Важливе повідомлення

Бегущая строка

Шановні відвідувачі сайту! Інформуємо Вас, що сайт Лозівської міської ради перейшов на нову платформу за адресою: https://lozovagromada.gov.ua/

Оголошення

Дивитись усі

Туристичний маршрут

Туристичний маршрут

по місту Лозова

 Управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської області (далі управління) є структурним підрозділом міської ради, що утворюється рішенням міської ради і  в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань, є підзвітним і підконтрольним Лозівській міській раді Харківської області, підпорядковується Лозівському міському голові, а з питань здійснення делегованих повноважень – підконтрольне Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

 Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, розпорядженнями міського голови, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, а також Положенням про управління праці та соціального захисту населення.

 Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом міської ради, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 Основні завдання управління 

Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної соціальної політики на території Лозівської міської об’єднаної територіальної громади у сфері соціального захисту населення, що включає:

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань; організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями.

  1. Забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, підтримки сім'ї, попередження насильства в сім’ї; забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері.
  2. Призначення та виплату всіх видів державних соціальних допомог, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
  3. Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю та громадян, які згідно з чинним законодавством мають право на пільги та компенсації, потребують соціальної підтримки з боку держави.
  4. Організацію соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та організацію надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб.
  5. Розроблення та організацію виконання комплексних програм і заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей, громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання/ перебування.
  6. Забезпечення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об'єктів соціальної інфраструктури.
  7. Забезпечення реалізації державної політики щодо соціального захисту внутрішньо переміщених осіб.
  8. Здійснення контролю за цільовим використанням коштів державного бюджету, спрямованих на виплату всіх видів державних соціальних допомог.
  9. Організація роботи щодо обробки персональних даних працівників управління та фізичних осіб, занесених до баз даних управління. Розробка і здійснення заходів щодо захисту від незаконної обробки та незаконного доступу до них.
  10. Здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України, проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи.

СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ

Начальник управління - Кіпкало Вікторія Вікторівна, т. 5-18-04

Прийомні дні:

Щопонеділка, з 13.00 до 16.00.

Перший заступник начальника управління - Сазонова Ірина Федорівна, т. 5-18-04

Прийомні дні:

Щосереди, з 13.00 до 16.00

1. Відділ з питань праці та соціально-трудових відносин

Начальник відділу – Петриченко Наталія Петрівна, т. 5-16-24.

Основними завданнями відділу є:

1.Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, зайнятості населення, у тому числі соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, і тих, які підлягають звільненню із Збройних сил України.

2.Удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців.

3.Нагляд за додержанням вимог законодаства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України, провепдення інформаційно-роз’яснювальної роботи.

4.Розгляд звернень громадян.

2. Відділ соціальних допомог

Начальник відділу – Черкас Яніна Володимирівна, т. 5-16-46

Основними завданнями відділу є:

1. Забезпечення соціального захисту малозабезпечених громадян об'єднаної територіальної громади шляхом надання житлових субсидій та всіх видів державних соціальних допомог, яких вони потребують.

2. Організація роботи щодо прийому громадян, які звертаються за призначенням всіх видів державних соціальних допомог, здійснення реєстрації заяв та документів на їх призначення, опрацювання заяв та прийняття рішення про призначення державних соціальних допомог.

3. Здійснення перевірки правильності проведених розрахунків, їх відповідності вимогам чинних нормативно-правових актів та контролю за додержанням термінів призначення державних соціальних допомог.

4. Проведення інформаційно-роз`яснювальної роботи серед населення щодо призначення житлових субсидій та інших видів державних соціальних допомог.

5. Забезпечення своєчасного розгляду звернень громадян з питань, що належать до компетенції відділу.

3. Відділ виплати соціальних допомог

Начальник відділу – Чеботарьова Юлія Анатоліївна, т. 5-16-34

Основними завданнями відділу є:

1. Забезпечення соціального захисту малозабезпечених громадян шляхом виплати всіх видів соціальних допомог, пільг, субсидій, компенсацій та інших виплат.

