Оголошення

Дивитись усі

Туристичний маршрут

Туристичний маршрут

по місту Лозова

Ринок праці в місті

Рішенням IV сесії VIII скликання Харківської обласної ради від 11 березня 2021 року № 56-VIII затверджено Програму зайнятості населення Харківської області на період 2021–2023 років (далі – Програма).

Одним із пріоритетних завдань Програми є збереження трудового потенціалу населення, підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили.

З метою посилення контролю за станом реалізації Програми на території Лозівської міської територіальної громади у 2021 році було проведено 4 засідання Координаційного Комітету сприяння зайнятості та професійної орієнтації населення, на яких крім інших розглядалися питання: про стан виконання заходів Програми в Лозівській міській територіальній громаді у 2020 році; про стан організації проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру; про стан легалізації зайнятості населення та створення нових робочих місць; про стан роботи з організації соціальної та професійної адаптації учасників АТО/ООС.

В Лозівській міській територіальній громаді вживаються заходи щодо забезпечення тимчасової зайнятості населення. З цією метою організовуються робочі місця для проведення громадських робіт. Громадські роботи в Лозівській міській територіальній громаді в 2021 році проводилися в управліннях міської ради: житлово-комунального господарства та будівництва; праці та соціального захисту населення. Фінансування організації громадських робіт здійснювалося за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади та коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. З місцевого бюджету на зазначені цілі на 2021 рік було виділено 283,2 тис.грн., використано протягом року 280,5 тис.грн. За рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на ці цілі було використано 251,4 тис.грн. Для організації громадських та інших робіт тимчасового характеру Лозівським міськрайонним центром зайнятості у 2021 році було укладено 3 договори, взяла участь в оплачуваних громадських роботах протягом 2021 року 131 особа.

Протягом 2021 року під час реалізації загальнодержавних цільових (регіональних) інвестиційних та інших програм і проектів було створено 50 нових робочих місць, працевлаштовані 73 особи.

Управлінням праці та соціального захисту населення міської ради в 2021 році проводилася інформаційно-роз’яснювальна та організаційна робота з учасниками АТО/ООС Лозівської міської територіальної громади щодо проходження ними професійного навчання за бюджетною програмою за напрямом соціальна та професійна адаптація. Сума коштів, виділених з Державного бюджету на проходження профнавчання даною категорією осіб на 2021 рік, складала 26,1 тис.грн. Пройшли навчання 3 учасника АТО/ООС за спеціальністю "водій автотранспортних засобів". Станом на 01.01.2022 на обліку в управлінні для організації професійної адаптації перебували 22 учасника АТО/ООС Лозівської міської територіальної громади.


Питання легалізації тіньової зайнятості

Питання легалізації "тіньової" зайнятості також знаходиться під постійною увагою виконавчого комітету Лозівської міської ради.

Управління праці та соціального захисту населення міської ради здійснює організаційне забезпечення діяльності комісії з легалізації робочих місць, контролює виконання рішень комісії, організовує та координує роботу комісії в цілому. Протягом 12 місяців 2021 року було проведено 8 засідань комісії з легалізації робочих місць, на яких було заслухано 34 роботодавця, із них: 16 - з питання легалізації зайнятості населення та 18 - з питання низького рівня заробітної плати.

Робота з виявлення та легалізації "тіньових" робочих місць здійснюється шляхом проведення обстежень суб’єктів господарювання з числа фізичних і юридичних осіб за місцем здійснення їх діяльності. З метою недопущення фактів "тіньової зайнятості" та сприяння створенню нових робочих місць управлінням протягом цього року було проведено обстеження у складі робочої групи комісії з легалізації робочих місць 7 суб’єктів підприємницької діяльності Лозівської міської територіальної громади.

В зв'язку з запровадженням карантинних заходів щодо запобігання виникненню та поширенню короновірусної хвороби COVID-19 проводиться роз'яснювальна робота про неприпустимість допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин в дистанційному режимі. Так, протягом 2021 року роз'яснювальною роботою було охоплено всього 48 суб’єктів господарювання із загальною чисельністю працюючих 611 чол.

Також, було проведено 25 сеансів телефонного зв’язку "Гаряча лінія" з питань зайнятості населення; надано 2 статті до редакції газети "Голос Лозівщини", проведено 7 зустрічей з роботодавцями; 10 разів матеріали за даною тематикою розміщувалися на сайтах міської ради та управління праці та соціального захисту населення міської ради, а також на сторінці управління у фейсбуці.


 Оплата праці

Заробітна плата є невід'ємним правом громадян, визначеним Конституцією України.

Кодексом законів про працю встановлено, що мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств, установ та організації всіх форм власності та господарювання. За порушення норм законодавства про працю передбачена фінансова, адміністративна та кримінальна відповідальність.

Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, проводити доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та галузевими угодами.

Під час розгляду та повідомної реєстрації колективних договорів, змін та доповнень до них, перевіряється їх відповідність вимогам діючому законодавству щодо державних мінімальних гарантій в оплаті праці працівників не нижче норм, визначених законодавством, галузевими угодами, наявності зобов'язань роботодавця щодо своєчасної виплати заробітної плати в першочерговому порядку тощо.

