Важливе повідомлення

Бегущая строка

Шановні відвідувачі сайту! Інформуємо Вас, що сайт Лозівської міської ради перейшов на нову платформу за адресою: https://lozovagromada.gov.ua/

Оголошення

Дивитись усі

Туристичний маршрут

Туристичний маршрут

по місту Лозова

Комунальне некомерційне підприємство «Лозівське ТМО»

Лозівської міської ради  Харківської області

Головною метою діяльності КНП «Лозівське ТМО» є:

- здійснення оперативного управління, організаційно-методичного керівництва роботою медичних закладів, які входять до складу медичного об’єднання, експертиза і контроль якості медичної допомоги та платних послуг;

- надання консультативно-методичної допомоги підпорядкованим закладам охорони здоров’я;

- інтеграція і ефективне використання  трудових і матеріальних ресурсів  для досягнення найкращих кінцевих результатів у наданні медичної допомоги населенню;

- надання жителям міста Лозова та Лозівського району медичної допомоги, медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів в обсязі бюджетних та залучених асигнувань;

-  здійснення іншої діяльності, необхідної для належного забезпечення профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, в тому числі на платній та альтернативній основі.

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Лозівського ТМО є:

- координація діяльності структурних підрозділів Лозівського ТМО з питань надання населенню доступної, своєчасної, якісної та ефективної медичної допомоги;

- вторинна (спеціалізована) та екстрена і невідкладна медична допомога у визначеному законодавством порядку;

- проведення профілактичних щеплень;

- забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря у визначеному законодавством порядку;

- планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення;

- забезпечення дотримання наступності та послідовності у наданні медичних послуг закладами охорони здоров’я та установами, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу;

- організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

- забезпечення дотримання стандартів та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги;

- впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;

- організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги;

- проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею лікарняних листків непрацездатності;

- направлення на МСЕК осіб із стійкою втратою працездатності;

- участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

- організація пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку;

- проведення  заходів  з  попередження і своєчасного виявлення захворювань, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення, в першу чергу від попереджувальних захворювань та станів;

- координація  впровадження  та  контроль  за виконанням місцевих програм та заходів з питань удосконалення надання первинної медико-санітарної медичної допомоги;

- визначення проблемних питань надання медичної допомоги та шляхів їх вирішення;

- проведення   спільно  з санітарно - епідеміологічною  службою профілактичних та протиепідемічних заходів;

- визначення потреби структурних підрозділів ТМО та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

- моніторинг забезпечення та раціонального використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

- моніторинг  виконання  та  фінансового  забезпечення  державних соціальних нормативів із забезпечення населення первинною, вторинною та екстреною медичною допомогою;

- вивчення, аналіз  і прогнозування показників стану здоров’я населення та участь у розробці заходів, спрямованих на збереження і покращення здоров’я населення;

- забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ТМО;

- придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, спиртів та прекурсорів, спеціальних рецептурних бланків ф.№3 в порядку, визначеному законами України;

- підвищення якості медичного обслуговування за рахунок залучення коштів підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;

- надання медичної допомоги, передбаченої цим Статутом, жителям інших територій, іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на території України, на платній основі в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

- надання платної медичної допомоги працівникам підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, та членам їх родин, застрахованим громадянам на підставі договорів з підприємствами, установами, організаціями, страховими компаніями у порядку, передбаченому чинним законодавством України;

- надання нетрадиційних та альтернативних методів діагностики та лікування згідно з чинним законодавством;

- інші функції, що випливають з покладених на Лозівське ТМО завдань.

 До складу Лозівського ТМО входять:

- стаціонарне відділення № 1

- стаціонарне відділення № 2

- поліклінічне відділення № 1

- поліклінічне відділення № 2


Комунальне некомерційне підприємство «Лозівський ЦПМСД»

Лозівської міської ради  Харківської області

Основною метою діяльності є наближення первинної медико-санітарної допомоги населенню м. Лозова та Лозівського району шляхом створення амбулаторій загальної практики сімейної медицини. Предметом діяльності є забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою та забезпечення керованості та безперервності медичної допомоги.
Основні завдання КНП «Лозівський ЦПМСД»:

- медична практика;

- організація надання первинної медико-санітарної допомоги, у тому числі невідкладної, у визначеному законодавством порядку;

- проведення профілактичних щеплень дорослому та дитячому населенню;

- забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря, що надає первинну медико-санітарну допомогу;

- надання паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів;

- проведення експертизи тимчасової непрацездатності, видача листків непрацездатності;

- організація пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку;

- надання консультативної допомоги населенню з основних засад здорового способу життя, наслідків для здоров’я нездорового способу життя та важливості здійснення заходів з відмови від куріння та зловживання алкоголем, збільшення фізичної активності та здорового харчування;

- динамічне спостереження за жінками з неукладеним перебігом вагітності та направлення їх (у разі потреби) до лікаря-акушера-гінеколога закладу вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

- здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною;

- виписка рецептів для пільгового забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення за певними категоріями захворювань відповідно до чинного законодавства;

- направлення пацієнта з медичними показаннями, які не потребують ЕМД, у заклади охорони здоров’я для надання їм вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, медичної реабілітації та паліативної допомоги.


