Важливе повідомлення

Бегущая строка

Шановні відвідувачі сайту! Інформуємо Вас, що сайт Лозівської міської ради перейшов на нову платформу за адресою: https://lozovagromada.gov.ua/

Оголошення

Дивитись усі

Туристичний маршрут

Туристичний маршрут

по місту Лозова

Невід'ємним правом громадян, визначеним Конституцією України, є заробітна плата.

Кодексом законів про працю встановлено, що мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств, установ та організації всіх форм власності та господарювання. За порушення норм законодавства про працю передбачена фінансова, адміністративна та кримінальна відповідальність.

Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, проводити доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та галузевими угодами.

Під час розгляду та повідомної реєстрації колективних договорів, змін та доповнень до них, перевіряється їх відповідність вимогам діючому законодавству щодо державних мінімальних гарантій в оплаті праці працівників не нижче норм, визначених законодавством, галузевими угодами, наявності зобов'язань роботодавця щодо своєчасної виплати заробітної плати в першочерговому порядку тощо.

В Лозівській міській територіальній громаді працюють тимчасова комісія з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та комісія з легалізації робочих місць.

З метою попередження фактів заборгованості із виплати заробітної плати та посилення контролю за рівнем середньомісячної заробітної плати протягом 2022 року було проведено 7 засідань тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат і 6 засідань комісії з легалізації робочих місць.

Протягом 2022 року проведено також 4 сеанси "Гаряча лінія" з питань дотримання законодавства про працю.

Управлінням праці та соціального захисту населення міської ради проводиться щотижневий моніторинг стану погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях Лозівської міської територіальної громади.

Щомісячно проводиться моніторинг рівня заробітної плати. В результаті цього моніторингу на 50 підприємствах, установах та організаціях всіх форм власності та видів діяльності Лозівської міської територіальної громади із загальною середньообліковою чисельністю штатних працівників 8128 чол., встановлено, що середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень - листопад 2022 року становить 9656 грн.

Аналізуючи результати моніторингу щодо розміру середньої заробітної плати працівників підприємств, установ та організацій Лозівської міської територіальної громади за галузями економіки маємо найвищий рівень заробітної плати в таких галузях: транспорт –15995 грн., державне управління – 12286 грн., сільське господарство – 11553 грн. та охорона здоров’я – 11511 грн. Найнижчий рівень в таки галузях, як: мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 5874 грн., оптова та роздрібна торгівля – 5889 грн., промисловість – 7785 грн.

Як і в попередні роки, спостерігається значна диференціація рівня оплати праці. Співвідношення між найвищим рівнем заробітної плати (у галузі транспорту – 15995 грн.) та найнижчим (у галузі мистецтва, спорту, розваг та відпочинку – 5874 грн.) становить 2,7 рази. Також, в результаті моніторингу було встановлено, що після початку збройної агресії російської федерації проти України на підприємствах, установах та організаціях Лозівської міської територіальної громади було втрачено 248 робочих місць.

Збереження трудового потенціалу населення, підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили є одним із пріоритетних завдань Програми зайнятості населення Харківської області на період 2021–2023 років, затверджено рішенням IV сесії VIII скликання Харківської обласної ради від 11 березня 2021 року № 56-VIII (далі – Програма).

З метою посилення контролю за станом реалізації Програми на території Лозівської міської територіальної громади у 2022 році було проведено засідання Координаційного Комітету сприяння зайнятості та професійної орієнтації населення, на якому розглядалося питання: про стан виконання заходів Програми в Лозівській міській територіальній громаді у 2021 році.

В Лозівській міській територіальній громаді вживаються заходи щодо забезпечення тимчасової зайнятості населення. З цією метою організовуються робочі місця для проведення громадських робіт. Громадські роботи в Лозівській міській територіальній громаді в 2022 році проводилися в управліннях міської ради: житлово-комунального господарства та будівництва; праці та соціального захисту населення. Фінансування організації громадських робіт здійснювалося за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади та коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Для організації суспільно корисних оплачуваних робіт в Лозівській міській територіальній громаді в умовах воєнного стану рішенням виконавчого комітету Лозівської міської ради від 12.07.2022 № 436 були внесені зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 21.12.2021 № 1246 «Про організацію робочих місць для проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у 2022 році та затвердження видів громадських та інших робіт тимчасового характеру на 2022 рік», а саме: доповнено Перелік видів робіт, які можуть застосовуватися для організації громадських та інших робіт тимчасового характеру у 2022 році наступним видом робіт: облаштування та впорядкування територій об'єктів соціальної, культурної та освітньої сфер, що зазнали ушкоджень.