2. Організація прийому громадян, які звертаються з питаннями виплати всіх видів соціальних допомог, здійснення реєстрації особових рахунків згідно з рішеннями про призначення соціальних допомог, субсидій, пільг та компенсацій.

3. Здійснення контролю за термінами виплати соціальних допомог.

4. Ведення роз`яснювальної роботи з питань виплати соціальних допомог, субсидій, пільг та інших виплат серед населення.

5. Розгляд звернень громадян.

4. Відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення

Заступник начальника управління - начальник відділу - Неруш Неля Володимирівна,т.5-16-49.

Основними завданнями відділу є:

1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово – господарської діяльності управління та складання звітності.

2. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними ( нематеріальними) ресурсами.

3.Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

4.Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових матеріальних (нематеріальних ) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

5.Організація роботи щодо обробки персональних даних працівників управління в базі персональних даних «Бухгалтерський облік» та їх захисту від незаконної обробки та незаконного доступу до них.

5. Відділ ІТ-підтримки

Начальник відділу - Янушев Ілля Валерійович, т.5-16-48.

1. Системне адміністрування, а саме забезпечення роботи комп'ютерної техніки,  комп'ютерної мережі і програмного забезпечення (підготовка й збереження резервних копій даних, їх періодична перевірка й знищення; встановлення й конфігурування оновлень операційної системи і прикладного програмного забезпечення; встановлення й конфігурування нового апаратного й програмного забезпечення; створення й підтримка в актуальному стані файлу облікових записів користувачів; підтримання інформаційної безпеки в організації; документування своєї роботи; усунення неполадок у комп'ютерній системі; монтаж комп'ютерної техніки та визначення необхідності ремонту; участь у проектуванні та монтажі локальної мережі; участь у плануванні комп'ютерних систем та придбанні нової комп'ютерної техніки)

2. Адміністрування баз даних, що використовуються в роботі управління, а саме ефективне використання та супровід баз даних, управління обліковими записами користувачів і захист від несанкціонованого доступу, підтримка цілісності баз даних.

3. Забезпечення безпеки персональних даних фізичних осіб при їх обробці в інформаційній системі управління.

4. Організація доступу до відкритих реєстрів з метою отримання інформації, необхідної для виконання покладених на управління функцій. (Єдиний Державний Реєстр МВС, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Державний реєстр прав власності на нерухоме майно, Державний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державний реєстр іпотек, Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та ін.)

5. Технічне забезпечення функціонування он-лайн послуг, що надаються управлінням, а саме подання заяви та декларації для отримання державної соціальної допомоги при народженні дитини, подання заяви та декларації для отримання субсидії для оплати житлово-комунальних послуг

6. Технічна та правова підтримка кваліфікованого електронного підпису в управлінні.

6. Відділ з питань надання пільг

Начальник відділу - Михайлишина Марина Володимирівна, т. 5-16-37.

Основними завданнями відділу є:

1. Забезпечення реалізації на території міста Лозова державної  політики у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю та громадян, які згідно з чинним законодавством  мають право на пільги та компенсації, потребують  соціальної підтримки з боку держави. 

2. Здійснення прийому громадян з питань надання пільг на житлово-комунальні послуги, послуги транспорту, твердого палива та скрапленого газу.

3. Забезпечення соціального захисту осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, малозабезпечених громадян, ветеранів війни шляхом надання матеріальної допомоги, компенсацій, санаторно-курортного лікування.

4. Забезпечення видачі особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю направлень на отримання протезно-ортопедичних виробів та технічних засобів реабілітації.

5. Організація роботи щодо обробки персональних даних  в базах персональних даних ПК „ЄДАРП”, ПК «ЦБІ», Реєстр «Санаторно-курортне лікування», їх захисту від незаконної обробки та незаконного доступу до них.

6. Ведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань соціального захисту населення.

7. Розгляд звернень громадян.

