршрут

по місту Лозова

ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                     розпорядженням міського

                                                                      голови

                                                                            13 листопада 2019 року № 426

ЗАТВЕРДЖЕНО:
розпорядженням міського
голови
13 листопада 2019 року № 426

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ «Центр надання адміністративних послуг»

Лозівської міської ради Харківської області

 

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає основні завдання, функції, права і відповідальність відділу «Центр надання адміністративних послуг» міської ради, а також взаємовідносини відділу з іншими підрозділами установи.

1.2 Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Лозівської міської ради Харківської області (далі – Центр) є структурним підрозділом Лозівської міської ради Харківської області, в якому надаються адміністративні послуги згідно визначеного Переліку.

1.3. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається Лозівською міською радою Харківської області (далі – міська рада).

1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про службу в органах місцевого самоврядування», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Лозівської міської ради Харківської області та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.5. Центр забезпечує надання адміністративних послуг шляхом взаємодії адміністратора із суб’єктами надання адміністративних послуг та у випадках передбачених законодавством – безпосередньо суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається виконавчим комітетом міської ради. Він включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.  

1.6. Положення про Центр затверджується розпорядженням міського голови.

1.7. Центр має наступну структуру: начальник відділу, адміністратори .

1.8. Центр очолює начальник відділу.

1.9.Начальник та адміністратори призначаються на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови в установленому законом порядку.

1.10. Штатна чисельність Центру визначається міською радою.

1.11. Завдання та функції начальника та адміністраторів Центру визначають у посадових інструкціях, які затверджує міський голова.

1.12. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

1.13. Для зручності суб’єктів звернень у Центрі можуть здійснювати прийом представники Пенсійного фонду України, суб’єктів надання послуг електро-, газопостачання, комунальних підприємств, а також працівники виконавчих органів міської ради (у разі необхідності) відповідно до узгоджених рішень (з визначенням графіку та інших умов).

1.14. Центр у місцях прийому суб’єктів звернень облаштований інформаційними стендами, інформаційними терміналами та/або іншими засобами доведення інформації до суб’єктів звернення із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

1.15. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці за рішенням міської ради, можуть утворюватися:

 • віддалені робочі місця адміністраторів Центру (далі ВРМ), у яких забезпечується надання адміністративних послуг відповідно до переліку, який визначається виконавчим комітетом міської ради;
 • мобільний ЦНАП, як вид віддаленого робочого місця з використанням спеціально обладнаного транспортного засобу. Маршрут виїздів та графік прийому визначається розпорядженням міського голови.

1.16. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі та у ВРМ (у разі створення) становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є обов’язковим для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр. Центр не рідше ніж один день на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до двадцятої години. Графік роботи Центру та ВРМ (у разі створення) затверджується розпорядженням міського голови

1.17. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок місцевого та державного бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Центр звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг, а також від плати за обов’язкове навчання роботі з такими реєстрами.

 

 1. 2. Завдання

2.1 Основними завданнями Центру є:

 • організація оперативної і зручної системи надання необхідних громадянам та суб’єктам господарювання адміністративних послуг;
 • спрощення процедури отримання адміністративних послуг і поліпшення якості їх надання;
 • забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання послуг у Центрі та ВРМ (у разі створення);
 • здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів.
 1. 3. Функції

Основними функціями Центру є:

3.1. організація роботи з прийому вхідних документів, їх первинної обробки та видачі суб’єкту звернення вихідного пакету (результату адміністративної послуги);

3.2. організація обміну вхідними та вихідними пакетами між Центром та суб’єктами надання адміністративних послуг;

3.3. інформування та консультування суб’єктів звернень з питань надання адміністративних послуг, які можна отримати в Центрі;

3.4. інформування суб’єктів звернень про результати надання адміністративних послуг;

3.5. здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;

3.6. забезпечення захисту персональних даних осіб, які звернулись до Центру;

3.7. надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

3.8. складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

3.9 розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень;

 1. 4. Права

Центр має право:

4.1. За дорученням керівника представляти інтереси Центру в інших органах виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції.

4.2. Безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням адміністративних послуг, в установленому законом порядку;

4.3. Вносити на розгляд керівництва пропозиції з питань удосконалення роботи Центру.

4.4. Давати роз’яснення, рекомендації, вказівки, що входять до компетенції Центру.

4.5. Вести листування з питань, що входять до компетенції Центру.

4.6. За погодженням з керівником брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань надання адміністративних послуг.

4.7. На обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на Центр повноважень.

 1. 5. Відповідальність

   Начальник та адміністратори Центру несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законом, за:

5.1. Порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг.

5.2. Невчасне і неналежне виконання покладених на них завдань і обов’язків, передбачених цим Положенням та посадовими інструкціями.

5.3. Надання недостовірної інформації та несвоєчасність підготовки та подання до відповідних органів звітності та інформації з питань, що належать до компетенції Центру.

 1. 6. Взаємовідносини

6.1. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

 

Керуючий справами виконкому

міської ради                                                                              Ю.В. Кушнір

Узгоджено:

Начальник юридичного відділу

апарату виконкому міської ради                                           О.С. Степанова

Новини

Урядові портали

Сайт президента України Кабінет міністрів Реестр виборців Харківська обласна рада Державна фіскальна служба України Харківська обл. держ. адміністрація Інститут держ. управління
Інститут держ. управління
ВГОРУ