Під постійною увагою виконавчого комітету Лозівської міської ради також знаходиться питання легалізації "тіньової" зайнятості.

Управління праці та соціального захисту населення міської ради здійснює організаційне забезпечення діяльності комісії з легалізації робочих місць, контролює виконання рішень комісії, організовує та координує роботу комісії в цілому. Протягом 2022 року було проведено 6 засідань даної комісії.

Проводилася роз'яснювальна робота про неприпустимість допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин в дистанційному режимі. Проведено 4 сеанси телефонного зв’язку "Гаряча лінія" з питань зайнятості населення.

Управлінням праці та соціального захисту населення проводиться активна робота, спрямована на покращення колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин та підвищення рівня охоплення працюючих дією колективних договорів.

Колективний договір, укладений з дотриманням чинного законодавства та з врахуванням реальних можливостей підприємства, сприяє стабільності, продуктивній діяльності підприємства, створенню надійної основи для соціального захисту працівників, уникненню трудових конфліктів, соціальної напруженості в колективі.

В лютому 2022 року до початку збройної агресії російської федерації проти України в Лозівській міській територіальній громаді проводилася робота щодо проведення чергового двомісячника з укладання колективних договорів. Протягом цього часу офіційних сайтах Лозівської міської ради і управління праці та соціального захисту населення міської ради, а також в газеті «Голос Лозівщини» було розміщено звернення до роботодавців та голів профспілкових організацій (уповноважених трудових колективів) підприємств, установ та організацій Лозівської міської територіальної громади щодо підведення підсумків виконання зобов’язань за минулий рік та розроблення і укладання колективних договорів на поточний рік або внесення змін чи доповнень.

Було проведено 12 сеансів телефонного зв’язку "Гаряча лінія" з питань колективно-договірного регулювання трудових відносин, дотримання чинного законодавства з оплати і охорони праці, зайнятості населення.

Підприємствам, установам та організаціям були надіслані Рекомендації первинним профспілковим організаціям (представникам трудових колективів) для врахування при проведенні колективних переговорів із роботодавцями під час укладання нових або перегляду діючих колективних договорів у 2022 році.

Станом на 01.01.2023 в Лозівській міській територіальній громаді укладено, зареєстровано та діють 196 колективних договорів. Протягом 2022 року, в тому числі в умовах дії військового стану в Україні, управлінням було перевірено та зареєстровано 4 колективних договори та 23 зміни та доповнення до колективних договорів.

На сьогодні колективний договір поєднує в собі інтереси працівників і роботодавців, оскільки колективний договір представляє консенсус інтересів соціальних партнерів. В цьому правова, соціально-економічна та політична роль колективного договору. Особливе значення колективного договору полягає у тому, що з його допомогою можна заповнювати прогалини трудового законодавства, підвищувати гарантії трудових прав працівників, покращувати охорону праці та соціально-побутові умови, сприяти зростанню продуктивності праці, підвищенню трудової дисципліни тощо.

Відповідно до змін, які були внесені в 2022 році до Закону України «Про колективні договори і угоди», колективний договір тепер може укладатися не тільки на підприємстві, в установі, організації, а також з фізичною особою, яка використовує найману працю.

Постійна повсякденна робота по удосконаленню соціально-трудових відносин, соціального діалогу через колективно-договірне регулювання дає свої позитивні результати щодо підвищення рівня життя працюючих та їх соціальних гарантій.

Новини

Урядові портали

Сайт президента України Кабінет міністрів Реестр виборців Харківська обласна рада Державна фіскальна служба України Харківська обл. держ. адміністрація Інститут держ. управління
Інститут держ. управління
ВГОРУ