Важливе повідомлення

Бегущая строка

Шановні відвідувачі сайту! Інформуємо Вас, що сайт Лозівської міської ради перейшов на нову платформу за адресою: https://lozovagromada.gov.ua/

Оголошення

Дивитись усі

Туристичний маршрут

Туристичний маршрут

по місту Лозова

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

генерального плану та плану зонування села Українське міста Лозова Харківської області

Замовник СЕО

Замовником проекту є Виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області. Юридична адреса: 64602, Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1. Електронна Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , тел. 05745-23269.

Вид та основні цілі ДДП, його зв’язок з іншими документами державного планування

Генеральний план території є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає територіальний розвиток села та стратегію розвитку всіх сфер його життєдіяльності на тривалий період з метою досягнення стабільного, сталого розвитку господарського комплексу, і на цій основі - забезпечення всіх соціальних потреб його мешканців.

Генеральний план розробляється у зв’язку із необхідністю змін меж населеного пункту, впорядкування та вдосконалення функціонального зонування територій, забезпечення сприятливих умов проживання населення, сталого соціально-економічного, екологічного, інженерно-технічного розвитку та оптимізацію структури землекористування.

Відповідно до вимог ДБН Б. 2-2-12-2019 «Планування та забудова територій», ДБН Б. 1-1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», ДСП 173-96, з урахуванням рекомендаційних вимог, натурних обстежень території населених пунктів дали змогу встановити нормативні санітарно-захисні та охоронні зони від існуючих об’єктів, які можуть мати негативний вплив на навколишнє середовище.

При розробленні генерального плану території враховується: генеральна схема планування території України, Схема планування території Харківської області, функціональне зонування територій існуючих підприємств; техніко-економічна та екологічна ефективність планувальних рішень; рельєф, природно-кліматичні і геологічні умови місцевості; санітарні та пожежні розриви між будівлями; технологічні і інженерно-технологічні вимоги та розташування існуючих мереж.

Генеральний план визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, в тому числі щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах.

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об'єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедур оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Генеральним планом передбачається збільшення території села Українське, площа в існуючих межах становить 84,878 га, площа в проектованих межах – 105,79 га.

В населеному пункті зовнішній транспортний зв'язок забезпечується по автомобільній дорозі регіонального значення Р-51 «Мерефа – Лозова – Павлоград» IІІ технічної категорії. На заході за межами населеного пункту, з півночі на південь на відстані близько 0,1 км від села, проходить двоколійна електрифікована залізнична лінія Харків – Павлоград.

Існуючий житловий фонд формують 107 одноквартирних будинків садибного типу загальною площею 4 000 м2, в яких проживає 304 особи. ДДП передбачається будівництво нової житлової забудови в існуючих та проектних межах вулиць і за рахунок збільшення площі села.

В селі частково присутнє централізоване водопостачання, що охоплює частину житлової і громадської забудови. У межах населеного пункту розміщене Дочірнє підприємство «Лозоваводосервіс» комунального підприємства «Теплоенерго» Лозівської міської ради Харківської області. За межами та у межах населеного пункту розташовані дві діючі свердловини. В районах забудови де централізоване водопостачання відсутнє мешканці користуються водою із шахтних колодязів, подекуди із приватних артезіанських свердловин.

Для забезпечення водопостачанням житлової, громадської забудови та проєктних виробничих об’єктів проєктом передбачається будівництво централізованої системи водопостачання з прокладанням водоводів у межах проєктних червоних ліній вулиць (існуючих та тих, що проєктуються). Передбачається влаштування об’єднаної системи водопостачання на господарсько-питні та протипожежні потреби села Українське.

На час складання проєкту на території села централізоване каналізування відсутнє. Населення садибної забудови користується дворовими вбиральнями з водонепроникними вигребами. Промислові підприємства мають локальні системи каналізування.

Проєктом передбачається влаштування централізованої системи водовідведення господарсько-побутових стічних вод. Для очищення господарсько-побутових стоків передбачається будівництво каналізаційних насосних станцій та прокладання самопливних та напірних трубопроводів з подальшим скидом на очисні споруди міста Лозова, що будуть приймати стоки від села Українське.

На території села не має місця утилізації та переробки твердих побутових відходів. Для збирання і тимчасового зберігання відходів ДДП запропоновано відведення спеціально обладнаних місць та встановлення контейнерів на асфальтових або бетонних майданчиках. Вивіз відходів передбачено на існуючий полігон твердих побутових відходів міста Лозова, спеціалізованою організацією за умови укладання договорів. Розміщення ділянок для утилізації та захоронення ТПВ на території населеного пункту не передбачається.

В межах села об’єкти природно-заповідного фонду відсутні.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної пунктами 1, 3 частини третьої статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних у селі Українське міста Лозова Харківської області.

Розгляд ймовірних екологічних наслідків

Серед основних ймовірних екологічних наслідків, пов’язаних з реалізацією Генерального плану села Українське, наступні:

а) для довкілля:

Атмосферне повітря – можливе забруднення від стаціонарних джерел (сільськогосподарські та комунальні підприємства) та пересувних джерел (автомобільний та залізничний транспорт). ДДП передбачається збільшення зелених насаджень загального користування на території села, в тому числі озеленення зовнішніх доріг та санітарно-захисних зон;

Ґрунти – можливе забруднення, засмічення та порушення ґрунтів від неочищених поверхневих стічних вод, що відводяться з території населеного пункту. ДДП передбачається влаштування очисних споруд каналізації для громадської забудови та дощових вод, що дозволить знизити рівень забруднення ґрунтів;

Поводження з відходами – можливе забруднення і засмічення ґрунтів, забруднення ґрунтових вод та інше, в зв’язку з незадовільним рівнем централізованого вивезення та роздільного збору ТПВ, з відсутністю спеціалізованого підприємства у сфері поводження з твердими побутовими відходами. ДДП передбачається відведення спеціально обладнаних місць та встановлення контейнерів на асфальтових або бетонних майданчиках, систематичний вивіз відходів з контейнерів, організація централізованої планово-подвірної системи санітарного очищення селища, впровадити роздільне збирання ТПВ;

Водні ресурси – можливе забруднення ґрунтових вод від неочищених побутових стічних вод з вигрібних ям приватних будинків, можливе забруднення ґрунтових вод від поверхневих вод, що відводяться з території села. ДДП передбачається будівництво централізованої системи каналізування села, очисних споруд та влаштування очисних споруд зливової каналізації для сільськогосподарських та комунальних підприємств, що дозволить знизити ризик забруднення ґрунтових вод;

Здоров’я населення – санітарно-епідеміологічне навантаження на здоров’я населення не очікується, можливі тимчасові незручності при проведенні підготовчих та будівельних робіт. Проєктом ДДП передбачається ведення забудови згідно з наміченою документацією, функціональним зонуванням, встановлення та організація санітарно-захисних зон до житлової забудови, що забезпечить сприятливі санітарно-гігієнічні умови;

б) для територій з природоохоронним статусом – в зв’язку з відсутністю на території села об’єктів природно-заповідного фонду, проектні рішення ДДП не мають впливу на території з природоохоронним статусом;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – проекті рішення ДДП не мають впливу на транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

В процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки ДДП Генерального плану та плану зонування села Українське м. Лозова Харківської області будуть розглянуті наступні альтернативи:

Зважаючи на комплексність рішень ДДП Генерального плану та плану зонування села Українське м. Лозова Харківської області, розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки Генерального плану. Загальною альтернативою ДДП Генерального плану, рішення про розроблення якого прийнято, є його можливе не затвердження. Такий сценарій також буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки. Оцінка вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Для розробки СЕО передбачається:

Проведення аналізу існуючих матеріалів щодо стану довкілля (доповідь про стан довкілля, дані моніторингу стану довкілля, статистичні дані та таке інше);

Лабораторні дослідження стану довкілля та їх аналіз;

Проведення незалежний експертних оцінювань та наукових досліджень (у разі необхідності).

Заходи, які передбачаються розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення СЕО передбачається розгляд заходів із запобігання зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, що передбаченні чинним законодавством.

Генеральним планом села Українське передбачені заходи, для здійснення моніторингу наслідків виконання Генерального плану для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП передбачаються наступні заходи:

- збільшення зелених насаджень загального користування на території села;

- покращення дорожнього покриття сільської вуличної мережі;

- поточний догляд за зеленими насадженнями загального користування;

- озеленення зовнішніх доріг та санітарно-захисних зон;

- визначити зони санітарної охорони для всіх об’єктів водопостачання та дотримуватися режиму їх використання;

- інженерний благоустрій територій навколо об’єктів водопостачання;

- інженерний благоустрій села, санітарне очищення;

- впровадити роздільне збирання твердих побутових відходів: пластик, скло, папір, металеві та алюмінієві банки, текстиль, органічні відходи;

- встановлення та організація санітарно-захисних зон.

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана відповідно до Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», частини 4 статті 2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у розділі «Охорона навколишнього природного середовища», що розробляється у складі проекту містобудівної документації та одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, в обсягах визначених вимогами статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування – Генерального плану та плану зонування села Українське міста Лозова Харківської області, подаються до Виконавчого комітету Лозівської міської ради Харківської області. Юридична адреса: 64602, Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1. Електронна Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  , тел. 05745-23269.

Строк подання зауважень та пропозицій 15 діб з дня опублікування заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану та плану зонування села Українське міста Лозова Харківської області, (відповідно до пунктів 5, 6 статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

Перший заступник міського голови Олександр ЖИДКОВ

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

генерального плану та плану зонування села Домаха міста Лозова Харківської області

Замовник СЕО

Замовником проекту є Виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області. Юридична адреса: 64602, Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1. Електронна Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , тел. 05745-23269.

Вид та основні цілі ДДП, його зв’язок з іншими документами державного планування

Генеральний план території є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає територіальний розвиток села та стратегію розвитку всіх сфер його життєдіяльності на тривалий період з метою досягнення стабільного, сталого розвитку господарського комплексу, і на цій основі - забезпечення всіх соціальних потреб його мешканців.

Генеральний план розробляється у зв’язку із необхідністю змін меж населеного пункту, впорядкування та вдосконалення функціонального зонування територій, забезпечення сприятливих умов проживання населення, сталого соціально-економічного, екологічного, інженерно-технічного розвитку та оптимізацію структури землекористування.

Відповідно до вимог ДБН Б. 2-2-12-2019 «Планування та забудова територій», ДБН Б. 1-1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», ДСП 173-96, з урахуванням рекомендаційних вимог, натурних обстежень території населених пунктів дали змогу встановити нормативні санітарно-захисні та охоронні зони від існуючих об’єктів, які можуть мати негативний вплив на навколишнє середовище.

При розробленні генерального плану території враховується: генеральна схема планування території України, Схема планування території Харківської області, функціональне зонування територій існуючих підприємств; техніко-економічна та екологічна ефективність планувальних рішень; рельєф, природно-кліматичні і геологічні умови місцевості; санітарні та пожежні розриви між будівлями; технологічні і інженерно-технологічні вимоги та розташування існуючих мереж.

Генеральний план визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, в тому числі щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах.

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об'єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедур оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Генеральним планом передбачається збільшення території села Українське, площа в існуючих межах становить 266,931 га, площа в проектованих межах – 339,43 га.

В населеному пункті зовнішній транспортний зв'язок забезпечується обласній автомобільній дорозі місцевого значення: С-212002 «Лозова – Домаха» IІІ технічної категорії. На заході за межами населеного пункту, з півночі на південь на відстані близько 0,1 км від села, проходить двоколійна електрифікована залізнична лінія Харків – Павлоград.

