Оголошення

Дивитись усі

Туристичний маршрут

Туристичний маршрут

по місту Лозова

Начальник відділу: Легонькова Світлана Володимирівна

Контактний телефон: +38 (057 45) 2-66-71

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1, каб. 14
Графік роботи: з 8.00 до 17.00 год.,
перерва з 12.00 до 13.00 год.

Графік прийому: щодня з 8.00 до 17.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00

Лозівська міська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду м. Лозова та здійснює від її імені та в інтересах громади функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України та іншими нормативно - правовими актами.

На підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» рішенням сесії міської ради від 25.06.2006 року, з метою приведення у відповідність до вимог діючого законодавства назви посад, був створений відділ по забезпеченню діяльності ради .

До повноважень відділу по забезпеченню діяльності ради входять:
Організація з підготовки та проведення сесій міської ради;
Повідомлення депутатів, причетних та населення про час і місце проведення сесії міської ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;
Забезпечення своєчасного доведення рішень ради до виконавців і населення та організація контролю за їх виконанням;
Організація діяльності постійних та інших комісій ради за дорученням міського голови та секретаря міської ради;
Сприяння депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень;
Забезпечення зберігання офіційних документів, пов'язаних з діяльністю міської ради, забезпечення доступу до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;
Виконання інших доручень міського голови та секретаря міської ради, пов'язаних з діяльністю ради та її виконавчих органів;
Допомога в організації та проведенні звітів депутатів міської ради перед виборцями.

 

Регламент Лозівської міської ради Харківської області

Положення про постійні комісії Лозівської міської ради VII скликання

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

розпорядженням міського голови

від 11 червня 2015 року  № 154

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ по забезпеченню діяльності ради

 

  1. 1.     Загальні положення

1.1. Це Положення визначає основні завдання, функції, права і відповідальність, а також взаємо­відносини відділу по забезпеченню діяльності ради (далі – Відділ)  з іншими підрозділами міської ради.

1.2.  Відділ по забезпеченню діяльності ради  є структурним підрозділом апарату міської ради, створюється і ліквідується за рішенням сесії міської ради.

1.3. Відділ у своїй діяльності підпорядковується секретарю міської ради.

1.4. Положення  про   Відділ  затверджується розпорядженням міського голови, внесення будь-яких змін до Положення здійснюється тільки за розпорядженням міського голови.

1.5.Відділ  у своїй діяльності керується:

   - Конституцією України;

   - Законами України;

   - постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України;

   - рішеннями обласної   ради,  міської  ради  та розпорядженнями міського голови;

   - Регламентом міської ради;

   - інструкцією з питань діловодства;

   - цим Положенням;

   - правилами внутрішнього трудового розпорядку.

   - Державними стандартами України, що стосуються системи управління якістю;

   -  Настановою системи управління якістю;

   -  методикою процесу «Взаємодія з міської радою»

1.6. Відділ очолює начальник. Структура та чисельний склад Відділу затверджується міською радою. Обов’язки між працівниками відділу розподіляються посадовими інструкціями і затверджуються секретарем міської ради.

1.7.  Начальник та працівники   Відділу   призначаються   на   посади та звільняються з посад розпорядженням міського голови

1.8. На період відсутності начальника Відділу (відпустка, відрядження, хвороба тощо) його обов'язки ви­конує головний спеціаліст відділу.

1.9. Відділ  організує свою роботу на основі одноособовості з установленням персональної відпові­дальності посадових осіб Відділу за стан справ на дорученій ділянці роботи, виконання ними певних завдань і функцій.

1.10. Одноособовість поєднується з колегіальним обговоренням питань, що входять до компетенції Відділу.

1.11. Відділ  має круглу печатку із зазначенням своєї назви та назви міської ради і штампи, не­обхідні для роботи.

- 2 -

1.12.Зміни й доповнення до цього Положення розробляються начальником відділу по забезпеченню діяльності ради, узгоджуються з ке­рівниками підрозділів, з якими взаємодіє відділ, вносяться на підставі розпорядження міського голови.

 

2. Завдання

Основними завданнями Відділу  є:

2.1. Організаційне забезпечення діяльності міської ради по виконанню повноважень місцевого самоврядування, визначених Конституцією України та іншими нормативно - правовими актами.

