Важливе повідомлення

Бегущая строка

Шановні відвідувачі сайту! Інформуємо Вас, що протягом місяця заплановано запуск оновленого сайту міської ради! Більш детальна інформація буде розміщена згодом!

Оголошення

Дивитись усі

Туристичний маршрут

Туристичний маршрут

по місту Лозова

                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                            рішенням міської ради

                                                                                від 25.10.2019 р. № 1778

ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                            рішенням міської ради

                                                                                від 25.10.2019 р. № 1778

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням міської ради

від 24.04.2020р. № 2004

 ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням міської ради
від 24.04.2020 р. № 2004 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням міської ради

від 24.04.2020р. № 2004

РЕГЛАМЕНТ
відділу «Центр надання адміністративних послуг» Лозівської міської ради Харківської області

Загальна частина

1. Регламент роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» Лозівської міської ради (далі-Регламент) визначає порядок організації роботи центру надання адміністративних послуг (далі - Центр), віддалених робочих місць адміністраторів (у разі їх утворення), порядок дій адміністраторів центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

2. У Регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про адміністративні послуги”

3. Надання адміністративних послуг у Центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

- верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

- стабільності;

- рівності перед законом;

- відкритості та прозорості;

- оперативності та своєчасності;

- доступності інформації про надання адміністративних послуг;

- захищеності персональних даних;

- раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

- неупередженості та справедливості;

- доступності та зручності для суб’єктів звернення.

4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про Центр та регламентом Центру.

Вимоги до приміщення, в якому розміщується центр

5. Центр розміщується в центральній частині міста з розвинутою транспортною інфраструктурою.

На вході до приміщення (будівлі) розміщуються вивіска з найменуванням Центру та табличка з інформацією про його місцезнаходження, графік роботи.

Графік роботи Центру, віддалених робочих місць адміністраторів Центру (в разі їх утворення) та маршрути виїздів мобільного ЦНАП затверджуються розпорядженням міського голови, з урахуванням потреб суб’єктів звернення та відповідно до вимог Закону України “Про адміністративні послуги”.

Вхід до приміщення Центру облаштований пандусом та поручнями для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а також місцями для тимчасового розміщення дитячих колясок.

Приміщення Центру облаштоване санітарною кімнатою з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, зокрема тих, що пересуваються на кріслах колісних, та інших маломобільних груп населення.

На прилеглій до Центру території облаштовуються місця для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення, зокрема відповідно позначені місця для автотранспортних засобів, якими керують (в яких перевозяться) особи з інвалідністю, у кількості, визначеній Законом України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”. Будівлі, приміщення та стоянки Центру облаштовуються з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами відповідних державних будівельних норм, стандартів і правил. На прилеглих вулицях розміщуються інформаційні таблички, на яких зазначається місце розташування Центру.

6. Приміщення Центру поділяється на відкриту та закриту частини.

У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками Центру. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини Центру.

Відкрита частина включає:

- зону прийому;

- зону інформування;

- зону очікування;

- зону обслуговування.

Відкрита частина розміщується на першому поверсі будівлі зі створенням належних умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень будівлі.

Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій та здійснення попереднього запису суб’єктів звернення на прийом до адміністраторів за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).

Вхід до закритої частини Центру суб’єктам звернення забороняється.

7. Зона прийому облаштовується при вході до приміщення Центру. У ній здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи Центру.

8. Зона інформування облаштовується з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг.

У зоні інформування розміщуються інформаційні стенди, та/або інформаційні термінали в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.

Зона інформування облаштовується столами, стільцями, комп’ютерною технікою з вільним доступом до Інтернету та забезпечується канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.

Допомогу суб’єктам звернення у користуванні інформаційними терміналами та автоматизованою системою керування чергою (у разі їх наявності), консультування із загальних питань організації роботи Центру та порядку прийому суб’єктів звернення у Центрі надає адміністратор, який працює на рецепції.

На офіційному веб-сайті Лозівської міської ради в розділі «Центр надання адміністративних послуг» (далі - веб-сайт) розміщується інформація, зазначена в пункті 12 цього Регламенту, а також відомості про місце розташування Центру, віддалених робочих місць адміністраторів (в разі їх утворення), найближчі зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, місця паркування, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

Інформація, яка розміщується в приміщенні Центру (в тому числі на інформаційних терміналах) та на веб-сайті, повинна бути актуальною і вичерпною. Інформація на веб-сайті має бути зручною для пошуку та копіювання.

