Важливе повідомлення

Бегущая строка

Шановні відвідувачі сайту! Інформуємо Вас, що сайт Лозівської міської ради перейшов на нову платформу за адресою: https://lozovagromada.gov.ua/

Оголошення

Дивитись усі

Туристичний маршрут

Туристичний маршрут

по місту Лозова

Основні законодавчі акти:

1.Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

2.Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб»;

3.Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 № 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам»;

4.Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 № 333 « Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану»;

5.Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.03.2022 № 204-р «Про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам в рамках Програми «єПідтримка»;

6.Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України  від 25.04.2022 № 75 «Про затвердження Переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні)».

Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

  Відповідно до ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (далі  - Закон) внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. Адресою покинутого місця проживання внутрішньо переміщеної особи в розумінні цього Закону визнається адреса місця проживання особи на момент виникнення обставин, зазначених у частині першій цієї статті.

  Громадяни за отриманням довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи можуть звернутися з заявою до:

 • - відділу «Центр надання адміністративних послуг» міської ради, який розташований за адресою: м.Лозова, вул. Грушевського, буд. 2;
 • - управління праці та соціального захисту населення міської ради, яке розташовано за адресою: м.Лозова, мікрорайон 4, буд. 73;
 • - уповноважених осіб в старостинських округах.

  Також, заява про взяття на облік може бути подана в електронній формі з використанням мобільного додатку Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (далі - Портал Дія).

Документи, що необхідно надати разом з заявою встановленого зразка для отримання довідки:

 • - Документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини ;
 • - Документ, що посвідчує особу законного представника або документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника недієздатної особи або особи, дієздатність якої обмежена (у разі подання заяви законним представником) ;
 • - Документи, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення (подається лише у разі, якщо у поданих документах відсутня відмітка про реєстрацію проживання на території, з якої здійснюється внутрішнє переміщення);
 • - Документи, що підтверджують родинні стосунки між дитиною і заявником (подається родичем при взятті на облік малолітньої дитини);
 • - Документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування або керівника дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту дітей, у якому дитина перебуває на повному державному забезпеченні (за необхідності) .

Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи надається:

 • - у разі переміщення особи, що проживала на території, де виникли обставини, спричинені негативними наслідками збройного конфлікту, тимчасовою окупацією, повсюдними проявами насильства, порушеннями прав людини та надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру, на момент їх виникнення:

 • - особам, житлові приміщення яких зруйновані або стали непридатними для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, що підтверджується відповідним актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири);

 • - студентам, які здобували певний освітньо-кваліфікаційний рівень і мали реєстрацію місця проживання в гуртожитках, та не бажають повернутися до попереднього місця проживання через зазначені обставини, та студентам переміщених навчальних закладів,

 • - особам, які проходили військову службу на території, де виникли зазначені обставини;

 • - особам, які відбували (відбувають) покарання у місцях позбавлення волі та мали (мають) зареєстроване місце проживання на території, де виникли зазначені обставини.

 

 На отримання довідки мають право особи, які після введення Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 "Про введення воєнного стану в Україні" воєнного стану перемістилися з території, на якій проводяться бойові дії та яка визначена в переліку на яких надається допомога в рамках програми "єПідтримка". Це: Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Луганська, Житомирська, Одеська, Волинська, Дніпропетровська, Київська області та місто Київ.

 

 На отримання довідки мають право особи, задеклароване/зареєстроване місце проживання яких розташоване поза межами території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії, але такі особи:

 • - перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії;

 • - сплатили або за яких сплачено роботодавцем єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за IV квартал 2021 р. або за 2021 рік на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії.

  Уповноважена особа управління праці та соціального захисту населення/центру надання адміністративних послуг приймає рішення та видає довідку внутрішньо переміщеній особі і реєструє заяву з формуванням електронної справи з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики для включення інформації про внутрішньо переміщену особу до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

  Заява про взяття на облік може бути подана в електронній формі з використанням мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (Портал Дія)  повнолітньою або неповнолітньою внутрішньо переміщеною особою, якій присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків.