2.2. Вдосконалення форм і методів залучення громадян до вирішення питань місцевого значення в межах Конституції, законів Україні та зазначених вище повноважень.

2.3. Підтримка та постійне поліпшення систем управління якістю з метою задоволення потреб територіальної громади міста Лозова.

2.4. Забезпечення прямих та зворотних інформаційних потоків між міською радою, виконавчим комітетом і населенням міста, засобами масової інформації (надалі - ЗМІ).

2.5. Інформування населення міста про поточну діяльність міської ради, рішень міської ради  із наступним оприлюдненням у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

2.6. Сприяння засобам масової інформації у висвітленні соціально - економічних питань життєдіяльності міста.

2.7. Розвиток ділових зв'язків та обмін досвідом з інформаційними службами інших міст.

2.8.  Моніторинг електронних і друкованих ЗМІ.

 

3.Функції 

З метою виконання покладених на нього завдань Відділ:

3.1.Оформляє і засвідчує копії документів, що створюються в Лозівській міській раді.

3.2.Організовує та  виконує роботи з обліку персональних даних депутатів Лозівської міської ради в базі персональних даних «Депутати Лозівської міської ради» в частині функцій, покладених на відділ по забезпеченню діяльності ради (ведення облікових карток депутатів, формування  звітів, що містять персоніфіковані дані депутатів міської ради та  провадяться  з метою забезпечення належних умов  виконання повноважень депутатів міської ради  як представників інтересів територіальної громади м. Лозова).

3.3.   Здійснює ведення реєстраційно-облікового діловодства:

-    отримує  та реєструє кореспонденцію на адресу депутатів міської ради та постійних комісій;

-    доводе зміст  кореспонденції до відома причетних;

-    готує проекти відповідей на запити та звернення центральних органів влади, обласної ради, облдержадміністрації, підприємств, організацій та громадян.

3.4.  Здійснює організацію діяльності постійних комісій міської ради.

3.4.1. Готує  проекти  порядку денного засідань постійних комісій.

3.4.2. Відповідає за організаційно-технічне та методичне забезпечення роботи комісій, а саме:

-    запрошує на засідання депутатів, заявників, доповідачів;

-    розробляє проекти рішень;

-    формує пакет документів для депутатів відповідно до порядку денного засідання комісій;

-    складає та оформляє протокол засідання комісій.

3.4.3. Розробляє заходи за підсумками засідань комісії та контроль за їх виконанням.

3.5.  Організація пленарних  засідань міської ради

3.5.1. Здійснює організаційно-технічне  забезпечення  підготовки  та   проведення пленарних засідань, а саме :

-    готує проект розпорядження міського голови про скликання сесії міської ради;

-    забезпечує своєчасну підготовку та узгодження проектів рішень;

-    формує та відповідає за виготовлення збірника «Матеріали сесії» для депутатів;

-    передає телефонограми депутатам та запрошеним на пленарне засідання;

-    готує порядок ведення пленарного засідання;

-    організовує технічне забезпечення та підготовку залу до пленарного засідання;

-    відповідає за ведення та оформлення протоколу пленарного засідання.

3.5.2. Узагальнює пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на засіданнях ради, направляє їх за дорученням міського голови на розгляд відповідним органам і посадовим особам, забезпечує контроль за виконанням доручень.

3.5.3. Організовує контроль за виконанням рішень сесій міської ради .

3.5.4. Відповідає за розсилку рішень міської ради всім причетним.

3.5.5. Відповідає за публікацію рішень міської ради в ЗМІ.

3.6.    Організує діяльність робочих груп та комісій.

3.6.1. Готує проекти розпоряджень про створення робочих груп та комісій.

3.6.2. Готує порядок денний засідання робочих групп та комісій.

3.6.3. Надає організаційно-технічну  та   методичну  допомогу  в проведенні засідання робочої групи, підготовчої комісії.

        3.6.4. Відповідає за ведення та оформлення протоколу засідань.

3.6.5. Доводе до відома причетних висновки, рекомендації робочої групи, підготовчої  комісії та забезпечує контроль за їх  виконанням.

3.7.   Здійснює роботу з депутатами  та громадськістю.