Суб’єктам звернення, які звернулися до Центру (до адміністраторів, що працюють у віддалених робочих місцях (у разі їх утворення) з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг у спосіб, що аналогічний способу звернення, або в інший вибраний суб’єктом звернення спосіб.

Для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг приміщення, де розміщені зона інформування Центру, віддалені робочі місця адміністратора (у разі їх створення), облаштовуються відповідними засобами (зокрема скринькою) та/або в них розміщується в доступному місці книга відгуків і пропозицій.

9. Зона очікування розміщена в просторому приміщенні та облаштована столами для оформлення документів та в достатній кількості стільцями, кріслами тощо.

У зоні очікування облаштовуються місця для суб’єктів звернень, не менш як 20 місць.

Зона очікування може бути обладнана автоматизованою системою керування чергою, системою звукового інформування осіб похилого віку та тих, що мають вади зору в разі потреби.

У Центрі та у віддалених робочих місцях адміністраторів (у разі їх створення), передбачена можливість для оплати суб’єктами звернень адміністративного збору за допомогою POS-терміналів.

10. Зона обслуговування утворена за принципом відкритості розміщення робочих місць. Для швидкого обслуговування суб’єктів звернень робочі місця адміністраторів можуть розподілятися за принципом прийому і видачі документів. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення має інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора Центру.

11. Площа зон очікування та обслуговування Центру та приміщення, де розміщені віддалені робочі місця адміністраторів (в разі їх утворення), повинна бути достатньою для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів Центру.

12. На інформаційних стендах або інформаційних терміналах розміщується інформація, зокрема, про:

- найменування Центру, його місцезнаходження та місцезнаходження його віддалених робочих місць адміністраторів (в разі їх утворення), номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

- графік роботи Центру, віддалених робочих місць адміністраторів (в разі їх утворення) та маршрути виїздів мобільного ЦНАП ;

- перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, віддалені робочі місця адміністраторів (в разі їх утворення), та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

- строки надання адміністративних послуг;

- бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

- платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

- супутні послуги, які надаються в приміщенні Центру;

- прізвище, ім’я, по батькові керівника Центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;

- користування інформаційними терміналами (у разі їх наявності);

- користування автоматизованою системою керування чергою (у разі її наявності);

- положення про Центр;

- регламент Центру;

- графік прийому суб’єктами надання адміністративних послуг (у разі проведення такого прийому в приміщенні Центру).

13. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, віддалені робочі місця адміністраторів (в разі їх утворення), повинен розміщуватися у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці, у тому числі на інформаційному терміналі (у разі його наявності). Адміністративні послуги в переліку групуються за моделлю життєвих ситуацій суб’єктів звернення та/або сферами правовідносин (законодавства), та/або суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через віддалені робочі місця адміністраторів (у разі їх утворення), затверджується виконавчим комітетом міської ради, з урахуванням потреб суб’єктів звернення.

14. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення або на веб-сайті міської ради.

15.Особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, надрукованих шрифтом Брайля. У разі можливості на інформаційних терміналах розміщується голосова інформація та відеоінформація, а також здійснюється інформування в інший спосіб, який є зручним для осіб з інвалідністю, зокрема осіб з порушеннями слуху, зору, та інших маломобільних груп населення.

16. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у роботі Центру можуть брати участь представники суб’єктів надання адміністративних послуг для надання консультацій.

17. У приміщенні Центру можуть надаватися супутні послуги (банківські, виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів тощо) суб’єктами господарювання, відбір яких здійснюється на конкурсній основі (критерії відбору – мінімізація матеріальних витрат і витрат часу суб’єкта звернення).

Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.

Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

18. Керівник Центру може вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).

19. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це керівника Центру, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством.

Керування чергою в Центрі

20. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у Центрі вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення - для керування чергою.

21. У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою суб’єкт звернення для прийому адміністратором Центру реєструється за допомогою термінала в такій системі, отримує відповідний номер у черзі та очікує на прийом. Автоматизована система керування чергою може передбачати персоніфіковану реєстрацію суб’єкта звернення (із зазначенням його прізвища та імені).

22. У Центрі, у віддалених робочих місцях адміністраторів (у разі їх утворення), може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до Центру, адміністраторів , що працюють у віддалених робочих місцях (у разі їх утворення), з використанням телефонного зв’язку та/або електронної реєстрації на веб-сайті. Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені керівником Центру години.

23. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

Прийняття заяви та інших документів у Центрі

24. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно в Центрі або віддалених робочих місцях адміністраторів (у разі їх утворення).