В Лозівській міській територіальній громаді працюють тимчасова комісія з питань погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та комісія з легалізації робочих місць.

З метою попередження фактів заборгованості із виплати заробітної плати та посилення контролю за рівнем середньомісячної заробітної плати з початку року було проведено 12 засідань тимчасової комісії з питань погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на заслуховувалися керівники підприємств-боржників, та 8 засідань комісії з легалізації робочих місць, на яких було заслухано 18 роботодавців щодо низького рівня оплати праці.

Управлінням праці та соціального захисту населення міської ради проводиться щотижневий моніторинг стану погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях Лозівської міської територіальної громади, в тому числі окремо по комунальних закладах.

Управлінням постійно проводиться моніторинг рівня заробітної плати на підприємствах, в установах, та організаціях Лозівської міської територіальної громади. Протягом 2021 року моніторингом щодо рівня оплати праці було охоплено 52 підприємства, установи та організації. За результатами проведеного моніторингу встановлено, що на 12 підприємствах 76 працівників отримували заробітну плату у розмірі менше за мінімально встановлений рівень. Причинами нарахування заробітної плати у розмірі меншому за мінімальний є: втрати робочого часу (знаходження працівників у відпустках, на лікарняному, у відпустці за власний рахунок, прийом-звільнення працівника до кінця місяця) та застосування режиму неповного робочого часу. Оплату праці здійснено за фактично відпрацьований час. Таким чином, на всіх підприємствах, які підлягали моніторингу, рівень мінімальної заробітної плати, встановлений чинним законодавством, було дотримано.

Також, управлінням протягом 2021 року були проведені моніторинги додержання мінімальної заробітної плати, впровадженої з 01 січня 2021 року, у розмірі 6000 грн., яким було охоплено 40 підприємств, установ та організацій із загальною кількістю працюючих 8728 чоловік та впровадженої з 01 грудня 2021 року, у розмірі 6500 грн., яким було охоплено 29 підприємств, установ та організацій із загальною кількістю працюючих 8066 чоловік. За результатами проведених моніторингів встановлено, що на всіх підприємствах, установах та організаціях, які підлягали моніторингу рівень мінімальної заробітної плати, встановлений чинним законодавством, дотримується. Мінімальна заробітна плата на даних підприємствах введена шляхом дотримання положень галузевих угод з дотриманням міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень, а також доплат.

За даними Головного управління статистики в Харківській області середньомісячна заробітна плата штатних працівників по Лозівському району за січень-вересень 2021 року складає 10753 грн.

Протягом 2021 року проведено 25 сеансів "Гаряча лінія" з питань дотримання законодавства про працю.


 Атестація робочих місць за умовами праці 

Управлінням створено реєстр, до якого станом на 01.01.2022 внесено 89 підприємств, установ та організацій Лозівської міської територіальної громади зі шкідливими умовами праці. Реєстр постійно оновлюється та підтримується в актуальному стані. Дані реєстру надаються для поповнення Єдиного міжгалузевого банку даних безпеки та гігієни праці травмонебезпечних підприємств і підприємств із шкідливими умовами праці. Створення такого реєстру дає можливість здійснювати моніторинг стану проведення атестації робочих місць та забезпечувати контроль за своєчасним (не рідше одного разу на п’ять років) та якісним проведенням атестації робочих місць на підприємствах Лозівської міської територіальної громади.

Протягом 2021 року проведено 23 вивчення на підприємствах, в установах та організаціях з питань якості проведення атестації 678 робочих місць за умовами праці, надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і важких умовах праці.

Проводиться щоквартальний моніторинг стану атестації робочих місць та надання пільг і компенсацій за шкідливі умови праці по 25 показниках. За результатами моніторингу чисельність працівників, які працюють в шкідливих умовах праці, станом на 01.01.2022 становить 3035 чол. Кількість робочих місць, які атестовані, становить 3024, що складає 100 % від загальної кількості робочих місць, які підлягають атестації. Пільгове пенсійне забезпечення за Списком № 1 підтверджено 67 особам, за Списком № 2 – 618 особам, користуються додатковою відпусткою – 1717 працівників, скороченим робочим тижнем – 265 осіб, доплати за шкідливі умови праці отримують 2568 осіб, 707 працюючих безкоштовно одержують молоко. Зазначені пільги та компенсації надаються виключно за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

При повідомній реєстрації колективних договорів рекомендується передбачати в них чітке і повне виконання роботодавцями вимог статей Закону України "Про охорону праці" щодо створення безпечних і здорових умов праці, дотримання термінів і порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, надання працівникам за шкідливі та важкі умови праці пільг і компенсацій, передбачених законодавством.

Новини

Урядові портали

Сайт президента України Кабінет міністрів Реестр виборців Харківська обласна рада Державна фіскальна служба України Харківська обл. держ. адміністрація Інститут держ. управління
Інститут держ. управління
ВГОРУ