Існуючий житловий фонд формують: 448 одноквартирних будинків садибного типу загальною площею 15 300 м2, в яких проживає 1 049 осіб. ДДП передбачається будівництво нової житлової забудови в існуючих та проектних межах вулиць і за рахунок збільшення площі села.

Поверхневі води представлені ставками та струмками в межах населеного пункту.

На час складання проєкту в селі частково присутнє централізоване водопостачання, що охоплює частину житлової і громадської забудови. В районах забудови де централізоване водопостачання відсутнє мешканці користуються водою із шахтних колодязів, подекуди із приватних артезіанських свердловин.

Для забезпечення водопостачанням житлової, громадської забудови та проєктних виробничих об’єктів проєктом передбачається будівництво централізованої системи водопостачання з прокладанням водоводів у межах проєктних червоних ліній вулиць. Передбачається влаштування об’єднаної системи водопостачання на господарсько-питні та протипожежні потреби села Домаха. Для забезпечення питною водою пропонується користуватися передбаченим господарсько-питним водопроводом міста Лозова.

Забудова села Домаха каналізована частково.

Стічні води від садибної та громадської забудови по вул. Центральна по самопливним колекторам подаються на КНС. Від КНС, по напірним трубопроводам стічні води подаються на каналізаційні очисні споруди міста Лозова.

Проєктом передбачається влаштування централізованої системи водовідведення господарсько-побутових стічних вод. Для очищення господарсько-побутових стоків передбачається будівництво каналізаційних насосних станцій та прокладання самопливних та напірних трубопроводів з подальшим скидом на очисні споруди міста Лозова, що будуть приймати стоки від села Домаха.

На території села не має місця утилізації та переробки твердих побутових відходів. Для збирання і тимчасового зберігання відходів ДДП запропоновано відведення спеціально обладнаних місць та встановлення контейнерів на асфальтових або бетонних майданчиках. Вивезення ТПВ на перспективу передбачено на існуючий полігон твердих побутових відходів міста Лозова, спеціалізованою організацією за умови укладання договорів. Розміщення ділянок для утилізації та захоронення ТПВ на території населеного пункту не передбачається.

В межах села об’єкти природно-заповідного фонду відсутні.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної пунктами 1, 3 частини третьої статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних у селі Домаха міста Лозова Харківської області.

Розгляд ймовірних екологічних наслідків

Серед основних ймовірних екологічних наслідків, пов’язаних з реалізацією Генерального плану села Домаха, наступні:

а) для довкілля:

 1. Атмосферне повітря – можливе забруднення від стаціонарних джерел (сільськогосподарські та комунальні підприємства) та пересувних джерел (автомобільний транспорт). ДДП передбачається збільшення зелених насаджень загального користування на території села, в тому числі озеленення зовнішніх доріг та санітарно-захисних зон;
 2. Ґрунти – можливе забруднення, засмічення та порушення ґрунтів від неочищених поверхневих стічних вод, що відводяться з території населеного пункту. ДДП передбачається влаштування очисних споруд каналізації для громадської забудови та дощових вод, що дозволить знизити рівень забруднення ґрунтів;
 3. Поводження з відходами – можливе забруднення і засмічення ґрунтів, забруднення ґрунтових вод та інше, в зв’язку з незадовільним рівнем централізованого вивезення та роздільного збору ТПВ, з відсутністю спеціалізованого підприємства у сфері поводження з твердими побутовими відходами. ДДП передбачається відведення спеціально обладнаних місць та встановлення контейнерів на асфальтових або бетонних майданчиках, систематичний вивіз відходів з контейнерів, організація централізованої планово-подвірної системи санітарного очищення селища, впровадити роздільне збирання ТПВ;
 4. Водні ресурси – можливе забруднення ґрунтових вод від неочищених побутових стічних вод з вигрібних ям приватних будинків, можливе забруднення ґрунтових вод від поверхневих вод, що відводяться з території села. ДДП передбачається будівництво централізованої системи каналізування села, та влаштування очисних споруд зливової каналізації для сільськогосподарських та комунальних підприємств, що дозволить знизити ризик забруднення ґрунтових вод;
 5. Здоров’я населення – санітарно-епідеміологічне навантаження на здоров’я населення не очікується, можливі тимчасові незручності при проведенні підготовчих та будівельних робіт. Проєктом ДДП передбачається ведення забудови згідно з наміченою документацією, функціональним зонуванням, встановлення та організація санітарно-захисних зон до житлової забудови, що забезпечить сприятливі санітарно-гігієнічні умови;

б) для територій з природоохоронним статусом – в зв’язку з відсутністю на території села об’єктів природно-заповідного фонду, проектні рішення ДДП не мають впливу на території з природоохоронним статусом;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – проекті рішення ДДП не мають впливу на транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

В процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки ДДП Генерального плану та плану зонування села Домаха м. Лозова Харківської області будуть розглянуті наступні альтернативи:

Зважаючи на комплексність рішень ДДП Генерального плану та плану зонування села Домаха м. Лозова Харківської області, розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки Генерального плану. Загальною альтернативою ДДП Генерального плану, рішення про розроблення якого прийнято, є його можливе не затвердження. Такий сценарій також буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки. Оцінка вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Для розробки СЕО передбачається:

 • Проведення аналізу існуючих матеріалів щодо стану довкілля (доповідь про стан довкілля, дані моніторингу стану довкілля, статистичні дані та таке інше);
 • Лабораторні дослідження стану довкілля та їх аналіз;
 • Проведення незалежний експертних оцінювань та наукових досліджень (у разі необхідності).
 • Заходи, які передбачаються розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення СЕО передбачається розгляд заходів із запобігання зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, що передбаченні чинним законодавством.

Генеральним планом села Домаха передбачені заходи, для здійснення моніторингу наслідків виконання Генерального плану для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП передбачаються наступні заходи:

- збільшення зелених насаджень загального користування на території села;

- покращення дорожнього покриття сільської вуличної мережі;

- поточний догляд за зеленими насадженнями загального користування;

- озеленення зовнішніх доріг та санітарно-захисних зон;

- визначити зони санітарної охорони для всіх об’єктів водопостачання та дотримуватися режиму їх використання;

- інженерний благоустрій територій навколо об’єктів водопостачання;

- інженерний благоустрій села, санітарне очищення;

- впровадити роздільне збирання твердих побутових відходів: пластик, скло, папір, металеві та алюмінієві банки, текстиль, органічні відходи;

- встановлення та організація санітарно-захисних зон.

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана відповідно до Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», частини 4 статті 2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у розділі «Охорона навколишнього природного середовища», що розробляється у складі проекту містобудівної документації та одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, в обсягах визначених вимогами статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування – Генерального плану та плану зонування села Домаха міста Лозова Харківської області, подаються до Виконавчого комітету Лозівської міської ради Харківської області. Юридична адреса: 64602, Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1. Електронна Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  , тел. 05745-23269.

Строк подання зауважень та пропозицій 15 діб з дня опублікування заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану та плану зонування села Домаха міста Лозова Харківської області, (відповідно до пунктів 5, 6 статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

Перший заступник міського голови Олександр ЖИДКОВ

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

 про внесення змін до рішення міської ради від 28.05.2021 року № 314 «Про надання дозволу на розроблення Комплексного плану просторового розвитку Лозівської міської територіальної громади»

У відповідності до норм ст. 16-1 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель» Лозівська міська рада Харківської області оголошує про початок розроблення містобудівної документації – Комплексного плану просторового розвитку Лозівської міської територіальної громади.

Підстава: рішення Лозівської міської ради Харківської області від 28.05.2021 № 314 «Про надання дозволу на розроблення Комплексного плану просторового розвитку Лозівської міської територіальної громади» зі змінами.

01.09.2021 року Постановою Кабінету Міністрів України № 926 було затверджено Порядок розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації , яким визначено, зокрема, і вимоги до рішення про розроблення Комплексного плану просторового розвитку, відповідно до них визначено строки проведення підготовчих процедур; встановлено вимоги до персонального складу робочої групи, як консультативно-дорадчого органу, що забезпечує проведення та опрацювання результатів громадського обговорення з формування завдання на розроблення Комплексного плану просторового розвитку громади, строки приймання заявок на участь у робочій групі; визначено перелік та значення індикаторів.

Пропозиції щодо врахування в містобудівній документації інтересів фізичних та юридичних осіб просимо подавати в письмовій формі до виконавчого комітету Лозівської міської ради Харківської області за адресою: 64602, м. Лозова. вул. Ярослава Мудрого, 1 або на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

В зв’язку з внесення відповідних змін строк прийняття пропозицій подовжено до 1 березня 2022 року.

Прогнозовані правові, економічні наслідки та наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, при розробленні Комплексного плану просторового розвитку території

Лозівської міської територіальної громади

На виконання вимог статті 161 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою забезпечення сталого розвитку територіальної громади з додержанням принципу збалансованості державних, громадських та приватних інтересів, рішенням Лозівської міської ради Харківської області від 28.05.2021 № 314 «Про надання дозволу на розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Лозівської міської територіальної громади» (зі змінами від 23.12.2021 року № 870) надано дозвіл на розроблення Комплексного плану просторового розвитку Лозівської міської територіальної громади. Це новий вид містобудівної документації, який розробляється на всю територію територіальної громади. Комплексний план просторового розвитку включає планувальні рішення щодо перспективного використання всієї території територіальної громади, а також генеральний план населеного пункту – адміністративного центру територіальної громади (місто Лозова); генеральні плани населених пунктів (села Катеринівка, Смирнівка), розроблені, а також не затверджені проєкти генеральних планів (сіл Нова Іванівка, Царедарівка, Домаха, Українське, Хлібне, Хижняківка, Миколаївка, Олексіївка, Мар’ївка, селищ Кінне, Лагідне, Миролюбівка, Чернігівське, смт Орілька, смт Панютине) і детальні плани територій у межах територіальної громади, затверджені до прийняття комплексного плану просторового розвитку, які узгоджуються з планувальними рішеннями комплексного плану і підлягають включенню до нього; межі функціональних зон усієї території територіальної громади з вимогами до забудови та ландшафтної організації таких зон.

Окрім цього, на виконання вимог ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» відбуватиметься процедура стратегічної екологічної оцінки у процесі розроблення містобудівної документації до її затвердження у порядку, встановленому Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку», з метою визначення, опису та оцінювання наслідків виконання документу державного планування – генеральних планів для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, а також розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків.

Функціональне використання територій громади повинно забезпечити комплексність забудови, створити необхідні правові та економічні умови розвитку землекористування, попередження негативних наслідків нераціонального використання територій. Проектні рішення комплексного плану включатимуть відомості про обмеження у використанні земель природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та іншого призначення; встановлення правового режиму використання територій; заходи з охорони навколишнього природного середовища (земель, вод, лісів та інших природних ресурсів); заходи з інженерної підготовки та захисту територій.

В складі комплексного плану буде здійснена стратегічна екологічна оцінка та проведена експертиза містобудівної документації в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

З метою еколого-обґрунтованого планування розміщення проєктних будівель, споруд і територій у межах розробки комплексного плану території буде розроблена система нормативних планувальних обмежень, яка включає в себе охоронні зони інженерних мереж, протипожежні та санітарні розриви відповідно до вимог діючих природоохоронних нормативів містобудівного характеру – ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», а також ДСН 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів».


 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення прийнятого рішення міської ради “Про згоду на розроблення детального плану території за межами населених пунктів Лозівської міської територіальної громади (Краснопавлівський старостинський округ)” від 11.11.2021 року № 780

На виконання ст. 19, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» повідомляємо, що Лозівською міською радою Харківської області прийнято рішення “Про згоду на розроблення детального плану території за межами населених пунктів Лозівської міської територіальної громади (Краснопавлівський старостинський округ)” від 11.11.2021 року № 780.


ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення прийнятого рішення міської ради “Про згоду на розроблення детального плану території за межами населених пунктів Лозівської міської територіальної громади (Царедарівський старостинський округ)” від 11.11.2021 року № 781

На виконання ст. 19, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» повідомляємо, що Лозівською міською радою Харківської області прийнято рішення “Про згоду на розроблення детального плану території за межами населених пунктів Лозівської міської територіальної громади (Царедарівський старостинський округ)” від 11.11.2021 року № 781.


Звіт  про стратегічну оцінку Генерального плану селища Миролюбівка Лозівського району з планом зонування території


Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального плану селища Миролюбівка Лозівського району Харківської області з планом зонування території


 

Повідомлення

про початок процедури формування робочої групи для розроблення завдання Комплексного плану просторового розвитку території Лозівської міської територіальної громади Харківської області.

 

З метою забезпечення сталого розвитку Лозівської міської територіальної громади з дотриманням принципу збалансованості державних, громадських та приватних інтересів, Лозівська міська рада рішенням XII сесії VIII скликання від 28 травня 2021 року  № 314 розпочала процедуру розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Лозівської міської територіальної громади Харківської області.

На вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 №926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації» Лозівська міська рада Харківської області повідомляє про початок прийому заявок  від активних мешканців громади, які бажають увійти до персонального складу робочої групи з розроблення завдання до Комплексного плану просторового розвитку території Лозівської міської територіальної громади.

Заяви приймаються з 8 жовтня 2021 року по 21 жовтня 2021 року включно на ім’я міського голови (Зеленського С.В.) в електронному вигляді на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або у паперовому вигляді за адресою: 64602, м. Лозова, вулиця Ярослава Мудрого,1, другий поверх, каб. 19.

Додатки:

1) Вимоги до персонального складу робочої групи та порядок подання кандидатур до неї (ЗАВАНТАЖИТИ)

2) Заява (ЗАВАНТАЖИТИ)

3) Рішення міської ради № 314 від 28.05.2021 р. (ЗАВАНТАЖИТИ)


ПОВІДОМЛЕННЯ

 про початок розроблення містобудівної документації –

«Комплексний план просторового розвитку Лозівської міської територіальної громади Харківської області»

У відповідності до норм ст. 16-1 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель» Лозівська міська рада Харківської області оголошує про початок розроблення містобудівної документації – Комплексний план просторового розвитку Лозівської міської територіальної громади Харківської області.

Підстава: рішення Лозівської міської ради Харківської області від 28.05.2021 № 314 «Про надання дозволу на розроблення Комплексного плану просторового розвитку Лозівської міської територіальної громади Харківської області».

Замовник: виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області.

Мета проекту: розроблення Комплексного плану просторового розвитку Лозівської міської територіальної громади Харківської області - одночасно містобудівної документації на місцевому рівні та документації із землеустрою, що визначає планувальну організацію, функціональне призначення території, основні принципи і напрями формування єдиної системи громадського обслуговування населення, дорожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони земель та інших компонентів навколишнього природного середовища, формування екомережі, охорони і збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

Пропозиції щодо врахування в містобудівній документації інтересів фізичних та юридичних осіб просимо подавати в письмовій формі до виконавчого комітету Лозівської міської ради за адресою: 64602, м. Лозова. вул. Ярослава Мудрого, 1 або на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

Пропозиції приймаються до 15 грудня 2021 року.


ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту документа державного планування
та звіту про стратегічну екологічну оцінку детального плану території

в межах селища Краснопавлівка Лозівського району Харківської області

для будівництва елеватора

 

 1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту.

Проект «Детальний план території в межах селища Краснопавлівка Лозівського району Харківської області для будівництва елеватора» розробляється з метою забезпечення сталого розвитку території, виділення елементів планувальної структури території проектування, встановлення параметрів планованого розвитку елементів містобудівної структури.

Проектним рішенням на розглянутій території детального плану передбачається будівництво комплексу приймання, первинної обробки та зберігання зерна. Будівництво якого передбачено на вільній територій, як окремо розташованих споруд орієнтовною площею забудови 0,6812 га, що включатиме: відділення зберігання сухого зерна орієнтовними розмірами 3 430 м2 та об’ємом 70 140 м3, відділення тимчасового зберігання вологого зерна 790 м2 та об’ємом 14 035 м3 та допоміжних споруд.

 1. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

            Лозівська міська ради Харківської області за адресою: 64602, Харківська обл., місто Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд 1. Електронна Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  , тел. 05745-23269.

 1.         Процедура громадського обговорення:

а) дата початку та строки здійснення процедури:

дата подання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (оприлюднення її в засобах масової інформації):

22.03.2021 – в газеті «ЕКОсвіт»;

22.03.2021 – в газеті «Харківський кур’єр».

Дата подання повідомлення про оприлюднення звіту про стратегічну екологічну оцінку та розміщення звіту СЕО на офіційному веб-сайті Лозівської міської ради – 29.03.2021 рік.

Публікація повідомлення в друкованих засобах масової інформації:

12.04.2020 р – в газеті «ЕКОсвіт»;

12.04.2020 р – в газеті «Харківський кур’єр».

б) спосіб участі громадськості: (надання письмових зауважень і пропозицій):

Надання письмових зауважень та пропозицій до Виконавчого комітету Лозівської міської ради Харківської області за адресою: 64602, Харківська обл., місто Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд 1. Електронна Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  , тел. 05745-23269

в) дата, час і місце проведення громадських слухань (у разі проведення)

Громадські слухання не проводитимуться.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: Виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області за адресою: 64602, Харківська обл., місто Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд 1. Електронна Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  , тел. 05745-23269

Контактна особа – Начальник відділу містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради – головний архітектор Інна КОШЛЯК.

ґ) орган, до якого подаються зауваження та пропозиції: Виконавчий комітет  Лозівської міської ради Харківської області за адресою: 64602, Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., тел. (05745) 2-32-69, строки подання зауважень та пропозицій: з 12.04.2021 року протягом 30 днів включно.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

офіційні веб-сайти Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (https://menr.gov.ua/), Департамент захисту довкілля та природокористування Харківської ОДА (http://ecodepart.kh.gov.ua/).

Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту оприлюднено 12.04.2021 року на офіційному сайті Лозівської міської ради (https://lozovarada.gov.ua/). Строк громадського обговорення та консультування становить 30 днів з дня оприлюднення повідомлення.

4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.


ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

детального плану території в межах селища Краснопавлівка Лозівського району Харківської області для будівництва елеватора

 1. Замовник СЕО

Замовником проекту є Краснопавлівська селищна рада Лозівського району Харківської області. Юридична адреса: 64622, Харківська область, Лозівський район, смт Краснопавлівка, Мікрорайон, буд. 16, тел. (05745)2-66-40.

2. Вид та основні цілі ДДП, його зв’язок з іншими документами державного планування

Детальний план території є містобудівною документацією місцевого рівня, яка призначена для обґрунтування стратегії планування, забудови та іншого використання території, на які реалізуються повноваження Краснопавлівської селищної ради Лозівського району.

Детальний план території визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки та благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних явищ, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології.

Завданнями детального плану є:

 • визначення майбутніх потреб переважних напрямів використання території;
 • урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання територій;
 • визначення меж функціональних зон, пріоритетних та допустимих видів використання і забудови територій;
 • формування планувальної структури та просторової композиції забудови населеного пункту;
 • оцінку загального стану населеного пункту, основних факторів його формування, визначення містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану;
 • визначення територій, що мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання;.

При розробленні детального плану території враховується: генеральна схема планування території України, Схема планування території Харківської області, функціональне зонування територій; техніко-економічна ефективність планувальних рішень; рельєф, природно-кліматичні і геологічні умови місцевості; санітарні та пожежні розриви між будівлями; технологічні і інженерно-технологічні вимоги та розташування існуючих мереж.

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються Схемою планування території відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно з ст. 24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об'єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедур оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Загальна площа детального плану становить 5,26 га. Площа існуючої земельної ділянки (кад. номер 6323955400:03:003:0023) становить 2,4268 га Цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, землі промисловості.

На даний час на території існуючої земельної ділянки знаходяться: приміщення адмінбудівлі, побутове приміщення, господарські будівлі, свердловина, трансформаторний пункт, електрична шафа, шафа телефонна розподільча, пожежний резервуар, вбиральня, зливна яма та резервуар. Частина території вкрита трав’яною та чагарниковою рослинністю, інша частина має тверде покриття. До ділянки прокладено під’їзду залізничну колію.

ДПТ розглядається можливість будівництва елеватору в кварталі житлової та громадської забудови обмеженої вул. Сковороди, Луначарського, Привокзальна та залізничною колією.

Земельна ділянка обмежена:

- з півночі – з житловою садибною забудовою;

- зі сходу – з житловою садибною забудовою та вул. Луначарського;

- з півдня – з житловою садибною та громадською забудовою;

- з заходу – із залізничною колією.

Проектним рішенням на розглянутій території детального плану передбачається будівництво комплексу приймання, первинної обробки та зберігання зерна. Будівництво якого передбачено на вільній територій, як окремо розташованих споруд орієнтовною площею забудови 0,6812 га, що включатиме: відділення зберігання сухого зерна орієнтовними розмірами 3 430 м2 та об’ємом 70 140 м3, відділення тимчасового зберігання вологого зерна 790 м2 та об’ємом 14 035 м3. Також розміщення відділення приймання зерна з автотранспорту, робочу башту, естакади для транспортера, відділення відвантаження зерна на залізничний транспорт, вагову з лабораторією, ваги автомобільні, гараж з допоміжними приміщеннями, бетонний лоток, резервуар для води, насосну з дизельгенераторною, резервуар-накопичувач поверхневих стоків, лебідки маневрові з натяжними станціями, ангар для стоянки тепловозу, адмінбудівлю, прохідну, залізничну колію з вагами, теплогенераторну, пост для відбору проб та трансформаторну підстанцію.

Підʼїзд на ділянку здійснюється по вул. Сковороди.

На території проектування також передбачено приєднання до центральної системи водозабезпечення згідно технічних умов на проектування і підключення до водопровідних мереж КП «Тепловодосервіс» ЛРР ТОВ «ГРЕЙН ТЕРМІНАЛ ЛТД» вул. Сковороди, буд.1 селища Краснопавлівка Лозівського району Харківської області, шляхом прокладання господарсько-питного та кільцевого протипожежного водопроводу. Каналізування об’єкта забудови передбачається шляхом будівництва місцевих каналізаційних споруд.

В межах проектної території об’єкти природно-заповідного фонду відсутні.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частиною третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території Краснопавлівського старостинського округу Лозівської міської територіальної громади Харківської області.

