Оголошення

Дивитись усі

Туристичний маршрут

Туристичний маршрут

по місту Лозова

звіту про виконання паспорту БП на 2020р.

Інструкція з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету

Наказ фінансового управління Лозівської міської ради №26-од від 12.05.2021р. "Про затвердження Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету"

Наказ фінансового управління №25-од від 26.04.2021р. "Про затвердження відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету "

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік (в новій редакції)

Оцінка ефективності БП за 2020р.

Звіт про виконання пасорту БП на 2020 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Бюджетний запит на 2021-2023 роки

Наказ начальника фінансового управління Лозівської міської ради №47-од від 12.11.19р. "Про затвердження відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (в новій редакції)

Наказ начальника фінансового управління Лозівської міської ради №32-од від 24.05.2019р. "Про затвердження Плану заходівщодо складання прогнозу міського бюджету"   Додаток- План заходів щодо складання прогнозу міського бюджету

Наказ начальника фінансового управління Лозівської міської ради №28-од від 15.03.2019р. "Про внесення змін до наказу фінансового управління  Лозівської міської ради Харківської області від 29.11.2018  №94-од "Про затвердження відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету"

Виконання бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 року

Бюджетний запит на 2019-2021роки

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (в новій редакції)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Наказ начальника фінансового управління Лозівської міської ради №94-од від 29.11.18р. "Про затвердження відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету"

Проект рiшення ceciї Лозiвськоi мicькoї ради VII скликання "Про мiський бюджет на 2019 piк"

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

Паспорт бюджетної програми фінансового управління на 2017р. (зі змінами).

Паспорт бюджетної програми фінансового управління на 2017р. (зі змінами).

Наказ фінансового управління №135-од від 29.11.2017р. "Про затвердження відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету м.Лозова"

Наказ фінансового управління № 135-од від 29.11.2017 року «Про затвердження відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету м.Лозова», Додаток-Відомча класифікація видатків та кредитування міського бюджету м.Лозова

Наказ фінансового управління № 83-од від 25.07.2017 року «Про затвердження в новій редакції Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів»

Наказ фінансового управління № 57-од від 26.07.2018 року «Про затвердження в новій редакції Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів»

Наказ фінансового управління № 28-од від 23.07.2020 року «Про затвердження в новій редакції Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів»

 

Інструкція з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів

Форми бюджетних запитів:

додаток 1,

додаток 2,

додаток 3 до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів


Зміни до кошторису та паспорту бюджетної програми фінансового управління на 2017р.

- наказ фінансового управління № 68-од від 01.12.2016 року «Про внесення змін до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту міського бюджету на 2017 рік та проекту прогнозу міського бюджету на 2018 – 2019 роки»;

- Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту міського бюджету на 2017 рік та проект прогнозу міського бюджету на 2018 – 2019 роки в новій редакції;

 

Річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель на 2016 рік

Наказ "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2016 рік"

Інструкція з підготовки бюджетних запитів на 2016 рік.

Наказ "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2015 рік"

Інструкція з підготовки бюджетних запитів на 2015 рік.

 

Кошторис бюджетної програми фінансового управління на 2017р.

Паспорт бюджетної програми фінансового управління на 2017р.

Бюджетний запит фінансового управління на 2017р.

 

Поштова адреса управління:
64600, Харківська область, м. Лозова, вул. Богданівська, 22-А, н/п 1
Адреса електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Номер телефону: 2-20-18
Номер факсу: 2-20-18


Режим роботи управління:
понеділок – п’ятниця (субота, неділя – вихідні)
з 8:00 год. до 17:00 год.
перерва з 12:00 год. до 13:00 год.


Графік прийому:

начальник управління щосереди з 10:00 год. до 12:00 год.,
заступник начальника управління щосереди з 14:00 год. до 16:00 год.Фінансове управління Лозівської міської ради Харківської області (далі Управління) є виконавчим органом Лозівської міської ради Харківської області та виконує функції місцевого фінансового органу. Управління підзвітне і підконтрольне Лозівській міській раді, а також підпорядковане її виконавчому комітету і міському голові. Взаємодіє з Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації.