3.7.1. Надає допомогу депутатам в організації прийому громадян, а саме:

-    складає графіки прийому громадян депутатами;

-    публікує відповідну інформацію в ЗМІ;

-    бере участь у забезпеченні приміщень для проведення прийому громадян;

-    бере участь у розробці заходів по реалізації депутатських запитів та звернень.

3.7.2. Надає допомогу в проведенні звітів перед виборцями, а саме:

-    готує проект рішення про орієнтовні строки звітів депутатів міської ради перед виборцями;

-    публікує відповідну інформацію в ЗМІ;

-    забезпечує депутатів інформацією про роботу ради та її виконавчих органів;

-    складає та оформляє протоколи звітів;

-    розробляє заходи щодо виконання пропозицій, які надійшли під час проведення звітів та контролює  їх виконання.

3.7.3. Організовує  проведення семінарів та правового навчання депутатів міської ради.

3.7.4. Реєструє та контролює виконання депутатських запитів, звернень, листів, запитань.

3.8. Бере участь у  проведенні звіту міського голови.

3.8.1. Бере участь у розробці заходів щодо проведення звіту.

3.9. Сприяє співпраці з Асоціацією міст України та громад, Асоціацією органів місцевого самоврядування Харківської області, а саме:

-    отримання інформаційно-довідкового матеріалу щодо вирішення нагальних проблем міста;

-    надання відповідей на запити регіональних відділень Асоціацією міст України та громад;

-    приймає участь у семінарах, нарадах.

3.10.    Інші функції.

3.10.1. Розробляє проекти перспективних і поточних планів роботи міської ради та постійних комісій міської ради, вносить їх на розгляд ради і організовує їх виконання.

3.10.2. Забезпечує наповнення інформаційного стенду «Міська рада інформує».

3.10.3.  Бере участь у загальноміських заходах.

3.10.4.  Веде прийом громадян.

3.10.5.  Виконує доручення міського голови та секретаря ради.

3.11. Здійснює  роботу щодо питань запобігання та виявлення корупції

 

4.Права

Згідно з основними завданнями Відділ має право:

4.1. Вимагати від посадових осіб відділів, служб, підприємств, організацій, підпорядкованих міській раді, надання за встановленим порядком інформації, документів, відомостей, звітів та інших даних, які необхідні для ефективного здійснення функцій.

4.2.  Запрошувати і залучати керівників відділів, служб міської ради, підприємств, установ міста для вирішення питань організаційної роботи і питань, які готуються для розгляду на засіданнях постійних комісій міської ради та на пленарних засіданнях сесій міської ради.

4.3. Залучати працівників відділів та управлінь міської ради до підготовки питань на засіданнях постійних комісій міської ради та на пленарних засіданнях сесій міської ради.

4.4.  Замовляти та одержувати нормативні акти, документи, друковані видання, літературу для використання при реалізації завдань і функцій Відділу.

4.5. Пропонувати заходи організаційного і змістовного характеру, спрямовані на покращення роботи апарату ради.

 

5.  Відповідальність

Відділ по забезпеченню діяльності ради несе відповідальність за:

5.1. Невчасне і неналежне виконання покладених на нього завдань і функцій.

5.2. Невикористання в повній мірі наданих йому прав.

5.3.Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на відділ.

5.4. Недостовірність відомостей та інформації з питань, що належить до компетенції відділу.

5.5. Несе відповідальність за збереження інформації про персональні дані працівників, відображеної в базі персональних даних «Депутати Лозівської міської ради».

 

6. Взаємовідносини з іншими підрозділами

6.1. Відділ по забезпеченню діяльності ради під час виконання своїх завдань та функцій взаємодіє у межах своєї компетенції з відділами, управліннями, структурними підрозділами міської ради та виконавчого комітету, підприємствами, громадянами міста, засобами масової інформації, підтримує зв’язки з іншими радами з питань обміну досвідом роботи.

6.2. Взаємодіє у встановленому порядку з Харківською обласною радою в частині, що стосується обробки персональних даних депутатів Лозівської міської ради  в  базі персональних даних «Депутати Лозівської міської ради» та їх захист».

Новини

Урядові портали

Сайт президента України Кабінет міністрів Реестр виборців Харківська обласна рада Державна фіскальна служба України Харківська обл. держ. адміністрація Інститут держ. управління
Інститут держ. управління
ВГОРУ