4. Розгляд ймовірних екологічних наслідків

Серед основних ймовірних екологічних наслідків, пов’язаних з реалізацією Детального плану території, наступні:

а) для довкілля:

 1. Атмосферне повітря – можливе забруднення від стаціонарних джерел (сільськогосподарське підприємство) та пересувних джерел (автомобільний та залізничний транспорт). ДДП передбачається максимальне збереження зелених насаджень загального користування на території, в тому числі озеленення зовнішніх доріг та санітарно-захисних зон;
 2. Ґрунти – можливе забруднення та порушення ґрунтів від поверхневих вод, що відводиться з території. ДДП передбачається влаштування локальних очисних споруд для побутових потреб, що дозволить знизити рівень забруднення ґрунтів;
 3. Поводження з відходами – можливе забруднення і засмічення ґрунтів, забруднення ґрунтових вод та інше, в зв’язку з незадовільним рівнем централізованого вивезення та роздільного збору ТПВ, з відсутністю спеціалізованого підприємства у сфері поводження з твердими побутовими відходами. ДДП передбачається відведення спеціально обладнаних місць та встановлення контейнерів на асфальтових або бетонних майданчиках, систематичний вивіз відходів з контейнерів, організація централізованої планово-подвірної системи санітарного очищення території, впровадити роздільне збирання ТПВ;
 4. Водні ресурси – можливе забруднення ґрунтових вод від неочищених побутових стічних вод, можливе забруднення ґрунтових вод від поверхневих вод, що відводяться з території детального плану. ДДП передбачається влаштування локальних очисних споруд та влаштування очисних споруд зливової каналізації, що дозволить знизити ризик забруднення ґрунтових вод;
 5. Здоров’я населення – можливе шумове навантаження, основним джерелом шуму є вулична мережа з рухом автотранспорту. ДДП передбачається ведення забудови згідно з наміченим функціональним зонуванням, встановлення та організація санітарно-захисних зон до житлової забудови;

б) для територій з природоохоронним статусом – в зв’язку з відсутністю на території детального плану об’єктів природно-заповідного фонду, проектні рішення ДДП не мають впливу на території з природоохоронним статусом;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – проекті рішення ДДП не мають впливу на транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

5. Виправданні альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

В процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки ДДП «Детального плану території в межах селища Краснопавлівка Лозівського району Харківської області для будівництва елеватора» будуть розглянуті наступні альтернативи:

Зважаючи на комплексність рішень ДДП Детального плану, розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки стратегічної екологічної оцінки. Загальною альтернативою ДДП Детального плану, рішення про розроблення якого прийнято, є його можливе не затвердження. Такий сценарій також буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки. Оцінка вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Для розробки СЕО передбачається:

 • Проведення аналізу існуючих матеріалів щодо стану довкілля (доповідь про стан довкілля, дані моніторингу стану довкілля, статистичні дані та таке інше);
 • Лабораторні дослідження стану довкілля та їх аналіз;
 • Проведення незалежний експертних оцінювань та наукових досліджень (у разі необхідності).
 • 7. Заходи, які передбачаються розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення СЕО передбачається розгляд заходів із запобігання зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, що передбаченні чинним законодавством.

Детальним планом передбачені заходи, для здійснення моніторингу наслідків виконання ДПТ для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП передбачаються наступні заходи:

-           максимальне збереження зелених насаджень загального користування на території;

-           покращення дорожнього покриття вуличної мережі;

-           поточний догляд за зеленими насадженнями загального користування;

-           озеленення зовнішніх доріг та санітарно-захисних зон;

-           визначити зони санітарної охорони для всіх об’єктів водопостачання та дотримуватися режиму їх використання;

-           інженерний благоустрій територій навколо об’єктів водопостачання;

-           інженерний благоустрій території, санітарне очищення;

-           впровадити роздільне збирання твердих побутових відходів: пластик, скло, папір, металеві та алюмінієві банки, текстиль, органічні відходи;

-           встановлення та організація санітарно-захисних зон.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана відповідно до Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», частини 4 статті 2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у розділі «Охорона навколишнього природного середовища», що розробляється у складі проекту містобудівної документації та одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, в обсягах визначених вимогами статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування – Детального плану території в межах селища Краснопавлівка Лозівського району Харківської області для будівництва елеватора, подаються до виконавчого комітету Лозівської міської ради Харківської області. Юридична адреса: 64600, Харківська область, місто Лозова, вулиця Ярослава Мудрого, буд. 1 , тел. (05745) 2-29-32.

Строк подання зауважень та пропозицій 15 діб з дня опублікування заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території в межах селища Краснопавлівка Лозівського району Харківської області для будівництва елеватора, ( відповідно до пунктів 5, 6 статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).


До уваги громадськості Лозівської міської ОТГ!

20 листопада 2020 року в приміщенні Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, місто Лозова, вулиця Ярослава Мудрого, будівля 1, велика зала засідань, відбулись громадські слухання за результатами проведення процедури громадського обговорення проєкту документу державного планування «Внесення змін до Генерального плану території населеного пункту смт. Панютине та с. Хлібне з планом зонування» та звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту документу державного планування «Внесення змін до Генерального плану території населеного пункту смт. Панютине та с. Хлібне з планом зонування».

На розгляд громадськості були представлені наступні текстові та графічні матеріали:

-     креслення Генерального плану території населеного пункту смт. Панютине та с. Хлібне міста Лозова Харківської області;

- креслення Плану зонування території населеного пункту смт. Панютине та с. Хлібне міста Лозова Харківської області;

-     пояснювальні записки Генерального плану та Плану зонування території смт. Панютине та
с. Хлібне міста Лозова Харківської області.

-     звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту документу державного планування «Внесення змін до Генерального плану території населеного пункту смт. Панютине та с. Хлібне з планом зонування».

На громадських слуханнях були присутні: представник виконавця послуг з розроблення генерального плану з планом зонування та звіту про стратегічну екологічну оцінку ТОВ «Горизонт-проект плюс», представники міської ради, жителі та представники Панютинського старостинського округу.

В ході обговорення матеріалів Генерального плану з планом зонування та звіту про їх стратегічну екологічну оцінку присутнім доведено до відома наступну інформацію:

-     роз’яснено зміст документації державного планування Генерального плану з планом зонування території смт. Панютине та с. Хлібне м. Лозова Харківської області;

-     роз’яснено, в чому полягають зміни до зазначених документів державного планування, які вносяться, в чому полягає необхідність актуалізації цих документів;

-     роз’яснено засади поділу території населених пунктів на зони, значення зонування для містобудівних потреб, смт. Панютине та с. Хлібне м. Лозова Харківської області, перспективи їх розвитку;

-     повідомлено про еколого-географічну характеристику смт. Панютине та с. Хлібне міста Лозова Харківської області, існуючий стан компонентів навколишнього природного середовища даних населених пунктів;

-     повідомлено про ключові екологічні проблеми смт. Панютине та с. Хлібне міста Лозова Харківської області та про природоохоронні заходи, які передбачається вжити для запобігання, зменшення та уникнення поточного негативного антропогенного впливу на стан здоров’я населення зазначених населених пунктів та компоненти навколишнього природного середовища;

-     повідомлено про наслідки для довкілля, у тому числі і для здоров’я громадян, внаслідок реалізації проєктних рішень змін до Генерального плану та Плану зонування територій смт. Панютине та с. Хлібне міста Лозова Харківської області;

-     повідомлено про відповідність змісту змін до Генерального плану та Плану зонування територій смт. Панютине та с. Хлібне міста Лозова Харківської області основним завданням містобудівної документації, державним правилам, стандартам і нормам та законодавству України.

Під час обговорення присутні представники громадськості озвучували запитання та зауваження стосовно предмету обговорення, на що отримали вичерпні відповіді від представників надавача послуг та представників Лозівської міської ради. Були враховані пропозиції, що надійшли під час процедури громадського обговорення від старостинського округу, представників громадськості смт. Панютине та с. Хлібне щодо змісту містобудівної документації, що була предметом обговорення.

За результатами громадських слухань було вирішено схвалити представлені матеріали, як такі, що відповідають законодавчим нормам і нормативно-правовим актам, державним будівельним нормам, державним санітарним правилам планування та забудови населених пунктів та подати проєкти Генерального плану з планом зонування територій смт. Панютине та с. Хлібне міста Лозова Харківської області на розгляд до архітектурно-містобудівної ради при Департаменті містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації.


До уваги населення Лозівської міської територіальної громади!

26 листопада 2020 року в приміщенні Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, місто Лозова, вулиця Ярослава Мудрого, будівля 1, велика зала засідань, відбулись громадські слухання за результатами проведення процедури громадського обговорення проєкту документу державного планування «Генеральний план села Катеринівка Лозівського району Харківської області (з планом зонування території)» та звіту про його стратегічну екологічну оцінку.

На розгляд громадськості були представлені наступні текстові та графічні матеріали:

-    креслення проекту документу державного планування «Генеральний план
села Катеринівка Лозівського району Харківської області (з планом зонування території)»;

-    пояснювальна записка проекту документу державного планування «Генеральний план села Катеринівка Лозівського району Харківської області (з планом зонування території)»;

-    звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту документу державного планування «Генеральний план села Катеринівка Лозівського району Харківської області (з планом зонування території)».

На громадських слуханнях були присутні: представник виконавця послуг з розроблення генерального плану з планом зонування та звіту про стратегічну екологічну оцінку - ТОВ «Земстройпроект», представники міської ради, жителі та представники Катеринівського старостинського округу.

В ході обговорення матеріалів Генерального плану з планом зонування та звіту про їх стратегічну екологічну оцінку присутнім доведено до відома наступну інформацію:

-    роз’яснено зміст, в чому полягає необхідність розробки та завдання документації державного планування «Генеральний план села Катеринівка Лозівського району Харківської області (з планом зонування території)»;

- повідомлено, які основні зміни до існуючої містобудівної ситуації
села Катеринівка вноситимуться проектом Генерального плану та Плану зонування території;

-    роз’яснено засади поділу території населених пунктів на зони, значення зонування для містобудівних потреб, перспективи розвитку села Катеринівка;

-    повідомлено про еколого-географічну характеристику, існуючий стан компонентів навколишнього природного середовища, ключові екологічні проблеми
села Катеринівка Лоізвського району Харківської області та про природоохоронні заходи, які передбачається вжити для запобігання, зменшення та уникнення негативного антропогенного впливу на стан здоров’я населення зазначеного населеного пункту;

-    повідомлено про відповідність змісту Генерального плану з планом зонування території села Катеринівка Лозівського району Харківської області основним завданням містобудівної документації, державним правилам, стандартам і нормам та законодавству України.

Під час обговорення було встановлено, що зауваження від старостинського округу проектантом враховано, а також, що пропозиції та зауваження від представників громадськості села Катеринівка щодо змісту містобудівної документації, яка була предметом громадських слухань, під час процедури громадського обговорення не надходили.

За результатами громадських слухань було вирішено схвалити представлені матеріали, як такі, що відповідають законодавчим нормам і нормативно-правовим актам, державним будівельним нормам, державним санітарним правилам планування та забудови населених пунктів та подати проєкт Генерального плану з планом зонування території села Катеринівка Лозівського району Харківської області на розгляд до архітектурно-містобудівної ради при Департаменті містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації.


До уваги населення Лозівської міської територіальної громади!

26 листопада 2020 року в приміщенні Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, місто Лозова, вулиця Ярослава Мудрого, будівля 1, велика зала засідань, відбулись громадські слухання за результатами проведення процедури громадського обговорення проєкту документу державного планування «Генеральний план села Смирнівка Лозівського району Харківської області (з планом зонування території)» та звіту про його стратегічну екологічну оцінку.

На розгляд громадськості були представлені наступні текстові та графічні матеріали:

-    креслення проекту документу державного планування «Генеральний план
села Смирнівка Лозівського району Харківської області (з планом зонування території)»;

-    пояснювальна записка проекту документу державного планування «Генеральний план села Смирнівка Лозівського району Харківської області (з планом зонування території)»;

-    звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту документу державного планування «Генеральний план села Смирнівка Лозівського району Харківської області (з планом зонування території)».

На громадських слуханнях були присутні: представник виконавця послуг з розроблення генерального плану з планом зонування та звіту про стратегічну екологічну оцінку - ТОВ «Земстройпроект», представники міської ради, жителі та представники Смирнівського старостинського округу.