7. Відділ координації соціальної роботи

Заступник начальника управління - начальник відділу – Карпенко Тетяна Володимирівна,    т. 5-16-50

Основними завданнями відділу є:

1. Спрямування та координація діяльності територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лозівської міської ради (далі - терцентр) та Лозівського Центру  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – ЦСССМ) та КУ «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «ЖЕМЧУЖИНКИ» Лозівської міської ради Харківської області.

2. Підготовка та подання на затвердження ради Програм соціального спрямування.

3. Вирішення питань про влаштування осіб з інвалідністю, громадян похилого віку до будинків-інтернатів.

4. Ведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань надання соціальних послуг населенню.

5. Розроблення та організація виконання комплексних програм та заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми.

6. Проведення інформаційно- просвітницької роботи з особами, які постаждали від насилля,  торгівлі людьми.

7. Підготовка пакету документів для встановлення почесного звання «Мати-героїня»

8. Ведення обліку внутрішньо переміщених осіб, занесення їх даних до Web-орієнтованої інформаційної технології формування сигменту “Облік ВПО”

9. Прийняття документів та формування списків на виплату допомоги звільненим військовослужбовцям строкової служби

10. Забезпечення та організація підготовки направлень та договірів з приводу проходження психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції до суб'єктів надання послуг.

11. Розгляд звернень громадян.

8. Відділ з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

Начальник відділу – Філіпович Юлія Григорівна, т. 5-16-55.

Основними завданнями відділу є:

1. Забезпечення соціального захисту громадян, які згідно з Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, мають право на пільги.

2. Забезпечення своєчасності розрахунків компенсаційних виплат та пільг постраждалим особам.

3. Здійснення контролю за цільовим використанням коштів, передбачених на надання компенсацій та пільг передбачених законодавством.

4. Організація санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплата грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування відповідно до законодавства України.

5. Своєчасне направлення документів за зверненнями осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, до Комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

6. Оформлення та видача посвідчень.

7. Розгляд звернень громадян.

9. Сектор з питань юридичної роботи

 Завідувач сектору – Калязіна Катерина Ігорівна, т. 5-16-24.

Основними завданнями відділу є:

1. Основним завданням відділу є організація правової роботи, яка спрямована на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконання актів законодавства та інших нормативних документів управлінням праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради та працівниками управління під час виконання покладених на них завдань та функціональних обов’язків, а також представлення інтересів управління в судах.

2. Розгляд звернень громадян.

Відділ забезпечення діяльності управління

Начальник відділу - Спичак Оксана Олексіївна, т.5-16-32

Основними завданнями відділу є:

1.Реалізація державної політики з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування.

2.Забезпечення єдиної системи діловодства в управлінні, організація прийому громадян, контроль за строками провадження та виконання службових документів.

3.Організація роботи щодо прийому та оформлення документів на призначення всіх видів державних соціальних гарантій мешканцям старостинських округів.

4.Організація роботи із заявами, скаргами та пропозиціями громадян та інших фізичних осіб.

5.Реалізація державної політики в галузі архівної справи, координація діяльності відділів управління у питаннях архівної справи, здійснення реєстрації, обліку, постійного зберігання, комплектування та використання архівних справ управління.

6.Здійснення нагляду за експлуатацією та утриманням будівель управління, санітарно - гігієнічних вимог в приміщеннях управління та на прилеглій території, підтримання в належному  технічному стані автомобіля управління.

Поштова адреса: 64606, Харківська область, м.Лозова, м-н 4, буд.73

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Website: lozovasoc.inf.ua

Телефон:5-18-02
Факс: 5-18-02


Телефони «гарячої лінії»:

- з питань призначення та виплати державних соціальних допомог - 5-13-55;

- з питань соціального захисту внутрішньо переміщених осіб - 5-16-50.

 

Режим роботи управління

Понеділок – п’ятниця: з 8.00 до 17.00,

Перерва: з 12.00 до 13.00.

Новини

Урядові портали

Сайт президента України Кабінет міністрів Реестр виборців Харківська обласна рада Державна фіскальна служба України Харківська обл. держ. адміністрація Інститут держ. управління
Інститут держ. управління
ВГОРУ