Оголошення

Дивитись усі

Туристичний маршрут

Туристичний маршрут

по місту Лозова

Ринок праці в місті

       Рішенням IV сесії VIII скликання Харківської обласної ради від 11 березня 2021 року № 56-VIII затверджено Програму зайнятості населення Харківської області на період 2021-2023 років.

       Одним із пріоритетних завдань заходів Програми щодо сприяння зайнятості населення є збереження трудового потенціалу населення та підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили.

       З метою посилення контролю за станом реалізації Програми зайнятості населення Харківської області на період 2021-2023 років на території Лозівської міської територіальної громади в лютому та травні 2021 року були проведені засідання Координаційного Комітету сприяння зайнятості та професійної орієнтації населення, на яких заслуховувалися питання: щодо роботи Комітету на 2021 рік; виконання основних показників та заходів Програми зайнятості населення на 2017-2020 роки за 2020 рік; про стан організації проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру та про стан надання соціальних послуг населенню, в тому числі особам з інвалідністю.

       В Лозівській міській територіальній громаді вживаються заходи щодо забезпечення тимчасової зайнятості населення. Так, для організації громадських та інших робіт тимчасового характеру Лозівським міськрайонним центром зайнятості у 2021 році укладено 3 договори. З місцевого бюджету на зазначені цілі на 2021 рік виділено 266,2 тис. грн., з них протягом І півріччя 2021 року використано 74,6 тис.грн.

       Управлінням праці та соціального захисту населення міської ради проводиться інформаційно-роз’яснювальна та організаційна робота з учасниками АТО/ООС Лозівської міської територіальної громади щодо проходження ними професійного навчання за бюджетною програмою за напрямом соціальна та професійна адаптація. Сума коштів, виділених з Державного бюджету на проходження профнавчання даною категорією осіб у 2021 році, складає 65,7 тис. грн. Станом на 01.07.2021 року на обліку в управлінні для організації професійної адаптації перебувають 20 учасників АТО/ООС Лозівської міської територіальної громади. На сьогоднішній день управлінням укладено 2 договори на навчання двох осіб з цієї цільової групи на базі Лозівської філії Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу за спеціальністю "водій автотранспортних засобів категорії "С" на загальну суму 18,9 тис. грн.

Питання легалізації тіньової зайнятості

      Питання легалізації "тіньової" зайнятості також знаходиться під постійним контролем виконавчого комітету Лозівської міської ради.

      Управління праці та соціального захисту населення міської ради здійснює організаційне забезпечення діяльності комісії з легалізації робочих місць, контролює виконання рішень комісії, організовує та координує роботу комісії в цілому. Протягом І півріччя 2021 року було проведено 2 засідання даної комісії.

      Робота з виявлення та легалізації "тіньових" робочих місць здійснюється шляхом проведення обстежень суб’єктів господарювання з числа фізичних і юридичних осіб за місцем здійснення їх діяльності. З метою недопущення фактів «тіньової зайнятості» та сприяння створенню нових робочих місць управлінням за минулий період цього року було проведено обстеження у складі робочої групи комісії з легалізації робочих місць 3 суб’єктів підприємницької діяльності Лозівської міської територіальної громади, виявлено 2 тіньових” робочих місця.

     В зв'язку з запровадженням карантинних заходів щодо запобігання виникненню та поширенню короновірусної хвороби (COVID-19) наразі проводиться роз'яснювальна робота про неприпустимість допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин в дистанційному режимі. Так, за цей час роз'яснювальною роботою було охоплено всього 13 суб’єктів господарювання із загальною чисельністю працюючих 59 чол.

     Також, протягом січня - червня 2021 року було проведено 13 сеансів телефонного зв’язку «Гаряча лінія» з питань зайнятості населення та 13 сеансів телефонного зв’язку «Гаряча лінія» з питань додержання трудового законодавства.

     Під час бесід в телефонному режимі з роботодавцями постійно наголошується про необхідність дотримання вимог чинного законодавства в частині належного оформлення трудових відносин з найманими працівниками.

 Оплата праці

     Заробітна плата є невід'ємним правом громадян, визначеним Конституцією України.

     Кодексом законів про працю встановлено, що мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств, установ та організації всіх форм власності та господарювання. За порушення норм законодавства про працю передбачена фінансова, адміністративна та кримінальна відповідальність.

     Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

    Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, проводити доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

    Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та галузевими угодами.

    Під час розгляду та повідомної реєстрації колективних договорів, змін та доповнень до них, перевіряється їх відповідність вимогам діючому законодавству щодо державних мінімальних гарантій в оплаті праці працівників не нижче норм, визначених законодавством, галузевими угодами, наявності зобов'язань роботодавця щодо своєчасної виплати заробітної плати в першочерговому порядку тощо.

    В Лозівській міській територіальній громаді працюють тимчасова комісія з питань погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та комісія з легалізації робочих місць.

    З метою попередження фактів заборгованості із виплати заробітної плати та посилення контролю за рівнем середньомісячної заробітної плати з початку року було проведено 6 засідань тимчасової комісії з питань погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та 2 засідання комісії з легалізації робочих місць.

    Управлінням праці та соціального захисту населення міської ради проводиться щотижневий моніторинг стану погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях Лозівської міської територіальної громади, в т.ч. окремо по комунальних закладах; щомісячний моніторинг рівня заробітної плати, на підприємствах, установах, організаціях Лозівської міської територіальної громади.

    Протягом січня-червня цього року проведено моніторинг додержання мінімальної заробітної плати, впровадженої з 01 січня 2021 року, у розмірі 6000 грн., яким було охоплено також 40 підприємств, установ та організацій із загальною кількістю працюючих 8728 чоловік. За результатами моніторингу встановлено, що на всіх підприємствах, установах та організаціях, які підлягали моніторингу рівень мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством, дотримується. Мінімальна заробітна плата на даних підприємствах введена шляхом дотримання положень галузевих угод з дотриманням міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень, а також доплат.

     За даними Головного управління статистики в Харківській області середньомісячна заробітна плата штатних працівників по Лозівському району за січень-березень 2021 року складає 9556 грн.

     Протягом І півріччя 2021 року проведено 13 сеансів "Гаряча лінія" з питань дотримання законодавства про працю.

 

Атестація робочих місць за умовами праці

       Управлінням створено реєстр, до якого станом на 01.07.2021 року внесено 90 підприємств, установ та організацій Лозівської міської територіальної громади зі шкідливими умовами праці. Реєстр постійно оновлюється та підтримується в актуальному стані. Дані реєстру надаються для поповнення Єдиного міжгалузевого банку даних безпеки та гігієни праці травмонебезпечних підприємств і підприємств із шкідливими умовами праці. Створення такого дає можливість здійснювати моніторинг стану проведення атестації робочих місць та забезпечувати контроль за своєчасним (не рідше одного разу на п’ять років) та якісним проведенням атестації робочих місць на підприємствах Лозівської міської територіальної громади.

      Протягом 1 півріччя 2021 року проведено 11 вивчень на підприємствах, в установах та організаціях з питань якості атестації 377 робочих місць за умовами праці, надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і важких умовах праці.

      Проводиться щоквартальний моніторинг стану атестації робочих місць та надання пільг і компенсацій за шкідливі умови праці по 25 показниках. За результатами моніторингу чисельність працівників, які працюють в шкідливих умовах праці станом на 01.07.2021 року, становить 3083 чол. Кількість робочих місць, які атестовані, становить 3160, що складає 100 % від загальної кількості робочих місць, які підлягають атестації. Пільгове пенсійне забезпечення за Списком № 1 підтверджено 76 особам, за Списком № 2 – 622 особам, користуються додатковою відпусткою – 1775 працівників, скороченим робочим тижнем – 285 осіб, доплати за шкідливі умови праці отримують 2580 осіб, 933 працюючих безкоштовно одержує молоко. Зазначені пільги та компенсації надаються виключно за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

     При повідомній реєстрації колективних договорів рекомендується передбачати в них чітке і повне виконання роботодавцями вимог статей Закону України "Про охорону праці" щодо створення безпечних і здорових умов праці, дотримання термінів і порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, надання працівникам за шкідливі та важкі умови праці пільг і компенсацій, передбачених законодавством.

Новини

Урядові портали

Сайт президента України Кабінет міністрів Реестр виборців Харківська обласна рада Державна фіскальна служба України Харківська обл. держ. адміністрація Інститут держ. управління
Інститут держ. управління
ВГОРУ