В ході обговорення матеріалів Генерального плану з планом зонування та звіту про їх стратегічну екологічну оцінку присутнім доведено до відома наступну інформацію:

-    роз’яснено зміст, в чому полягає необхідність розробки та завдання документації державного планування «Генеральний план села Смирнівка Лозівського району Харківської області (з планом зонування території)»;

- повідомлено, які основні зміни до існуючої містобудівної ситуації села Катеринівка вноситимуться проектом Генерального плану та Плану зонування території;

-    роз’яснено засади поділу території населених пунктів на зони, значення зонування для містобудівних потреб, перспективи розвитку села Смирнівка;

-    повідомлено про еколого-географічну характеристику, існуючий стан компонентів навколишнього природного середовища, ключові екологічні проблеми села Смирнівка Лоізвського району Харківської області та про природоохоронні заходи, які передбачається вжити для запобігання, зменшення та уникнення поточного негативного антропогенного впливу на стан здоров’я населення зазначеного населеного пункту;

-    повідомлено про відповідність змісту Генерального плану з планом зонування території села Смирнівка Лозівського району Харківської області основним завданням містобудівної документації, державним правилам, стандартам і нормам та законодавству України.

Під час обговорення було встановлено, що зауваження від старостинського округу проектантом враховано, а також, що пропозиції та зауваження від представників громадськості села Смирнівка щодо змісту містобудівної документації, яка була предметом громадських слухань, під час процедури громадського обговорення не надходили.

За результатами громадських слухань було вирішено схвалити представлені матеріали, як такі, що відповідають законодавчим нормам і нормативно-правовим актам, державним будівельним нормам, державним санітарним правилам планування та забудови населених пунктів та подати проєкт Генерального плану з Планом зонування території села Смирнівка Лозівського району Харківської області на розгляд до архітектурно-містобудівної ради при Департаменті містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації.


ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення прийнятих рішень міської ради “Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Домаха та села Українське міста Лозова Харківської області” від 10.07.2019 року № 1629 зі змінами від 30.08.2019 року № 1715 та від 12.11.2020 року № 2247

На виконання ст. 17, 18, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» повідомляємо, що Лозівською міською радою Харківської області прийняті рішення:

- від 10.07.2019 року № 1629 “Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Домаха та села Українське міста Лозова Харківської області”;

- від 30.08.2019 року № 1715 “Про внесення змін до рішень міської ради”;

- від 12.11.2020 року № 2247 “Про внесення змін до рішення міської ради від 10.07.2019 року № 1629 “Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Домаха та села Українське міста Лозова Харківської області”.


Генеральний план села Катеринівка Лозівського району Харківської області

Внесення змін до генерального плану смт. Панютине та с. Хлібне м. Лозова Харківської області


До уваги громадськості Лозівської міської ОТГ!

03 липня 2020 року в приміщенні Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, місто Лозова, вулиця Ярослава Мудрого, будівля 1, кабінет № 5, відбулись громадські слухання за результатами проведення процедури громадського обговорення проєктів документів державного планування Планів зонування територій села Нова Іванівка, села Царедарівка та селища Чернігівське, звітів про стратегічну екологічну оцінку Планів зонування села Нова Іванівка, села Царедарівка та селища Чернігівське.

На розгляд громадськості були представлені наступні текстові та графічні матеріали:

-        креслення Планів зонування територій села Нова Іванівка, селища Чернігівське та села Царедарівка Лозівського району Харківської області;

-        пояснювальні записки Планів зонування територій села Нова Іванівка, селища Чернігівське та села Царедарівка Лозівського району Харківської області.

-        звіти про стратегічну екологічну оцінку проектів документів державного планування Планів зонування територій села Нова Іванівка, селища Чернігівське та села Царедарівка Лозівського району Харківської області.

На громадських слуханнях були присутні представники виконавця послуг з розроблення планів зонування та звітів про стратегічну екологічну оцінку, ТОВ «укргруппроект ПЛЮС», представники міської ради, жителі та представники Новоіванівського, Чернігівського та Царедарівського старостинських округів.

В ході обговорення матеріалів планів зонування та звітів про їх стратегічну екологічну оцінку присутнім доведено до відома наступну інформацію:

- роз’яснено зміст документації державного планування Плану зонування території сіл Нова Іванівка, Царедарівка, селища Чернігівське Лозівського району Харківської області;

-        роз’яснено засади поділу населених пунктів на зони, значення зонування для містобудівних потреб, процесу забудови населених пунктів, їх розвитку;

-        повідомлено про еколого-географічну характеристику села Нова Іванівка, селища Чернігівське та села Царедарівка Лозівського району Харківської області, існуючий стан компонентів навколишнього природного середовища даних населених пунктів;

-        повідомлено про ключові екологічні проблеми села Нова Іванівка, селища Чернігівське та села Царедарівка Лозівського району Харківської області та про природоохоронні заходи, які передбачається вжити для запобігання, зменшення та уникнення поточного негативного антропогенного впливу на стан здоров’я населення зазначених населених пунктів та компоненти навколишнього природного середовища;

-        повідомлено про наслідки для довкілля, у тому числі і для здоров’я громадян, внаслідок реалізації проєктних рішень Планів зонування територій села Нова Іванівка, селища Чернігівське та села Царедарівка Лозівського району Харківської області;

-        охарактеризовано співвідношення змісту звітів про стратегічну екологічну оцінку та Планів зонування території, заявлено про відповідність звітів про стратегічну екологічну оцінку Планів зонування території села Нова Іванівка, селища Чернігівське та села Царедарівка Лозівського району Харківської області основним завданням містобудівної документації, державним правилам, стандартам і нормам та законодавству України.

Під час обговорення присутні представники громадськості висловлювали запитання та зауваження стосовно предмету обговорення, на що отримали вичерпні відповіді від представників надавача послуг та представників Лозівської міської ради. Були враховані усі пропозиції, що надійшли під час процедури громадського обговорення від старостинських округів, представників громадськості сіл Царедарівка, Нова Іванівка, селища Чернігівська щодо змісту містобудівної документації, що була предметом обговорення.

За результатами громадських слухань було вирішено схвалити представлені матеріали, як такі, що відповідають законодавчим нормам і нормативно-правовим актам, державним будівельним нормам, державним санітарним правилам планування та забудови населених пунктів та подати проєкти планів зонування територій сіл Нова Іванівка, Царедарівка, селища Чернігівське на розгляд до архітектурно-містобудівної ради при Департаменті містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації, а звіти про стратегічну екологічну оцінку вищезазначених проектів документів державного планування – до Департаменту екології та природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації та до Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації.

 


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТІВ ДОКУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ЗВІТІВ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

 

Проєкт плану зонування с-ща Чергнігівське Лозівського району

Проєкт плану зонування с. Нова-Іванівка Лозівського району

Проєкт плану зонування с. Царедарівка Лозівського району

 


ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ

СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ СЕЛА СМИРНІВКА ЛОЗІВСЬКОГО району ХАРКІВСЬКОЇ області

З ПЛАНОМ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ


 

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ

СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ СЕЛА КАТЕРИНІВКА ЛОЗІВСЬКОГО району ХАРКІВСЬКОЇ області

З ПЛАНОМ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ


ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ

СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ 

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ СМТ. ПАНЮТИНЕ

ТА СЕЛА ХЛІБНЕ М. ЛОЗОВА ХАРКІВСЬКОЇ області


ЗАЯВА

 ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ

СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ СЕЛА ЦАРЕДАРІВКА ЛОЗІВСЬКОГО району ХАРКІВСЬКОЇ області


ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ

СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ СЕЛИЩА ЧЕРНІГІВСЬКЕ ЛОЗІВСЬКОГО району ХАРКІВСЬКОЇ області


 ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ

СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ СЕЛА НОВА ІВАНІВКА ЛОЗІВСЬКОГО району ХАРКІВСЬКОЇ області


ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення прийнятого рішення міської ради “Про надання дозволу на розроблення генерального плану з планом зонування території села Катеринівка Лозівського району Харківської області” від 10.07.2019 року № 1630 зі змінами від 30.08.2019 року № 1715 та від 24.04.2020 № 2013

На виконання ст. 17, 18, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» повідомляємо, що Лозівською міською радою Харківської області прийнято рішення “Про надання дозволу на розроблення генерального плану з планом зонування території села Катеринівка Лозівського району Харківської області” від 10.07.2019 року № 1630 зі змінами від 30.08.2019 року № 1715 та від 24.04.2020 року № 2013.


 ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення прийнятого рішення міської ради “Про надання дозволу на розроблення генерального плану з планом зонування території села Миролюбівка Лозівського району Харківської області” від 10.07.2019 року № 1632 зі змінами від 30.08.2019 року № 1715 та від 24.04.2020 № 2013

На виконання ст. 17, 18, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» повідомляємо, що Лозівською міською радою Харківської області прийнято рішення “Про надання дозволу на розроблення генерального плану з планом зонування території села Миролюбівка Лозівського району Харківської області” від 10.07.2019 року № 1632 зі змінами від 30.08.2019 року № 1715 та від 24.04.2020 року № 2013.


 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення прийнятого рішення міської ради “Про надання дозволу на розроблення генерального плану з планом зонування території села Смирнівка Лозівського району Харківської області” від 10.07.2019 року № 1633 зі змінами від 30.08.2019 року № 1715 та від 24.04.2020 року № 2013

 

На виконання ст. 17, 18, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» повідомляємо, що Лозівською міською радою Харківської області прийнято рішення “Про надання дозволу на розроблення генерального плану з планом зонування території села Смирнівка Лозівського району Харківської області” від 10.07.2019 року № 1633 зі змінами від 30.08.2019 року № 1715 та від 24.04.2020 року № 2013.


ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення прийнятого рішення міської ради “Про надання дозволу на розроблення плану зонування території села Нова Іванівка Лозівського району Харківської області” від 24.04.2020 року № 2010

На виконання ст. 18 та ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» повідомляємо, що Лозівською міською радою Харківської області прийнято рішення “Про надання дозволу на розроблення плану зонування території села Нова Іванівка Лозівського району Харківської області” від 24.04.2020 року № 2010.


 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення прийнятого рішення міської ради “Про надання дозволу на розроблення плану зонування території села Царедарівка Лозівського району Харківської області” від 24.04.2020 року № 2011

На виконання ст. 18 та ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» повідомляємо, що Лозівською міською радою Харківської області прийнято рішення “Про надання дозволу на розроблення плану зонування території села Царедарівка Лозівського району Харківської області” від 24.04.2020 року № 2011.


 ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення прийнятого рішення міської ради “Про надання дозволу на розроблення плану зонування території селища Чернігівське Лозівського району Харківської області” від 24.04.2020 року № 2012

На виконання ст. 18 та ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» повідомляємо, що Лозівською міською радою Харківської області прийнято рішення “Про надання дозволу на розроблення плану зонування території селища Чернігівське Лозівського району Харківської області” від 24.04.2020 року № 2012.


 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення прийнятого рішення міської ради “Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Шатівка Лозівського району Харківської області” від 21.02.2020 року № 1936.

На виконання ст. 17 та ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» повідомляємо, що Лозівською міською радою Харківської області прийнято рішення від 21.02.2020 року № 1936 “Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Шатівка Лозівського району Харківської області”.


ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення прийнятого рішення міської ради

“Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Яковлівка

Лозівського району Харківської області”

від 25.10.2019 року № 1803.

На виконання ст. 17 та ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» повідомляємо, що Лозівською міською радою Харківської області прийнято рішення від 25.10.2019 року № 1803 “Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Яковлівка Лозівського району Харківської області”.


ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення прийнятого рішення міської ради

“Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Червоний Кут

Лозівського району Харківської області”

від 25.10.2019 року № 1802.