 

Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, що регулюють відносини, які виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджету та розгляду звітів про його виконання, а також контролю за виконанням бюджету міста, нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, прийнятими в межах його компетенції, a також цим Положенням.

 

Діяльність Управління здійснюється на підставі плaнy організаційної та контрольно-економічної роботи, плану роботи міської ради, плану роботи виконавчого комітету.

 

Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в управлінні Державної казначейської служби, печатку із зображенням Державного герба України і своїм повним найменуванням, кутовий та прості штампи, бланки зі своїм найменуванням.

 

Управління утримується за рахунок міського бюджету міста Лозова.

 

Положення про Управління затверджується міським головою.

 

Фінансове управління очолює начальник управління – Мосенцева Тетяна Станіславівна, т. 2-20-18.


Структура та чисельний склад фінуправління затверджується Лозівською міською радою.
Управління складається з:

1. Керівництво;

2. Бюджетний відділ;

3. Відділ доходів;

4. Відділ бухгалтерського обліку, звітності та інформаційного забезпечення;

5. Службовці;

6. Обслуговуючий персонал.

Штатний розпис Управління затверджує міський голова.

Кожний відділ очолює начальник відділу. Начальники відділів та посадові особи Управління призначаються на посаду розпорядженням міського голови за результатами конкурсу або на інших підставах, передбачених чинним законодавством.

Атестація працівників та конкурс на заміщення вакантних посад Управління проводиться діючою комісією виконавчого комітету Лозівської міської ради.

Кожен відділ керується у своїй діяльності посадовими інструкціями, які розробляють начальники відділів та затверджує начальник Управління.

Відділи Управління підпорядковані, підконтрольні та підзвітні начальнику Управління та його заступнику згідно визначених обов'язків.


Основними завданнями Управління є:

Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території міста;

Складання розрахунків до проекту бюджету міста і подання на розгляд до міської ради;

Підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку міста на відповідний бюджетний рік та наступні за плановим два бюджетні періоди;

Розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

Здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами і організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;

Здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету міста, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

Здійснення повноважень головного розпорядника бюджетних коштів.

Здійснення заходів щодо запобігання проявам корупції та з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулюванню.

 

Фукції Управління:

Організовує роботу по складанню і виконанню бюджету міста, відповідно до вимог Бюджетного кодексу України;

Забезпечує дотримання законодавства у фінансовій сфері міста, що стосується формування і виконання бюджету;

Здійснює в установленому порядку організацію та управління виконанням міського бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань  виконання міського бюджету та здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства;

Готує пропозиції щодо концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямках розвитку економіки міста, фінансового забезпечення державних гарантій по соціальному захисту населення;

Забезпечує захист фінансових інтересів територіальної громади м. Лозова та здійснює у межах своїх повноважень контроль за дотриманням бюджетного законодавства;

Організовує роботу, пов'язану із складанням проекту міського бюджету, за дорученням керівництва міської ради визначає порядок і терміни надання структурними підрозділами міської ради матеріалів для підготовки проекту міського бюджету;

Розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

Визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

Провадить на будь-якому етапі складання і розгляд проекту міського бюджету, аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

Приймає розпорядження про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту міського бюджету перед поданням його на розгляд міської ради;

Розробляє проекти рішень за висновками депутатських комісій на розгляд міської ради про надання окремим платникам пільг з податків, які зараховуються до міського бюджету;

На підставі контрольних показників Міністерства фінансів України готує на розгляд депутатських комісій міської ради проект міського бюджету на відповідний рік та наступні за плановим два бюджетні періоди і необхідні до нього матеріали;

Складає розпис доходів і видатків міського бюджету, бюджетних асигнувань по головних розпорядниках бюджетних коштів з помісячним розподілом відповідно до бюджетної класифікації, забезпечує його виконання, приймає рішення про перерозподіл помісячних призначень коштів у межах річних бюджетних асигнувань;

Доводить до головних розпорядників лімітні довідки про граничні обсяги асигнувань на наступний рік, що є підставою для складання проектів кошторисів; погоджує кошториси головним розпорядникам бюджетних коштів;

Доводить управлінню Державного казначейської служби розпис міського бюджету;