Комунальне підприємство «Лозівська муніципальна аптека»

Лозівської міської ради  Харківської області

Підприємство створене відповідно до рішення Лозівської міської ради Харківської області № 811 від 28 грудня 2012 року.

Підприємство засноване на комунальній власності територіальної громади міста Лозова і підпорядковане Лозівській міській раді, в межах, встановлених законодавством України та Статутом.

Предметом діяльності Підприємства є:

Забезпечення лікувально-профілактичних закладів, дитячих дошкільних закладів, шкіл, підприємств, установ та організацій, населення м.Лозова лікарськими засобами і предметами медичного призначення;

Здійснення роздрібної та оптової реалізації (торгівлі):

 • лікарськими засобами, предметами медичного призначення, гомеопатичними препаратами, лікарською рослинною сировиною;
 • наркотичними, психотропними лікарськими засобами, їх аналогами та прекурсорами;
 • засобами, які використовуються для виявлення збудників хвороби, а також боротьби із збудниками хвороби або паразитами;
 • лікарським домішками до харчових продуктів;
 • предметами догляду за хворими;
 • предметами гігієни та санітарії;
 • мінеральними водами;
 • дитячим харчуванням;
 • технологічним та хірургічним медичним устаткуванням;
 • медичною оптикою;
 • лікувально-косметичними та парфумерно-косметичними виробами;
 • товарами побутової хімії;
 • товарами народного споживання;

Діяльність, пов’язана із придбанням, перевезенням, зберіганням, відпуском та знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;

Обслуговування пільгової категорії осіб;

Закупівля товарів за прямими угодами;      .

Заготівля, закупівля, переробка та фасування лікарської рослинної сировини;,

Надання платних послуг згідно з законодавством:

 • прийом замовлень по телефону;
 • доставка лікарських засобів додому;
 • прокат предметів догляду за хворими; .
 • надання медичних послуг;
 • лікувальна косметологія;

Посередницька торговельна діяльність;

Діяльність автомобільного вантажного транспорту.

Створення власних запасів лікарських засобів на випадок епідемічних захворювань та інших надзвичайних ситуацій.

Організація на договірних основах виробничої практики для студентів медичних та фармацевтичних учбових закладів, інститутів підвищення кваліфікації тощо.

Організація і проведення роз'яснювально-освітніх заходів з питань охорони здоров’я населення та медико-санітарної культури.

Благодійна діяльність та інша діяльність з надання соціальних послуг.

Інформаційна та рекламна діяльність.

Юридична адреса : 64604 Україна, Харківська область, м. Лозова, мікрорайон 2, будинок 15.

Контакти: тел. (05745)5-18-49, (050)572-60-17, email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Керівництво :

завідувач -Загребельний Дмитро Юрійович

головний бухгалтер -Тітович Тетяна Миколаївна

       Структурні підрозділи КП «Лозівська муніципальна аптека»:

 • Аптека № 1, м. Лозова, мікрорайон 2, буд. 15
 • Аптека № 115, м. Лозова, вул. Свято-Миколаївська, 11, прим.3
 • Аптека № 242, м. Лозова, мікрорайон 1, буд. 21, прим.1
 • Аптечний пункт № 1, м. Лозова, Червоних артилеристів, 29, стаціонар ЛМЛ
 • Аптечний пункт № 2, м. Лозова, мікрорайон 4, 25, поліклініка ЛМЛ
 • Аптечний пункт № 3, Лозівський р-н, с.Катеринівка, вул. Живописна, 42, стаціонар ЦРЛ
 • Аптечний пункт № 4,м. Лозова, вул. Лозовського,10, поліклініка ЦРЛ
 • Аптечний пункт № 5, Лозівський р-н, с. Краснопавлівка, вул. Конституції, 13, АЗПСМ
 • Аптечний пункт № 6, Лозівський р-н, с. Орілька, вул. Заводська, 15, АЗПСМ
 • Аптечний пункт № 7, м. Лозова,бул.Шевченка,1, вузлова лікарня
 • Аптечний пункт № 8, м. Лозова, смт. Панютине, вул. Матросова, буд. 43, АЗПСМ

 

Новини

Урядові портали

Сайт президента України Кабінет міністрів Реестр виборців Харківська обласна рада Державна фіскальна служба України Харківська обл. держ. адміністрація Інститут держ. управління
Інститут держ. управління
ВГОРУ