На виконання ст. 17 та ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» повідомляємо, що Лозівською  міською радою Харківської області прийнято рішення від 25.10.2019 року № 1802 “Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Червоний Кут Лозівського району Харківської області”

 


ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення прийнятого рішення міської ради

“Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Федорівка

Лозівського району Харківської області”

від 25.10.2019 року № 1801

На виконання ст. 17 та ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» повідомляємо, що Лозівською міською радою Харківської області прийнято рішення від 25.10.2019 року № 1801 “Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Федорівка Лозівського району Харківської області”.


ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення прийнятого рішення міської ради

“Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Страсне

Лозівського району Харківської області”

від 25.10.2019 року № 1800.

На виконання ст. 17 та ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» повідомляємо, що Лозівською міською радою Харківської області прийнято рішення від 25.10.2019 року № 1800 “Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Страсне Лозівського району Харківської області”.


ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення прийнятого рішення міської ради

“Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Степове

Лозівського району Харківської області”

від 25.10.2019 року № 1799.

На виконання ст. 17 та ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» повідомляємо, що Лозівською міською радою Харківської області прийнято рішення від 25.10.2019 року № 1799 “Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Степове Лозівського району Харківської області”.


ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення прийнятого рішення міської ради

“Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Світловщина

Лозівського району Харківської області”

від 25.10.2019 року № 1798.

На виконання ст. 17 та ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» повідомляємо, що Лозівською міською радою Харківської області прийнято рішення від 25.10.2019 року № 1798 “Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Світловщина Лозівського району Харківської області”.


ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення прийнятого рішення міської ради

“Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Поди

Лозівського району Харківської області”

від 25.10.2019 року № 1797.

На виконання ст. 17 та ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» повідомляємо, що Лозівською міською радою Харківської області прийнято рішення від 25.10.2019 року № 1797 “Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Поди Лозівського району Харківської області”.


ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення прийнятого рішення міської ради

“Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Перемога

Лозівського району Харківської області”

від 25.10.2019 року № 1796.

На виконання ст. 17 та ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» повідомляємо, що Лозівською міською радою Харківської області прийнято рішення від 25.10.2019 року № 1796 “Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Перемога Лозівського району Харківської області”.


ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення прийнятого рішення міської ради

“Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Олексївка

Лозівського району Харківської області”

від 25.10.2019 року № 1795.

На виконання ст. 17 та ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» повідомляємо, що Лозівською міською радою Харківської області прийнято рішення від 25.10.2019 року № 1795 “Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Олексіївка Лозівського району Харківської області”.


ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення прийнятого рішення міської ради

“Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Нестеліївка

Лозівського району Харківської області”

від 25.10.2019 року № 1794.

На виконання ст. 17 та ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» повідомляємо, що Лозівською міською радою Харківської області прийнято рішення від 25.10.2019 року № 1794 “Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Нестеліївка Лозівського району Харківської області”.


ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення прийнятого рішення міської ради

“Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Михайлівка

Лозівського району Харківської області”

від 25.10.2019 року № 1793.

На виконання ст. 17 та ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» повідомляємо, що Лозівською міською радою Харківської області прийнято рішення від 25.10.2019 року № 1793 “Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Михайлівка Лозівського району Харківської області”.


ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення прийнятого рішення міської ради

“Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Мирне

Лозівського району Харківської області”

від 25.10.2019 року № 1792.

На виконання ст. 17 та ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» повідомляємо, що Лозівською міською радою Харківської області прийнято рішення від 25.10.2019 року № 1792 “Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Мирне Лозівського району Харківської області”.


ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення прийнятого рішення міської ради

“Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Миколаївка

Лозівського району Харківської області”

від 25.10.2019 року № 1791.

На виконання ст. 17 та ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» повідомляємо, що Лозівською  міською радою Харківської області прийнято рішення від 25.10.2019 року № 1791 “Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Миколаївка Лозівського району Харківської області”.


ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення прийнятого рішення міської ради

“Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Мар’ївка

Лозівського району Харківської області”

від 25.10.2019 року № 1790.

На виконання ст. 17 та ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» повідомляємо, що Лозівською міською радою Харківської області прийнято рішення від 25.10.2019 року № 1790 “Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Мар’ївка Лозівського району Харківської області”.


ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення прийнятого рішення міської ради

“Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Мальцівське

Лозівського району Харківської області”

від 25.10.2019 року № 1789.

На виконання ст. 17 та ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» повідомляємо, що Лозівською міською радою Харківської області прийнято рішення від 25.10.2019 року № 1789 “Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Мальцівське Лозівського району Харківської області”.

 


ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення прийнятого рішення міської ради

“Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Литовщина

Лозівського району Харківської області”

від 25.10.2019 року № 1788.

На виконання ст. 17 та ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» повідомляємо, що Лозівською міською радою Харківської області прийнято рішення від 25.10.2019 року № 1788 “Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Литовщина Лозівського району Харківської області”.


ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення прийнятого рішення міської ради

“Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Копані

Лозівського району Харківської області”

від 25.10.2019 року № 1787.

На виконання ст. 17 та ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» повідомляємо, що Лозівською міською радою Харківської області прийнято рішення від 25.10.2019 року № 1787 “Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Копані Лозівського району Харківської області”.


ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення прийнятого рішення міської ради

“Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Довгове

Лозівського району Харківської області”

від 25.10.2019 року № 1786

На виконання ст. 17 та ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» повідомляємо, що Лозівською міською радою Харківської області прийнято рішення від 25.10.2019 року № 1786 “Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Довгове Лозівського району Харківської області”.


ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення прийнятого рішення міської ради

“Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Бунакове

Лозівського району Харківської області”

від 25.10.2019 року № 1785.

На виконання ст. 17 та ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» повідомляємо, що Лозівською міською радою Харківської області прийнято рішення від 25.10.2019 року № 1785 “Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Бунакове Лозівського району Харківської області”.

 


ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення прийнятого рішення міської ради

“Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Братолюбівка

Лозівського району Харківської області”

від 25.10.2019 року № 1784.

На виконання ст. 17 та ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» повідомляємо, що Лозівською міською радою Харківської області прийнято рішення від 25.10.2019 року № 1784 “Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Братолюбівка Лозівського району Харківської області”.


 Заяви про визначення СЕО сел: ЦаредарівкаНова іванівкаЧернігівське

Звіти про СЕО сел : ЦаредарівкаЧернігівськеНова іванівка


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ПРОЦЕДУРИ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ 

ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ СЕЛА ЦАРЕДАРІВКА

ЛОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 • Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту документу державного планування генерального плану села Царедарівка Лозівського району Харківської області, котрий є основним видом містобудівної документації, що призначений для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території села Царедарівка, був розроблений у складі містобудівної документації розділ – «Охорона навколишнього природного середовища» на виконання вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». Генеральним планом населеного пункту визначено основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного благоустрою, захисту громадян та місцевості від небезпечних техногенних та природних процесів, охорони навколишнього природного середовища. У ході виконання стратегічної екологічної оцінки, а головним чином у звіті про стратегічну екологічну оцінку, розглянуті заходи із забезпечення екологічної безпеки та покращення cтану здоров’я населення села Царедарівка.
 • Орган, що приймає рішення про затвердження документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку – Лозівська міська рада Харківської області.
 • Процедура громадського обговорення та строки подання пропозицій і зауважень у процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки здійснюється відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»:

а) дата початку та строки здійснення процедури: від 22 листопада 2019 року і триває до 21 грудня 2019 року (30 днів).

б) способи участі громадськості: надання пропозицій і зауважень у письмовому вигляді, а саме на поштову адресу: вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, м. Лозова, Харківська область, 64602; та електронному вигляді, а саме на електронну скриньку – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

в) дата, час і місце проведення громадських слухань: громадські слухання звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту документу державного планування генерального плану села Царедарівка Лозівського району Харківської області відбудуться 6 грудня 2019 року о 15:30 у кабінеті № 5 будівлі Лозівської міської ради по вул. Ярослава Мудрого, буд. 1 в м. Лозова Харківської області.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адреса, за якою можна ознайомитися зі звітом про стратегічну екологічну оцінку проекту документу державного планування генерального плану села Царедарівка Лозівського району Харківської області – Виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області (м. Лозова, Харківська область, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, 64602).

ґ) зі звітом про стратегічну екологічну оцінку села Царедарівка Лозівського району Харківської області можна ознайомитись на офіційному сайті Лозівської міської ради – https://lozovarada.gov.ua/.


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ПРОЦЕДУРИ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ

ЗВІТІВ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

ПРОЕКТІВ ДОКУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНІВ СЕЛА НОВА ІВАНІВКА ТА СЕЛИЩА ЧЕРНІГІВСЬКЕ

ЛОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • Звіти про стратегічну екологічну оцінку проектів документів державного планування генеральних планів села Нова Іванівка та селища Чернігівське Лозівського району Харківської області, котрі є основним видом містобудівної документації, що призначені для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території села Нова Іванівка та селища Чернігівське, були розроблені у складі містобудівної документації розділ – «Охорона навколишнього природного середовища» на виконання вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». Генеральними планами населених пунктів визначено основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного благоустрою, захисту громадян та місцевості від небезпечних техногенних та природних процесів, охорони навколишнього природного середовища. У ході виконання стратегічної екологічної оцінки, а головним чином у звітах про стратегічну екологічну оцінку, розглянуті заходи із забезпечення екологічної безпеки та покращення cтану здоров’я населення села Нова Іванівка та селища Чернігівське.
  • Орган, що приймає рішення про затвердження документів державного планування та звітів про стратегічну екологічну оцінку – Лозівська міська рада Харківської області.
  • Процедура громадського обговорення та строки подання пропозицій і зауважень у процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки здійснюється відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»:

  а) дата початку та строки здійснення процедури: від 13 листопада 2019 року і триває до 12 грудня 2019 року (30 днів).

  б) способи участі громадськості: надання пропозицій і зауважень у письмовому вигляді, а саме на поштову адресу: вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, м. Лозова, Харківська область, 64602; та електронному вигляді, а саме на електронну скриньку – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  в) дата, час і місце проведення громадських слухань: громадські слухання звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту документу державного планування генерального плану села Нова Іванівка Лозівського району Харківської області відбудуться 6 грудня 2019 року о 13:30 у кабінеті № 5 будівлі Лозівської міської ради по вул. Ярослава Мудрого, буд. 1 в м. Лозова Харківської області; громадські слухання звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту документу державного планування генерального плану селища Чернігівське Лозівського району Харківської області відбудуться 6 грудня 2019 року о 14:30 у кабінеті № 5 будівлі Лозівської міської ради по вул. Ярослава Мудрого, буд. 1 в м. Лозова Харківської області.

  г) орган, від якого можна отримати інформацію та адреса, за якою можна ознайомитися зі звітами про стратегічну екологічну оцінку проектів документів державного планування генеральних планів села Нова Іванівка та селища Чернігівське Лозівського району Харківської області – Виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області (м. Лозова, Харківська область, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, 64602).

  ґ) зі звітами про стратегічну екологічну оцінку села Нова Іванівка та селища Чернігівське Лозівського району Харківської області можна ознайомитись на офіційному сайті Лозівської міської ради – https://lozovarada.gov.ua/.