Погоджує кошториси доходів та видатків, штатні розписи управлінь, відділів та інших структурних підрозділів органів місцевого самоврядування;

Забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням;

Затверджує паспорти бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);

Зводить показники бюджетів, що входять до бюджету міста, та подає їх в установлені терміни до Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації; забезпечує захист фінансових інтересів територіальної громади м. Лозова;

Організовує  виконання міського бюджету; забезпечує разом з органами Державної податкової служби, управлінням Державної казначейської служби, структурними підрозділами міської ради,  надходження доходів до міського бюджету та вживає заходи щодо ефективного витрачання  бюджетних коштів;

Здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, прогнозування та аналіз надходжень доходів до міського бюджету;

Здійснює в процесі виконання бюджету в межах своїх повноважень, встановлених діючим законодавством, контроль за надходженням доходів до бюджету міста, проводить їх аналіз та прогнозування;

Готує офіційний висновок про перевиконання чи недовиконання доходної частини загального фонду бюджету, про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів міського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до нього;

Проводить експертизу нормативно-правових актів;

Аналізує показники зведеного фінансового звіту про виконання міського бюджету, наданого управлінням Державної казначейської служби;

Подає на розгляд та затвердження до міської ради квартальні та річний звіт про виконання міського бюджету у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду;

Готує пропозиції про об'єднання на договірних засадах коштів бюджету міста та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, вирішенні інших питань що стосуються спільних інтересів територіальних громад та подає їх на розгляд міської ради; готує пропозиції міському голові щодо укладення угод до першого серпня та першого жовтня року що передує плановому, договору про передачу видатків обласному бюджету та іншим бюджетам у вигляді міжбюджетного трансферту;

Здійснює облік коштів резервного фонду міського бюджету; розглядає звернення та готує пропозиції для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету;

Складає тимчасовий розпис на відповідний період, якщо до початку бюджетного періоду не прийняте відповідне рішення про міський бюджет;

Контролює відповідність показників затверджених бюджетів селищної ради та сільської ради, згідно бюджетному законодавству України;

Здійснює облік надходжень коштів бюджету розвитку міського бюджету; розглядає звернення та готує пропозиції для прийняття рішень про виділення коштів з бюджету розвитку міського бюджету; вносить відповідні зміни до спеціального фонду;

Готує проекти рішень міської ради про перерозподіл асигнувань між галузями міського господарства, головними розпорядниками бюджетних коштів;

Розміщує кошти міського бюджету в установах банків (за дорученням міської ради), отримує відсотки від їх доходів відповідно до закону із зарахуванням їх до доходної частини міського бюджету;

Фінансує видатки галузей міського господарства згідно помісячного розпису по кодах функціональної і економічної класифікації і заяв головних розпорядників коштів;

Направляє в місцеву газету для публікації рішення про міський бюджет на відповідний бюджетний рік та інформацію про виконання міського бюджету;

У межах своєї компетенції перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду міського бюджету, планів спеціального фонду;

Приймає рішення про внесення змін до кошторисів на підставі обґрунтованого подання головного розпорядника бюджетних коштів;

Складає та подає управлінню Державної казначейської слуби розпорядження на виділення коштів загального і спеціального фонду міського бюджету;

Розробляє та подає міській раді пропозиції про встановлення місцевих податків та зборів, розмірів їх ставок в межах відповідно закону;

Веде облік надходжень коштів від продажу землі несільськогосподарського призначення та облік надходжень орендної плати за землю у розрізі орендарів;

Узгоджує повернення податку з доходів фізичних осіб по результатах перерахунків;

Приймає участь через своїх представників у роботі комісій з приватизації об'єктів комунальної власності;

Розглядає матеріали про надання пільг окремим категоріям платників по податках і платежах, які сплачуються у міський бюджет; готує пропозиції з цих питань постійній комісії міської ради з питань бюджету;

Застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

Приймає рішення про застосування заходів впливу за фактами порушень бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень, на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема: зупинення операцій з бюджетними коштами, призупинення бюджетних асигнувань, зменшення бюджетних асигнувань, повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету, безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;

Бере участь у розробці пропозицій з вдосконалення структури виконавчих органів міської ради та здійснює контроль за витрачанням коштів на їх утримання; готує пропозиції про чисельність, фонд оплати праці працівників і витрати на утримання органів місцевого самоврядування;