  Для подання заяви з використанням мобільного додатку Порталу Дія внутрішньо переміщеній особі необхідно встановити мобільний додаток Порталу Дія на електронний пристрій, критерії якого підтримують використання такого додатка, підключений до Інтернету, та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначного встановлення особи.

  Під час особистого подання заяви про взяття на облік заявник пред’являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини.

 

 У разі відсутності в документі, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документі, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, зазначеними у статті 1 Закону, заявник надає докази, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення (військовий квиток з відомостями щодо проходження військової служби; трудова книжка із записами про трудову діяльність; документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно; свідоцтво про базову загальну середню освіту; атестат про повну загальну середню освіту; документ про професійно-технічну освіту; документ про вищу освіту (науковий ступінь); довідка з місця навчання; рішення районної, районної у мм. Києві чи Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської чи районної у місті ради про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування; медичні документи; фотографії; відеозаписи тощо).

 

 У разі подання заяви про взяття на облік законним представником особи, від імені якої подається заява, додатково подаються:

 • - документ, що посвідчує особу законного представника;

 • - документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі);

 • - у разі потреби - свідоцтво про народження дитини.

 

 У разі подання заяви про взяття на облік малолітньої дитини родичами, законним представником або керівником дитячого закладу додатково подаються:

 • - документ, що посвідчує особу заявника;

 • - документи, що підтверджують родинні стосунки між дитиною та заявником;

 • - документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування або керівника дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту дітей, в якому дитина перебуває на повному державному забезпеченні, та документ, що підтверджує факт зарахування дитини до такого закладу.

 

 Довідка видається безоплатно у день подання заяви про взяття на облік, крім випадків, коли при подачі заяви в документі, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або в документі, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, відсутня відмітка про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення. У такому випадку уповноважений орган зобов’язаний розглянути заяву протягом 15 робочих днів та прийняти рішення про видачу довідки або відмову в її видачі.

  Внутрішньо переміщена особа, яка подала заяву в електронній формі через Портал Дія, зокрема мобільний додаток Порталу Дія, після включення відомостей про неї до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб може звернутися до уповноваженого органу або уповноваженої особи територіальної громади/центру надання адміністративних послуг за місцем перебування на обліку для отримання довідки у паперовій формі.


 Допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам

 Допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам (далі – допомога) надається особам, які перемістилися з тимчасово окупованої території Російської Федерацією території України, а також території адміністративно-територіальних одиниць, де проводяться бойові дії та що визначені в переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які перебувають на обліку на відповідній території, може надаватися допомога в рамках Програми “єПідтримка”, затвердженому Кабінетом Міністрів України від 06.03.2022 року №204.

Порядок надання допомоги затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 №332.

 Також допомога надається внутрішньо переміщеним особам (далі - ВПО), у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження і які подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - Портал Дія), або за умови подання документального підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації.

Перелік територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затверджується Мінреінтеграції за погодженням з Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

 Допомога надається щомісячно з місяця звернення на кожну внутрішньо переміщену особу, відомості про яких включено до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО, у таких розмірах:

для осіб з інвалідністю та дітей - 3000 грн.;

для інших осіб - 2000 грн.

Допомога виплачується за повний місяць незалежно від дати звернення за її наданням.

Розмір отриманої допомоги не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.

Для отримання допомоги внутрішньо переміщена особа заповнює заяву встановленого зразка.

У заяві зазначається:

 • - прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) заявника;
 • - реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • - дата народження;
 • - відомості про задеклароване/зареєстроване місце проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, звідки перемістилася особа;

- адреса місця, куди перемістилася особа, та контактний номер телефону;