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ПРОЦЕДУРИ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ЗВІТІВ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ ПРОЕКТІВ ДОКУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНІВ СЕЛА НОВА ІВАНІВКА ТА СЕЛИЩА ЧЕРНІГІВСЬКЕ ЛОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 • 1) Звіти про стратегічну екологічну оцінку проектів документів державного планування генеральних планів села Нова Іванівка та селища Чернігівське Лозівського району Харківської області, котрі є основним видом містобудівної документації, що призначені для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території села Нова Іванівка та селища Чернігівське, були розроблені у складі містобудівної документації розділ – «Охорона навколишнього природного середовища» на виконання вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». Генеральними планами населених пунктів визначено основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного благоустрою, захисту громадян та місцевості від небезпечних техногенних та природних процесів, охорони навколишнього природного середовища. У ході виконання стратегічної екологічної оцінки, а головним чином у звітах про стратегічну екологічну оцінку, розглянуті заходи із забезпечення екологічної безпеки та покращення cтану здоров’я населення села Нова Іванівка та селища Чернігівське.
 • 2) Орган, що приймає рішення про затвердження документів державного планування та звітів про стратегічну екологічну оцінку – Лозівська міська рада Харківської області.
 • 3) Процедура громадського обговорення та строки подання пропозицій і зауважень у процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки здійснюється відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»:

а) дата початку та строки здійснення процедури: від 13 листопада 2019 року і триває до 12 грудня 2019 року (30 днів).

б) способи участі громадськості: надання пропозицій і зауважень у письмовому вигляді, а саме на поштову адресу: вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, м. Лозова, Харківська область, 64602; та електронному вигляді, а саме на електронну скриньку – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

в) дата, час і місце проведення громадських слухань: громадські слухання звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту документу державного планування генерального плану села Нова Іванівка Лозівського району Харківської області відбудуться 6 грудня 2019 року о 13:30 у кабінеті № 5 будівлі Лозівської міської ради по вул. Ярослава Мудрого, буд. 1 в м. Лозова Харківської області; громадські слухання звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту документу державного планування генерального плану селища Чернігівське Лозівського району Харківської області відбудуться 6 грудня 2019 року о 14:30 у кабінеті № 5  будівлі Лозівської міської ради по вул. Ярослава Мудрого, буд. 1 в м. Лозова Харківської області.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адреса, за якою можна ознайомитися зі звітами про стратегічну екологічну оцінку проектів документів державного планування генеральних планів села Нова Іванівка та селища Чернігівське Лозівського району Харківської області – Виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області (м. Лозова, Харківська область, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, 64602).

ґ) зі звітами про стратегічну екологічну оцінку села Нова Іванівка та селища Чернігівське Лозівського району Харківської області можна ознайомитись на офіційному сайті Лозівської міської ради – https://lozovarada.gov.ua/


Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проектах: «Генеральний план села Нова Іванівка Лозівського району Харківської області», «Генеральний план селища Чернігівське Лозівського району Харківської області», «Генеральний план села Царедарівка Лозівського району Харківської області»

 

 Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації.

Генеральний план є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначений для обґрунтування довгострокової стратегії розвитку та забудови, іншого використання території населеного пункту, розробляється і затверджується в інтересах громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Під час розроблення генерального плану враховуються законодавчі та нормативні документи: Земельний кодекс України, Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту».

Генеральний план населеного пункту складається з Пояснювальної записки, додатків і графічних матеріалів у паперовому вигляді та цифровому форматі. У текстових матеріалах визначається оцінка існуючої ситуації, оцінка сучасного стану території, архітектурно-планувальне, інженерне забезпечення та розміщення інженерних мереж, споруд, транспорт та транспортна інфраструктура, містобудівні заходи з охорони навколишнього середовища, техніко-економічні показники. До графічних матеріалів входять: Схема розташування населеного пункту в системі розселення (у довільному масштабі; План існуючого використання території; Схема існуючих планувальних обмежень; Генеральний план (основне креслення); Схема проектних планувальних обмежень; Схема вулично-дорожньої мережі, сільського та зовнішнього транспорту; Схема інженерного обладнання території; Схема інженерної підготовки та захисту території; Схеми "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)" на мирний час та на особливий період.

 1. Основні техніко-економічні показники:

Територія в межах населеного пункту села Нова Іванівка – 230,3 га (існуючий стан); 406,5 га (проектний стан). Населення села Нова Іванівка станом на 01.01.2019 становить 727 осіб; проектна чисельність населення – 1200 осіб.

Територія в межах населеного пункту селища Чернігівське – 148,2 га (існуючий стан); 153,3 га (проектний стан). Населення селища Чернігівське станом на 01.01.2019 становить 791 особа.

Територія в межах населеного пункту села Царедарівка – 197,7 га (існуючий стан), 205 га (проектний стан). Населення села Царедарівка станом на 01.01.2019 становить 814 осіб.

Замовником проектів містобудівної документації є виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області, а розробником – товариство з обмеженою відповідальністю «УКРГРУППРОЕКТ». Підстава розроблення – рішення Лозівської міської ради Харківської області:

 • - № 1599 від 21.06.2019 року «Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Нова Іванівка Лозівського району Харківської області» зі змінами від 16.08.2019 № 1683;
 • - № 1635 від 10.07.2019 року «Про надання дозволу на розроблення генерального плану селища Чернігівське Лозівського району Харківської області» зі змінами від 30.08.2019 № 1715;
 • - № 1634 від 10.07.2019 року «Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Царедарівка Лозівського району Харківської області» зі змінами від 30.08.2019 № 1715.

З текстовою та графічною частинами зазначених проектів містобудівної документації можна ознайомитися за адресою: Харківська область, місто Лозова, вулиця Ярослава Мудрого, 1, кабінет 16.

Відповідальним за забезпечення організації розгляду пропозицій громадськості є начальник відділу містобудування, архітектури та земельних відносин Лозівської міської ради Харківської області Кошляк І.П.

Подання пропозицій з відповідними обґрунтуваннями здійснюється через загальний відділ апарату виконавчого комітету міської ради з 8 листопада по 7 грудня 2019 року за адресою: Харківська область, місто Лозова, вулиця Ярослава Мудрого, 1 або на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

Громадські слухання щодо розроблення Генерального плану села Нова Іванівка Лозівського району Харківської області відбудуться 6 грудня 2019 року о 13:00 годині у приміщенні Лозівської міської ради; громадські слухання щодо розроблення Генерального плану селища Чернігівське відбудуться 6 грудня 2019 року о 14:00 годині у приміщенні Лозівської міської ради; громадські слухання щодо розроблення Генерального плану села Царедарівка, Лозівського району Харківської області відбудуться 6 грудня 2019 року о 15:00 годині у приміщенні Лозівської міської ради.


Проєкти генеральних планів сіл: Нова Іванівка, Царедарівка, Чернігівське

 


ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення прийнятих рішень міської ради “Про надання дозволу на розроблення генерального плану селища Чернігівське Лозівського району Харківської області” від 10.07.2019 року № 1635 зі змінами від 30.08.2019 року № 1715.

На виконання ст. 17 та ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» повідомляємо, що Лозівською  міською радою Харківської області прийнято рішення від 10.07.2019 року № 1635 “Про надання дозволу на розроблення генерального плану селища Чернігівське Лозівського району Харківської області” зі змінами від 30.08.2019 року № 1715.

 


ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення прийнятих рішень міської ради “Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Царедарівка Лозівського району Харківської області” від 10.07.2019 року № 1634 зі змінами від 30.08.2019 року № 1715.

На виконання ст. 17 та ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» повідомляємо, що Лозівською міською радою Харківської області прийнято рішення від 10.07.2019 року № 1634 “Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Царедарівка Лозівського району Харківської області” зі змінами від 30.08.2019 року № 1715..


ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення прийнятих рішень міської ради від 21.06.2019 року № 1599 “Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Нова Іванівка Лозівського району Харківської області” зі змінами від 16.08.2019 року № 1683.

На виконання ст. 17 та ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» повідомляємо, що Лозівською  міською радою Харківської області прийнято рішення від 21.06.2019 року № 1599 “Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Нова Іванівка Лозівського району Харківської області” зі змінами від 16.08.2019 року № 1683.


ПОВІДОМЛЕННЯ

про початок розроблення містобудівної документації на території Лозівської міської об’єднаної територіальної громади

У відповідності до норм ст. 17, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Лозівська міська рада Харківської області оголошує про початок розроблення містобудівної документації:

 1. Генеральний план села Домаха міста Лозова Харківської області, поєднаного з детальним планом території.

Підстава: рішення Лозівської міської ради Харківської області від 10 липня 2019 року № 1629 «Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Домаха міста Лозова Харківської області, поєднаного з детальним планом території».

 1. Генеральний план села Катеринівка Лозівського району Харківської області, поєднаного з детальним планом території.

Підстава: рішення Лозівської міської ради Харківської області від 10 липня 2019 року № 1630 «Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Катеринівка Лозівського району Харківської області, поєднаного з детальним планом території».

 1. Генеральний план селища Кінне Лозівського району Харківської області, поєднаного з детальним планом території.

Підстава: рішення Лозівської міської ради Харківської області від 10 липня 2019 року № 1631 «Про надання дозволу на розроблення генерального плану селища Кінне Лозівського району Харківської області, поєднаного з детальним планом території».

 1. Генеральний план селища Миролюбівка Лозівського району Харківської області, поєднаного з детальним планом території.

Підстава: рішення Лозівської міської ради Харківської області від 10 липня 2019 року № 1632 «Про надання дозволу на розроблення генерального плану селища Миролюбівка Лозівського району Харківської області, поєднаного з детальним планом території».

 1. Генеральний план села Смирнівка Лозівського району Харківської області, поєднаного з детальним планом території.

Підстава: рішення Лозівської міської ради Харківської області від 10 липня 2019 року № 1633 «Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Смирнівка Лозівського району Харківської області, поєднаного з детальним планом території».

 1. Генеральний план села Царедарівка Лозівського району Харківської області, поєднаного з детальним планом території.

Підстава: рішення Лозівської міської ради Харківської області від 10 липня 2019 року № 1634 «Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Царедарівка Лозівського району Харківської області, поєднаного з детальним планом території».

 1. Генеральний план селища Чернігівське Лозівського району Харківської області, поєднаного з детальним планом території.

Підстава: рішення Лозівської міської ради Харківської області від 10 липня 2019 року № 1635 «Про надання дозволу на розроблення генерального плану селища Чернігівське Лозівського району Харківської області, поєднаного з детальним планом території».

Замовник: виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області.

Мета проектів: розроблення генеральних планів населених пунктів, поєднаних з детальним планом території у відповідності до чинного законодавства та з врахуванням перспективи розвитку населених пунктів.

Пропозиції щодо врахування в містобудівній документації інтересів фізичних та юридичних осіб просимо подавати в письмовій формі до виконавчого комітету Лозівської міської за адресою: 64602, м. Лозова. вул. Ярослава Мудрого, 1 або на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Пропозиції приймаються до 02 вересня 2019 року


ПОВІДОМЛЕННЯ

про початок розроблення містобудівної документації –«Генеральний план села Нова Іванівка Лозівського району Харківської області, поєднаний з детальним планом території»

У відповідності до норм ст. 17, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Лозівська міська рада Харківської області оголошує про початок розроблення містобудівної документації – Генеральний план села Нова Іванівка Лозівського району Харківської області, поєднаний з детальним планом території.

Підстава: рішення Лозівської міської ради Харківської області від 21 червня 2019 року № 1599 «Про надання дозволу на розроблення генерального плану села Нова Іванівка Лозівського району Харківської області, поєднаного з детальним планом території».

Замовник: виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області.

Мета проекту: розроблення генерального плану села Нова Іванівка Лозівського району Харківської області, поєднаного з детальним планом території у відповідності до чинного законодавства та з врахуванням перспективи розвитку населеного пункту.

Пропозиції щодо врахування в містобудівній документації інтересів фізичних та юридичних осіб просимо подавати в письмовій формі до виконавчого комітету Лозівської міської за адресою: 64602, м. Лозова. вул. Ярослава Мудрого, 1 або на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

Пропозиції приймаються до 15 серпня 2019 року.