Аналізує звіти про виконання бюджету міста, складає пояснювальні записки до квартальних і річних звітів, готує інформаційні матеріали, доповідні записки виконкому та міській раді про хід та підсумки виконання бюджету, а також пропозиції про збільшення надходження доходів до бюджету та раціонального і ефективного використання коштів;

Розробляє бюджетний запит по Управлінню та проект кошторису, як головний розпорядник бюджетних коштів; бере бюджетні зобов'язання в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом;

Проводить тематичні перевірки з питань цільового та ефективного використання бюджетних коштів;

За рішенням міської ради отримує кредити в банківських установах, управлінні Державного казначейської служби та розпоряджається ними;

Забезпечує контроль за цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів, разом з управлінням Державної казначейської служби, Державною фінансовою інспекцією проводить перевірки виконання бюджетів;

Розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян підприємств, установ і організацій;

Забезпечує створення належних  виробничих та соціально-побутових умов для працівників Управління;

Готує інформації щодо діяльності Управління для розміщення їх у засобах масової інформації та на сторінці офіційного веб-сайту Лозівської міської ради;

Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління;

Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів) ;

Забезпечує захист персональних даних;

Проводить роботу щодо професійної підготовки кадрів Управління, здійснює контроль за цією роботою, формує кадровий резерв Управління;

Здійснює інші функції, пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.

 

1. Бюджетний відділ:

Заступник начальника – начальник бюджетного відділу – Міняйло Вікторія Володимирівна, т. 2-20-40

Основними завданнями відділу є:

Забезпечення реалізації державної, фінансової та бюджетної політики на території міста;

Складання розрахунків видаткової частини  до проекту міського бюджету і подання їх на розгляд міської ради ;

Розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування видатків;

Здійснення контролю за проведенням видатків міського бюджету;

Координація роботи по застосуванню програмно-цільового виконання міського бюджету;

Здійснення загальної організації та управління виконанням міського бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

 

2. Відділ доходів:

Начальник відділу доходів – Киященко Юлія Володимирівна, т. 2-27-73

Основними завданнями відділу є:

Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території міста;

Складання розрахунків доходної частини до проекту місцевого бюджету і подання їх на розгляд до міської ради;

Підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку міста на відповідний бюджетний рік та наступні за плановим два бюджетні періоди;

Розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування;

Здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету міста, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету по доходах.

 


3. Відділ бухгалтерського обліку та звітності:

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер – Львова Олена Валеріївна, т. 2-38-00
Основними завданнями Відділу є:

Забезпечення організації та ведення бухгалтерського, фінансового, податкового обліку в діяльності фінансового управління.

Забезпечення додержання в установі установлених єдиних методологічних основ бухгалтерського обліку, складання і подання в установлені строки фінансової звітності.

Додержання штатної, фінансової та касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських  та інших витрат, збереження бухгалтерських документів, оформлення та подання їх згідно зі встановленим порядком в архів.

Забезпечення   контролю  за  наявністю  і  рухом  майна, використанням матеріальних  і  фінансових  ресурсів.   Проведення інвентаризації  грошових    коштів,   розрахунків  і  матеріальних цінностей;

Проведення  навчання  матеріально  відповідальних осіб з питань обліку та  збереження  цінностей,  які  знаходяться  на  їх відповідальному зберіганні;
Проведення заходів щодо інформаційного забезпечення працівників шляхом встановлення комп’ютерних програм та подальшим їх обслуговуванням;

Надання методичної допомоги працівникам  відділів фінуправління та працівникам бюджетних установ з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності та економічного аналізу.

Виконання розрахунків та перерахунків платежів в бюджет, зборів на соціальне страхування, заробітної плати працівників, податків та інших виплат  і платежів, а також відрахувань  у відповідні фонди.

 

Положення про фінансове управління Лозівської міської ради.

Новини

Урядові портали

Сайт президента України Кабінет міністрів Реестр виборців Харківська обласна рада Державна фіскальна служба України Харківська обл. держ. адміністрація Інститут держ. управління
Інститут держ. управління
ВГОРУ