Прийняття заяв для отримання адміністративних послуг від фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, здійснюється незалежно від реєстрації їх місця проживання, крім випадків, передбачених законом.

Заяви від юридичних осіб приймаються за місцезнаходженням таких осіб або у випадках, передбачених законом, за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідних об’єктів, якщо інше не встановлено законом.

25. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

26. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у Центрі, віддаленому робочому місці адміністратора (в разі їх утворення) особисто, через представника (законного представника), надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

Заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.

27. У разі коли вхідний пакет документів подається представником (законним представником) суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

28. Адміністратор Центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

29. Адміністратор Центру складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках.

30. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням печатки (штампа) відповідного адміністратора центру, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення в центрі електронного документообігу - в електронній формі.

31. Адміністратор Центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також бажане місце отримання оформленого результату надання адміністративної послуги (в Центрі, віддалених робочих місцях адміністратора (в разі їх утворення), спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку чи в інший вибраний суб’єктом звернення спосіб), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.

32. Адміністратор Центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

Реєстрація та облік заяв, вхідних пакетів документів та оформлених результатів надання адміністративних послуг у Центрі, у віддалених робочих місцях адміністратора (в разі їх утворення) може вестися централізовано (зокрема шляхом запровадження електронного документообігу) або окремо в Центрі та на віддаленому робочому місці адміністратора.

33. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор Центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку або поштовим відправленням.

34. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор Центру формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

35. Інформацію про вчинені дії адміністратор Центру вносить до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

36. Після вчинення дій, передбачених пунктами 24-35цього Регламенту, адміністратор Центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з урахуванням графіка роботи суб’єкта надання адміністративної послуги, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.

37. Передача справ у паперовій формі від Центру, віддалених робочих місць адміністратора (в разі їх утворення) до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом отримання справ представником суб’єкта надання адміністративної послуги або їх доставки працівником Центру, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.

38. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.

39. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами Центру відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника Центру.

40. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

- своєчасно інформувати Центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

- надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора Центру про хід розгляду справи.

У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор Центру невідкладно інформує про це керівника Центру.

Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

41. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до Центру, віддалених робочих місць адміністратора (в разі їх утворення), про що зазначається в листі про проходження справи.

42. Адміністратор Центру невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.

43. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під підпис (у тому числі його представникові, законному представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зазначається в журналі реєстрації заяв.

44. У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в Центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в Центрі, а потім передається для архівного зберігання.

45. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор Центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

46. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник Центру.

47. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу в паперовій та/або електронній формі (заява та інші документи) зберігається в приміщенні Центру або у приміщенні, де розміщено віддалене робоче місце адміністратора (у разі його створення).

У разі надання адміністративної послуги за допомогою державних реєстрів інформація про послугу зберігається у відповідному реєстрі.

Інформація про адміністративні послуги, надані адміністратором Центру, що працює у віддаленому робочому місці (у разі його створення), подається Центру для узагальнення.

Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

Особливості роботи віддаленого робочого місця адміністратора ЦНАП, у т.ч. у спеціально обладнаному транспортному засобі (далі – Мобільний ЦНАП)

48. Рішення про утворення та розміщення віддаленого робочого місця адміністратора приймається міською радою, відповідно до вимог, зазначених у пунктах 5 і 8 цього Регламенту, та з урахуванням потреб суб’єктів звернення, кількості населення, що буде ними обслуговуватися, та обсягу послуг, що надаватимуться.

49. Віддалене робоче місце адміністратора розміщується на першому або другому поверсі будівлі за умови створення належних умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до такої будівлі.

У приміщенні, де розміщене віддалене робоче місце адміністратора, забезпечується розміщення актуальної, вичерпної інформації, необхідної для одержання адміністративних послуг, з дотриманням вимог, встановлених пунктом 8 цього Регламенту.

Приміщення, де розміщено віддалене робоче місце адміністратора, облаштовуються місцями для очікування суб’єктами звернень.

50. Адміністратор, що працює у віддаленому робочому місці, може обслуговувати населення одного або декількох старостинських округів.

51. За рішенням міської ради окремі функції адміністратора, пов’язані з отриманням заяви та вхідного пакета документів, видачею результатів надання адміністративних послуг або наданням адміністративних послуг, можуть здійснюватися відповідним працівником старостинського округу або старостою.