Оприлюднення результатів розгляду пропозицій
громадськості до проекту містобудівної документації:

План зонування території  (зонінг) міста Лозова

Харківської області

 

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про основи містобудування», розділу ІV Порядку розроблення містобудівної документації, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 р. № 290, ДСТУ-Н Б Б.1.1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)», рішення Лозівської міської ради від 16.10.2015 р. № 1524 «Про затвердження Програми з розробки плану зонування території міста Лозова на 2016 рік» та Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України № 555 від 25 травня 2011 р., на офіційному сайті Лозівської міської ради 17 січня 2017 року та в газеті «Голос Лозівщини» від 27 січня 2017 № 9-10 було опубліковано повідомлення про оприлюднення проекту містобудівної документації для врахування громадських інтересів  під час розроблення проекту плану зонування території (зонінгу) міста Лозова Харківської області.

Всі бажаючі ознайомитись з друкованими матеріалами плану зонування території міста Лозова мали змогу зробити це у відділі містобудувння, архітектури та земельних відносин міської ради к. 16, 19 по вул. Ярослава Мудрого, 1 в м. Лозова, а в електронному вигляді - на офіційному сайті Лозівської міської ради.

За період з 17.01.2017 по 17.02.2017 до виконавчого комітету міської ради надійшло три звернення від жителів місця з проханнями змінити призначення земельних ділянок.

Зазначені пропозиції були розглянуті замовником містобудівної документації, виконавчим комітетом Лозівської міської ради, та розробником зонінгу, товариством з обмеженою відповідальністю «Інженерно правовий центр «Гранд» і були враховані в проекті плану зонування міста.

Виходячи з цього, відділу містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради рекомендовано винести проект рішення міської ради «Про затвердження плану зонування території (зонінгу) міста Лозова Харківської області» на засідання міської ради для затвердження.


ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту

«План зонування території (зонінг)

міста Лозова Харківської області»

для врахування громадських інтересів

На виконання рішення Лозівської міської ради від 16 жовтня 2015 року «Про затвердження Програми з розробки плану зонування території міста Лозова на 2016 рік»,  відповідно до Закону  України  „Про регулювання містобудівної діяльності”, Постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 555 «Про  затвердження  Порядку  проведення громадських  слухань  щодо  врахування  громадських  інтересів  під  час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» з метою урахування  громадських  і  приватних  інтересів  при  плануванні  і  забудові території  міста Лозова, виконавчий комітет міської ради з 17 січня 2017 року  оприлюднює матеріали  проекту  «План зонування території (зонінг) міста Лозова Харківської області».

  З матеріалами плану зонування можна ознайомитись  протягом місяця у відділі містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради (каб. № 19, вул. Ярослава Мудрого, 1, в м. Лозова), інформація за тел. 2-29-32.

Пропозиції приймаються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом заявника і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил. Пропозиції та зауваження слід подавати до  виконавчого комітету міської ради за адресою: м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1, к. 7, 9.

Терміни подання пропозицій: з 17.01.2017р. до 17.02.2017р.

Замовник містобудівної документації: виконавчий комітет Лозівської міської ради.

Розробник проекту: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інженерно-правовий центр «Гранд».

Відповідальна  особа  за  організацію  розгляду  пропозицій:  начальник відділу  містобудування,  архітектури та земельних відносин міської ради – Кошляк Інна Петрівна. 

Мета проекту «План зонування території (зонінг) міста Лозова Харківської області»: Регулювання планування та забудови території міста з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів, раціонального використання території; створення сприятливих умов для залучення інвестицій у будівництво шляхом забезпечення можливості вибору інвестором найбільш ефективного виду використання земельної ділянки для містобудівних потреб; забезпечення вільного доступу громадян до інформації стосовно розвитку населеного пункту, взаємоузгодження інтересів громади та інвесторів; забезпечення сумісності забудови окремих земельних ділянок з оточуючою забудовою; сприяння реалізації завдань довгострокового розвитку міста з урахуванням екологічного стану та збереження об’єктів культурної спадщини.

Зонінгом визначаються умови і обмеження використання території населеного пункту, надається обґрунтування меж територіальних зон, встановлюються містобудівні регламенти, визначаються види переважного та супутнього використання земельних ділянок, граничні параметри дозволеного будівництва в цих зонах.


ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Оприлюднення     результатів     розгляду    пропозицій громадськості  до проекту містобудівної документації: внесення змін до генерального плану міста Лозова Харківської області

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про основи містобудування» та Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженим Постановою Кабінету міністрів України № 555 від 25 травня 2011 р. на офіційному сайті Лозівської міської ради 25.01.2016 р. та в газеті «Голос Лозівщини» від 02.02.2016 № 13 було опубліковано повідомлення про оприлюднення проекту містобудівної документації для врахування громадських інтересів  під час розроблення проекту внесення змін до генерального плану міста Лозова Харківської області.

Всі бажаючі ознайомитись з друкованими матеріалами проекту внесення змін в генеральний план міста мали змогу зробити це у будівлі міськвиконкому к. 16 по вул. Ярослава Мудрого, 1 в м. Лозова, а в електронному вигляді - на офіційному сайті Лозівської міської ради.

За період з 25.01.2016 по 26.02.2016 до виконавчого комітету міської ради надійшла пропозиція від Малого підприємства «МКН» з зауваженням до проекту внесення змін в генеральний план, якою пропонувалась незначна зміна трасування вулиці Карла Маркса на ділянці перетину з вулицею Соборна для врахування інвестиційних намірів будівництва МП «МКН» на земельних ділянках по вул. Карла Маркса, які знаходяться в оренді у підприємства.

Зазначена пропозиція була розглянута замовником містобудівної документації, виконавчим комітетом Лозівської міської ради, та розробником проекту, товариством з обмеженою відповідальністю «Інженерно правовий центр «Гранд» та була відхилена як така, що має низку невідповідностей існуючим Державним будівельним нормам.

Виходячи з цього, відділу містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради рекомендовано продовжити роботу з підготовки проекту внесення змін в генеральний план міста Лозова для проходження Державної експертизи, а в подальшому винести проект рішення «Про затвердження проекту внесення змін в генеральний план міста Лозова Харківської області» на засідання міської ради для затвердження.


Оприлюднення     результатів     розгляду    пропозицій громадськості  до проекту містобудівної документації: внесення змін до детального плану території в межах вулиць Покровська, Карла Маркса, Михайла Грушевського, Жовтневої м. Лозова Харківської області

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про основи містобудування» та Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженим Постановою Кабінету міністрів України № 555 від 25 травня 2011 р. на офіційному сайті Лозівської міської ради 25.01.2016 р. та в газеті «Голос Лозівщини» від 02.02.2016 № 13 було опубліковано повідомлення про оприлюднення проекту містобудівної документації для врахування громадських інтересів  під час розроблення проекту внесення змін до детального плану території в межах вулиць Покровська, Карла Маркса, Михайла Грушевського, Жовтневої м. Лозова Харківської області.

Всі бажаючі ознайомитись з друкованими матеріалами проекту внесення змін в детальний план території мали змогу зробити це у будівлі міськвиконкому к. 16 по вул. Ярослава Мудрого, 1 в м. Лозова, а в електронному вигляді - на офіційному сайті Лозівської міської ради.

За період з 25.01.2016 по 26.02.2016 до виконавчого комітету міської ради надійшла пропозиція від Малого підприємства «МКН» з зауваженням до проекту внесення змін в детальний план, якою пропонувалась незначна зміна трасування вулиці Карла Маркса на ділянці перетину з вулицею Соборна для врахування інвестиційних намірів будівництва МП «МКН» на земельних ділянках по вул. Карла Маркса, які знаходяться в оренді у підприємства.

Зазначена пропозиція була розглянута замовником містобудівної документації, виконавчим комітетом Лозівської міської ради, та розробником проекту, Державним підприємством Український державний проектний інститут «Укрміськбудпроект» та була відхилена як така, що має низку невідповідностей існуючим Державним будівельним нормам.

Виходячи з цього, відділу містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради рекомендовано винести проект рішення «Про затвердження проекту внесення змін до детального плану території в межах вулиць Покровська, Карла Маркса, Михайла Грушевського, Жовтневої м. Лозова Харківської області» на засідання міської ради для затвердження.


Оприлюднення     результатів     розгляду    пропозицій громадськості  до проектів містобудівної документації - детального плану території м. Лозова Харківської області в південно-східній частині міста з метою відведення земельних ділянок учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції та детального плану території в межах вул. Польова, Іподромна та території ВАТ «Лозівське АТП-16309» м. Лозова Харківської області з метою відведення земельних ділянок учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції.

 Відповідно до ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про основи містобудування» та Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженим Постановою Кабінету міністрів України № 555 від 25 травня 2011 р. на офіційному сайті Лозівської міської ради 25.01.2016 р. та в газеті «Голос Лозівщини» від 02.02.2016 № 13 було опубліковано повідомлення про оприлюднення проекту містобудівної документації для врахування громадських інтересів  під час розроблення детального плану території м. Лозова Харківської області в південно-східній частині міста з метою відведення земельних ділянок учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції та детального плану території в межах вул. Польова, Іподромна та території ВАТ «Лозівське АТП-16309» м. Лозова Харківської області з метою відведення земельних ділянок учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції.

Всі бажаючі ознайомитись з друкованими матеріалами детальних планів територій мали змогу зробити це у будівлі міськвиконкому к. 16 по вул. Ярослава Мудрого, 1 в м. Лозова, а в електронному вигляді - на офіційному сайті Лозівської міської ради.

За період з 25.01.2016 по 26.02.2016 до виконавчого комітету міської ради пропозицій від громадськості із зауваженнями щодо проектів детальних планів не надходило.

Виходячи з цього, відділу містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради рекомендовано винести проекти рішень «Про затвердження детального плану території м. Лозова Харківської області в південно-східній частині міста» та «Про затвердження детального плану території в межах вул. Польова, Іподромна та території ВАТ «Лозівське АТП-16309» м. Лозова Харківської області» на засідання міської ради для затвердження, після чого розпочати процедуру відведення земельних ділянок учасникам бойових дій антитерористичної операції.

На виконання статей 16, 18, 19, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» відділмістобудування, архітектури та земельних відносин міської ради оприлюднює наступні рішення міської ради про розроблення містобудівної документації:

 

Рішення міської ради від 16 жовтня 2015 року № 1524 «Про затвердження Програми з розробки плану зонування території міста Лозова на 2016 рік

 

Рішення міської ради від 20 березня 2015 року № 1361 «Про затвердження Програми з розробки плану зонування території міста Лозова на 2015 рік»

 

Рішення міської ради від 20 березня 2015 року № 1369 «Про внесення змін до детального плану території в межах вулиць Урицького, Карла Маркса, Комінтерну, Жовтневої м. Лозова Харківської області»

 

Рішення міської ради від 20 березня 2015 року № 1370 «Про розробку детального плану території в межах вулиць Жовтнева, Карла Маркса, Паризької Комуни, Рози Люксембург в м. Лозова Харківської області»

 

Після виготовлення плану зонування та детальних планів території проекти згаданої містобудівної документації будуть розміщені у засобах масової інформації для громадського обговорення.

 

Рішення Лозівської міської ради №1307 від 26 грудня 2014 року "Про затвердження Програми внесення змін в генеральний план міста лозова на 2015 рік"

Новини

Урядові портали

Сайт президента України Кабінет міністрів Реестр виборців Харківська обласна рада Державна фіскальна служба України Харківська обл. держ. адміністрація Інститут держ. управління
Інститут держ. управління
ВГОРУ