 • - номер банківського рахунка (за стандартом IBAN) заявника для виплати допомоги;
 • - наявність статусу особи з інвалідністю;
 • - відомості про неповнолітніх дітей, які перемістилися разом із внутрішньо переміщеною особою.
 • Інформація про неповнолітню дитину включається до заяви одного з батьків.
 • Заява вважається поданою в разі заповнення особою всіх полів форми.
 • Громадяни можуть звернутися з заявою до:
 • - відділу «Центр надання адміністративних послуг» міської ради, який розташований за адресою: м.Лозова, вул. Грушевського, буд. 2;
 • - управління праці та соціального захисту населення міської ради, яке розташовано за адресою: м.Лозова, мікрорайон 4, буд. 73;
 • - уповноважених осіб в старостинських округах.
 • Також, заява може бути подана в електронній формі з використанням мобільного додатку Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (далі - Портал Дія).
 • Внутрішньо переміщені особи несуть відповідальність за достовірність інформації, наданої для отримання допомоги.
 • Контроль за дотриманням вимог законодавства під час надання допомоги на проживання ВПО здійснюється територіальним органами Національної соціальної сервісної служби шляхом проведення вибіркової перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи, про складається відповідний акт.
 • Під час проведення вибіркової перевірки фактичного місця проживання/перебування ВПО за відсутності внутрішньо переміщеної особи посадова особа, яка проводить перевірку, робить відповідний запис в акті і залишає внутрішньо переміщеній особі повідомлення про необхідність протягом десяти календарних днів прибути до управління праці та соціального захисту населення за місцем перебування на обліку для проходження ідентифікації.
 • У разі коли ВПО протягом десяти календарних днів не прибула до управління праці та соціального захисту населення за місцем перебування на обліку, буде прийнято рішення про припинення надання допомоги на проживання з наступного місяця.
 • У разі неправомірного або повторного отримання внутрішньо переміщеною особою допомоги на проживання за певний період суми виплаченої допомоги повертаються особою добровільно або за вимогою органу соціального захисту населення. Повернення одержувачами коштів виплаченої їм допомоги проводиться на рахунок Мінсоцполітики, відкритий в органах Казначейства. У разі повернення коштів одержувачем допомоги на рахунок Мінсоцполітики заява про повторне її перерахування одержувачу не розглядається.
 • Компенсація витрат за тимчасове розміщення ВПО

  Власники житла, які безоплатно прихистили у себе вдома внутрішньо переміщених осіб, можуть отримати грошову компенсацію відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 № 333 «Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану».

  Компенсація надається за внутрішньо переміщених осіб:

  • які перемістилися з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні);
  • житло яких зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження, інформація про яке внесена до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, або щодо якого подано документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації.

  Компенсація надається фізичним особам – громадянам України віком від 18 років, які є:

  • власниками житла або їх представниками;
  • наймачами (орендарями) житла державної або комунальної власності;
  • спадкоємцями, які прийняли спадщину.

  Особи, що розмістили внутрішньо переміщених осіб, зобов’язані не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня розміщення внутрішньо переміщених осіб подати повідомлення до управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради за адресою: м. Лозова, м-н 4, буд. 73.

  Особи, що розмістили внутрішньо переміщених осіб, також зобов’язані в день припинення розміщення внутрішньо переміщених осіб або зміни їх кількості подати повідомлення.

  Для отримання компенсації особа, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, звертається до управління не пізніше п’яти днів з дня закінчення звітного місяця та подає заяву із зазначенням кількості днів та переселенців, які проживали протягом звітного періоду. При цьому, власники житлових приміщень повинні мати при собі копії та оригінали документів:

  • які посвідчують їх особу;
  • що підтверджують право власності або право на користування житловим приміщенням, або документ, що підтверджує повноваження представника власника.

  Для заповнення бланку заяви необхідно надати:

  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • реквізити банківського рахунку для перерахування суми компенсації;
  • довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, яку прихистили.

  Компенсація особам, що розмістили внутрішньо переміщених осіб, виплачується за умови відсутності заборгованості за житлово-комунальні послуги. Факт відсутності заборгованості за житлово-комунальні послуги особа, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, підтверджує своїм підписом, що проставляється у заяві про отримання компенсації.

  Сума компенсації розраховується з урахуванням кількості днів, протягом яких жиле приміщення надавалося для розміщення ВПО (людино-день), із дня їх розміщення починаючи з жовтня 2022 року по березень 2023 року: за кожен людино-день – 30 гривень.

  Детальну інформацію можна отримати за телефоном (05745) 5 16 37.

Новини

Урядові портали

Сайт президента України Кабінет міністрів Реестр виборців Харківська обласна рада Державна фіскальна служба України Харківська обл. держ. адміністрація Інститут держ. управління
Інститут держ. управління
ВГОРУ