52. Мобільний ЦНАП є віддаленим робочим місцем адміністратора Центру у спеціально обладнаному транспортному засобі, призначеному для надання адміністративних послуг суб'єктам звернень поза приміщенням Центру у форматі «виїзного адміністратора». Мобільний ЦНАП за потребою може використовуватися для перевезення персоналу Центру до місця проживання/місця перебування суб’єктів звернення, які з поважних причин не можуть фізично звернутися до Центру. За потребою послуги можуть надаватись в житловому приміщенні, в тому числі у закладах охорони здоров’я за допомогою мобільного кейсу.

53. Мобільний ЦНАП використовується для прийому суб’єктів звернень у транспортному засобі, що функціонує згідно з графіком та згідно визначеного маршруту, затвердженими розпорядженням міського голови.

54. Адміністративні послуги надаються через Мобільний ЦНАП відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», Положення та регламенту відділу «Центр надання адміністративних послуг» Лозівської міської ради та згідно правил використання Мобільного ЦНАП.

55. Правилами використання Мобільного ЦНАП визначається наступне:

55.1. За технічний стан транспортного засобу, на основі якого функціонує Мобільний ЦНАП, а саме: справність механізмів, технічний огляд, огляд перед виїздом тощо відповідає водій, за яким закріплено транспортний засіб.

55.2. За збереження програмних продуктів, встановлених в інформаційно-телекомунікаційних системах Мобільного ЦНАП, відповідальність несе головний спеціаліст відповідальний за технічний супровід інформаційних систем виконавчого комітету міської ради.

55.3. За збереження меблів, обладнання, які знаходяться всередині Мобільного ЦНАП, відповідальність несуть адміністратори Центру, які забезпечують надання адміністративних послуг через Мобільний ЦНАП, а також керівник Центру та працівники виконавчого комітету Лозівської міської ради, які мають доступ до Мобільного ЦНАП і до місця його постійного зберігання.

55.4. Забороняється палити, вживати алкогольні та наркотичні речовини у транспортному засобі та поблизу нього.

55.5. Забороняється перебувати у транспортному засобі більшій кількісті суб’єктів звернень, ніж це передбачено облаштованими робочими місцями/сидіннями в ньому.

55.6. Використання транспортного засобу дозволяється лише для надання адміністративних послуг.

55.7. Забороняється використовувати Мобільний ЦНАП для перевезення пасажирів (крім перевезення персоналу/адміністраторів центру до пунктів призначення).

55.8. Забороняється надавати адміністративні послуги під час руху Мобільного ЦНАП, а також у місцях, що не обумовлені у графіку та маршрутах Мобільного ЦНАП.

55.9. Адміністратори Центру та представники суб’єктів надання адміністративних послуг, які залучаються до виїзних прийомів щодо надання адміністративних та інших послуг, зобов’язані не рідше одного разу на рік проходити інструктаж з охорони праці та техніки безпеки.

55.10. Збереження, експлуатація, технічне обслуговування Мобільного ЦНАП та, за потреби, його ремонт здійснюються під відповідальність виконавчого комітету Лозіської міської ради відповідно до чинного законодавства України.

55.11. Водій транспортного засобу зобов'язаний здійснювати перевезення до пункту призначення відповідно до затвердженого маршруту та розкладу руху.

55.12. У разі захворювання і/або поганого самопочуття водія транспортного засобу, а також у разі виявлення несправності транспортного засобу, яка може загрожувати безпеці дорожнього руху, водій зобов’язаний негайно інформувати керівника Центру про неможливість виходу на маршрут.

55.13 На кінцевих зупинках адміністратор Центру зобов’язаний перевіряти салон транспортного засобу на предмет залишених або забутих речей і в разі їх виявлення інформуваи керівника Центру.

55.14. Адміністратори Центру не несуть відповідальності за особисті речі, залишені в транспортному засобі суб’єктами звернень.

55.15. Транспортний засіб прибуває в населений пункт у визначені графіком години та дні прийому.

55.16. Прийом суб’єктів звернень адміністраторами Центру та представниками суб’єктів надання адміністративних послуг проводиться, як правило, за попереднім записом відповідно до визначених годин роботи. Суб'єкту звернення повідомляється про термін розгляду заяви, дату та час отримання результату надання адміністративної послуги.

55.17. У визначений час суб’єкт звернення отримує результат надання адміністративної послуги у Мобільному ЦНАП або у спосіб, зазначений в описі вхідного пакету документів.

Секретар міської ради                                                                       С.О. Коба

Новини

Урядові портали

Сайт президента України Кабінет міністрів Реестр виборців Харківська обласна рада Державна фіскальна служба України Харківська обл. держ. адміністрація Інститут держ. управління
Інститут держ. управління
ВГОРУ